9 žniŭnia ŭ Pinsku. Fota «Miedyja-Paleśsie»

9 žniŭnia ŭ Pinsku. Fota «Miedyja-Paleśsie»

Abvinavačanymi pa spravie prachodziać 14 čałaviek. Artykuł na ŭsich adzin — č. 2 art. 293 KK, heta masavyja biesparadki. Sankcyja praduhledžvaje tolki pazbaŭleńnie voli — na termin ad troch da vaśmi hadoŭ.

U aŭtorak u sud pryvieźli 13 abvinavačanych, jašče adzin pryjechaŭ ź Pinska sam: jon pad chatnim aryštam. Usie jany — žychary Pinska va ŭzroście ad 19 da 44 hadoŭ. Abvinavačanyja, jakija byli pad vartaj, padčas śledstva siadzieli ŭ SIZA Baranavičaŭ, paźniej ich pieravieźli ŭ Brest.

Pavodle viersii abvinavačvańnia, 9 žniŭnia minułaha hoda ŭsie abvinavačanyja ŭdzielničali ŭ niesankcyjanavanym masavym mierapryjemstvie kala budynka Pinskaha harvykankama, hruba parušyli hramadski paradak, učynili pahromy, nanieśli supracoŭnikam milicyi ŭdary rukami, nahami i roznymi pradmietami — doškami, pałkami, vuličnymi skryniami, frahmientami tratuarnaj plitki i bietonnych parapietnych plit, butelkami, kamianiami, mietaličnymi vyrabami i armaturaj. Paśla hetaha naŭmysna źniščyli i paškodzili transpartnyja srodki i inšuju majomaść, jakija naležali milicyi, fizičnym i jurydyčnym asobam.

Svajakoŭ abvinavačanych bieraściejcy raśsialili za 4 hadziny

Ranicaj 23 sakavika kala dźviarej zały suda sabralisia kala 30 čałaviek — rodnyja i blizkija abvinavačanych. Jany pryjechali ź Pinska, kab ubačyć svaich synoŭ, mužoŭ, bratoŭ u pieršy raz za siem miesiacaŭ. U minułyja vychadnyja pa bresckich telehram-čatach prajšła infarmacyja ab tym, što pinčukam patrabujecca dapamoha z pošukam žylla. Adny prasili dać prytułak im na ŭvieś praces, inšyja — na paru dzion. Bieraściejcy adhuknulisia — i za čatyry hadziny «začynili» pytańnie: chtości prapanavaŭ volnuju kanapu, chtości pakoj, chtości prapanavaŭ apłacić zdymnuju kvateru.

Razhlad kryminalnaj spravy idzie ŭ samaj vialikaj zale bresckaha Pałaca pravasudździa. Usich 13 abvinavačanych raźmiaścili ŭ vialikim šklanym «akvaryumie». Pieršymi ŭ zału prajšli advakaty, zatym kanvoj prapuściŭ svajakoŭ. Apošnija čatyry miescy vydzielili dla supracoŭnikaŭ ŚMI. Paciarpiełych na pieršaje sudovaje pasiadžeńnie nie vyklikali.

Siarod abvinavačanych — muž i žonka Alena i Siarhiej Maŭšuk, jakija vychoŭvajuć dvuch niepaŭnaletnich dziaciej. Pavodle viersii abvinavačvańnia, u noč z 9 na 10 žniŭnia Alena padyšła da šerahu siłavikoŭ i ŭdaryła pa ščytach rukami, draŭlanym kałom i pałkaj. Na sudzie jana siadzieła na łavačcy ŭ «akvaryumie», vyhladajučy siarod prysutnych u zale svajho muža, jaki ŭ noč z 9 na 10 žniŭnia kinuŭ u milicyjantaŭ pałku. Paśla zatrymańnia Siarhiej taksama niekatory čas byŭ pad vartaj, ale ŭ śniežni jaho vypuścili pad chatni aryšt.

Foto: Miedia-Poleśje

Fota: «Miedyja-Paleśsie»

«Vyrvaŭ z kłumby kvietki z karaniami i hruntam — vyrabiŭ pryładu złačynstva»

U pačatku pracesu prakuror začytaŭ, chto ź pinčukoŭ u čym abvinavačvajecca. Laženka vyłamaŭ pałku z łaŭki i nanios joju nie mienš za 10 udaraŭ pa supracoŭnikach milicyi, potym dastaŭ inšuju pałku i nanios jašče nie mienš za try ŭdary. Bahnaviec vyłamaŭ koł dla padviazki dreŭ i kinuŭ u siłavikoŭ. Chalimončyk špurnuŭ u milicyjantaŭ płastykavuju butelku i pałku, nanios nie mienš za dva ŭdary pałkaj. Huńko ŭdaryŭ adzin raz rukoj u ščyt, potym vyrvaŭ z kłumby kvietki z karaniami i hruntam, «vyrabiŭšy tym samym pryładu złačynstva», i kinuŭ u siłavikoŭ. Tudy ž kinuŭ i mietaličnuju skryniu. Šalamiet kinuŭ u milicyjantaŭ kamień, płastykavuju butelku, padpaleny pačak cyharet i došku. Rahaščuk kinuŭ niavyśvietleny pradmiet, sprabavaŭ vyrvać skryniu, nie mienš za piać razoŭ udaryŭ pałkaj pa supracoŭnikach AUS. Rubiec kinuŭ u šarenhu milicyjantaŭ žmieniu ziamli z kłumby i kamień. Ciareška kinuŭ pałku i niavyśvietlenyja pradmiety. Bohnat kinuŭ kamień, frahmient raźbitaj šklanoj butelki i niavyśvietleny pradmiet. Michajłaŭ biŭ nahoj u ščyty, padniaŭ bietonnuju paŭśfieru i špurnuŭ jaje ŭ bok milicyjantaŭ. Maścicki ŭdaryŭ čatyry razy pałkaj. Sałaviej zaklikaŭ demantavać plitku, kinuŭ niavyśvietleny pradmiet.

Fota: «Miedyja-Paleśsie»

Fota: «Miedyja-Paleśsie»

Pa viersii prakuratury, złačynstva abvinavačanyja ździejśnili «ŭ hrupie ź inšymi asobami» — spravu ŭ dačynieńni da inšych, maŭlaŭ, vydzielili ŭ asobnuju vytvorčaść.

U vyniku siamiora supracoŭnikaŭ milicyi atrymali mienš ciažkija cialesnyja paškodžańni, 6 — lohkija cialesnyja paškodžańni, jakija paciahnuli za saboj karotkačasovaje rasstrojstva zdaroŭja, 42 — lohkija cialesnyja paškodžańni, jakija nie pryviali da karotkačasovaha rasstrojstva zdaroŭja, 54 — paboi. Siarod traŭmaŭ — pierałomy fałanh palcaŭ, kostak stupni, karonak zuboŭ, siniaki, ranki, udary. Akramia taho, abvinavačanym staviać pahrozy i sproby ŭžyć hvałt da 34 siłavikoŭ.

Pryčynienuju škodu acanili ŭ 24 tysiačy rubloŭ. Paškodžanyja lehkavy UAZik, aŭtobus, ščyty, šlemy, broniekamizelki, kabura dla pistaleta Makarava, dubinki, kajdanki, radyjostancyi. Akramia taho, źniščany skryni, słupki, 4 tui, 30 pietunij, 110 aksamitak i inšaja majomaść.

Da suda škodu abvinavačanyja nie kampiensavali.

Fota: «Miedyja-Paleśsie»

Fota: «Miedyja-Paleśsie»

«Kab jany adyšli i pierastali ŭžyvać hvałt da ludziej»

Z 14 troje abvinavačanych svaju vinu nie pryznali, astatnija pryznali častkova. Niekatoryja tłumačyli, što nie źbiralisia nanosić traŭmy supracoŭnikam milicyi, a bili tolki pa ščytach, inšyja nie zhadžalisia z kolkaściu naniesienych udaraŭ. 19-hadovy Aleh Rubiec skazaŭ, što žmieniu ziamli jon kinuŭ «bieź jakoha-niebudź namieru».

Pieršym u sudzie dapytali Siarhieja Laženku. Abvinavačany paviedamiŭ, što 9 žniŭnia pryjšoŭ na vulicu Lenina i zaŭvažyŭ ludziej, jakija kala harvykankama čakali abviaščeńnia vynikaŭ prezidenckich vybaraŭ. Na vulicy Zasłonava stajaŭ šerah supracoŭnikaŭ milicyi. Bližej da nočy z paralelnaj vulicy vybiehli siłaviki sa ščytami i, pa słovach Pinčuka, «pačali źbivać ludziej». Heta jaho aburyła, jon vyłamaŭ došku i ŭdaryŭ joju pa milicejskich ščytach.

— Kab jany adyšli i pierastali ŭžyvać hvałt da ludziej, — patłumačyŭ svaje dziejańni Siarhiej, dadaŭšy, što milicyjantaŭ jon nie biŭ, a ŭdary nanosiŭ tolki pa ščytach.

Kali siłaviki adyšli da budynka harvykankama, ludzi pajšli za imi. Niejkich kamand abo zaklikaŭ z natoŭpu prajaŭlać ahresiju da milicyjantaŭ jon nie čuŭ, ale ŭ niejki momant zaŭvažyŭ, što ludzi «pačali ŭžyvać hvałt da supracoŭnikaŭ».

— Ja heta nie vitaju, — skazaŭ abvinavačany, dadaŭšy, što adnamu paciarpiełamu milicyjantu jon dapamoh padniacca i advioŭ jaho za ščyty.

Svaju vinu Siarhiej pryznaŭ častkova. Jon pahadziŭsia z tym, što nanosiŭ udary pałkaj, ale padkreśliŭ, što biŭ pa ščytach.

Paśla vystupu Siarhieja ŭ sudzie abviaścili pierapynak. Paśla abiedu pasiadžeńnie praciahnułasia dopytam inšych fihurantaŭ spravy.

Čakajecca, što razhlad kryminalnaj spravy zojmie kala dvuch tydniaŭ.

Čytajcie taksama: «Heta było ŭžo nie źbićcio, heta byli katavańni». Piać historyj palitviaźniaŭ «Pinskaj spravy» 

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна