TEST
Vielmi składany TEST na viedańnie dyjalektnych słovaŭ
U pačatku i siaredzinie 1990-ch Instytut movaznaŭstva padrychtavaŭ hruntoŭnaje vydańnie «Leksičnaha atłasa biełaruskich narodnych havorak».

My ŭvažliva prahartali hetyja tamy, kab padrychtavać dla vas składany test. Možacie ličyć, što spravilisia z zadańniem na vydatna, kali adkažacie chacia b na pałovu pytańniaŭ.
Start
U Homielskaj vobłaści słova "łoŭž" vykarystoŭvajecca ŭ hetym značeńni
Dalej
Pravieryć
Vyniki
Łachačy, łachiny, buhai, sinicy – heta ŭsio nazvy čaho?
Dalej
Pravieryć
Vyniki
Paršy, pierha, šałašaja, košaść – heta ŭsio rehijanalnyja nazvy čaho?
Dalej
Pravieryć
Vyniki
U Haradockim rajonie hety hryb nazyvajuć "špijonam"
Dalej
Pravieryć
Vyniki
Harabuch, švorab, kanapluk, śmietnik – heta ŭsio rehijanalnyja nazvy
Dalej
Pravieryć
Vyniki
Na Bieraściejščynie słovam "prałoj" nazyvajuć
Dalej
Pravieryć
Vyniki
U Šarkaŭščynskim i Pastaŭskim rajonach słovam "škapiec" nazyvali
Dalej
Pravieryć
Vyniki
Słova "słon" u Čašnickim rajonie vykarystoŭvajecca ŭ hetym značeńni
Dalej
Pravieryć
Vyniki
U Žodziškach Smarhonskaha rajona fiksujecca słova "bindas". Što heta?
Dalej
Pravieryć
Vyniki
U Mścisłaŭskim i Klimavickim rajonach "mamrukom" nazyvali
Dalej
Pravieryć
Vyniki
Amal pa ŭsioj Mahiloŭščynie i Viciebščynie hetuju častku cieła nazyvali "sanki"
Dalej
Pravieryć
Vyniki
"Žalaskaj" na značnaj častcy Hrodzienščyny i zachodniaj Minščyny nazyvali
Dalej
Pravieryć
Vyniki
Nie zasmučajciesia, test sapraŭdy składany.
Prajści jašče raz
Nie zasmučajciesia, test sapraŭdy składany.
Prajści jašče raz
Niabłaha, ale intuicyi vam trošku niestaje.
Prajści jašče raz
Absalutna hodny vynik.
Prajści jašče raz
Cudoŭna! U takim składanym teście pakazać taki vynik niaprosta.
Prajści jašče raz
Cudoŭna! U takim składanym teście pakazać taki vynik niaprosta.
Prajści jašče raz
© Naša Niva, 2022