Vajna

Pavarot losu kalinoŭca Siarhieja Dziohcieva: źbierahaŭ pamiać pra vajennapałonnych, a ciapier sam takim staŭ

Pałonny kalinoviec, 34-hadovy Siarhiej Dziohcieŭ dapamahaŭ prajektu «Źbieražom Masiukoŭščynu». Heta prajekt pa zachavańni pamiaci pra vialiki łahier vajennapałonnych Štałah 352 časoŭ Druhoj suśvietnaj vajny, jaki znachodziŭsia na miescy mikrarajona.

Fota: archiŭ siabroŭ Siarhieja

«Kali adbylisia padziei 2020 hoda, jon taksama nie zastaŭsia ŭbaku. Za što i byŭ niekalki razoŭ zatrymany, a apošni raz — mocna źbity, i paśla taho, jak jon adbyŭ svaje sutki, supracoŭniki HUBAZiKa kudyści vazili jaho i tolki paśla adpuścili. Paśla vyzvaleńnia jon byŭ zmušany źjechać za miažu praz pahrozu zaviadzieńnia kryminalnaj spravy», — kažuć pryjacieli Dziohcieva.

Fota: archiŭ siabroŭ Siarhieja

«Jon ścipły i nie lubić raspaŭsiudžvacca pra svaje dasiahnieńni. Uvohule Siarhieja viedajem jak dobraha siabra, jaki zaŭsiody prychodzić na dapamohu: spravaj, a nie słovam, čałaviek, jaki maleńkimi paśladoŭnymi krokami idzie da svajoj mety.

U Kijevie Siarhiej praciahvaŭ zajmacca temaj vajennapałonnych. Da prykładu, jon adviedaŭ anałahičny masiukoŭščynskamu Štałahu Darnicki łahier dla vajennapałonnych i zrabiŭ vyjavu, u jakoj paraŭnaŭ staŭleńnie da takich miescaŭ u Kijevie i Minsku», — dzielacca siabry.

Vyjavy, jakija Siarhiej rabiŭ u Kijevie i Minsku

«Siarhiej zajmaŭsia temaj vajennapałonnych i sam staŭ vajennapałonnym, — kaža adzin ź siabroŭ Siarhieja. — Mahčyma, žyćcio viadzie Siarohu takim šlacham».

Čytajcie jašče:

Raskazvajem pra biełarusa Siarhieja Dziohcieva — druhoha kalinoŭca ŭ pałonie

Chto jon — pałonny kalinoviec Jan Dziurbiejka?

Chto takija «Atam», «Siabro» i «Papik». Raskazvajem pra traich bajcoŭ z pałka Kalinoŭskaha, jakija, napeŭna, zahinuli

Kamientary

Sa studentki ŭ Sieule ŭ mamu ŭ Minsku. Jak dziaŭčyna adna haduje dačku ad karejca16

Raptoŭna pamior žurnalist i redaktar «Biełarusy i rynak» Andrej Aleksandrovič4

Łukašenka adkazaŭ na pytańnie pra abjadnańnie Biełarusi i Rasii ŭ adnu dziaržavu12

Łukašenka zajaviŭ, što budzie ŭdzielničać u prezidenckich vybarach 2025 hoda76

Hetaja matematyčnaja zadača pra dzień naradžeńnia złamaje vam mozh4

39-hadovaja ŭradženka Irana pieramahła na konkursie «Mis Hiermanija»22

Piatruchin pra siamiejnuju dramu padčas turmy: žonka źmianiła proźvišča sabie i synu6

«Kamiera ŭ Navapołacku mienš kamfortnaja za pryloty rakiet». Jak ciapier žyvuć biełarusy va Ukrainie3

«Kab nadpis na pomniku byŭ na biełaruskaj movie». Biełaruskija dobraachvotniki pra zapaviet na vypadak hibieli 7

«Apišy Biełaruś adnym skrynam». Najlepšyja tvity tydnia3

Dzied Koli Łukašenki byŭ palitviaźniem — atrymaŭ 25 hadoŭ HUŁAHa za dapamohu «banderaŭcam»37

Na rekłamnych ekranach pa ŭsioj Biełarusi pakazali zvarot Śviatłany Cichanoŭskaj28

Julija Navalnaja: Za vajnu va Ukrainie Pucinu treba budzie adkazać43

Zabiŭ kuratara ad KDB, pravioŭ 20 hadoŭ u turmach — historyja žyćcia palitemihranta Siarhieja Panamarova22

«Pravierany ahient «Arefjeŭ»: znojdzienyja dakumienty pra sieksota, jaki sačyŭ za Łarysaj Hienijuš6

Zhaniać za pałovu dnia: što pahladzieć niedaloka ad Minska. Vioska Dubrava3

Rasija za dva hady straciła kala 83 tysiač zabitymi — analiz statystyki8

«Prymušali savakuplacca i spraŭlali na ich małuju patrebu». Jak pasłanyja na śmierć rasijskija sałdaty ździekujucca sa svaich ža tavaryšaŭ pa słužbie14

«Ałkahol paŭpłyvaŭ na jaje rozum»: eks-prezident Manholii vyśmiejaŭ «damu z MZS RF»2

Ukrainski bieśpiłotnik nanios udar pa Navalipieckim mietałurhičnym kambinacie3

Usie naviny →
Usie naviny

Aktyvisty «Jeŭramajdana» vyvalili dźvie tony hnoju pierad viłaj rasijskaha pasła ŭ Varšavie8

Na źbitym u piatnicu rasijskim A-50 byli 10 čałaviek7

Julija Navalnaja: Za vajnu va Ukrainie Pucinu treba budzie adkazać43

«Kab chto raskajaŭsia za heta». Maks Korž u druhija ŭhodki vajny prezientavaŭ pieśniu «Chałodnaja ranica»2

Zabiŭ kuratara ad KDB, pravioŭ 20 hadoŭ u turmach — historyja žyćcia palitemihranta Siarhieja Panamarova22

Zialenski ŭ druhuju hadavinu poŭnamaštabnaha ŭvarvańnia zapisaŭ zvarot z Hastomiela8

«Pravierany ahient «Arefjeŭ»: znojdzienyja dakumienty pra sieksota, jaki sačyŭ za Łarysaj Hienijuš6

Žychar Kiraŭska źbiraŭsia «pastavić schavanuju kamieru na vybarčym učastku»

Pamiatajecie aktyvistaŭ BRSM, jakija nakinulisia na Ordu padčas pikieta za Łukašenku ŭ 2020-m? Voś dzie jany ciapier22

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zatrymali supracoŭnikaŭ kampanii, što absłuhoŭvaje ekrany, na jakich pakazali zvarot Cichanoŭskaj

Hałoŭnaje

Sapraŭdnaja jaŭka na vybarach FOTAFAKT

Dziarždep ZŠA nazvaŭ vybary ŭ Biełarusi fiktyŭnymi2

CVK nazvała kančatkovuju jaŭku na vybarach6

Zialenski pra pravał kontrnastupu: płany Ukrainy byli na stale ŭ Kramli jašče da pačatku3

110 deputataŭ, jakija trapiać u parłamient-2024, — praviercie śpis paśla vybaraŭ16

Karpienka namalavaŭ amal 42% hramadzian, jakija prahałasavali daterminova9

U Breście zaŭvažyli źniknieńnie kiraŭnika adnaho z pradpryjemstvaŭ1

Eks-palitviazień Žamčužny, jaki ahułam adsiedzieŭ 11 hadoŭ, vyjechaŭ ź Biełarusi3

«Apišy Biełaruś adnym skrynam». Najlepšyja tvity tydnia3

Cieła Navalnaha ŭsio ž addali maci14

Dzied Koli Łukašenki byŭ palitviaźniem — atrymaŭ 25 hadoŭ HUŁAHa za dapamohu «banderaŭcam»37

U stałovaj BiełAZa na 23 lutaha razdatčyc abiedaŭ apranuli ŭ vajskovuju formu FOTAFAKT19

«Kali pra heta kazaŭ naš rektar — značyć tak i jość». Žurnalisty pasprabavali znajści biełaruska-rasijski padručnik pa historyi2

«Ja paŭhoda lačyŭ dziaciej pad tatalnym kantrolem KDB. Jany navat chadajničali, kab mianie nie zvalniali» 3

Na rekłamnych ekranach pa ŭsioj Biełarusi pakazali zvarot Śviatłany Cichanoŭskaj28

Žychary Maskvy niasuć kvietki da pomnika Lesi Ukraincy ŭ druhuju hadavinu vajny

Usie naviny →