TEST
Ci pomnicie vy staryja biełaruskija kupiury?
Z 1 studzienia 2022 hoda stanuć niesapraŭdnymi staryja «niedenaminavanyja» kupiury ŭzoru 2000 hoda. Z hetaj nahody my zrabili test pa starych biełaruskich hrošach.

Ci pamiatajecie, jak vyhladali «zajčyki» i inšyja kupiury?
Pačynajem
Jaki byŭ samy vialiki naminał kupiury biełaruskaha rubla?
Nie, u 10 razoŭ bolš. Kupiuru ŭ 5 miljonaŭ rubloŭ uviali ŭ abaračeńnie ŭ vieraśni 1999 hoda, za čatyry miesiacy da denaminacyi 2000 hoda.
Nie, u 5 razoŭ bolš. Kupiuru ŭ 5 miljonaŭ rubloŭ uviali ŭ abaračeńnie ŭ vieraśni 1999 hoda, za čatyry miesiacy da denaminacyi 2000 hoda.
Tak. Kupiuru ŭ 5 miljonaŭ rubloŭ uviali ŭ abaračeńnie ŭ vieraśni 1999 hoda, za čatyry miesiacy da denaminacyi 2000 hoda.
Nie, takoj kupiury ŭ Biełarusi nie było.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Časta biełaruskija hrošy zavuć «zajčykami», bo na pieršych kupiurach 1992 hoda byli vyjavy žyvioł. A jakoha naminału była kupiura z zajcam?
Tak, słušna!
Nie, na 3 rublach byli babry.
Nie, na 5 rublach byli vaŭki.
Nie, na 10 rublach byli rysi.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Paśla źviaroŭ na biełaruskich hrošach źjavilisia architekturnyja słavutaści? Jakoha znakamitaha miesca nikoli nie było na hrošach?
Było na 5000 rubloŭ uzoru 1992 hoda, jakija ŭ 2000-m stali 5 rublami.
Pravilna. Čyrvonaha kaścioła nikoli nie było na biełaruskich kupiurach.
Była, pryčym i stary budynak (10 rubloŭ uzoru 2000 hoda), i novy (500 rubloŭ uzoru 2009 hoda).
Była na 1000 rubloŭ uzoru 1993 hoda i na 1 rubli 2000 hoda.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Na zvarotnym baku kupiury ŭ 1000 rubloŭ uzoru 2000 hoda znachodziŭsia naciurmort hetaha viadomaha mastaka
Nie, heta frahmient karciny Ivana Chruckaha «Partret žonki z kvietkami i fruktami».
Nie, heta frahmient karciny Ivana Chruckaha «Partret žonki z kvietkami i fruktami».
Tak, heta frahmient jahonaj karciny «Partret žonki z kvietkami i fruktami».
Nie, heta frahmient karciny Ivana Chruckaha «Partret žonki z kvietkami i fruktami».
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Słavutaściaŭ jakoha abłasnoha centra nikoli nie było na biełaruskich kupiurach?
A jak ža amfiteatr?
Tak, słavutaściej adnaho z najpryhažejšych biełaruskich haradoŭ nikoli nie było na hrošach.
Na 200 000 rubloŭ uzoru 2000 hoda byŭ abłasny mastacki muziej.
Na 20 000 rubloŭ uzoru 2000 hoda byŭ pałac Rumiancavych-Paskievičaŭ.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
A što heta za interjery?
Nie, heta interjery Nacbanka Biełarusi.
Nie, heta interjery Nacbanka Biełarusi.
Nie, heta interjery Nacbanka Biełarusi.
Tak, heta interjery abjekta, jaki nie ličycca architekturnaj słavutaściu.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Jakoha koleru była kupiura z panaramaj Viciebska?
Nie, kupiura była čyrvonaha koleru.
Nie, kupiura była čyrvonaha koleru.
Tak, kupiura była čyrvonaha koleru.
Nie, kupiura była čyrvonaha koleru.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Viartajemsia da «zajčykaŭ». Jakich žyvioł nie było na biełaruskich hrošach?
Byli na kupiury ŭ 50 kapiejek.
Byli na 25 rublach.
Byli na 100 rublach.
Tak, hetych žyvioł nie było.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Jaki architekturny abjekt Minska nie traplaŭ na kupiury?
Tak, vakzała nie było na kupiurach.
Akademija navuk była na kupiurach uzoru 1993 i 2000 hadoŭ.
Płošča Pieramohi była na kupiury 500 rubloŭ uzoru 1992 hoda.
Pryvakzalnaja płošča była na kupiury 200 rubloŭ uzoru 1992 hoda.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Adnojčy žurnalisty zaŭvažyli, što na kupiury da hetaj słavutaści damalavali pravasłaŭnyja kryžy
Nie, heta historyja zdaryłasia ź Niaśvižskim zamkam.
Nie, heta historyja zdaryłasia ź Niaśvižskim zamkam.
Tak, pravilna! Paśla kupiury daviałosia pieraroblivać.
Nie, heta historyja zdaryłasia ź Niaśvižskim zamkam.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Vy, vidać, vielmi małady
Nie pamiatajecie ničoha pra staryja hrošy.
Prajści jašče raz
Vy, vidać, vielmi małady
Nie pamiatajecie amal ničoha pra staryja hrošy.
Prajści jašče raz
Mahło być i lepš
Vidać, pamylilisia ŭ pytańniach pra hrošy pačatku dzievianostych.
Prajści jašče raz
Niabłaha
Zusim krychu nie chapiła da vydatnaha vyniku!
Prajści jašče raz
Vydatna
Spadziajomsia, vam spadabaŭsia naš nastalhičny test.
Prajści jašče raz
Idealna!
Spadziajomsia, vam spadabaŭsia naš nastalhičny test.
Prajści jašče raz

© Naša Niva, 2021