Štohod samyja roznyja brendy vypuskajuć rekłamu da Kaladaŭ i Novaha hoda. U joj kampanii padvodziać vyniki hoda, padymajuć aktualnyja prablemy i prapanujuć pravieści śviaty z samymi blizkimi ludźmi.

TJ sabraŭ samyja jarkija i niezvyčajnyja prykłady tematyčnych rekłamnych rolikaŭ, a pad «spojlerami» niekatoryja važnyja siužetnyja momanty.

Niamieckaja handlovaja sietka EDEKA

«Kropla daždžu, jakaja maryć stać śniažynkaj»

Rolik raspaviadaje pra vučnia «Śniažynistaj akademii», dzie kropli vady rychtujuć stać śniažynkami zimoj.

U kampanii zajaŭlajuć, što chočuć pryciahnuć uvahu hledačoŭ da prablemy hłabalnaha paciapleńnia, a sami abiacajuć damahacca prahresu ŭ svajoj spravie, kab adśviatkavać Kalady z čystym śnieham.

Słužba dastaŭki ŭ PAR Checkers

«Santa-Kłaŭsy viartajucca ŭ horad»

Niekalki supracoŭnikaŭ słužby dastaŭki Checkers sumiesna z dydžejem Denam Mejsam vyrašyli zapisać navahodniuju pieśniu. Dla hetaha jany vykarystoŭvali nie tolki muzyčnyja instrumienty, ale i motarolery — asnoŭny srodak pieramiaščeńnia kurjeraŭ. U kadry tradycyjnaja prykmieta paŭdniovaafrykanskaha Rastva — nijakaha śniehu!

Dziciačy kanstruktar Lego

«Pierabuduj śviet»

Kaladny rolik ad Lego pryśviečany tamu, jak mocna dziciačaje ŭjaŭleńnie. Nam pakazvajuć, jak hieroi zdolnyja skakać ź viertalota, stanavicca šturmavikami z «Zornych vojnaŭ « i paprasić dapamohi ŭ drakona, kab patušyć pažar.

Vytvorca aŭtamabilaŭ Mini

«Daroha dadomu z muzykam Krysam Ry»

Rekłama zroblena z rolikaŭ realnych ludziej, jakija jeduć na Mini dadomu napiaredadni kaladnych śviataŭ. Jany pieraadolvajuć zavieju, miacielicu, avaryi na darohach i nie tolki, kab dabracca da blizkich jak maha chutčej.

Videa supravadžaje kłasičnaja kaladnaja kampazicyja muzykanta Krysa Ry, jakuju jon napisaŭ u 1978 hodzie, zatrymaŭšysia ŭ zatory. Tažy žonka prajechała na Mini 400 kiłamietraŭ, kab zabrać jaho i advieźci dadomu. Jość admysłovy sajt, pryśviečany historyi hetaj pieśni.

Dackaja dziaržaŭnaja łatareja Staatsloterij

«Padzialisia pośpiecham»

Pažyły mužčyna daviedajecca, što jaho ziaziula ŭ naściennych hadzinach čymści zachvareła. Jon adnosić jaje da hadzinščyka, cieślara i ŭ vieterynarnuju kliniku, ale nidzie jamu nie mohuć dapamahčy i vyśvietlić, u čym ža sprava. Tolki vypadkova jon daviedajecca ŭ kafe, što ptušcy brakavała znosin — ziaziula pačynaje badziora razmaŭlać z druhoj ziaziulaj, a zatym i siabravać.

Apple

«Davajcie zrobim novy lepš»

Režysiory Džejsan i Ajvan Rajtman źniali na iPhone 13 rekłamu ab tym, što navahodni nastroj možna zachavać na praciahu ŭsiaho hoda. Treba tolki nie zdavacca i dapamahać adzin adnamu. Tak zrabiła i hałoŭnaja hierainia rolika, jakaja vyrašyła vyratavać śniehavika i i pakazać jamu sustreču śviataŭ na nastupny hod.

Aŭtamabilnaja kampanija Toyota

«Padzialiciesia radaściu»

Hałoŭnaja hierainia pa imieni Nora Džoj doŭhi čas nie vyrašajecca pakazvać u adkrytuju svajo navahodni nastroj. Pačućcio nadychodziačaha śviata ŭ vyhladzie jarkaha ahieńčyka ŭvieś čas sprabuje vyrvacca vonki, ale Džoj ŭparta chavaje jaho ŭ bankach. U kancy ŭsio ž vyrašaje padzialicca pramieńčykami z horadam, kab navahodni nastroj achapiŭ usich.

Aŭstryjski bank Erste

«Vier u zaŭtrašni dzień»

Stvaralniki rekłamnaha rolika vyrašyli raspavieści historyju ab ekałahičnym ładzie žyćcia. U joj dačka hałoŭnaha hieroja ŭsialak nahadvaje baćku pra toje, jak važna źmianiać zvykłyja bytavyja rečy, kab vyratavać płanietu.

Aŭtamabilnaja kampanija Chevrolet

«Śviatočnaja pajezdka»

Mužčyna na Kalady atrymlivaje samy lepšy padarunak u jaho žyćci paśla niekalkich hadoŭ adzinoty biez svajoj žonki-adrestaŭravanuju i adramantavanuju mašynu. Dziakujučy takomu padarunku jon znoŭ pačynaje adčuvać siabie ščaślivym i adpraŭlajecca ŭ padarožža razam sa svajoj dačkoj.

Stryminhavy servis Amazon Prime

»Kožnaja ŭśmieška raspaviadaje historyju»

Historyja raspaviadaje pra nietavaryskaha supracoŭnika zaaparka, jaki zavodzić siabroŭstva z hijenaj. Adnojčy žyviole stanovicca drenna, i mužčyna vylečvaje jaje. Razam z hijenaj jany pravodziać śviaty i viesialacca: haniajuć miascovych chulihanaŭ, kuplajuć jełku, kraduć sasiski i hladziać kaladnyja filmy.

Litoŭskaja telekamunikacyjnaja kampanija Telia

«Ab žyćci ŭ adzinocie»

Dvoje pažyłych mužčyn viečna svaracca adzin z adnym i dasyłajuć adzin adnamu paviedamleńni z abrazami. Ale ŭ niejki momant razumiejuć, što heta na samaj spravie mocnaje siabroŭstva. Mienavita tamu jany sustrakajuć śviaty razam.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?