Tut.by

Tut.by

Paśla narady ŭ Alaksandra Łukašenki pa pytańniach karekciroŭki zakanadaŭstva, u Hienprakuratury raspaviali ab prapanovach pa ŭzmacnieńni adkaznaści za ekstremisckuju dziejnaść. U novaj redakcyi zakona Respubliki Biełaruś «Ab supraćdziejańni ekstremizmu» orhanam unutranych spraŭ i dziaržaŭnaj biaśpieki pradastaŭleny paŭnamoctvy pa pryznańni hrup hramadzian ekstremisckimi farmiravańniami i zabaronie ich dziejnaści, piša Tut.by.

Zhodna z prajektam prakuror, orhany dziaržbiaśpieki i ŭnutranych spraŭ atrymajuć prava pry vyjaŭleńni prykmiet ekstremisckich dziejańniaŭ vynosić pradpisańni zasnavalnikam i kiraŭnikam arhanizacyj, indyvidualnym pradprymalnikam pry adsutnaści padstaŭ dla pryciahnieńnia ich da kryminalnaj adkaznaści. Nievykanańnie takich patrabavańniaŭ, a taksama paŭtornaje ciaham hoda vyniasieńnie pradpisańnia — padstavy dla likvidacyi arhanizacyi, spynieńnia dziejnaści IP. Pry hetym spravy ab pryznańni arhanizacyi ekstremisckaj i jaje likvidacyi buduć razhladacca sudom pieršaj instancyi ŭ skaročanyja terminy: da adnaho miesiaca z dnia pryniaćcia zajavy.

Dla zasnavalnikaŭ i ŭdzielnikaŭ ekstremisckich arhanizacyj praduhledžana zabarona na praciahu 5 hadoŭ zasnoŭvać novyja arhanizacyi i ŚMI.

MUS budzie vieści pieraliki arhanizacyj, farmiravańniaŭ, indyvidualnych pradprymalnikaŭ i hramadzian, jakija majuć dačynieńnie da ekstremisckaj dziejnaści. Hramadzianie, asudžanyja za złačynstvy, źviazanyja z ekstremizmam, buduć uklučanyja ŭ hety pieralik i pazbaŭlenyja prava na zaniatak asobnymi vidami dziejnaści, naprykład, spałučanaj z abarotam narkatyčnych srodkaŭ, zbroi i bojeprypasaŭ, piedahahičnaj, vydavieckaj. Ich finansavyja apieracyi buduć padlahać asablivamu kantrolu.

Zamiežnym hramadzianam i asobam biez hramadzianstva, jakija trapili ŭ taki pieralik, budzie zabaronieny ŭjezd na terytoryju krainy, a dla hramadzian Biełarusi hetaja akaličnaść stanie padstavaj dla straty nabytaha hramadzianstva.

Pašyrana paniaćcie «ekstremisckija materyjały»: da ich buduć adniesieny nie tolki infarmacyjnaja pradukcyja, ale i simvolika, atrybutyka, pryznačanyja dla ekstremisckaj dziejnaści i jaje prapahandy.

U zakonaprajekcie ab uniasieńni źmianieńniaŭ u zakon Respubliki Biełaruś «Ab srodkach masavaj infarmacyi» praduhledžana prava Hienieralnaha prakurora, prakuroraŭ abłaściej, horada Minska abmiežavać dostup da internet-resursu i sietkavaha vydańnia praź źviestki, nakiravanyja na prapahandu vajny, ekstremisckaj dziejnaści abo tyja, što źmiaščajuć zakliki da takoj dziejnaści, a taksama inšaja infarmacyja, raspaŭsiudžvańnie jakoj zdolna nanieści škodu nacyjanalnym intaresam Biełarusi.

U Pracoŭnym kodeksie budzie ŭviedzienaja biezumoŭnaja zabarona na vyłučeńnie palityčnych patrabavańniaŭ pry praviadzieńni zabastoŭki, a adpaviednaje rašeńnie suda padlahaje nieadkładnamu vykanańniu.

Pašyranyja padstavy dla pryciahnieńnia da kryminalnaj adkaznaści za ekstremisckija prajavy. Asabliva za tyja ź ich, jakija supravadžajucca hvałtam abo pahrozaj jaho prymianieńnia da supracoŭnikaŭ AUS, słužbovych asob pry vykanańni imi słužbovych abaviazkaŭ, a taksama «inšych asob, jakija vykonvajuć hramadski abaviazak», što robić hetaje koła asabliva šyrokim.

Praduhledžana ŭzmacnieńnie adkaznaści za supraciŭ supracoŭnikam AUS i «asobam, jakija achoŭvajuć hramadski paradak», prymianieńnie da ich hvałtu.

Akramia taho, budzie ŭviedzienaja adkaznaść za publičnuju abrazu blizkich pradstaŭnika ŭłady.

Prapanavana karać u kryminalnym paradku za niezakonny zbor albo raspaŭsiud infarmacyi ab pryvatnym žyćci abo piersanalnych danych hramadzian, a taksama ŭvieści pavyšanuju adkaznaść za takija dziejańni ŭ dačynieńni da asoby abo jaho blizkich u suviazi z ažyćciaŭleńniem słužbovaj dziejnaści abo vykanańniem hramadskaha abaviazku.

Miarkujecca taksama kryminalizavać nieadnarazovaje parušeńnie paradku arhanizacyi i praviadzieńnia masavych mierapryjemstvaŭ.

Upieršyniu ŭvodzicca adkaznaść za takija prajavy ekstremizmu, jak udzieł u ekstremisckim farmiravańni, finansavańnie ekstremisckaj dziejnaści, viarboŭka, navučańnie i padrychtoŭka asoby dla ŭdziełu ŭ nazvanaj dziejnaści.

Prapanavana ŭstalavać kryminalnuju adkaznaść za raspaŭsiudžvańnie zaviedama łžyvych źviestak ab palityčnym, ekanamičnym, sacyjalnym, vajennym ci mižnarodnym stanoviščy Biełarusi, pravavym stanoviščy hramadzian, dziejnaści orhanaŭ dziaržaŭnaj ułady i kiravańnia, što dyskredytuje Biełaruś, kali takija dziejańni ździejśnienyja ŭ lubym publičnym vystupie, u tym liku ŚMI i placoŭki ŭ sietcy Internet.

U prajekcie taksama idzie havorka ab kryminalnaj adkaznaści za zakliki da parušeńnia terytaryjalnaj cełasnaści krainy.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0