Pieramovy čakajucca praciahłymi, a na paradku buduć daminavać sumiesnyja intehracyjnyja prajekty. Pry hetym ekśpierty niejkich losavyznačalnych rašeńniaŭ ad sustrečy ŭ Sočy nie čakajuć, piša Tut.by.

Naziralniki mierkavali, što Łukašenka lacić u Sočy, kab atrymać novuju kredytnuju injekcyju. Choć minułaja «doza» jašče nie da kanca vykarystanaja.

Padčas apošniaj sustrečy ŭ Sočy ŭ vieraśni 2020 hoda Pucin paabiacaŭ Łukašenku dać dziaržkredyt na 1,5 młrd dalaraŭ. Pa sutnaści havorka išła ab refinansavańni daŭhoŭ. Biełaruś atrymała 500 młn dalaraŭ ad Jeŭrazijskaha fondu stabilizacyi i raźvićcia, i jašče stolki ž skłaŭ pieršy tranš rasijskaha dziaržkredytu. Pry hetym prykładna tracina srodkaŭ pajšła na pahašeńnie doŭhu za pastaŭki hazu pierad «Hazpramam». Minfin Biełarusi čakaje 500 młn dalaraŭ druhoha tranša rasijskaha dziaržkredytu ŭ pieršym paŭhodździ.

Niadaŭna rasijskaje vydańnie «Kommiersant'» paviedamiła, što ŭ chodzie vizitu Łukašenki ŭ Rasiju baki mohuć zakranuć temy novaha rasijskaha kredytu ŭ pamiery 3 młrd dalaraŭ z rešty srodkaŭ, vyłučanych rasijskim uradam na budaŭnictva Biełaruskaj AES. Pradstaŭnik Minfina Biełarusi nie paćvierdziŭ hetuju infarmacyju. Ad takich metaŭ adchryściŭsia i sam Łukašenka.

18 lutaha jon zajaviŭ na sustrečy ź Dziaržsakratarom Sajuznaj dziaržavy Ryhoram Rapotam, što nie jedzie ŭ Rasiju «čahości prasić». Jon nahadaŭ, što Biełaruś užo padpisała na hety hod dakumienty pa adčuvalnych pytańniach — pa enierhanośbitach i ahulnych rynkach.

Hazavyja niuansy

Na samaj spravie Biełaruś praciahvała pieramovy z «Hazpramam», niahledziačy na zaklučany kantrakt na pastaŭku hazu ŭ 2021 hodzie pa 128,5 dalaraŭ za tysiaču kubamietraŭ. U 2020 hodzie cana na haz dla Biełarusi składała 127 dalaraŭ za tys. kubamietraŭ. U Minenierha Biełarusi adznačali, što ŭzhodnienaja bakami cana na haz u 2021 hodzie značna nižejšaja za praduhledžanuju formułu, jakaja vyznačaje canu na haz dla krainy i jakaja fiksujecca ŭ mižuradavym pahadnieńni ab paradku farmiravańnia cany pry pastaŭcy i tranzicie hazu, što padpisana ŭ 2011 hodzie.

Jašče adno pytańnie moža być uskosna źviazany z «Hazpramam». Žurnalisty zapytalisia ŭ pres-sakratara Pucina Dźmitryja Piaskova, ci sočać u Maskvie za pracesam nad byłym kiraŭnikom Biełhazprambanka Viktaram Babarykam, pakolki zajaŭlałasia ab najaŭnaści rasijskich «lalkavodaŭ» ŭ spravie.

— My abaviazkova pahladzim, što heta byli za zajavy. Kali heta sapraŭdy tak, to, viadoma, budzie dobraja mahčymaść i heta taksama abmierkavać na sustrečy 22 lutaha, kali heta adpaviadaje rečaisnaści, — skazaŭ pradstaŭnik Kramla, adznačyŭšy, što rasijski bok nie choča ŭmiešvacca ŭ sudovyja ŭnutrybiełaruskija spravy.

Nahadajem, u červieni 2020 hoda tady jašče kiraŭnik Kamiteta dziaržkantrolu Ivan Cierciel, kamientujučy zatrymańnie pretendenta ŭ kandydaty na pasadu prezidenta i eks-bankira Viktara Babaryki, zajaviŭ ab lalkavodach, jakija stajać za jaho dziejnaściu. «Takimi asobami źjaŭlajucca, my viedajem, vialikija načalniki ŭ «Hazpramie», a moža być, i vyšej», — skazaŭ Cierciel.

Intehracyjnyja prajekty

Kiraŭnik MZS Biełarusi Uładzimir Makiej, kamientujučy budučuju sustreču Łukašenki i Pucina, nie vyklučyŭ, što moža być zakranutaja tema ŭzajemadziejańnia ŭ finansava-kredytnaj śfiery.

— Ale heta nie značyć, što Biełaruś budzie prasić abaviazkova kredyty ŭ Rasii i prasić niejkaj dapamohi. Mahčyma, budzie abmiarkoŭvacca pytańnie finansava-kredytnaha ŭzajemadziejańnia z punktu hledžańnia realizacyi roznych vyhadnych sumiesnych prajektaŭ, jakija abmiarkoŭvalisia, darečy, padčas vizitu vice-premjera Barysava ŭ Biełaruś, — skazaŭ ministr.

Miarkujučy pa ŭsim, Miensk i Maskva majuć namier viarnucca da bujnych intehracyjnych pytańniaŭ. Pieršy raŭnd pieramovaŭ na hetuju temu adbyŭsia 3 lutaha ŭ Minsku. Vice-premjer RF Juryj Barysaŭ pa vynikach sustrečy z premjer-ministram Biełarusi Ramanam Hałoŭčankam zajaviŭ, što krainy mohuć abjadnać namahańni pa stvareńni elektramabilaŭ.

— My prapanujem razhledzieć mahčymaść sumiesnych namahańniaŭ u halinie naftahazachimii. I taksama nam cikava — bo i ŭ Rasii, i ŭ Biełarusi jość nazapašanyja kampietencyi ŭ halinie aŭtamabilebudavańnia — pahladzieć mahčymaść praviadzieńnia rabot, źviazanych z «aŭtamabilami budučyni», u pieršuju čarhu z elektramabilami, — skazaŭ Barysaŭ.

Varta skazać, što ŭ składzie rasijskaj delehacyi ŭ sustrečy taksama braŭ udzieł hiendyrektar KamAZa Siarhiej Kahohin.

— U nas była dosyć ščyraja razmova (…) Vyrašyli, što jość nieabchodnaść u peŭnaj stupieni pierazahruzić uzajemaadnosiny na ŭsich uzroŭniach: pamiž pradpryjemstvami, pamiž kancernami, pamiž fiederalnymi orhanami, halinovymi, u pieršuju čarhu Minpramhandlu, «Rasatamam», «Raskosmasam». My paznačyli svaje intaresy na najbližejšuju pierśpiektyvu dla biełaruskaha boku i zaprasili ich pryniać aktyŭny ŭdzieł u novych prajektach, jakija siońnia aktyŭna abmiarkoŭvajucca i realizoŭvajucca ŭ Rasii, — adznačyŭ Kahohin.

Ab «bujnych sumiesnych prajektach u handlova-ekanamičnaj, enierhietyčnaj i kulturna-humanitarnaj halinach» havorycca i ŭ anansavanaj Kramlom sustrečy Łukašenki i Pucina.

U 2011-2014 hadach Biełaruś i Rasija viali pracu pa piaci intehracyjnych pramysłovych prajektach: chołdynh «Raśbiełaŭta» (MAZ — KamAZ), «Intehrał» i «Rasijskaja elektronika», Minski zavod kołavych ciahačoŭ i HK «Rastech», «Pielenh» i Fiederalnaje kaśmičnaje ahienctva «Raskosmas», «Hrodna Azot» i «Jeŭrachim» albo inšy partnior. Adnak u vyniku ni pa adnym ź ich «nie znajšli ahulnaha razumieńnia». Usie sproby reanimavać prajekty nie ŭviančalisia pośpiecham. Miarkujučy pa ŭsim, hetamu kirunku chočuć nadać novy impuls.

Vajennaje supracoŭnictva

Najbolš realnym kirunkam bačycca vajennaje i vajenna-techničnaje supracoŭnictva. Tym bolš Łukašenka anansavaŭ sustreču ŭ Sočy i z namieśnikam staršyni Savieta biaśpieki Rasii Dźmitryjem Miadźviedzievym, kab abmierkavać «samyja aktualnyja pytańni, jakija nas siońnia chvalujuć».

— Jość bolš važnyja pytańni — zabieśpiačeńnie abarony, biaśpieki našaj dziaržavy, — skazaŭ Łukašenka.

18 lutaha vajennyja viedamstvy Rasii i Biełarusi ŭzhadnili darožnuju kartu pa raźvićci vajennaha supracoŭnictva na najbližejšuju pierśpiektyvu.

Niezadoŭha da hetaha premjer-ministr RF Michaił Mišuścin daručyŭ Minabarony sumiesna z MZS pravieści ź Minskam pieramovy ab padaŭžeńni vykarystańnia dvuch vajskovych abjektaŭ na terytoryi Biełarusi.

Pahadnieńni ab raźmiaščeńni na biełaruskaj terytoryi radyjołakacyjnaj stancyi «Vilejka» i sistemy papiaredžańnia ab rakietnym napadzie na radyjotechničnym vuźle «Baranavičy» byli padpisanyja 6 studzienia 1995 hoda. Dakumienty składalisia na 25 hadoŭ z nastupnym pradaŭžeńniem kožnyja piać hadoŭ.

U intervju hałoŭnamu redaktaru «Echo Moskvy» Alaksieju Vieniedyktavu ŭ 2019 hodzie Łukašenka nahadaŭ, što za vajskovyja abjekty Rasija Biełarusi ŭsie hetyja hady nie płacić ni kapiejki.

Łakalnyja prablemnyja pytańni

Łukašenka i Pucin mohuć abmierkavać i łakalnyja prablemnyja pytańni.

Rasija i Biełaruś u piatnicu, 19 lutaha, padpisali mižuradavaje pahadnieńnie ab arhanizacyi pieravałki biełaruskich naftapraduktaŭ u rasijskich partach. Adnak kamiercyjnych kantraktaŭ pamiž biełaruskimi hruzaadpravicielami i rasijskimi terminałami jašče nie padpisana. 

Dniami taksama vyśvietliłasia, što rasijskaja mytnia błakuje pastaŭku kvietak ź Biełarusi. Uličvajučy, što raniej za hety biznes adkazvali blizkija da Łukašenki biznesmieny, to, całkam vierahodna, i da taho pytańnia mohuć źviarnucca ŭ chodzie pieramovaŭ. Tym bolš što pierad 8 sakavika ŭ Rasii paŭstaŭ deficyt kvietak.

Mierkavańni ekśpiertaŭ

Sustreča Pucina i Łukašenki 22 lutaha ŭ Sočy nie pryniasie praryŭnych rašeńniaŭ, ličyć namieśnik dyrektara Instytuta krain SND Uładzimir Žarychin.

— Dumaju, usio projdzie dastatkova spakojna. Uličvajučy rezkaje abvastreńnie situacyi va Ukrainie, praktyčna dziaržaŭny pieravarot, nie da taho, kab niejkija praryŭnyja rašeńni prymać. Čakać ad Pucina i Łukašenki ciapier niejkich praryŭnych rašeńniaŭ, novych inicyjatyŭ ja b nie staŭ, — skazaŭ TASS analityk.

Na jaho dumku, u asnoŭnym razmova na hetych pieramovach «budzie iści ab ahulnaj situacyi ŭ Jeŭropie, vakoł Rasii, Biełarusi, adnosinach ź Jeŭrasajuzam, adnosinach z Ukrainaj, adnosinach z ZŠA, uličvajučy novuju kamandu».

Akramia taho, Łukašenka prainfarmuje Pucina ab vynikach «Usiebiełaruskaha narodnaha schodu», kazaŭ Dźmitryj Piaskoŭ.

— Dumaju, Łukašenka raskaža pra [jaho] vyniki, ab tych rašeńniach, jakija pryniatyja, nie ŭsie jany apublikavanyja publična, — miarkuje Žarychin.

Biełaruski palityčny ahladalnik Alaksandr Kłaskoŭski ličyć, što «pravadyram dvuch rodnasnych režymaŭ, źviazanych adnym łancuhom, nakanavana sustrakacca i znoŭ demanstravać na telekamiery naciahnutyja ŭśmieški».

— Na sustrečy ŭ Sočy 22 lutaha Kreml napeŭna zakranie šerah niepryjemnych dla biełaruskaha hościa tem, uklučajučy temu tranzitu ŭłady. Ale pry hetym spadziavańni niekatorych naziralnikaŭ: maŭlaŭ, voś užo na hety raz Pucin zadaść Łukašenka takoha žaru, što tolki pierje palacić, — padajucca naiŭnymi, — ličyć Kłaskoŭski. — Tak, napeŭna, u ideale Kreml paličyŭ by za lepšaje mieć spravu ź mienš uviertlivym i taksičnym partnioram. Ale z kaho vybirać? Asnoŭnyja apanienty Łukašenki vyhladajuć u vačach Maskvy zališnie prazachodnimi abo nacyjanalistyčnymi. Prarasijski ž siehmient u Biełarusi davoli marhinalny. Dy i zamucić tut katavasiju z metaj źmieny kiraŭnika dziaržavy — sprava pa mnohich pryčynach ryzykoŭnaja. Pryčym dla Pucina vidavočna nieprymalna, kab ciapierašniaha kiraŭnika-chaŭruśnika skinuła vulica. A vybaraŭ jak takich u Biełarusi niama. Začaravanaje koła.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?