Adna z prablem ciapierašniaha zakona ŭ tym, što składana vyznačyć, kaho možna ličyć dziaržaŭnaj słužbovaj asobaj, heta pryvodzić da taho, što fihuranty i ich advakaty nastojvajuć, što pradjaŭlenaje niapravilnaje abvinavačvańnie, i heta stvaraje składanaści dla sudoŭ.

Tamu zakon dapoŭniać terminami, što takoje arhanizacyjna-rasparadžalnyja i administratyŭna-haspadarčyja normy — dla pravilnaj kvalifikacyi dziejańniaŭ abvinavačanych.

Taksama hienprakuror prapanuje pryciahvać da dyscyplinarnaj adkaznaści słužbovych asobaŭ (ažno da zvalnieńnia), jakija dapuścili na pracy kanflikt intaresaŭ, što pryviało da karupcyi.

Siłaviki buduć pieradavać u arhanizacyi infarmacyju ab vyjaŭlenych karupcyjnych faktach, ale i samich supracoŭnikaŭ arhanizacyj abaviažuć dakładvać pra takija fakty.

Čynoŭniki abaviazanyja štohod padavać dekłaracyi ab dachodach, taksama praviarajuć ich blizkich svajakoŭ. Hety pieralik prapanujuć pašyryć, pačać praviarać siemji dziaciej — niaviestak i ziacioŭ.

Pry hetym patrabavańni da dekłaracyjaŭ źniziać, niekatoryja punkty prakuratura ličyć praźmiernymi. Možna budzie nie ŭkazvać dachody za ŭdzieł u bonsunych prahramach, jakija prapanujuć kramy i banki, majomaść niaznačnaha koštu, atrymanuju ŭ padarunak.

Taksama čakajucca źmieny adnosna sumiesnaj słužby ŭ dziaržorhanach členaŭ adnoj siamji. 

U zakonie prapišuć, što možna ličyć suvieniram, časam čynoŭniki prymajuć padarunki, a śledčyja orhany paśla zapisvajuć heta ŭ chabary. Pa spravie ab karupcyi ŭ Ministerstvie achovy zdaroŭja ŭ pieralik niezakonnych padarunkaŭ uklučyli navat karparatyŭnyja kalendary i inšyja kancylarskija vybary, jakija čynoŭnikam pieradavali pradstaŭniki farmakałahičnych kampanij. Niaredka čynoŭniki karystajucca słužbovym transpartam u asabistych metach, heta parušeńnie zakona.

Ciapier im zabaroniać karystacca ŭ asabistych metach luboj majomaściu dziaržorhana ci arhanizacyi, a nie tolki atrymanaj dla vykanańnia słužbovych abaviazkaŭ. 

U 2020 hodzie, kali pačalisia masavyja palityčnyja pracesy, rezka skaraciłasia kolkaść karupcyjnych złačynstvaŭ — adrazu na 30%, u Viarchoŭnym sudzie hetuju ličbu nazyvajuć «anamalnaj» (statystyku za 2021 hod VS pakul nie apublikavaŭ). 

Dahetul karupcyja ŭ Biełarusi stabilna rasła. U VS dypłamatyčna adznačajuć, što sprava ŭ tym, što pravaachoŭniki stali dziejničać aktyŭniej. Napraŭdu ž, u pravaachoŭnikaŭ źmiaścilisia pryjarytety. Paśla vybaraŭ asnoŭnyja vysiłki byli nakiravanyja na złačynstvy, źviazanyja z masavymi pratestami, u 2021-m dadałasia ŭzmocnienaja baraćba z ekstremizmam i teraryzmam. Tak adbyłosia pieraraźmierkavańnie śpiecyjalistaŭ i premij za vykananuju rabotu.

Kali kazać pra najbolš karumpavanyja śfiery, to ŭ peŭny pieryjad było bolš spraŭ suprać rabotnikaŭ mytni, u inšy čas — suprać rabotnikaŭ STA. Takaja śpiecyfika zaležyć ad taho, jakuju śfieru ŭ ciapierašni momant adpracoŭvajuć siłaviki. Ale tradycyjna najbolš chabaraŭ u budaŭnictvie i pramysłovaści. Samyja raspaŭsiudžanyja vypadki — adkaty za vyjhryš tendara, apošnimi hadami raście kolkaść adkataŭ za toje, kab dziaržaŭnaje pradpryjemstva raźličyłasia z pastaŭščykom, śpis zapazyčanaściaŭ doŭhi. Samyja rezanansnyja spravy, jak udakładniajuć u Viarchoŭnym sudzie, źviazanyja z zakupkaj abstalavańnia, časam pamier chabaraŭ składaje miljony dalaraŭ.

Pavodle zakona ab baraćbie z karupcyjaj, asudžanyja nie tolki abmiežavańnie ci pazbaŭleńnie svabody, ale taksama pazbaŭlenyja prava na pavyšanuju piensiju, praduhledžanuju dla dziaržsłužačych i vajskoŭcaŭ. Taksama paśla adbyćcia pakarańnia jany nie mohuć bolš pracavać na dziaržsłužbie.

Hety punkt, praŭda, vyhladaje sumnieŭnym, pakolki isnuje naładžany miechanizm, kali Łukašenka pahadžajecca pamiłavać asudžanych karupcyjanieraŭ, a paśla jany ŭznačalvajuć kałhasy ci ŭspłyvajuć u inšych dziaržaŭnych orhanach ci arhanizacyjach. Da asudžanych za karupcyju nie prymianiajecca amnistyja, umoŭna-daterminovaje vyzvaleńnie ci zamiena nieadbytaha pakarańnia bolš miakkim. Maksimalny termin pakarańnia za atrymańnie chabaru — 15 hod pazbaŭleńnia svabody. 

U Radzie biaśpieki zaniepakoilisia rejtynham Biełarusi pa karupcyi — vinavaciać mižnarodnyja arhanizacyi 

Viktar Prakapienia: «Usio prosta: budziecie maŭčać — budziecie pakutavać». Pra SIZA, strach i hrošy

Načalnika RAUS z Mahiloŭskaj vobłaści asudzili na 6 hod za pieravyšeńnie paŭnamoctvaŭ. Padrabiaznaści

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0