Budaŭniki pakazvajuć znak salidarnaści kałonie bastujučych studentaŭ u Minsku. Fota Alaksandry Pilipovič-Suščyc.

Budaŭniki pakazvajuć znak salidarnaści kałonie bastujučych studentaŭ u Minsku. Fota Alaksandry Pilipovič-Suščyc.

Minułaj nočču skončyŭsia termin ultymatumu, abvieščanaha Śviatłanaj Cichanoŭskaj uładam Biełarusi. Tam było try patrabavańni: Łukašenka pavinien abviaścić pra sychod, hvałt na vulicach pavinien spynicca całkam, usie palitviaźni pavinny być vyzvalenyja. Ale jany nie byli vykananyja, a ŭčorašnija akcyi pratestu skončylisia zatrymańniami. 26 kastryčnika raspačałasia ahulnanacyjanalnaja akcyja pratestu

15:05

Kolkaść demanstrantaŭ u kałonie piensijanieraŭ i studentaŭ abapał praśpiekta Niezaležnaści dasiahnuła 5000 čałaviek, paviedamlajuć karespandenty «Našaj Nivy». Kałona spuskajecca z Kastryčnickaj płoščy da płoščy Pieramohi.

15:01

U treci pryjezd da PVT zatrymanyja jak minimum siem čałaviek

14:55

Marš piensijanieraŭ dajšoŭ da Kastryčnickaj płoščy

14:44

U centr Minsk ściahvajuć vajskovuju techniku. U pracoŭnyja dni takoha nie zdarałasia voś užo niekalki tydniaŭ.

14:24

Transpart, jaki ruchajecca pa praśpiekcie nasustrač kałonie, jedzie vielmi pavolna, mašyny pastajanna sihnalać. Hałava kałony dajšła da HUMa, chvost — kala kinateatra «Centralny».

14:10

14:03

Tym časam studenty abjadnalisia ź piensijanierami

14:01

13:50

Na płoščy Niezaležnaści źbirajucca piensijaniery na čarhovy marš

13:21

13:10

13:04

dev.by

dev.by

Hrupa bastujučych ajcišnikaŭ vyjšła da ŭvachoda ŭ PVT. Potym źjaviłasia infarmacyja, što ich stali razhaniać z dapamohaj śpiecsrodkaŭ.

12:56

Studenty zabłakavali Leninhradskuju vulicu. Tudy pryjechali ŭzbrojenyja siłaviki. Karespandent «Našaj Nivy» bačyŭ u adnaho ź ich aŭtamat Kałašnikava.

12:54

MTZ. «Pakul strajkoŭcy razyšlisia pa cechach, ale damovilisia sabracca paśla abiedu i znoŭ prajści maršam pa zavodzie. Udzielniki strajku kažuć, što da akcyi z roznych cechaŭ dałučałasia ŭsio bolš ludziej padčas maršu».

12:48

12:37

Na Leninhradskuju da Jurfaka BDU pryjechali dva busy, studenty raźbiehlisia. Tam było niekalki socień čałaviek.

12:35

Na METZ strajkoŭcy vystavili kiraŭnictvu patrabavańni, da pracy prystupać admovilisia. Kiraŭnictva sprabuje pałochać AMAPam, rychtujuć dakumienty na pazbaŭleńnie premii.

12:32

Supracoŭniki A1 vyjšli taksama na akcyju la hałoŭnaha ofisa kampanii. 

U pres-słužbie kampanii adznačyli, što «A1 nie abmiažoŭvaje kanstytucyjnyja pravy svaich supracoŭnikaŭ, u tym liku prava na svabodu słova ci prava na vykazvańnie svajoj pazicyi lubym zakonnym sposabam, a najaŭnaść i adstojvańnie tych ci inšych palityčnych pohladaŭ ci hramadzianskaj pazicyi nie ŭpłyvaje na dalejšyja rašeńni pracadaŭcy ab najmańni, zvalnieńni abo prasoŭvańni supracoŭnikaŭ».

12:24

Nacyjanalny histaryčny muziej siońnia taksama nie pracuje.

12:10

Da Linhvistyčnaha ŭniviersiteta ruchajecca kałona studentaŭ BDU, BDTU i BDPU.

12:01

Pa paviedamleńniach vidavočcaŭ, kala MDŁU studenty i vykładčyki stali ŭ sčepku kala ŭvachodu va ŭniviersitet. Pobač dziažurać mašyny siłavikoŭ, paviedamlaje Onliner.by

11:54

Studenty žurfaka BDU

11:51

Niekalki mikraaŭtobusaŭ pryjechała da 18-aj himnazii pa vulicy Kalinina, pišuć nam čytačy. Jany ŭbačyli, jak siłaviki vyvieli kahości, mahčyma, školnikaŭ z rukami za śpinoj i pasadzili ich u aŭtazak.

11:46

11:35

Da zabastoŭki dałučyŭsia Nacyjanalny histaryčny archiŭ Biełarusi

11:30

11:28

Niekalki studentaŭ zatrymanyja kala Fiłarmonii

11:21

Vielmi šmat studentaŭ ciapier stajać va ŭnutranym dvoryku BDU pobač ź jurfakam. Jak pišuć čytačy, razam sa studentami BDU taksama studenty piedahahičnaha ŭniviersiteta

11:19

11:17

Da supracoŭnikaŭ MTS vyjšaŭ hienieralny dyrektar Uładzimir Karpovič. Jon skazaŭ, što «ŭsie, chto tam staić, siońnia ŭziali adhuł za svoj košt, a kiraŭnikam daručyŭ razabracca z supracoŭnikami». Prysutnyja razyšlisia, piša Tut.by

11:11

La žurfaka BDU staić «łancuh salidarnaści»

11:06

Siłaviki napali na studentaŭ BDUIRa na rahu praśpiekta Niezaležnaści i Kazłova.

11:05

10:57

Kałonu studentaŭ BNTU razahnali ŭ rajonie vulicy Daraševiča

10:50

Pobač ź internatami BNTU na Niezaležnaści — zatrymańni. Stajać busy i aŭtazak. DAI pierakryła darohu kala CUMa.

10:48

Dźvie kałony studentaŭ, BDPU i BDU, abjadnalisia ŭ adnu kala chimičnaha fakulteta BDU. Studenty skandujuć «Poka my jediny, my niepobiedimy».

10:46

10:45

Pišuć čytačy z BDTU. Studentka vyjšła na adzinočnuju akcyju. Adzin z prajektaraŭ ubačyŭ jaje i skazaŭ: «Treba jaje sfatahrafavać i adličyć». Praz paŭhadziny pobač ź dziaŭčynaj užo hrupa studentaŭ.

10:35

Studenty ŭ hałoŭnym korpusie BDU praciahvajuć siadziačuju akcyju pratestu

10:29

Nie pracujuć sajty piceryj Dominos i Pica-Lisica, afłajn-kramy oz.by, «Strymłajn» admianiŭ zaniatki.

10:28

Taksama ludzi vyjšli na hanak budynka la hałoŭnaha ofisa MTS. Tam ža znachodzicca Minski hadzińnikavy zavod.

10:27

Na MAZie rabočyja źbirajucca la centralnaj prachadnoj

10:25

Biełaruskija pramysłovyja pradpryjemstvy pracujuć u paniadziełak z ranicy ŭ štatnym režymie, zajaviŭ «Interfaksu» pamočnik ministra pramysłovaści Česłaŭ Šulha.

«Na dadzieny momant u nas niama infarmacyi, što pradpryjemstvy strajkujuć. Usie pradpryjemstvy pracujuć u štatnym režymie», - skazaŭ Šulha, kamientujučy paviedamleńni ab schodach rabočych i zakliki da pačatku zabastoŭki na šerahu bujnych pramysłovych pradpryjemstvaŭ.

Jon taksama zajaviŭ, što ŭ ministerstvie taksama «niama infarmacyi, što hrupy rabočych źbirajucca na pradpryjemstvach, kab strajkavać, ciapier usie pracujuć u štatnym režymie».

10:10

U BNTU zabłakavali padychody da hałoŭnaha korpusa, ale heta nie pieraškodziła studentam sabracca.

10:02

10:00

«Biełnaftachim» zajaviŭ, što infarmacyja pra zabastoŭku na «Hrodna Azocie» nie paćviardžajecca

«Zavod pracuje, techpracesy — u štatnym režymie. Zabastoŭki niama. Infarmacyja ŭ Telegram-kanałach nie paćviardžajecca», - skazaŭ pres-sakratar kancerna «Biełnaftachim» Alaksandr Ciščanka.

Pavodle jaho infarmacyi, siońnia ranicaj «hrupa da 100 čałaviek biezvynikova sprabavała błakavać vychad rabočych «Hrodna Azot»na źmienu».

«Bolšaść z hetaj hrupy ni da zavodu, ni da prafiesii rabočaha nie majuć adnosiny», — dadaŭ Alaksandr Ciščanka.

9:55

Biełkamunmaš. Paviedamlajuć, što na strajk vyjšli inžyniery. Taksama jość infarmacyja, što mnohija supracoŭniki ŭziali siońnia vychadny za svoj košt.

9:53

«Minski elektratechničny zavod. Stan na 9.40 — asnoŭnyja cechi i adździeły spynili pracu, ludzi prosta majuć znosiny adzin z adnym», — paviedamlaje Tut.by.

9:45

Na dadzieny momant bastuje 3 kurs fiłosafaŭ fakulteta fiłasofii i sacyjalnych navuk BDU. Stajać la hałoŭnaha ŭvachodu, što na Kalvaryjskaj. Da 10 hadzin da ich pavinien dałučycca žurfak i inšyja kursy FFSN.

9:41

9:35

9:26

Studenty Biełaruskaha mieduniviersiteta taksama sabralisia ŭ faje.

9:21

9:16

Jość infarmacyja, što presavy cech MTZ dałučajecca da zabastoŭki. Kiraŭnictva zavoda nie paćviardžaje.

9:15

Rabočyja Minskaha elektratechničnaha zavoda nie vyjšli na źmienu.

9:10

9:05

Na Dziaržynskaha pierakuliŭsia lehkavik. DAI afarmlaje avaryju, pryjechała chutkaja dapamoha

9:02

Padobna na toje, što Łukašenka pryjechaŭ u Pałac Niezaležnaści, piša Tut.by.

9:01

Jak raskazaŭ «Našaj Nivie» supracoŭnik MZKC, ranicaj va ŭnutranym dvary sabrałasia niekalki dziasiatkaŭ čałaviek, adbyłasia razmova ź ideołaham zavoda, paśla rabočyja rušyli ŭ bok cechaŭ.

Z prachadnoj čas ad času vychodziać tyja, chto napisaŭ zajavy na adhuł za svoj košt i takim čynam biare ŭdzieł u stačcy.

8:57

8:55

MTZ. Rabočyja iduć kałonaj pa cechach, źbirajuć ludziej na strajk. Administracyja rasparadziłasia začyniać cecha pierad kałonaj.

8:50

Zvonku na MZKC staić aŭtazak. Rabočyja źbirajucca na ŭnutranaj terytoryi.

8:47

8:45

MTZ, kavalski cech. Rabočyja vyjšli, plaskajuć i skandujuć «Dałučajsia».

8:42

Na terytoryi MZKC la adnaho z cechaŭ źbirajucca ludzi. Da strajkoŭcaŭ vyjšaŭ ideołah. Kaža, što prysutnyja parušajuć zakon.

8:38

8:37

8:35

U Minsku na praśpiekcie Dziaržynskaha AMAP razahnaŭ ludziej, jakija ź lichtarykami stajali ŭ łancuhu salidarnaści. Adnaho čałavieka zatrymali

8:32

Čytačy paviedamlajuć, što rabočyja «Hrodna Azot» pačali spynieńnie zavoda pa techpracesie. Raboty pačalisia ŭ cechu «Amijak-3».Pa paviedamleńniach «Biełsata», milicyjanty zatrymali ledź nie pałovu treciaj źmieny «amijaku». U vyniku ludzi admaŭlajucca prymać źmienu ŭ hetym cechu. Amapaŭcy siłaj zahaniajuć ludziej na pracu.

8:30

La hałoŭnaj prachadnoj Traktarnaha zavoda ŭ cełym pakul usio spakojna. Terytoryju patrulujuć siłaviki — jość u milicejskaj, jość u čornaj i ŭ bałakłavach. La vychadu ź mietro staić kupka maładych ludziej, da ich padychodzili, pytalisia, čaho stajać. Jašče chodziać ludzi ŭ cyvilnym.

8:20

Siońnia prykładna ŭ 7:30 ludzi z płakatam «Zabastoŭka» na 10 chvilin zabłakavali ruch na MKAD.

«Hrodna Azot». Ciapier hrupa ludziej z 100 čałaviek staić na terytoryi zavoda i nie razychodzicca. Asnoŭnaja masa pajšła pracavać.

Stancyja mietro «Partyzanskaja»

Stancyja mietro «Partyzanskaja»

8:05

U niekatorych častkach horada ŭstali łancuhi salidarnaści i pačalisia pierakryćci daroh. Paviedamlajecca pra łancuhi na Majakoŭskaha, u Michałova i Hrušaŭcy.

Michałova, Tut.by

Michałova, Tut.by

Daktary 4-j balnicy Minska ŭ łancuhu salidarnaści.

7:55

Kala minskich zavodaŭ MTZ i MZKC dziažurać aŭtazaki.

7:35

Siońnia ranicaj abviaścili pra zabastoŭku rabočyja na pradpryjemstvie «Hrodna Azot». Kala prachadnoj tam sabralisia kala sta čałaviek. Jany admaŭlalisia iści na źmienu. Da zavoda padjechali 5 milicejskich mašyn i dva aŭtobusy. Azotaŭcaŭ pačali zatrymlivać.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0