U piatnicu Alaksandr Karačun debiutuje na čempijanacie śvietu. Fota: instagram.com/akara_24/

Karačun? Čakajcie, znajomaje proźvišča!

Tak i jość: u chakiejnym śviecie jano było na słychu ŭ 1990-ja, kali baćka našaha hieroja, Viktar Karačun, słaŭna biŭsia na lodzie za prestyž Biełarusi. Zdarałasia heta nie tolki ŭ formie staličnaha «Dynama», dzie centrforvard kapitaniŭ, ale i ŭ šychtach nacyjanalnaj zbornaj.

U 1997-m hulec uvajšoŭ u historyju, pakolki dapamoh hałoŭnaj kamandzie krainy ŭpieršyniu prabicca na zimovuju Alimpijadu. Paśla čaho tam, u japonskim Nahana, staŭ aŭtaram pieršaj šajby biełarusaŭ na Hulniach — paciarpieła ad Karačuna zbornaja Francyi.

Taksama Viktar paŭdzielničaŭ u Alimpijadzie-2002 na amierykanskim lodzie dy byŭ važnaj fihuraj kamandy ažno na piaci pieršynstvach śvietu.

Na vialiki žal, žyćcio talenavitaha chakieista abarvałasia ŭ 35 hod z-za ankałahičnaha zachvorvańnia. Adnak jaho spravu, jak baćka i maryŭ, praciahnuŭ Karačun-małodšy.

Nie razumieju, a pryčym tady tut Polšča?

Usio prosta: padčas kłubnaj karjery baćka našaha hieroja časta vystupaŭ za miažoj — i čas naradžeńnia syna prypaŭ na etap abarony koleraŭ hdańskaha «Stačnioŭca». Darečy, pra źjaŭleńnie Alaksandra na śviet chakieistu paviedamili prosta padčas chakiejnaha dvuboju: dyktar daŭ radasnuju viestku pa ŭsioj arenie ŭ pierapynku miž pieryjadami.

Dalejšy lehijanierski vopyt baćki taksama naŭprost paŭpłyvaŭ na los Alaksandra. Na adrezku vystupaŭ Karačuna-starejšaha ŭ Aŭstryi spadkajemca dynastyi ŭpieršyniu staŭ na lod. Tamsama atrymaŭ jon tam i pieršapačatkovuju chakiejnuju adukacyju. Paśla čaho raspačaŭ zaniatki ŭ miascovych kłubach.

Možna padumać, Karačun-małodšy adrazu za miažoj zaźziaŭ?

Skažam tak, u talencie jamu nichto nie admaŭlaŭ, adnak karjerny rost Alaksandru zabiaśpiečvała mienavita praca nad saboj. Tak, napačatku — u moładzievych kamandach — jon hulaŭ na roŭnych z chłapcami bolš stałaha ŭzrostu. Adnak nadalej, kab nie zhubicca pamiž aŭstryjskimi dy niamieckimi lihami takoj sabie jakaści, forvardu spatrebiłasia hodna tak papacieć.

Tym nie mienš Karačun damohsia svajho: mała taho, što začapiŭsia za elitny niamiecki dyvizijon, dyk jašče i atrymaŭ kantrakt ad davoli mocnaha «Volfsburha». Praŭda, tam zusim užo na pieršyja roli vyjści nie zdoleŭ, z-za čaho adkatvaŭsia za praktykaj u pieršynstva na prystupku nižej.

Alaksandr Karačun u časy vystupleńniaŭ za «Volfsburh». Fota: globallookpress.com / imago sportfotodienst

Alaksandr Karačun u časy vystupleńniaŭ za «Volfsburh». Fota: globallookpress.com / imago sportfotodienst

A ŭ 2019-m naš hieroj uvohule vyrašyŭ «pierazapuścić» karjeru dy padpisaŭ kantrakt z kłubam «Kasel» (D2), kab praz hulniavy čas dy davier treniera davieści svaju hodnaść.

I što, daŭnšyft dapamoh?

Tak, Karačun sarvaŭ džek-pot. Šykoŭnyja statystyčnyja ličby dy trapleńnie ŭ top-5 bambardziraŭ usiaho turnira vyklikali ŭvahu da forvarda z boku elitnaha «Dziusieldorfa». Paśla ž siezon-2021/22 naš hieroj prabaviŭ u «Švenihiery», taksama na prastorach topavaj niamieckaj lihi.

I chaj sabie sioleta jon abaraniaŭ kolery aŭtsajdara, pakazčyki Alaksandra akazalisia lepšymi ŭ jahonaj karjery na vyšejšym uzroŭni — 18 hałoŭ dy 11 pieradač. Z ulikam jakaści partnioraŭ dy surovaści supracivu hetyja vykładki vyhladali hrandyjoznymi.

Tamu niama ničoha dziŭnaha, što śledam za jarkim kłubnym pierfomansam naš hieroj atrymaŭ vyklik u niamieckuju zbornuju.

Dyk Karačun adrazu na čempijanat śvietu patrapiŭ?

Tak byvaje tolki ŭ kazkach: kab pabačyć svajo proźvišča ŭ vynikovym śpisie hulcoŭ, jakija vypraviacca ŭ Finlandyju na «mundyjal», Karačunu daviałosia vytrymać kankurencyju padčas padrychtoŭčych kempaŭ. Adnak hetuju zadaču chakieist adužaŭ bliskuča — i ŭžo praz tydzień paśla debiutu ŭ tavaryskaj sustrečy (suprać čechaŭ) navat pieršuju šajbu pravioŭ, zasmuciŭšy kamandu Šviejcaryi.

Nadalej Alaksandr jašče bolš vabiŭ trenieraŭ svaimi pierformansami, za što zasłužyŭ pieravod z treciaha źviana ŭ druhoje. A pierad dedłajnam zajavak hulcoŭ na suśvietnaje pieršynstva kančatkova zabraniravaŭ sabie miesca ŭ rostery — pra heta aficyjna paviedamiŭ Niamiecki chakiejny sajuz.

Stop, pakul u tekście i słova pra Biełaruś nie pabačyŭ!

U tym i prablema: ajčynnaja fiederacyja chakieja nie zrabiła anivodnaha kroku, kab dałučyć Karačuna da šychtoŭ kamandy, u jakoj źziaŭ jahony baćka. Jurydyčnych padstaŭ dla vyklikaŭ chakieista ŭ našu nacyjanalnuju kamandu chapała. Jak chapała i turniraŭ, na jakich Alaksandr moh debiutavać — pra spartsmiena viedali na radzimie zadoŭha da mižnarodnaha «banu» Biełarusi. Pra forvarda pisali chakieisty, jahonyja dziejańni adsočvali śpiecyjalizavanyja sajty. Bolš za toje, sam Karačun pramym tekstam kazaŭ, što zacikaŭleny ŭ vystupach za rodnuju krainu.

«U mianie jość žadańnie hulać za zbornuju — paličyŭ by heta za honar!» — słovy spartsmiena, jakija tak u fiederacyi nie pačuli.

Chacia tak ci inakš zacikaŭlenyja ludzi čas ad času ŭzdymali hetaje pytańnie na ŭsich uzroŭniach FCHB. Jaki atrymaŭsia vynik — bačym z rostera zbornaj Hiermanii.

A što jon sam kaža pra taki pavarot losu?

Pakul nichto pra heta dakładna nie viedaje. Apošnija paŭtara hoda intervju ruskamoŭnym i biełaruskamoŭnym vydańniam Karačun nie daje. «Naša Niva» pierad publikacyjaj hetaha artykuła taksama vychodziła na Alaksandra, adnak zhody na razmovu nie atrymała.

Jakaja dumka prafiesijanałaŭ na hety kont?

Patłumačyć fienomien Karačuna dy acharaktaryzavać jaho jak hulca «Naša Niva» paprasiła niamieckaha skaŭta Daniela Štajhiera:

«Alaksandru vielmi dapamahła adukacyja ŭ Jeŭropie. Dumaju, u Biełarusi hadoŭ u 19 da jaho b užo stracili cikavaść i treniery, i skaŭty. Dyj sam hulec nie mieŭ by hodnaj matyvacyi dla raskryćcia. Tady jak u Hiermanii i Aŭstryi palarny padychod da spartsmienaŭ, jakija paźniej za inšych uvachodziać u siłu. Tut možna i ŭ 27 pačać zichacieć — hałoŭnaje, kab ciabie hodna padrychtavali dy padviali.

Karačun ni ŭ jakim z uzrostaŭ nie ličyŭsia takim užo zanadta zornym. Heta i pa karjery bačna, dy pa spadach, što jaho napatkali. Hod u druhim dyvizijonie tamu paćvierdžańnie. Minuły siezon atrymaŭsia ŭ forvarda samym stabilnym, chacia pa vosieni jon i ŭ treciaje-čaćviortaje źviano traplaŭ, i z vynikovaściu mieŭ prablemy. Adnak Alaksandr vypraviŭ stanovišča dy trapiŭ u top-5 bambardziraŭ kamandy z pazityŭnym pakazčykam karysnaści. Apošniaje — uvohule dziva, bo jon hulaŭ za aŭtsajdara.

Forvardu dapamahło vychavańnie ŭ elitnym niamieckim dyvizijonie — top-3 lih Jeŭropy, dzie chapaje hodnych amierykancaŭ, chakieistaŭ ź viadučych zbornych Staroha Śvietu. Tam chutkaja hulnia, kantaktnaja. Karačun hadavaŭsia u hetym asiarodździ, što jaho i zahartavała. Da taho ž jon maje hodny kidok, nie hublajecca ŭ baraćbie.

Jašče adzin važny momant — biełarus praktyčna paźbieh traŭmaŭ. Surjoznyja jaho ŭvohule abminuli, prynamsi nie mahu ich pryhadać. Pa-pieršaje, heta kaža pra hodnuju «fiziku». Pa-druhoje, znoŭ-taki pra pracoŭnuju niamieckuju sistemu, jakaja rychtuje chakieista da surjoznych vyprabavańniaŭ.

Uvohule, kaniešnie, škada, što biełaruski chakiej nie źviarnuŭ uvahu na hetaha chłapca jašče kolki hadoŭ tamu. Miarkuju, jon pryjšoŭsia b da miesca vašaj nacyjanalnaj kamandzie. Tym bolš dziŭna, što jaho abminuli ŭvahaj ludzi, jakija nie tak daŭno vyklikali ŭ zbornuju Stasia-małodšaha ažno z čaćviortaha niamieckaha dyvizijona. Karačun ža svajho šanca tak i nie dačakaŭsia».

Клас
24
Панылы сорам
1
Ха-ха
5
Ого
0
Сумна
1
Абуральна
1