Adnak paśla padziej u 2020 hodzie mnohija finansavyja instytuty spynili inviestycyi ŭ Biełaruś. Atrymać lhotnyja kredyty taksama stała značna ciažej.

Navošta ŭvohule ramont i rekanstrukcyja biełaruskich daroh patrebnyja byli mižnarodnym instytutam i krainam? Vidavočna, što sprava nie ŭ dabračynnaści, a vyklučna ŭ kamiercyjnych intaresach. Padtrymańnie ŭ dobrym stanie transpartnych kalidoraŭ pamiž Jeŭropaj i Rasijaj nieabchodnaje dla pieravozki hruzaŭ.

Tak, pry rekanstrukcyi trasy Minsk-Homiel pryciahvalisia kredyty Suśvietnaha banka i «Eksimbanka» KNR. A ŭ 2014 hodzie na rekanstrukcyju darohi Minsk-Hrodna Suśvietny bank vydzialiŭ kredyt u 250 miljonaŭ dalaraŭ. Aŭtary prajekta raźličvali na toje, što heta paskoryć mytnaje afarmleńnie hruzaŭ na zachodniaj miažy Biełarusi i tym samym «budzie spryjać rostu handlu».

Što ž tyčycca darožnaha ramontu, to heta zaŭsiody było balučaj temaj, źviazanaj z chraničnaj adsutnaściu resursaŭ.

U pryvatnaści, čynoŭnik ź Mintransa zhadaŭ «płast znosu», jaki treba mianiać raz na siem hadoŭ. Ale nie paviedamiŭ pra terminy praviadzieńnia kapitalnaha ramontu daroh, kali faktyčna trasu «pierakładvajuć» z nula.

Heta treba pravodzić raz na dziesiać hadoŭ. Adnak vykonvajecca nie zaŭsiody: nieabchodnaja pracedura pieranosicca, adkładvajecca da lepšych časoŭ. Takim čynam «daŭhi» nazapašvajucca i visnuć miortvym hruzam. A ramantujuć toje, što bolš za ŭsio pryjšło ŭ zaniapad. Astatniaje padłatvajuć pa miery mahčymaści.

Pryčyna — zusim nie ŭ kampietencyi darožnikaŭ, a ŭ chraničnym niedafinansavańni. Jość taki eŭfiemizm ŭ čynoŭnickich kołach. A paprostu kažučy, u niedachopie hrošaj.

A jak ža darožny padatak, spytajecie vy. Ministr pa padatkach i zborach Siarhiej Nalivajka na pačatku hoda śćviardžaŭ, što jaho zapłacili 98,5% aŭtaŭładalnikaŭ.

Dyk voś darožniki da hetych hrošaj majuć dalokija adnosiny. Srodki ž pastupajuć nie na ich rachunak. Što adbyvajecca potym z hetymi finansami i jak jany raźmiarkoŭvajucca — zahadka.

Mienavita nieprazrystaje vykarystańnie biudžetu «darožnaha fondu» vyklikała vostruju krytyku aŭtamabilistaŭ, jakija admaŭlalisia prachodzić techahlad, jaki byŭ abciažarany darožnym padatkam. Z taho času miechanizm źbirańnia źmianili, adnak praktyka raźmierkavańnia srodkaŭ zastałasia raniejšaj.

Čytajcie jašče:

Rašeńnie ab čarhovaj «budoŭli stahoddzia» niaredka nosić palityčny, a nie praktyčny charaktar. Čamu abvał puciepravoda na Niamizie byŭ niepaźbiežnym

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?