U 1994 hodzie Viktaru Šejmanu, jaki pierad tym prajšoŭ praz vajnu ŭ Afhanistanie, davieryli biaśpieku Alaksandra Łukašenki — tady jašče kandydata na pieršych prezidenckich vybarach. Paśla hetaha Šejman pabyvaŭ na mnohich vysokich pasadach siłavoha błoka.

U 2013 hodzie Łukašenka pryznačyŭ jaho svaim «zaŭchozam», davieryŭšy Kiraŭnictva spravami prezidenta. Da taho času ź nievialikaj struktury, jakaja absłuhoŭvaje dziaržaŭnyja orhany, KSP pieratvaryłasia ŭ bujny chołdynh, jaki ciapier abjadnoŭvaje dziasiatki kampanij, zaniatych u samych roznych śfierach: ad prodažu naftapraduktaŭ i cyharet da kantrolu nad asnoŭnymi sanatoryjami i nacparkami Biełarusi. Pry Šejmanie da KSP byli dałučanyja miasakambinat, małočny zavod, ptuškafabryka i šerah inšych aktyvaŭ.

Na čale prezidenckaj biznes-impieryi Viktar Šejman pratrymaŭsia vosiem hadoŭ — da leta 2021 hoda. Tady Łukašenka, prymajučy adstaŭku Šejmana, paprasiŭ jaho nie adychodzić daloka ad dziaržaŭnych spraŭ. I hetaje daručeńnie było vykananaje.

Užo paśla aficyjnaha adychodu ad spraŭ Šejman byŭ zaŭvažany ŭ šerahu śpiecyfičnych rehijonaŭ — Vieniesueła, Abchazija i Chabaraŭski kraj. Jaho tam sustrakali jak «śpiecyjalnaha pradstaŭnika prezidenta Biełarusi».

Za čas pracy ŭ KSP paplečnik Łukašenki paśpieŭ adznačycca ŭ šerahu niedziaržaŭnych prajektaŭ, realizacyjaj jakich zajmalisia jaho dobryja znajomyja. Naprykład, učarašniaja studentka Akademii mastactvaŭ Hanna Puškarova.

Fota Hanny Puškarovaj z adnahrupnicami na fonie budynka linhvistyčnaha ŭniviersiteta ŭ Minsku. Tut jana atrymała druhuju vyšejšuju adukacyju

Fota Hanny Puškarovaj z adnahrupnicami na fonie budynka linhvistyčnaha ŭniviersiteta ŭ Minsku. Tut jana atrymała druhuju vyšejšuju adukacyju

Viadomaść u biznes-kołach jana atrymała niekalki hadoŭ tamu jak saŭładalnica kampanii «Hłobałkastam».

Pavodle rasijskaha vydańnia «RBK», u 2017 hodzie hetaja firma była siarod asnoŭnych pastaŭščykoŭ kantrabandy sankcyjnych tavaraŭ ź Biełarusi ŭ Rasiju. Kampanija taksama ŭdzielničała ŭ schiemie reekspartu kvietak i niezakonnych pastavak adzieńnia jak u Rasiju, tak i ŭ Biełaruś. Apošni vypadak navat razhladaŭsia ŭ biełaruskim sudzie na patrabavańnie Maskvy. Ale kampanija Puškarovaj zmahła syści ad adkaznaści, navat pryznaŭšy vinu.

Zrešty, biełaruskija ŭłady daviedalisia pra Puškarovu zadoŭha da hetych skandałaŭ. Jašče ŭ 2010 hodzie, padčas vučoby na 3 kursie Akademii mastactvaŭ, dvaccacihadovaja Puškarova apynułasia na borcie prezidenckaha samalota EW-001PA, jaki lacieŭ u Ciurych.

U dziesiacidzionnuju pajezdku razam ź joj adpravilisia sam Alaksandr Łukašenka i členy jaho siamji, a taksama aliharchi Juryj Čyž i Siarhiej Ciacieryn, duchoŭnik Łukašenki (Fiodar Poŭny) i jaho asabisty lekar (Śviatłana Kanašenka).

Zrešty, jak vynikaje z bazy pieralotaŭ, dalej Hanna Puškarova čaściej akazvałasia ŭ kampanii Viktara Šejmana. Rasśledavalniki naličyli ŭ ich jak minimum 10 sumiesnych pajezdak i pieralotaŭ. U tym liku — słužbovy vizit Šejmana va Ukrainu ŭ 2012 hodzie.

Da taho momantu serca druhoha čałavieka ŭ dziaržavie było volnaje. U 2002 hodzie jon raźvioŭsia. Na praciahu 20 hadoŭ jaho žonkaj była Alena Šejman. U Viktara z Alenaj dvoje dziaciej: 39-hadovy syn Siarhiej i dačka Volha, adnahodka Hanny Puškarovaj.

Zbliziŭšysia z pamočnikam prezidenta pa asablivych daručeńniach, Puškarova, zvyčajnaja dziaŭčyna ź Dziaržynska, možna skazać, vyciahnuła svoj ščaślivy bilet. Naprykład, u 2012 hodzie, praz dva miesiacy paśla palotu ŭ kampanii Viktara Šejmana z Emirataŭ, jana, učarašniaja vypusknica Akademii mastactvaŭ, stała ŭładalnicaj kvatery na vulicy Charužaj u Minsku koštam 240 tysiač dalaraŭ.

A nieŭzabavie ŭ jaje haražy źjaviŭsia aŭtamabil «Tajota Raŭ 4» 2016 hoda vypusku za amal 60 tysiač rubloŭ.

U toj čas Viktar Šejman taksama vyrašaŭ žyllovyja pytańni. U 2017 hodzie jon kupiŭ ziamlu i dom u vioscy Padlipki Puchavickaha rajona za 15,5 tysiačy dalaraŭ.

Na hetym učastku jon uźvioŭ novabud z padvałam, vierandaj i haspadarčym błokam ahulnaj płoščaj 547 kvadratnych mietraŭ. Na pieršym paviersie znachodziacca kuchnia, kabiniety, pakoi, a ŭ padvale raźmiaščajucca vinateka, biljardnaja i haspadarčyja pamiaškańni.

Dom aceńvajecca minimum u 350 tysiač dalaraŭ. Da jaho prymykajuć 25 sotak.

A pobač staić cahlany dom z padvałam, sklepam i terasaj. Jon byŭ nabyty na aŭkcyjonie ŭ 2017 hodzie, a ŭ lutym 2020-ha ŭviedzieny ŭ ekspłuatacyju i zarehistravany na Hannu Puškarovu.

Jaho aryjencirovačny košt 60 tysiač dalaraŭ.

Da taho momantu Hanna Puškarova stała mamaj. Pieršynca jana naradziła ŭ listapadzie 2018-ha, va ŭzroście 29 hadoŭ. Niezadoŭha da hetaha ciažarnaja Hanna razam ź siastroj vylecieła ź Biełarusi — miarkujučy pa ŭsim, u Izrail. Bo syna, jak adznačana ŭ jaho pašparcie, Puškarova naradziła ŭ Tel-Avivie. Chłopčyka Hanna nazvała Michaiłam i dała jamu imia pa baćku Viktaravič. Pry hetym zapisała dzicia na svajo proźvišča.

Siarod spadarožnikaŭ maleńkaha Michaiła ŭ jaho pieralotach rasśledavalniki nie znajšli Viktara Uładzimiraviča Puškarova, jaki paznačany ŭ paśviedčańni ab naradžeńni chłopčyka.

Jak vyśvietliłasia paźniej, u biełaruskaj pašpartnaj bazie čałaviek z takimi źviestkami adsutničaje. A voś Viktar Uładzimiravič Šejman padarožničaŭ u kampanii Hanny Puškarovaj i jaje syna — 25 žniŭnia 2019 hoda. 

Paśla taho, jak imia Puškarovaj zaśviaciłasia ŭ ŚMI, a źviazanyja ź joj historyi nabyli areoł skandalnaści, u kampanij, źviazanych z žančynaj, źjavilisia novyja haspadary. Da taho momantu firmaŭ u Puškarovaj było ŭžo niekalki. Z aryhinalnaha «Hłobałkastam» vyraśli «Hłobałkastam-mieniedžmient» i «Hłobałkastam-komiers». Paśla Puškarovaj ich uładalnikami stali Jaŭhien Žaŭnier i Alaksandr Ramanoŭski, krychu paźniej da ich dałučyŭsia Anton Novik.

Sa źviestak ad «Kibierpartyzan» rasśledavalniki daviedalisia, što Ramanoŭski i Novik — heta byłyja supracoŭniki Słužby biaśpieki Łukašenki. Novik taksama źjaŭlajecca členam Prezidyuma Biełaruskaj fiederacyi dziudo i prychodzicca synam viadomamu savieckamu sambistu Antonu Noviku-starejšamu.

Treciaha pravapierajemnika Puškarovaj, Jaŭhiena Žaŭniera, u ŚMI nazyvali «davieranaj asobaj» Viktara Šejmana. Žaŭnier pracavaŭ u administracyi i Kiraŭnictvie spravami prezidenta. Jak daviedalisia žurnalisty padčas adnaho ź ich papiarednich rasśledavańniaŭ, jon adzin z pradstaŭnikoŭ zołatazdabyvaŭčaj kampanii Zim Goldfields, i padpisvaŭ jaje ŭstanoŭčyja dakumienty.

Hetaja kampanija atrymała lhotnyja hranty ad zimbabvijskich uładaŭ na raspracoŭku radoviščaŭ zołata. Heta zdaryłasia paśla aficyjnaha vizitu Viktara Šejmana ŭ Zimbabve, paśla jakoha jon abviaściŭ pra pahadnieńnie «biełaruskaja technika ŭzamien na prava dla Biełarusi zdabyvać» zołata ŭ hetaj afrykanskaj krainie.

Sa źlitych dakumientaŭ vynikaje, što adzin z kančatkovych uładalnikaŭ Zim Goldfields — syn Viktara Šejmana Siarhiej Šejman, a biełaruskaja dziaržava nie maje da kampanii nijakaha dačynieńnia. U 2022 hodzie «Hłobałkastam-mieniedžmient» pamianiała nazvu na «Ordazavod».

Za paŭtara hoda da hetaha jana atrymała licenziju ad Ministerstva finansaŭ na apracoŭku, vyrab i handal kaštoŭnymi mietałami i kamianiami i adkryła svaju kramu pobač z budynkam MUS u Minsku. Da jaje ž u 2017 hodzie pierajšoŭ brend «Biełaruskija bryljanty», jakim raniej vałodała kampanija «Adamasinviest», dzie ŭ tyja hady pracavała siastra Puškarovaj — Julija Bryhadnaja.

Na kaštoŭnaściach, charčavańni, adzieńni i kvietkach biznes-intaresy spadarožnicy Šejmana Puškarovaj nie zakančvajucca. U 2019 hodzie «Hłobałkastam-mieniedžmient«, saŭładalnicaj jakoha tady jašče była Hanna, stvaryŭ kampaniju «Biełsiekjurycihrup». U studzieni 2020-ha jana źmianiła nazvu na «Hardservis», a ŭ červieni taho ž hoda Alaksandr Łukašenka zrabiŭ jaje pieršaj pryvatnaj achoŭnaj arhanizacyjaj z pravam prymianiać i zachoŭvać słužbovuju zbroju.

Nieŭzabavie paśla taho, jak «Jeŭraradyjo» znajšło suviazi pamiž dyrektaram kampanii Jaŭhienam Čanavym i Kiraŭnictvam spravami Łukašenki, u kampanii źmianiŭsia ŭładalnik i dyrektar. U žniŭni 2020-ha «Hardservisam» staŭ vałodać Alaksandr Miatła, kiraŭnik dabračynnaha fondu «Pamiać Afhana».

Šejman viadomy siabroŭstvam ź Miatłoj i dapamahaŭ fondu z momantu jaho zasnavańnia. Akramia taho, mienavita ŭ Miatły ŭ 2017 hodzie Šejman kupiŭ ziamlu ŭ Padlipkach, dzie ciapier žyvie ŭ blizkim susiedstvie z Puškarovaj i jaje maleńkim synam.

Клас
40
Панылы сорам
48
Ха-ха
15
Ого
20
Сумна
20
Абуральна
151