Fota: Ars Electronica/flickr.com

Fota: Ars Electronica/flickr.com

1. Paroli

Ich treba stvarać, zapaminać i ŭvodzić — i heta niazručna. Karparacyi Microsoft, Apple i Google abjadnalisia, kab likvidavać heta archaičnaje i niepraktyčnaje rašeńnie, jakoje nieefiektyŭna abaraniaje ad uzłomu akaŭntaŭ.

2. Adnarazovaja płastykavaja ŭpakoŭka

Heta sapraŭdnaje biedstva ciapierašniaha času. Jana składaje da 70 adstokaŭ usich adkidaŭ u mory, zabivaje ekałohiju i stanovicca pryčynaj pažaraŭ.

Ale ŭ ES ź lipienia pierastanuć pradavacca adnarazovyja płastykavyja pakunki, trubki dla napojaŭ i hihijeničnyja pałački. A siaredni palak ciapier užyvaje ŭsiaho dziesiać, a nie 300, jak raniej, pakietaŭ u hod.

3. Kasiry i kasy

U 2018 hodzie debiutavała pieršaja sietka praduktovych kram Amazon biez kasiraŭ. Zamiest taho, kab čakać u čarzie, paśla ŭvachodu klijenty mohuć zaskanavać na smartfonach pradukty, a paśla prosta vyjści z kramy.

Kali astatniaja častka roźničnaj industryi pojdzie ŭ hetym kirunku, to da 2035 hoda ŭsie kasy mohuć całkam źniknuć.

4. Mietaličnyja klučy

Usio bolš papularnymi stanoviacca elektronnyja klučy, a technałohija razumnaha doma ŭvohule robić ich zališnimi. Nastupnaje pakaleńnie aŭtamabilaŭ i damoŭ budzie vykarystoŭvać rašeńni biez kluča, takija jak ličbavyja kłavijatury, skaniery adbitkaŭ palcaŭ i navat raspaznavańnie asob.

Užo siońnia dastupnyja biespravadnyja smart-zamki, padłučanyja da smartfonaŭ, jakija dazvalajuć nadziejna achoŭvać ułasnaść. Ź ich dapamohaj vy možacie adčynić i začynić dźviery z dapamohaj smartfona — ź luboj kropki śvietu. Padobnyja rašeńni stvoranyja ci stvarajucca i dla aŭtamabilaŭ.

5. Kiroŭcy, aŭtamabili ŭnutranaha zharańnia i zatory na darohach

Usio chutčej nabližajecca kaniec epochi aŭtamabilaŭ unutranaha zharańnia. Jeŭrakamisija chacieła b zabaranić rehistracyju novych aŭtamabilaŭ unutranaha zharańnia ŭžo ŭ 2035 hodzie. Citroen, Fiat, Ford, Peugeot, Renault i Volvo z 2030 hoda nie buduć prapanoŭvać ich i hibrydnyja viersii ŭ Jeŭropie.

Narviehija chacieła b uvieści takuju zabaronu ŭžo ŭ 2025 hodzie. Tam jašče ŭ 2011 hodzie byli stvoranyja vyklučna dobryja ŭmovy dla elektramabilaŭ, i prodažy novych elektramabilaŭ u 2021 hodzie dasiahnuli 64 adsotkaŭ.

Taksama vidać nabližeńnie epochi aŭtamabilaŭ biez kiroŭcaŭ. Całkam aŭtanomnyja aŭtamabili mohuć źjavicca na darohach u kancy hetaha dziesiacihodździa, ale dla ich poŭnaha zapusku ŭ prodaž spatrebicca praca nie tolki nad samimi transpartnymi srodkami, ale i nad novymi praviłami.

Miarkujecca, što heta paŭpłyvaje na probki, častata i surjoznaść jakich mohuć značna źmienšyć aŭtamabili biez kiroŭcy, jakija ruchajucca bieśpierapynna i z pastajannaj chutkaściu. Taksama ludzi źjaŭlajucca asnoŭnaj pryčynaj darožna-transpartnych zdareńniaŭ, a aŭtanomnyja transpartnyja srodki ŭ budučyni mohuć całkam likvidavać śmiarotnyja DTZ.

6. Kabielnaje telebačańnie

Užo siońnia bolš za 60 adsotkaŭ amierykancaŭ padpisvajucca na siervis zamiest telebačańnia. Apłata za ceły televizijny płan ciapier nie maje vialikaha sensu. Klijenty vybirajuć lepšyja i bolš tannyja technałohii z bolš cikavym kantentam.

7. Ledaviki

Try hady tamu Isłandyja raźvitałasia z Okjekułam, pieršym lednikom, stračanym u vyniku hłabalnaha klimatyčnaha kryzisu. A Hrenłandyja adnojčy straciła 12,5 miljardaŭ ton lodu za adzin dzień.

Daśledavańni navukoŭcaŭ z Patsdamskaha instytuta klimatyčnych daśledavańniaŭ pakazali, što kab vostraŭ Hrenłandyja stała całkam volnaj ad lodu, dastatkova pavyšeńnia tempieratury na na 1.6 hradusy. Zhodna z madelami navukoŭcaŭ, heta adbudziecca da 2050 hoda. I da 2040 hoda arktyčnaje leta moža być praktyčna bieź lodu.

8. Płastykavyja kartki

My ŭžo bačym, što kredytnyja i debietavyja karty stanoviacca ŭsio mienš papularnymi, tamu jany, biezumoŭna, zamieniać inšyja varyjanty ličbavych płaciažoŭ, jakija nie tolki chutčej i zručniej, čym fizičnyja płaciažy, ale i biaśpiečniej. Ličbavyja płaciažy majuć ubudavanuju aŭtentyfikacyju, manitorynh i šyfravańnie danych.

Smart-aksiesuary dla bieskantaktavych płaciažoŭ vykarystoŭvajuć tuju ž technałohiju, što i smartfon. Z takoj kolkaściu roznych ličbavych sposabaŭ apłaty, jakija ŭ ciapierašni čas raspracoŭvajucca i teścirujucca, nieviadoma, jaki ź ich zojmie pieršaje miesca ŭ budučyni. Ale heta dakładna adbudziecca.

9. Pryvatnaść

Roznyja prahramy analizujuć naša pavodziny — ad padliku kałoryj da času pierad ekranam i časta viedajuć pra nas bolš, čym my sami pra siabie. Naprykład, u vialikich haradach kamiery kantralujuć kožny kut vulicy, a ŭ razumnych damach nazirajuć videa-i hałasavyja pamočniki. Bijamietryja taksama raście, u tym liku raspaznavańnie asobaŭ.

«The Wall Street Journal» paviedamlaje, što pryvatnaść źniknie, bo technałohii buduć mocna raźvivacca ŭ bližejšyja hady, asabliva tyja, jakija kirujucca štučnym intelektam, a hłabalnyja sietki buduć adsočvać asabistyja i prafiesijnyja aśpiekty našaha žyćcia. U dakładzie taksama adznačajecca, što štučny intelekt «pryniasie karyść amal va ŭsich aśpiektach», uklučajučy achovu zdaroŭja, transpart, adukacyju i biaśpieku.

10. Kabieli dla zaradki

Dziakujučy biespravadnomu Internetu i Bluetooth my možam padklučyć usie pryłady biez vykarystańnia niazručnych kabielaŭ. Ale jany ŭsio jašče nieabchodnyja dla ich zaradki.

Technałohija biespravadnoj zaradki pastajanna ŭdaskanalvajecca i stanovicca ŭsio bolš raspaŭsiudžanaj va ŭsim śviecie. Čakajecca, što ŭ nastupnym dziesiacihodździ zaradnyja kabieli syjduć u niabyt.

Клас
56
Панылы сорам
16
Ха-ха
2
Ого
12
Сумна
5
Абуральна
7