«Dla mnohich klijentaŭ stała taksičnym pracavać z kamandami ź Biełarusi»

Vydańnie pahavarała z dvuma dziasiatkami rabotnikaŭ EPAM, i ŭsie jany zajaŭlajuć, što biełaruski ofis pracuje ŭ zvyčajnym režymie i havorka pra zakryćcio pakul nie viadziecca.

— Arkadź Dobkin nie raz kazaŭ na zvankach pra toje, što EPAM budzie zastavacca ŭ Biełarusi tak doŭha, jak heta budzie mahčyma, i sydzie tolki ŭ vypadku niemahčymaści praciahvać pracu, — kaža supracoŭnik kampanii Ryhor. — JERAM u Biełarusi i JERAM u Rasii — heta roznyja rečy. U druhim vypadku sychod ‒ heta bolš imidžavy chod. A voś sychod ź Biełarusi, kali jon zdarycca, to budzie źviazany sa źniešnimi abstavinami: abo novymi zakonami biełaruskich uładaŭ, jakija zrobiać niemahčymaj pracu tut, ci z novymi sankcyjami suprać Biełarusi nakštałt krymskich, ci ŭ tym vypadku, kali naša kraina ŭstupić u vajnu.

Pa słovach supracoŭnikaŭ, z pačatkam vajny dla mnohich klijentaŭ stała taksičnym pracavać z kamandami ź Biełarusi. Bolšaja častka zakazčykaŭ pastaviła JERAM pierad vybaram: albo rełakacyja, albo pierachod da inšaha vykanaŭcy.

— Jany kažuć: možna nam inšuju kamandu, nie ź Biełarusi. Nieabaviazkova, što kamanda drennaja, ale voś sama łakacyja, na žal, dla ich užo nieprymalnaja, — kaža supracoŭnik kampanii Albiert. — Tamu dla takich zakazčykaŭ EPAM vyvozić kamandy i ludziej (chto zhodny, viadoma) u inšyja krainy.

— Šmat kamu dali 1-4 miesiacy na rełakacyju kamandy. Kali nie, to budzie zvalnieńnie z prajekta. Nie z samoha JERAM adrazu. Ale, dumaju, u pierśpiektyvie, kampanija ŭsio ž taki budzie prybirać takich ludziej, — ličyć Siarhiej, jaki pracuje na klijentaŭ kampanii z ZŠA.

Pakul tak pastupajuć daloka nie ŭsie zakazčyki. Jość i tyja, chto hatovy praciahnuć pracu z prahramistami, jakija znachodziacca ŭ Biełarusi. Našy surazmoŭcy kažuć, što takich kala 25%, astatnija albo admovilisia, albo jašče nie vyznačylisia. Akramia taho, jość zakazy i ŭnutry krainy.

— Uličvajučy, što ŭ Biełarusi znachodzicca šmat piersanału, praca jakoha zaviazanaja na funkcyjanavańnie ŭnutranaj kuchni, to ofisy tut naŭrad ci zakryjuć, — kaža Jaŭhien. — Dumaju, heta čysta finansavaje pytańnie: pakul jość prytok hrošaj, ofis budzie adkryty. Ale, jak vy sami razumiejecie, situacyja moža źmianicca litaralna za niekalki tydniaŭ.

 Niahledziačy na toje, što pakul niama razmoŭ pra zakryćcio ofisa ŭ Biełarusi, mnohija niepakojacca pra pierśpiektyvu. Kolkaść zakazaŭ dla tych, chto zastajecca ŭ krainie, niaŭmolna źnižajecca.

— Novyja zakazčyki nie prychodziać, tamu siarod tych, chto vyrašyŭ zastacca, atrymlivajecca vialikaja kankurencyja ŭnutry. Navat «sińjory» nie tak prosta mohuć uładkavacca, nie kažučy pra tych, chto nižej, — dzielicca dumkami Hienadź.

Tamu, jak kažuć našy surazmoŭcy, kampanija nie nastojvaje, ale vitaje adjezd u inšuju krainu minimum na 9-12 miesiacaŭ ci chacia b kamandziroŭku na paru miesiacaŭ.

— Usieahulnaja rełakacyja aficyjna nie abvieščanaja, ale kolkaść zapytaŭ pa joj, naturalna, pavialičvajecca. I kampanija jaje ŭsialak padtrymlivaje, — raspaviadaje prahramist Ivan.

 Masavyja adjezdy

Chvala adjezdaŭ supracoŭnikaŭ za miažu pačałasia ŭ 2020-m. Surazmoŭcy adznačajuć: z časam jana ŭzmacniłasia. Novaj krytyčnaj kropkaj stała vajna va Ukrainie. Acenki taho, kolki supracoŭnikaŭ biełaruskaha ofisa ŭžo pakinuła krainu, u surazmoŭcaŭ adroźnivajucca. Ličba dachodzić da 40%.

— Rełakacyja i tak išła vielmi vialikimi tempami, i tolki nabirała abaroty i maštab z 2020 hoda. Ciapier heta ŭžo sapraŭdy amal kožny druhi, — kaža Uładzimir. — Pa adčuvańniach, paśla pačatku vajny tempy šmatkroć paskorylisia. Źjavilisia dadatkovyja prahramy i varyjanty, źnizilisia kryteryi. Padobna na toje, što kampanija choča vyvieźci jak maha bolš ludziej.

— Viedaju dakładna, što amal usie tyja, z kim ja znajomy, źjechali, — kaža adzin z supracoŭnikaŭ kampanii. — Na prajekcie ŭ Biełarusi zastaŭsia ja i jašče adzin čałaviek, jaki ŭ bližejšyja tydni lacić. Astatnija, z kim pracavaŭ raniej, mieŭ znosiny — amal usie ŭžo pierajechali.

— Z majoj kamandy (kala 100-150 čałaviek) ciapier tut prykładna 40-30%, — tłumačyć Siarhiej. — Niekatoryja viarnulisia paśla pieršasnaha šoku, kab vyrašyć niekatoryja prablemy z dakumientami. Mnohija siamiejnyja čakajuć traŭnia, kab dać dzieciam mahčymaść skončyć biahučy kłas.

Dumaju, da vosieni tut nikoha nie zastaniecca. Moža, tolki «ejčary», jakija buduć najmać ludziej i adrazu adpraŭlać u inšyja krainy. Mahčyma, jašče paru mieniedžaraŭ, kab zusim nie zakryvać ofis. Pracy tut amal nie zastałosia.

— Narmalnyja prajekty ŭ Biełaruś jašče nie chutka pačnuć prychodzić z-za reputacyjnych i biznes-ryzyk. Dastatkova šmat kalehaŭ užo pierajechała, ja sam u pracesie, — dadaje Jaŭhien.

Fota: dev.by

Fota: dev.by

— Jość znajomyja ź inšych kampanij, tam situacyja padobnaja. Chtości źjechaŭ, chtości sprabuje jašče pasiadzieć, ale ŭsie pradumvajuć płany, jak heta zrabić, — kaža jašče adzin supracoŭnik. —

Usie razumiejuć, što naŭrad ci praz 3-6 miesiacaŭ tut naohuł niešta zastaniecca ad śfiery, kali aktyŭnyja vajennyja dziejańni nie skončacca. Karaciej, prahramistaŭ zastałosia na try dni, i hety žart pačynaje stanavicca realnaściu.

«Jość adnarazovy bonus na rełakiejt: $1500 plus jašče pa $500 na kožnaha člena siamji»

Pa słovach surazmoŭcaŭ, varyjantaŭ pierajezdu dla rabotnikaŭ JERAM šmat. Vybrać možna praktyčna lubuju krainu. Jak tuju, u jakoj jość ofis kampanii, tak i tuju, u jakoj niama. Pa słovach prahramistaŭ, usio zaležyć ad prajekta.

— Jość krainy dla chutkaj rełakacyi: naprykład, Armienija, Hruzija, Kazachstan, Kyrhyzstan, Uźbiekistan i Turcyja, — tłumačać supracoŭniki. — Taksama chutka pieravoziać u Polšču, Litvu i Čarnahoryju.

Akramia taho, supracoŭnikaŭ hatovyja pieravozić u Azierbajdžan, Vienhryju, Sierbiju, Bałharyju. Z ekzatyčnych krain — Vjetnam, Mieksika, Kałumbija i Indyja.

— Pry žadańni kažuć i pra mahčymaść rełakacyi i ŭ Aŭstraliju, i ŭ Tajłand. Ale heta chutčej adzinkavyja kiejsy, — dadajuć rabotniki.

Što tyčycca ŭmoŭ, to akramia dapamohi ŭ lehalizacyi, kampanija dapamahaje z pošukam žylla, afarmleńniem miedycynskich strachovak na siamju, uładkavańniem dziaciej u dziciačy sad, pieravozkaj rečaŭ i hetak dalej.

— Taksama jość adnarazovy bonus na rełakiejt. Minimum $1500 plus jašče pa $500 na kožnaha člena siamji, — kaža prahramist. — Abiacajuć, što zarpłata budzie pierahledžanaja paśla pieraafarmleńnia zhodna z zarobkam pa rynku.

«Kali hladzieć na situacyju z chałodnaj hałavoj, to ciapier usiudy ŭ śviecie budzie składana»

Jość i tyja, chto pakul nie źjazdžaje z-za dziaciej, chvorych svajakoŭ abo stanu zdaroŭja. Ale jany kažuć, što zapasny płan na ŭsialaki vypadak majuć.

— Ja byŭ tym, chto chacieŭ być da kanca, maksimalny čas zastacca tut, kab choć niejak upłyvać na situacyju znutry ŭ lepšy bok, — tłumačyć rabotnik JERAM. —

Padobna, ciapier navat takija, jak ja, razumiejuć, što praz 2-3 miesiacy možna zastacca naohuł biez pracy. Tamu amal usie ciapier albo vyjechali, albo na čamadanach.

«Mejnstrym ajciški ŭžo źjechaŭ». Viadomy vienčurny inviestar — pra toje, što čakaje biełaruski IT-siektar

Клас
23
Панылы сорам
7
Ха-ха
2
Ого
1
Сумна
27
Абуральна
1