Usie minułyja niadzieli paśla vybaraŭ u Minsku i inšych vialikich haradach prachodzili masavyja demanstracyi pratestu suprać Alaksandra Łukašenki, jaho palityki i falsifikacyi vybaraŭ. U Minsku kožnuju niadzielu na ich źbirałasia ad 150 da 300 tysiač čałaviek, jany achoplivali ŭvieś centr stalicy. Pryčym kolkaść demanstrantaŭ mała zaležała ad taktyki ŭładaŭ. U rehijonach biesprecedentnyja akcyi pratestu prachodzili nie tolki va ŭsich abłasnych haradach, ale i mnohich rajcentrach.

19:26

19:18

Zatrymańni na Kołasa.

19:11

18:58

18:42

18:38

Pačalisia zatrymańni la CUMa.

Kala HC Maskoŭska-Bienski, Niezaležnaści, 54. niekalki aŭtazakaŭ. Zatrymlivajuć ludziej, što ŭžo razychodzilisia ad Jakuba Kołasa ŭ bok Akademii navuk. Dziasiatki zatrymanych.

18:30

18:26

18:25

Z bardovaj maršrutki z žoŭtymi numarami i troch aŭtazakaŭ vyskačyli ludzi ŭ cyvilnym, ale z karabinami, zapakavali niekalki dziasiatkaŭ čałaviek ź Biaduli, Kazłova i Smalačkova.

18:20

18:19

18:16

Kałona na praśpiekcie Niezaležnaści padzialiłasia na try častki. Častka pajšła ŭ bok Biaduli, Załatoj Horki, častka da Jakuba Kołasa, častka — u bok Mašerava. Siłaviki sa ščytami ŭžo prasunulisia pa linii Biačerniaha Minska. Padjechali čatyry busy ź cicharami. Zabrali adnaho čałavieka sa ściažkom u kiepcy, ž druhoha sa ściaham. Na płoščy Źmitraka Biaduli pačalisia masavyja zatrymańni.

18:11

Da siłavikoŭ padyšło padmacavańnie: niekalki šerahaŭ, jany krychu nastupajuć, hrukajuć ščytami. Ludzi iduć vulicaj Kazłova ŭ bok płoščy Źmitraka Biaduli. Siłaviki zaniali ŭ vyniku skryžavańnie praśpiekta i Kazłova: častka ludziej adyšła ŭ bok Kołasa, častka ŭ bok Biaduli. Pacichu adciaśniajuć.

17:55

17:52

Cichary kinulisia na demanstrantaŭ u skviery kala Opiernaha teatra. Busiki siłavikoŭ pryparkavanyja na Kupały i na Bahdanoviča.

Taktyka siłavikoŭ anałahičnaja toj, što vykarystoŭvałasia tydzień tamu. Idzie začystka chvastoŭ. Cichary palujuć na ludziej, jakija ŭžo razychodziacca pa damach.

Ludzi dajšli praśpiektam da vulicy Kazłova, tam stajać śpiecnazaŭcy sa ščytami i ź sistemaj «Rubiež». Pratestoŭcy dumajuć, kudy iści dalej.

17:49

17:45

Ludzi dajšli da płoščy Jakuba Kołasa, zapaŭniajuć prastoru vakoł pomnika. Bychodziać na praśpiekt Niezaležnaści, na prajeznuju častku — i iduć u bok płoščy Pieramohi.

Chvost kałony kala Trajeckaha pradmieścia. Heta značyć, što ŭ siońniašnim maršy ŭ Minsku biare ŭdzieł kala 150 tysiač čałaviek.

17:41

17:38

17:32

Hałava kałony prajšła pa Kujbyšava da Kamaroŭki, zbočyła na Charužaj i idzie na praśpiekt Niezaležnaści da płoščy Jakuba Kołasa.

17:27

17:24

Kałona zbočyła z Kujbyšava na Mašerava. Biare ŭdzieł niekalki tysiač čałaviek.

17:20

17:16

17:13

Brest. Ludzi rušyli na AMAP i adciaśnili hrupu siłavikoŭ nazad.

17:09

U časie razhonu pratestoŭcaŭ u Breście siłaviki dziejničali nadzvyčaj žorstka. Suprać demanstrantaŭ byŭ užyty ślezaciečny haz.

17:08

17:04

Na vulicy Janki Kupały na moście praź Śvisłač kałonie pieraharadzili darohu vadamioty, śpiecnaz i zaharadžalnaja linija. Ludzi zbočyli na Kujbyšava.

16:59

Kala Opiernaha teatra kałona, prajšoŭšy Bahdanoviča, paviarnuła na vulicu Janki Kupały.

16:46

Hałava kałony dajšła da pierakryžavańnia Haradskoha Bała i Internacyjanalnaj i ŭpiorłasia ŭ łancuh śpiecnaza sa ščytami. Ludzi zbočvajuć na Niamihu

Aproč taho, častka ludziej zastałasia na Pieramožcaŭ la doma 53/1. Tam ludzi biez apaznavalnych znakaŭ z dubinkami starajucca ich bić. Cituški i častka sałdat unutranych vojskaŭ u vyniku razahnali demanstrantaŭ. Pratestoŭcy pachavalisia ŭ dvarach

16:30

Kałona bieśpieraškodna prajšła pa Cimirazieva i zbočyła na Kalvaryjskuju, skandujučy «Vierym, možam, pieramožam»i «Žyvie Biełaruś». Kałona ruchajecca pa Ramanaŭskaj Słabadzie ŭ bok Niamihi.

Častka kałony pajšła nazad da Univiersiteta fizkultury.

16:27

Admietnaść siońniašniaj akcyi — šmat ludziej z «łakalnymi ściahami»

16:25

Chłopcy z rasijskim ściaham, ale biełarusy: «U naš šmat siabroŭ z Rasii, i daloka nie ŭsia Rasija za Pucina i Łukašenku»

15:59

Kałona, što išła vulicaj Ihnacienki dajšła da vulicy Cimirazieva i zaraz idzie joj u bok Mašerava. Skandujuć roznyja kryčałki

Taja častka kałony, što znachodzicca kala Steły, taksama starajecca prajści ad praśpiekta Pieramožcaŭ u bok Cimirazieva

15:46

Kałona, što idzie da Pałaca niezaležnaści, dajšła da vulicy Ihnacienki, a tam napieradzie «Rubiež». Ludzi zbočvajuć na vulicu Ihnacienki i buduć iści pa joj.

15:43

Adna z navinak hetaj akcyi, ludzi niasuć vialikuju bieła-čyrvonuju stužku, jakoj abharodžajuć budaŭničyja abjekty. Čałaviek, u jakoha ŭ rukach katuška, kaža, što choča, kab u kožnaha ŭ rukach była takaja stužka, raz bieł-čyrvona-biełyja ściahi nie vitajucca.

15:42

Na niadzielnyja pratesty vyjšła Smarhoń

15:39

Častka ludziej tradycyjna pajšła ŭ bok Pałaca niezaležnaści

15:36

Pa praśpiekcie Pieramožcaŭ idzie kałona spartoŭcaŭ (niekalki dziasiatkaŭ) z raściažkaj «Narod — čempijon». Jany ładziać žartoŭnuju pierakličku: «Prastytutki? Tut! Narkamany? Tut! Spartoŭcy? Tut! Balejbalisty? Tut! Futbalisty? (Maŭčańnie). Chakieisty? Tut!

15:26

U rajonie Steły ŭžo dziasiatki tysiač čałaviek, ludzi niaspynna iduć z dvuch bakoŭ Mašerava, a taksama z boku pałaca Sportu. 

15:21

Ciažarnuju žančynu Vieraniku, zatrymanuju ŭ Hrodnie, adpuścili, paviedamlaje Svaboda. Jana na 30-m tydni ciažarnaści.

15:15

Pa niekalki sotniaŭ čałaviek idzie pa praśpiekcie Mašerava z boku Kalvaryjskaj u bok steły i z advarotnaha paŭnočnaha boku ŭ bok steły 

Tym časam AMAP źjechaŭ ź Niamihi. Ludzi adrazu vyjšli na prajeznuju častku. Ludzi iduć ad samaha mosta ŭ bok Steły. Taksama kałona ŭ niekalki sotniaŭ idzie z boku Bahdanoviča. 

15:12

Zatrymańni ŭ Hrodnie. Siłaviki paciahnuli ŭ bus ciažarnuju žančynu na poźnim terminie, hety momant zafiksavany na videa. Adzin mužčyna, jakoha spačatku schapili i panieśli, lažyć nieprytomny na travie kala miesca pratestaŭ. Pra heta paviedamlaje Svaboda.

15:10

Aŭtazaki zajmajuć prastoru ad Pałaca sportu da Doma fizkulturnika na Niamizie.

15:05

kala Pałaca sportu ŭ niejki momant usio ž adnavilisia zatrymańni: u aŭtazakach apynulisia nie mienš za dziesiać čałaviek, u tym liku dziaŭčyny.

15:01

Demanstranty pierakryli praśpiekt Pieramožcaŭ u rajonie Steły. Ułady ž uklučyli na poŭnuju moc pieśniu «Lubimuju nie otdajut». Jana vielmi hučna, usio fanić, žachlivy huk.

14:59

Šmatlikija ručainki ludziej ruchajucca pa Cimirazieva, Kalvaryjskaj, praśpiekcie Puškina ŭ bok centra. Niepadalok ad Steły ŭžo sabralisia tysiačy demanstrantaŭ.

14:54

Niekalki tysiač čałaviek iduć ad «Halerei» ŭ bok Steły

14:50

Pierakryty i Haradski Vał, pastavili aŭtobus papiarok i šmat siłavikoŭ

14:25

Akcyi prachodziać taksama ŭ Hrodnie, Homieli i Salihorsku.

14:22

Masa siłavikoŭ na Niamizie. Čałaviek ź vialikim ściaham admoviŭsia sychodzić, jaho zatrymali kala Pałaca sporta.

La KFC pačaŭsia chapun.

14:20

Ad 14:20 zakrytaja i stancyja mietro «Frunzienskaja». Raniej byli zakrytyja Niamiha, Kupałaŭskaja, Kastryčnickaja, Płošča Lenina, Płošča Pieramohi, Płošča Jakuba Kołasa.

14:16

Da «Halerei» na Niamizie pastupova ściakajucca patoki ludziej. Tolki što siudy padjechali aŭtazaki, sotni čałaviek rušyli ŭ handlovy centr

13:10

Čytačy paviedamlajuć, što pierakryty praśpiekt Puškina ad Alšeŭskaha ŭ bok praśpiekta Pieramožcaŭ, ujezd na Arłoŭskuju z boku płoščy Banhałor, pierakryty praśpiekt Pieramožcaŭ ad Steły ŭ bok pałaca Niezaležnaści.

12:56

Začynienyja stancyi mietro Niamiha, Kupałaŭskaja, Kastryčnickaja, Płošča Lenina, Płošča Pieramohi, Płošča Jakuba Kołasa.

12:20

Pa praśpiekcie Pieramožcaŭ u bok Pałaca Niezaležnaści prajšła kałona ź dziesiaci BTR

11:55

Z ranicy ŭ Minsk, jak i raniejšyja razy, ściahvajecca vajskovaja technika, pad horadam zaŭvažany taksama mašyny z kalučym drotam.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
1
Абуральна
0