Fota: BiełTA

Fota: BiełTA

Pra Ukrainu

Bolšaść pytańniaŭ pres-kanfierencyi, jakaja adbyłasia siońnia, była pryśviečanaja situacyi vakoł Ukrainy

Kamientujučy razmovu pamiž ministrami abarony dźviuch krain, Uładzimir Makiej zapeŭniŭ: «Pytańni abmiarkoŭvalisia ŭ stanoŭčym klučy. Mnohaje ŭdałosia rastłumačyć dla abodvuch bakoŭ, pierš za ŭsio dla ŭkrainskaha boku. Z našaha boku prahučała, što nichto nie źbirajecca napadać». 

Na pytańnie ab kolkaści rasijskich vajskoŭcaŭ i kolkaści techniki, zadziejničanaj u vučeńniach, ministr adkazaŭ koratka: «Usio, što adbyvajecca na terytoryi Biełarusi, nie parušaje pałažeńni Vienskaha dakumienta ad 2011 hoda».

Jon zajaviŭ, što paśla vučeńniaŭ u Biełarusi nie zastaniecca nivodnaha rasijskaha vajskoŭca i nivodnaj adzinki bajavoj techniki Rasii.

Što tyčycca bajavych dziejańniaŭ, Makiej abvierh čutki pra napad z terytoryi Biełarusi, adnak zrabiŭ ahavorku, što pravakacyi nielha vyklučyć.

Fota Ministerstva abarony

Fota Ministerstva abarony

Kamientujučy publikacyi, u jakich nazyvalisia kankretnyja daty napadu na Ukrainu, jon uspomniŭ pra toje, što vajskovyja vučeńni «Zachad — 2017» i «Zachad — 2021» taksama supravadžalisia padobnymi zajavami.

U dadatak Makiej zajaviŭ, što Biełaruś maje namier handlavać, a nie vajavać z Ukrainaj: «Łukašenka kazaŭ, što my nikoli nie pryjedziem na tanku, my pryjedziem tudy na traktary».

Pra šmatviektarnuju palityku

Jak zajaviŭ ministr, pryncyp šmatviektarnaj źniešniaj palityki zastajecca aktualnym i ciapier. Ale kanstatavaŭ, što ŭzrovień supracoŭnictva z zachodnimi krainami źniziŭsia.

«Prablema ŭ nieadekvatnaj acency našymi partniorami, što adbyvajecca ŭnutry i vakoł Biełarusi. Kali ja čytaju infarmacyju ab bryfinhu niejkaha ananimnaha pradstaŭnika Dziarždepa ZŠA, zajavy susiednich krain — Litvy, Łatvii, Polščy, u mianie heta vyklikaje ździŭleńnie.

Adbyłasia razhiermietyzacyja mazhavoj abałonki ŭ zachodnich palitykaŭ, u vyniku čaho jany absalutna nieadekvatna aceńvajuć situacyju», — vykazaŭ svaju acenku Uładzimir Makiej.

Pra svabodu słova

Mahčymaść zadać pytańnie była pradstaŭlenaja žurnalistcy «Narodnaj voli», jakaja prysutničała na pres-kanfierencyi. Maryna Koktyš spytała, jak možna vykazvać alternatyŭnyja punkty hledžańnia, kali ŭ krainie prablemy sa svabodaj słova.

«Nie mahu pahadzicca sa śćviardžeńniem, što ŭ nas niama alternatyŭnych punktaŭ hledžańnia i svabody słova, — adkazaŭ Uładzimir Makiej. — Svaboda słova isnavała zaŭsiody i, na žal, u toj situacyi (u 2020 hodzie) mnohija złoŭžyvali hetym terminam. Ja maju na ŭvazie i šerah ŚMI, i šerah žurnalistaŭ. Niekatoryja žurnalisty faktyčna pieratvarylisia ŭ apazicyjnych ideołahaŭ. Zamiest abjektyŭnaj padačy infarmacyi zanialisia adkrytym achajvańniem ułady, i bolš za toje, udzielničali ŭ antyŭradavych dziejańniach».

Jon padkreśliŭ, što nie budzie nijakaha dyjałohu z tymi, chto pravodzić antydziaržaŭnuju palityku, zaklikaje da sankcyj i patrabuje akazać cisk na Biełaruś.

Charakterna, što, adkazvajučy na hetaje pytańnie, kiraŭnik MZS vykazaŭ zhodu ź Zianonam Paźniakom, jaki ličyć, što «strašna dalokija jany ad naroda»: «U apošni čas mnie padabajucca zajavy hetaha palityka».

Uładzimir Makiej paličyŭ patrebnym dać rekamiendacyju «Narodnaj Voli»: «Vy taksama pravodzili b niejkuju vyraznuju, pastajannuju liniju, a to kidajeciesia z boku ŭ bok, što nie jość dobra i nie spryjaje tamu, kab vy ŭsprymalisia jak vydańnie, jakoje źjaŭlajecca abjektyŭnym».

Žurnalistka zaŭvažyła, što redakcyja imkniecca pradstaŭlać prava vykazvacca pradstaŭnikam roznych punktaŭ hledžańnia.

«Kanjunktura pamianiałasia, ciapier vy starajeciesia davać prava vykazvacca ŭsim, — paryravaŭ Uładzimir Makiej. — U 2020 hodzie vy vyrazna zaniali adpaviednuju pazicyju. A da hetaha ŭ mianie była masa sustreč z vašym hałoŭnym redaktaram, my razmaŭlali na šerah tem i mieli padobnyja pohlady, jak pavinna raźvivacca naša kraina ŭ budučyni. Ale ŭ cełym z-za kanjunkturnaj pazicyi šerahu ŚMI, žurnalistaŭ my atrymali tuju situacyju, jakaja maje miesca ciapier».

Pra zamienu ściaha ŭ Dniapry

Na minułym tydni ŭ Dniapry čyrvona-zialony ściah byŭ zamienieny na bieła-čyrvona-bieły. Mer ukrainskaha horada dosyć rašuča vykazaŭsia na hety kont. Ciapier situacyju vymušany byŭ kamientavać Uładzimir Makiej.

«My nieadkładna vyklikali ambasadara Ukrainy ŭ MZS Biełarusi, uručyli notu pratestu. Naš pasoł nakiravaŭ adpaviednuju notu ŭ MZS Ukrainy. Jon sprabavaŭ vyjści na mera Dniapra, ale toj admoviŭsia ad kantaktaŭ. Usie hetyja dni viali aktyŭnuju pracu nad tym, kab adnavić status-kvo. U našym zapasie byŭ nabor vielmi surjoznych mier. Ja rady, što nam ich da kanca nie daviałosia vykarystoŭvać. Mnie pieradali fatahrafiju z Dniapra: usie ściahi nacyjanalnych mienšaściaŭ zamienienyja na ŭkrainskija ściahi», — skazaŭ ministr.

Jon dadaŭ, što siońnia, 16 lutaha, u jaho adbudziecca sustreča z pasłom Ukrainy ŭ Biełarusi.

Pra misiju ABSIE i zaprašeńnie na refierendum

«Adpaviedny dakumient nie nakładvaje abaviazalnictvaŭ zaprašać BDIPČ ABSIE na refierendum. Ale niekalki miesiacaŭ tamu my prapracoŭvali hetaje pytańnie z kontrahientami, jakija pradstaŭlajuć krainy ABSIE. My prapanavali pryjechać u Biełaruś i źjechać adsiul z zaprašeńniem. Nam było skazana, što heta nie toje pytańnie, jakoje moža prynieści nam jak palitykam dyvidendy. Paźniej my kantaktavali z kiraŭnictvam BDIPČ — jany nie majuć namieru ŭdzielničać u nazirańni za refierendumam», — paviedamiŭ Uładzimir Makiej.

Ciapier kiraŭnik MZS nie bačyć sensu kantaktavać pa hetym pytańni z arhanizacyjaj.

Pra kalij

«Isnuje šerah damoŭlenaściaŭ ab pieravałcy hruzaŭ praz rasijskija party. Hetaja praca praciahvajecca. Zrazumieła, što nie adnadzionny praces. Vychad na maksimalna mahčymy vynik zapatrabuje peŭnaha času, finansavych srodkaŭ, namahańniaŭ. Ciapier našy śpiecyjalisty ščylna zajmajucca pytańniami.

Paviercie, heta nie kazki, nie pavietranyja zamki. Viadziecca kankretnaja praca, kab zadziejničać rasijskija party», — paviedamiŭ Uładzimir Makiej.

Taksama jon vykazaŭ upeŭnienaść, što situacyja na zachodnim kirunku narmalizujecca.

Pra sankcyi

«Była stvoranaja adpaviednaja hrupa, jakaja aceńvaje ŭpłyŭ sankcyj i sankcyjnych mier i vypracoŭvaje adekvatnyja miery reahavańnia. My pracujem nad tym, kab zvyčajnyja hramadzianie nie adčuli sankcyjnaha ŭpłyvu», — zapeŭniŭ kiraŭnik MZS.

Jon pryznaŭ, što heta składana i zhadaŭ jak publičnyja, tak i niepubličnyja kantakty z roznymi krainami.

Pra mihracyjny kryzis

Kiraŭnik MZS u čarhovy raz abvierh, što kryzis byŭ arhanizavany biełaruskim bokam i paškadavaŭ ab spynieńni šerahu infrastrukturnych prajektaŭ na zachodniaj miažy Biełarusi.

Pa jaho danych, u transpartna-łahistyčnym centry ŭ Bruzhach znachodziacca bolš za 700 mihrantaŭ, ź jakich 270 — dzieci.

«Było abiacanaje vyłučeńnie kala miljona dalaraŭ na vyrašeńnie prablemy, ale hrošaj my tak i nie ŭbačyli», — paskardziŭsia ministr.

Pra sustreču Łukašenki i Pucina

«Padčas takich sustreč abmiarkoŭvajucca lubyja temy i pytańni», — adznačyŭ ministr zamiežnych spraŭ.

Jon vykazaŭ upeŭnienaść, što buduć zakranutyja temy biaśpieki, ekanamičnaha ŭzajemadziejańnia, sankcyjnaha cisku z boku zachodnich krain.

Pra Borys i Pačobuta

Žurnalisty ŭźniali pytańnie ab chodzie rasśledavańnia i stanie zdaroŭja dvuch pradstaŭnikoŭ Sajuza palakaŭ Biełarusi — Andreja Pačobuta i Anžaliki Borys, jakija znachodziacca za kratami i pryznanyja palitviaźniami.

Andrej Pačobut

Andrej Pačobut

Uładzimir Makiej spasłaŭsia na infarmacyju pravaachoŭnych orhanaŭ, pa jakoj «stanu ich zdaroŭja ničoha nie pahražaje».

Jon zajaviŭ, što Pačobut i Borys byli zatrymanyja za parušeńnie normaŭ biełaruskaha zakanadaŭstva, i ich los budzie vyrašacca va ŭstanoŭlenym paradku. A MZS nie maje prava ŭmiešvacca ŭ dziejnaść sudovych orhanaŭ.

U toj ža čas jon nahadaŭ, što pa linii śpiecsłužbaŭ isnavali damoŭlenaści, i raniej troje pradstaŭnikoŭ Sajuza palakaŭ Biełarusi byli vyzvalenyja.

Pra adkryćcio aŭtamabilnaha złučeńnia z Rasijaj

«My pastajanna padymajem pra heta pytańnie i ličym, što jano daŭno mahło by być vyrašanaje, — paviedamiŭ kiraŭnik MZS. — Ale našy kalehi spasyłajucca na składanuju epidemijałahičnuju abstanoŭku».

Makiej taksama nahadaŭ, što adkrytaje avijacyjnaje i čyhunačnaje złučeńnie pamiž dźviuma krainami.

Ministr vykazaŭ nadzieju, što pytańnie z aŭtamabilnym transpartam budzie ŭsio ž vyrašanaje.

Pra syna i jaho pazicyju

U kancy pres-kanfierencyi da Uładzimira Makieja pastupiła asabistaje pytańnie — pra syna, jaki zvolniŭsia z MZS i publična vykazaŭsia z nahody padziej u 2020 hodzie.

Vital Makiej

Vital Makiej

«Situacyja, źviazanaja z padziejami 2020 hoda, była vielmi składanaj, i palityzavanaja atmaśfiera pakinuła adbitak na asobnych siemjach, praviała vodapadzieł pamiž blizkimi ludźmi, — pryznaŭ kiraŭnik MZS. — Što tyčycca maich asabistych stasunkaŭ, ja nie chaču raspaŭsiudžvać infarmacyju. Heta maje asabistyja prablemy, ź jakimi ja budu žyć i spraŭlacca sam».

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
1
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0