spring96.org

spring96.org

Hetyja dziejańni kvalifikavanyja pa č. 2 art. 339 Kryminalnaha kodeksa (złosnaje chulihanstva). Materyjalnaja škoda mašynie skłała 5222 rubli 88 kapiejek. Akramia hetaha, abvinavačanych asudzili za rečyvy i pradmiety, jakija siłaviki znajšli pry vobšukie ŭ ich damach i mašynach paśla zatrymańnia: pa č. 1 art. 295-3, č. 2 art. 296, 329 i pa č. 1 art. 328 Kryminalnaha kodeksa. Sudździa Viktar Šaŭcoŭ vynies nastupnyja prysudy pa hetaj spravie:

  • 31-hadovamu biespracoŭnamu Jahoru Jeŭstratavu — č. 2 art. 339, č.1 art. 295-3 Kryminalnaha kodeksa — 3 hoda kałonii va ŭmovach ahulnaha režymu;
  • 28-hadovamu razvozčyku picy Paŭłu Sacharčuku — č. 2 art. 339, č. 2 art. 296 Kryminalnaha kodeksa — 2 hoda i 1 miesiac kałonii va ŭmovach ahulnaha režymu;
  • 32-hadovamu rabotniku mietro Arciomu Aniščuku — č. 2 art. 339 Kryminalnaha kodeksa — 2 hoda kałonii va ŭmovach ahulnaha režymu;
  • 32-hadovamu rabotniku piceryi Andreju Niačyparu — č. 2 art. 339 Kryminalnaha kodeksa — 3 hoda kałonii va ŭmovach ahulnaha režymu;
  • 39-hadovamu trenieru pa karate Antonu Bykoŭskamu — č. 2 art. 339, art. 329, č. 1 art. 328 Kryminalnaha kodeksa — 6 hadoŭ kałonii va ŭmovach uzmocnienaha režymu.

Taksama jany musiać vypłacić pazoŭ paciarpiełamu supracoŭniku MUS Alaksandru Hiejcu (namieśniku načalnika adździeła arhanizacyi apieratyŭna-režymnaj pracy ŭ papraŭčaj kałonii, ŁPP Departamienta vykanańnia pakarańnia MUS) na 1000 rublej, a taksama maralnuju škodu na sumu 3000 rubloŭ.

Minčukoŭ zatrymali 29 vieraśnia supracoŭniki HUBAZiKa i SACHRa kala toj samaj mašyny supracoŭnika. Na videa, jakija raspaŭsiudziła pres-słužba MUS i ANT, bačna, što siłaviki pry zatrymańni vykarystoŭvali zbroju. Pa pakazańniach abvinavačanych, u paškodžańni aŭto i pry zatrymańni prysutničała kala dzieviaci čałaviek, na łavie padsudnych — piać čałaviek. U materyjałach spravy jany fihurujuć jak «niavyznačanyja asoby» ci naohuł adsutničajuć. Na dumku abvinavačanych, heta byli supracoŭniki pravaachoŭnych orhanaŭ.

Usich sudzili za paškodžańnie nočču 29 vieraśnia hrupaj asob mašyny žonki milicyjanta Alaksandra Hiejca ŭ Baravoj. Jahora Jeŭstratava i Antona Bykoŭskaha taksama sudziać pa dadatkovych artykułach za znojdzienyja srodki i pradmiety ŭ ich doma padčas vobšuku paśla zatrymańnia. Antona Bykoŭskaha abvinavačvali ŭ niezakonnym pasievie, vyroščvańni kanoplaŭ u svaim haražy ŭ Minskim rajonie, a taksama za zachavańnie narkatyčnaha srodku doma. U Jahora Jeŭstratava paśla zatrymańnia doma znajšli haručyja rečyvy. Paŭła Sacharčuka asudzili za zbyt Arciomu Niačyparu teleskapičnaj dubinki, jakuju siłaviki znajšli pry pieratrusie mašyny.

Anton Bykoŭski pryznaŭ vinu pa art. 328 i 339 Kryminalnaha kodeksa častkova. Jahor Jeŭstrataŭ pa art. 295-3 KK całkam pryznaŭ vinu, a pa art. 339 KK — častkova. Pavieł Sacharčuk całkam pryznaŭ vinu. Arciom Aniščuk taksama całkam pryznaŭ vinu, a Andrej Niačypar całkam nie pryznaŭ vinu.

Usie abvinavačanyja raniej nie pryciahvalisia da kryminalnaj adkaznaści.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна