Pa prośbie surazmoŭcy jaje imia nie nazyvajecca.

Stambuł. Fota: pixabay.com

Stambuł. Fota: pixabay.com

«Za košt kursu navat samy biudžetny adpačynak staŭ duža darahim»

Užo prajšoŭ niejki čas z pačatku vajny, i ciapier nam trochi praściej, my chacia nie bačym haryzonty našaj ciomnaj budučyni. Chacia pierśpiektyvy turbiznesu ŭsio jašče nadta zmročnyja i niezrazumiełyja, jość vielmi šmat varyjantaŭ taho, jak moža paviarnucca situacyja.

Turapieratary vystaŭlajuć nam, turahientam, sumu ŭ valucie. U ludziej heta nie vyklikaje vialikaha entuzijazmu. Zarpłaty ŭ Biełarusi płaciać u biełaruskich rublach, tamu, kali rubiel upaŭ, nie va ŭsich zastałasia mahčymaść dazvolić sabie navat samy niedarahi adpačynak, za košt kursu jon staŭ duža darahim. Ciažkaja situacyja i z rańnim braniravańniem.

Jašče važnaje pytańnie — avijacyjny kryzis, jaki ciapier raźvivajecca ŭ Rasii. Dla biełaruskaha turbiznesu heta vierahodny kozyr.

Toj fakt, što ŭ Biełarusi i Rasii bolš nie pracuje Booking.com, prymušaje hateli, sanatoryi i ŭłaśnikaŭ niekatorych pryvatnych apartamientaŭ dumać pra pošuki channel manager — čałavieka, jaki raspracoŭvaje kanały prodažaŭ i vychady na rynak, a taksama šukać niejkija alternatyŭnyja krynicy dystrybucyi. Heta patrebna, kab zabiaśpiečyć turystaabarot. Akramia Booking.com, u Biełarusi ciapier nie pracujuć i inšyja anałahičnyja resursy, jakija dapamahali zabiaśpiečvać pasažyrapatok, toj ža Hotelspro, Airbnb, Agoda.

Dla tych ža sanatoryjaŭ było b lepiej u hetych umovach zaniacca arhanizavanymi hrupami. Liču, što z apierataraŭ, jakija pracujuć na ŭnutrany rynak, zastanucca tolki samyja vialikija hulcy.

Pucioŭki ŭ biełaruskija sanatoryi možna taksama nabyć praz «Centrkurort» ci praz partał vetliva.by. Liču, im varta raźvivać prodaž praz hety resurs i pracavać pa toj ža sistemie, pa jakoj pracavaŭ Booking.com. Sanatoryjam taksama treba zajmacca markietynham, raźvivać svaje sajty i pradavać pucioŭki praź ich.

Kudy biełarusy mohuć pajechać

Što tyčycca padarožžaŭ, aktualnymi dla Biełarusi zastajucca Blizki Uschod i azijackija kirunki. U biełarusaŭ nie pavinna być prablem z palotami ŭ Turcyju. Rejsy ŭ Jehipiet ciapier buduć daŭžejšyja na čatyry hadziny. Raniej samalot u tym kirunku lataŭ praz Rastoŭ, ale ciapier nieba nad im zakrytaje, bo heta terytoryja, jakaja miažuje z Ukrainaj. Nieba nad samoj Ukrainaj ciapier taksama zakrytaje dla pasažyrskich samalotaŭ, tamu, kab trapić u Jehipiet, treba budzie heta ŭsio ablatać praz Kazachstan. Heta nie vyhadna ni dla kaho, i ŭ pieršuju čarhu heta prablema dla turapierataraŭ, bo ciapier ceny pavialičacca na 170 jeŭra z čałavieka.

Akramia Turcyi i Jehipta, źviartajem uvahu na AAE, Hruziju, Šry-Łanku, Vjetnam, Indyju.

Jość rehijony, dzie, jak raniej, patrabujuć ad turysta mieć pryščepku abo niehatyŭny PŁR-test, ale šmat dzie admianiajuć hetyja abmiežavańni. Kali ludzi hatovyja patracić šmat hrošaj, bolš za piać tysiač dalaraŭ, to dla padarožžaŭ dastupnyja, naprykład, Kitaj i Braziłija. Pieraloty mahčymyja praz avijakampaniju Turkish Airlines.

Braziłija, Salvador. Fota: pixabay.com

Braziłija, Salvador. Fota: pixabay.com

Dy i Jeŭropa taksama dastupnaja. Mahčyma pajechać u Ałbaniju, Hrecyju, Słavieniju, na Kipr, u Charvatyju, Čarnahoryju, Ispaniju, Itałiju. Hetyja kirunki adkrytyja, inšaja sprava, što tury tudy kaštujuć bolš, čym raniej, bo patrebnyja dadatkovyja hrošy na test i na vyrašeńnie pytańniaŭ z łahistykaj. U Hrecyju i Itałiju, naprykład, možna trapić tolki praz Stambuł, tamu palot daražeje niedzie ŭ try razy.

Jość prablemy z zapisam na vizu. Kali pačalisia bajavyja dziejańni va Ukrainie, na vizavyja ahienctvy abrynulisia šmatlikija zajaŭki, bo ludzi chacieli pakinuć krainu — abo ciapier, abo paźniej. Ciapier jość dastupnyja miescy, prosta jany razabranyja pamiž vizavymi ahienctvami, i praz takija ahienctvy zapisacca na vizu nie nadta składana. Inšaja sprava, što nie ŭsie ŭ hetym kampietentnyja, i navat kali niedzie jość miesca na zapis, nie ŭsie pra heta viedajuć.

Ci žadajuć biełarusy padarožničać

Asablivaha žadańnia padarožničać, braniravać tury praz rańniaje braniravańnie ŭ ludziej ja nie zaŭvažaju. Jak tolki pačalisia vajennyja dziejańni, va ŭsich uźnik zapyt niekudy źjechać, zrabić vizu, kupić bilety — chacia b na ŭsiaki vypadak.

Kryzis u turyźmie pačaŭsia jašče ŭ 2020 hodzie praz pandemiju karanavirusa, i ciapierašniaja situacyja jaho jašče bolš uzmacniła. Ni ŭ Biełarusi, ni ŭ śviecie turyzm z taho času tak i nie adnaviŭsia. Ciapier historyja z kavidam adyšła na druhi płan, i miery, jakija raniej prymalisia dla baraćby ź im, užo nieaktualnyja.

Pakul što nie było nijakaha namioku na toje, što siektar adnaŭlajecca. Raniej my prahnazavali, što biełaruski turbiznes adnovicca da 2023 hoda pry ŭmovie źnižeńnia kolkaści supraćkavidnych mier — u pieršuju čarhu ŭ Biełarusi, ale i ŭ susiednich krainach. Taksama čakali, što da 2025 hoda turystyčnaja łahistyka ŭ śviecie całkam adnovicca. Ale my nie ŭličvali, što ekanamičny kryzis tak zaciahniecca i što pačniecca vajna.

Tamu situacyja nadta składanaja, i spatrebicca šmat času, kab adnavić minułyja abjomy prodažaŭ pa stanie na 2019 hod. Usio stała našmat horš navat u paraŭnańni z kavidnymi časami.

Biełarusy časta vykarystoŭvajuć dla tranzitu Stambuł. Ciapier adtul možna trapić kudy zaŭhodna, ale pytańnie u tym, ci hatovyja ludzi za heta płacić. Usie płaciažy prachodziać u dalarach, i, naprykład, palot tudy-nazad adnaho čałavieka na Chajnań u Kitai budzie kaštavać kala tysiačy dalaraŭ. Kali heta siamja z troch čałaviek, jany patraciać na pieralot try tysiačy dalaraŭ, i čartarnyja pieraloty nichto nie płanuje.

Što da biudžetnych kirunkaŭ, to dla našaj krainy ciapier heta Hruzija, Sočy. Na kurortach Turcyi ŭ vypadku z troch-čatyrochzorkavymi hatelami ceny zachavajucca, i jany buduć biudžetnymi adnosna inšych kurortaŭ, ale nie adnosna ŭzroŭniu žyćcia i zarpłat u Biełarusi. Mahčyma, buduć raźvivacca Armienija, Azierbajdžan, ale pa cenach heta budzie vyšej za siaredni ŭzrovień.

My vielmi spadziajemsia na łajalnaje staŭleńnie z boku Jeŭropy

My, turahienty, žyviom z adčuvańniem paniki z 2020 hoda, starajemsia być hnutkimi, ale kryzis nie zakančvajecca.

Turystyčnamu siektaru ciapier patrebnaja padtrymka, u tym liku z boku dziaržavy. Pažadana ŭžo narešcie pryniać dakładny zakon ab turyźmie, bo jaho prajekt abmiarkoŭvajuć dva hady i nijak nie mohuć pryjści da parazumieńnia. Padtrymki patrabujuć turystyčnyja biznes-sajuzy, dy i hłabalnyja tendencyi śviedčać pra jaje nieabchodnaść.

Na žal, na biełaruskim rynku skaraciłasia kolkaść abjektaŭ turystyčnaj dziejnaści. Z adnaho boku, heta dobra, bo tak azdaraŭlajecca rynak. A ź inšaha… Ja prosta chaču zaklikać usich, chto zastaŭsia ŭ sistemie turyzmu, praciahvać raźvivacca, niahledziačy ni na što, i trymacca. My vielmi spadziajemsia, kaniečnie, na łajalnaje staŭleńnie z boku Jeŭropy, bo chaciełasia b, kab paloty adnavilisia — heta patrebna i dla jeŭrapiejskaha turyzmu.

«Bo ŭ Biełarusi — žeść». Kalasačnik pierabraŭsia na Kanary i buduje tam sabie dom

Što lepš: špacyr ci pachod? Adkaz nie taki vidavočny

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?