Minimum 20 čałaviek pryznaŭ vinavatymi pa «palityčnych» artykułach. Sudździa Dźmitryj Karsiuk

Sudździa Centralnaha rajona Dźmitryj Karsiuk pa «palityčnych» artykułach Kryminalnaha kodeksa asudziŭ minimum 20 čałaviek. Heta rekord siarod minskich sudździaŭ.

Fota: sudexpert.gov.by.

Fota: sudexpert.gov.by.

Usiaho pa art. 342 Kryminalnaha kodeksa jon asudziŭ 11 čałaviek, jašče dvuch čałaviek pa art. 293 KK, a taksama niekalki čałaviek pa dyfamacyjnych artykułach.

Piać čałaviek Karsiuk adpraviŭ za ŭdzieł u pratestach u kałoniju. Mastaka pa śviatle, jakoha zvolnili z Novaha dramatyčnaha teatra za zabastoŭku, Daniłu Hančarova jon asudziŭ na dva hady pazbaŭleńnia voli za ŭdzieł u šaści niadzielnych maršach i za toje, što dasyłaŭ Nexta fotazdymki ź pieramiaščeńniem siłavikoŭ.

U kałoniju na dva hady Karsiuk taksama adpraviŭ šmatdzietnaha baćku Mikałaja Šemietava za administravańnie dvarovaha telehram-kanała i 26-hadovaha Maksima Ciškieviča za ŭdzieł u pratesnaj akcyi ŭ dzień vybaraŭ. Taksama hety sudździa asudziŭ da čatyroch hadoŭ uzmocnienaha režymu 27-hadovaha minčuka Paŭła Łukajanava za toje, što jon «demanstratyŭna znachodziŭsia na kantejniery» na prateście ŭ noč z 10 na 11 žniŭnia.

20-hadovy minčuk Arciom Sakovič taksama adpraŭleny Karsiukom u kałoniju na čatyry hady za ŭdzieł u letašnich pratestach. 

Vaśmi biełarusam Karsiuk pryznačyŭ «chatniuju chimiju». Takoje pakarańnie sudździa vynosiŭ za abrazu byłoj pres-sakratarki MUS Volhi Čamadanavaj, načalnika HUBAZiKa, milicyjantaŭ i navat svajoj kalažanki sudździ Julii Krepskaj.

Siem čałaviek Dźmitryj Karsiuk adpraviŭ na «chimiju». Siarod ich žychar «Płoščy pieramien» Vasil Łohvinaŭ, jakoha asudzili za adnaŭleńnie hrafici z «dydžejami pieramien». Paśla troch miesiacaŭ pad vartaj palitviaźnia asudzili da dvuch hadoŭ «chimii» i vyzvalili ŭ zale suda. Taksama na «chimiju» Karsiuk adpraviŭ Valeryja Viščeniu za ŭdzieł u pratesnaj akcyi 13 vieraśnia. U Valeryja troje dziaciej, małodšy z katorych maje invalidnaść.

Adpraviła ŭ kałoniju 12 fihurantaŭ «spravy studentaŭ». Sudździa Maryna Fiodarava

Sudździa Savieckaha suda Maryna Fiodarava atrymała viadomaść praz prysudy 12 fihurantam «spravy studentaŭ»: 11 palitviaźniaŭ byli asudžanyja da 2,5 hoda kałonii i adzin — da dvuch hadoŭ pazbaŭleńnia voli. Niezadoŭha da hetaha da troch hadoŭ «chimii» Fiodarava asudziła 21-hadovaha studenta treciaha kursa BDUIR Arcioma Vinakurava. Za hod sudździa vyniesła 16 «palityčnych» prysudaŭ. 

Pa art. 342 KK da troch hadoŭ «chimii» hetaja sudździa taksama asudziła źbitaha paśla zatrymańnia paśla «Maršu vyzvaleńnia palitviaźniaŭ» budaŭnika Kiryła Paŭłaŭca. Jon zajaŭlaŭ na sudzie, što daŭ «pakajalnyja» pakazańni paśla źbićcia, ale sudździa na heta nijak nie adreahavała i vyniesła abvinavaŭčy prysud.

Paru miesiacaŭ nazad Fiodarava adpraviła na hod u kałoniju strohaha režymu 42-hadovaha Alaksieja Ščarbaciuka za toje, što jon na bałkonie kryčaŭ «Žyvie Biełaruś!» i «Łukašienko — pietuch!».

U 2018 hodzie sudździa Maryna Fiodarava taksama viała hučnuju «spravu prafsajuza». Jana asudziła za ŭchileńnie ad vypłaty padatkaŭ pa art. 243 Kryminalnaha kodeksa da čatyroch hadoŭ «chimii» staršyniu Biełaruskaha niezaležnaha prafsajuza rabotnikaŭ radyjoelektronnaj pramysłovaści (REP) Hienadzia Fiadyniča i hałoŭnaha buchhałtara prafsajuza REP Ihara Komlika. 

Na rachunku 16 «palityčnych» prysudaŭ, jakija vynosiła ŭ pary z pamočnicami prakuroraŭ Kaśjančyk i Taratynka. Sudździa Julija Błiźniuk

Sudździa Frunzienskaha suda Julija Bliźniuk za hod vyniesła taksama 16 «palityčnych» prysudaŭ. U asnoŭnym jana sudziła ludziej u pary ź viadomymi pamočnicami prakuroraŭ Alinaj Kaśjančyk i Valeryjaj Taratynka. Heta jana adpraviła Maksima Paŭluščyka na dva hady kałonii za abnaŭleńnie ŭ rajonie stancyi mietro «Puškinskaja» ŭ Minsku nadpisu «Nie zabudziem» na tratuary kala narodnaha miemaryjała pamiaci zabitaha pratestoŭca Alaksandra Tarajkoŭskaha.

Viasnoj Bliźniuk razhladała spravu suprać čatyroch minčukoŭ — Jaŭhiena Baroŭskaha, Ivana Ziańko, Alaksieja Draba i Uładzimira Kackiela (usie pryznanyja palitviaźniami), jakija 11 kastryčnika minułaha hoda padčas razhonu «Maršu honaru» kala stancyi mietro «Puškinskaja» adbili ad zatrymańnia čałavieka. Pa zapycie Valeryi Taratynka jana asudziła ŭsich na terminy ad čatyroch da piaci hadoŭ kałonii.

Da 4,5 hoda kałonii Bliźniuk asudziła byłoha supracoŭnika MNS Ryhora Davydava. Jaho abvinavacili va ŭdziele ŭ masavych biesparadkach 10 žniŭnia niepadalok ad HC «Ryha» ŭ Minsku. Dziaržabvinavaŭcaj pa spravie vystupała Alina Kaśjančyk.

Hetaja sudździa na 4 hady kałonii adpraviła prahramista Arcioma Saŭčuka, jaki žyŭ dziesiać hadoŭ u Polščy, a pierad akcyjami pryjechaŭ da rodnych. Z Kaśjančyk jaho abvinavacili va ŭdziele ŭ masavych biesparadkach 10 žniŭnia: šturchanuŭ na parkoŭcy kalasak kala handlovaha centra «Civali».

Da hodu kałonii pa art. 342 Kryminalnaha kodeksa Bliźniuk asudziła siabra Arcioma — futbolnaha treniera Arcioma Chvaščeŭskaha. Chłopca, u tym liku, abvinavacili ŭ pierakryćci darohi na vulicy Prytyckaha ŭ Minsku ŭ noč z 10 na 11 žniŭnia. Sudu jon zajaŭlaŭ, što pakazańni paśla zatrymańnia davaŭ pad ciskam.

Bliźniuk asudziła da dvuch hadoŭ «chimii» vałanciora štaba Viktara Babaryki i kiraŭnika Ruin Bar Ok16 Lavona Chałatrana. Jaho asudzili pa art. 342 KK za ŭdzieł u hrupavych dziejańniach ŭ noč z 9 na 10 žniŭnia. Na sudzie jon nie pryznaŭ vinu i zajaviŭ pra źbićcio 11 žniŭnia ŭ HUBAZiKu, kali patrabavali parol ad telefona, ale sudździa heta nie pryniała da zaŭvahi.

Taksama Bliźniuk pry padtrymcy Kaśjančyk vyniesła prysudy dźvium minčankam Anastasii Nikicinaj i Śviatłanie Łabunskoj za raskidanyja samarezy kala prakuratury Minska: 1 hod i 1 miesiac pazbaŭleńnia voli ŭ papraŭčaj kałonii i 1,5 hoda «chatniaj chimii». 

Adnačasova adpraviŭ u kałoniju na piać-dzieviać hadoŭ 11 čałaviek. Sudździa Dzmitryj Astapienka

Za sudździoj Zavodskaha rajona Dźmitryjem Astapienkam ličycca jak minimum 14 asudžanych pa palityčnych matyvach. Jon razhladaŭ adnu z samych masavych u Minsku spraŭ — udzielnikaŭ zakrytaha telehram-čata. 11 čałaviekam Astapienka vynies strohija prysudy: ad piaci da dzieviaci hadoŭ kałonii va ŭmovach uzmocnienaha režymu. Usich ich abvinavacili va ŭdziele ŭ telehram-čacie «radykalnaha napramku». Akramia hetaha, u namiery paškodzić abo źniščyć try «Tabakierki». Niekatoryja palitviaźni zajaŭlali na sudzie pra katavańni i cisk, ale Astapienka nie pryniaŭ heta da zaŭvahi.

Da dvuch hadoŭ «chimii» Astapienka taksama asudziŭ naziralnika za vybarami Alaksandra Ahrajcoviča. Alaksandra abvinavacili ŭ tym, što jon uźvioŭ paklop (art. 188 KK) na pradstaŭnikoŭ vybarčaj kamisii padčas vybaraŭ u Pałatu pradstaŭnikoŭ u 2019 hodzie — 12 supracoŭnic škoły №187 Minska. A mienavita — apublikavaŭ na svaim youtube-kanale «Dziońniki naziralnika» ŭ mai 2020 hoda zahadzia łžyvyja źviestki pra čalcoŭ vybarčaj kamisii, jakija źniesłaŭlajuć ich honar i hodnaść. U videa Ahrajcovič adznačyŭ, što jany źjaŭlajucca falsifikatarami vybaraŭ i ŭ pieryjad daterminovaha hałasavańnia ździejśnili padrobku dakumientaŭ. Abvinavačany nie pryznaŭ vinu: jon upeŭnieny, što vyniki vybaraŭ byli sfalsifikavanyja. 

Pryznała vinavatymi 12 čałaviek pa kryminalnych «palityčnych» artykułach. Viktoryja Šabunia

Za hod sudździa Centralnaha rajona Minska Viktoryja Šabunia vyniesła minimum 12 prysudaŭ pa palityčnych matyvach. Ź ich dzieviać čałaviek jana adpraviła ŭ kałoniju. Tak, na dva hady kałonii Šabunia adpraviła Jahora Suhojdzia — mužčynu, jaki dziaviataha žniŭnia ŭ rajonie Steły sarvaŭsia z aŭtazaka. Paśla incydentu jon trapiŭ ŭ balnicu. Paśla hetaha jon byŭ uziaty pad vartu. Na sudzie jaho pryznali vinavatym pa č. 1 art. 342 Kryminalnaha kodeksa i asudzili da dvuch hadoŭ kałonii.

Na hod kałonii sudździa Viktoryja Šabunia asudziła pa č. 1 art. 342 Kryminalnaha kodeksa minčuka Alaksieja Muravickaha. U dzień vybaraŭ, 9 žniŭnia, supracoŭniki AMAP zatrymali Muravickaha na vybarčym učastku i źbili jaho na Akreścina. 16 žniŭnia jon vyjšaŭ na Marš i prademanstravaŭ atrymanyja padčas źbivańniaŭ hiematomy. Pratestoŭcy napisali jamu na śpinie «Usich nie zabješ» — momant pierformansu pobač z KDB trapiŭ na fotazdymki. Taksama Muravicki braŭ udzieł u Maršy 25 kastryčnika: jon z BČB-ściaham zalez na dach svajoj mašyny i kryčaŭ «Žyvie Biełaruś». Za heta pa rašeńni Šabuni jon praviadzie hod u kałonii ahulnaha režymu.

Taksama ŭ kałonii apynuŭsia pa rašeńni Šabuni 22-hadovy technik ź Minska Anton Łakišyk. Sud Centralnaha rajona 18 listapada asudziŭ jaho za napad na amapaŭca 14 lipienia na Niamizie da troch hadoŭ kałonii. Supracoŭnik minskaha AMAPa paśla niekalkich udaraŭ Antona nie atrymaŭ cialesnych paškodžańniaŭ i nie źviartaŭsia ŭ miedycynskija ŭstanovy. Ale minčuka pryznali vinavatym i ŭziali pad vartu ŭ zale suda.

Da 5,5 hoda kałonii sudździoj Šabuniaj byŭ asudžany člen inicyjatyŭnaj hrupy Viktara Babaryki Siarhiej Kapaniec. Palitviaźnia abvinavacili ŭ dapamahańni Ściapanu Puciłu, Ramanu Pratasieviču i inšym asobam u arhanizacyi masavych biesparadkaŭ šlacham pieradačy ŭ bot telehram-kanała, pryznanaha na ciapierašni momant ekstremisckim, tekstavaj infarmacyi i videa ab pieramiaščeńni śpiectechniki siłavikoŭ 9 žniŭnia, a taksama ŭ raspaŭsiudzie ŭlotak, pieradadzienych jamu Juryjem Vaskrasienskim, i kaardynavańni ruchu ludziej ad HC «Śpiektr» da administracyi Pieršamajskaha rajona paśla zakryćcia ŭčastkaŭ dla hałasavańnia 9 žniŭnia. Taksama Kapanca abvinavacili va ŭdziele ŭ akcyjach pratestu 10 i 11 žniŭnia na vulicy Prytyckaha i praśpiekcie Puškina ŭ Minsku. Siarhiej vinu nie pryznaŭ. Pałova sudovaha pracesu prajšła ŭ zakrytym režymie praz vyvučeńnie materyjałaŭ z ekstremisckaha telehram-kanała. Sudździa Viktoryja Šabunia prysudziła palitviaźniu 5,5 hoda kałonii va ŭmovach uzmocnienaha režymu.

Sudździa Šabunia viasnoj asudziła da dvuch hadoŭ «chatniaj chimii» pa kryminalnaj spravie pa č. 1 art. 342 Kryminalnaha kodeksa 33-hadovuju minčanku Juliju Jakubovič. Jaje abvinavacili ŭ błakavańni daroh na Ramanaŭskaj Słabadzie ŭ Minsku 20 śniežnia i 3 studzienia za toje, što dziaŭčyna z hrupaj ludziej dvojčy kala chviliny pastajała na piešachodnym pierachodzie sa ściahami.

Asudziŭ 11 čałaviek pa palityčnych matyvach, ihnaravaŭ na sudzie zajavy pra źbićcio dla atrymańnia «patrebnych» dokazaŭ. Maksim Trusievič

Sudździa Pieršamajskaha rajona Maksim Trusievič asudziŭ minimum 11 čałaviek. Na dva hady kałonii 25 maja pa art. 342 KK jon asudziŭ adnaho z raspracoŭščykaŭ startapa MakeML Alaksieja Karatkova. Pa hetaj spravie deputatka Bundestaha Hiermanii Tabiea Rosnerz viartałasia da sudździ Maksima Trusieviča, kab toj vynies palitźniavolenamu Karatkovu prysud z zachavańniem zakonnaści. Ale sudździa nakiravaŭ jaje list u milicyju, bo nibyta jon maje prykmiety ŭmiašańnia ŭ pracu suda.

Taksama Trusievič adpraviŭ na čatyry hady kałonii 22-hadovaha studenta BDU Jaŭhiena Kalinoŭskaha za padziei 14 lipienia ŭ Minsku. Jaho abvinavacili ŭ aktyŭnym udziele ŭ hrupavych dziejańniach, jakija hruba parušajuć hramadski paradak, i ŭ hvałcie ŭ dačynieńni da supracoŭnika orhanaŭ unutranych spraŭ. Svajoj viny ŭ sudovym pracesie Jaŭhien Kalinoŭski nie pryznaŭ.

Da piaci hadoŭ kałonii sudździa Trusievič asudziŭ 30-hadovaha Mikitu Charłoviča, jakoha zatrymali niepadaloku ad domu i znajšli ŭ jaho ŭ zaplečniku i ŭ čornym pakiecie dźvie šklanyja butelki. Mikitu pryznali vinavatym u padrychtoŭcy da ŭdziełu ŭ masavych biesparadkach i zachoŭvańni haručych srodkaŭ. Na pracesie jon zajaviŭ pra źbićcio ŭ HUBAZiKu dla atrymańnia «patrebnych pakazańniaŭ», ale Trusievič pakinuŭ heta biez zaŭvahi i hetyja pakazańni stali dokazami pa kryminalnaj spravie.

Try hady«chatniaj chimii» Trusievič prysudziŭ Vadzimu Marčanku za ŭdzieł u Maršy, za jaki jon užo adbyŭ 15 sutak aryštu. Sudździa Pieršamajskaha rajona sudziŭ minčukoŭ za abrazu prezidenta i pamočnicy Frunzienskaha prakurora Valeryi Taratynka, supracoŭnikaŭ milicyi - daŭ «chatniuju chimijaju».

Da troch hadoŭ «chimii» Trusievič asudziŭ Jaŭhiena Rapina za ŭdzieł u akcyi pratestu 4 kastryčnika i za toje, što ŭdaryŭ pa kamiery videanazirańnia kala izalatara na Akreścina. Minčuka ŭžo nakiravali adbyvać pakarańnie, ale 16 vieraśnia jaho vyzvalili pa pamiłavańni.

Vynies «palityčnyja» prysudy Kaleśnikavaj, Znaku i aktyvistam pa spravie telehram-kanała «Armija z narodam». Sudździa Siarhiej Jepichaŭ 

Sudździa Minskaha abłasnoha suda Siarhiej Jepichaŭ asudziŭ siem čałaviek na vialikija terminy pa dvuch rezanansnych spravach. Heta sprava telehram-kanała «Armija z narodam» i sprava Maryi Kaleśnikavaj i Maksima Znaka. Pa pieršaj spravie byli adpraŭlenyja ŭ kałoniju piać błohieraŭ i aktyvistaŭ na čatyry z pałovaj, piać z pałovaj i šeść hadoŭ kałonii. U kałonii z-pad małatka Jepichava apynulisia aktyvist partyi «Narodnaja hramada» Siarhiej Sparyš, udzielnica ruchu «Kraina dla žyćcia» Antanina Kanavałava, błohiery Siarhiej Jaraševič, Siarhiej Koršun i Jaŭhien Pryvałaŭ. Ich pryznali vinavatymi ŭ padrychtoŭcy da ŭdziełu ŭ masavych biesparadkach, u padrychtoŭcy biesparadkaŭ, a Sparyša taksama ŭ tym, što pieraškadžaŭ pracy Centrvybarkama. 

A niadaŭna Jepichaŭ pryznaŭ vinavatymi pa troch artykułach Kryminalnaha kodeksa: č. 3 art. 361 (Zakliki da dziejańniaŭ suprać nacbiaśpieki), č. 1 art. 357 (Zmova z metaj zachopu dziaržaŭnaj ułady niekanstytucyjnym šlacham), č. 1 art. 361-1 (Stvareńnie ekstremisckaha farmiravańnia i kiraŭnictva im) i asudziŭ Maksima Znaka da 10 hadoŭ uzmocnienaha režymu, a Maryju Kaleśnikavu da 11 hadoŭ pazbaŭleńnia voli. 

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна