U mnohich univiersitetach Jeŭropy dziejničajuć stypiendyjalnyja prahramy. Jany, jak praviła, praduhledžvajuć vypłatu hrašovych srodkaŭ za dasiahnutyja ŭ vučobie pośpiechi. Pamier štomiesiačnych stypiendyj zaležyć ad zasłuh kankretnaha studenta i jahonaha talentu. Ale tak ci inakš hetaja hrašovaja dapamoha tolki častkova pakryvaje vydatki na navučańnie.

Inšy vid finansavaj padtrymki — hranty — dajecca zvyčajna pryvatnymi i dziaržaŭnymi fondami na konkursnaj i biazvypłatnaj asnovie ŭ vyhladzie adnarazovaj vypłaty. Pamier atrymanych takim sposabam srodkaŭ, jak praviła, dastatkovy dla poŭnaha pakryćcia zatrat na navučańnie ŭ VNU.

Polšča 

Varšaŭski ŭniviersitet — hod navučańnia kaštuje ad 2000 da 5200 jeŭra ŭ zaležnaści ad śpiecyjalnaści.

Va ŭniviersitecie dziejničaje fakultet humanitarnych navuk, bijałohii, chimii, žurnalistyki i palityčnych navuk, fiłasofii i sacyjałohii, hieahrafii i rehijanalistyki, hieałohii, histaryčny, prykładnoj linhvistyki, matematyki, infarmatyki i miechaniki, ekanamičnych navuk, nieafiłałohii, aryjentalistyki, piedahahičny, polskaj fiłałohii, prava i administracyi, prykładnoha hramadaznaŭstva i resacyjalizacyi, mieniedžmientu i inšyja. 

Fota: eurostudy

Fota: eurostudy

Tak, naprykład, za navučańnie na fakultecie žurnalistyki i palityčnych navuk treba budzie zapłacić ad 2000 da 3000 jeŭra ŭ zaležnaści ad śpiecyjalnaści. 

Advučycca na chimika možna za 5200 jeŭra ŭ hod, a na historyka — za 2000. Kali pa śpiecyjalnaści «historyja mastactvaŭ», to za 3300 jeŭra. 

Taksama možna vybrać movu, na jakoj budzie vieścisia vykładańnie: polskuju ci anhielskuju.

Univiersitet Mikałaja Kapiernika ŭ Torunie — ad 600 da 2200 jeŭra. 

Fakultety: bijałohii i achovy navakolnaha asiarodździa, chimii, fiłałahičny, fiziki, astranomii i prykładnoj infarmatyki, humanitarnych navuk, matematyki i infarmatyki, ekanomiki i kiravańnia, histaryčny, piedahohiki, mastackich navuk i inšyja.

Tak, naprykład, navučańnie na archieołaha budzie kaštavać 600 jeŭra ŭ hod. Atrymać adukacyju psichołaha možna za 1300 jeŭra, a dyzajniera interjera — za 2200.

Fota: studytoeu

Fota: studytoeu

Navučańnie na polskaj abo anhielskaj movach. 

Hdański ŭniviersitet — ad 2000 da 3500 jeŭra ŭ hod.

Fakultety: bijałohii, bijatechnałohii, chimii, ekanomiki, historyi, fiłałohii, matematyki, fiziki i infarmatyki, hramadskich navuk, akijanahrafii i hieahrafii, prava i kiravańnia, mieniedžmientu.

Fota: polonista center

Fota: polonista center

Tak, naprykład, za navučańnie na fakultecie ekanomiki treba budzie płacić 3000 jeŭra ŭ hod, histaryčnym — 2000. 

Navučańnie na polskaj abo anhielskaj movach. 

Va ŭniviersitetach Polščy raspaŭsiudžany stypiendyjalnyja prahramy i hranty. Naprykład, prahrama polskaha ŭrada. Dla studentaŭ, jakija byli adličany z VNU ŭ Biełarusi pa palityčnych matyvach dziejničaje stypiendyjalnaja prahrama Kastusia Kalinoŭskaha.

Litva

Vilenski ŭniviersitet — ad 2700 da 12960 jeŭra ŭ hod.

Prahramy navučańnia: buchhałtarski ŭlik i aŭdyt, ekanomika, anhlijskaja fiłałohija, anhlijskaja i inšaja zamiežnaja mova (niamieckaja ci ruskaja), finansavaja matematyka, niamieckaja fiłałohija, hłabalny markietynh, infarmacyjnyja sistemy i kibierbiaśpieka, mižnarodny biznes i inšyja. 

Fota: sacsietki

Fota: sacsietki

Tak, navučańnie na prahramie finansavaja matematyka budzie kaštavać 3524 jeŭra ŭ hod, mieniedžmient — 2760, stamatałohija — 11000, miedycyna — 12960 jeŭra. 

Navučańnie viadziecca na anhielskaj movie. 

Jeŭrapiejski humanitarny ŭniviersitet u Vilni — ad 1200 da 1600 jeŭra za siemiestr dla hramadzian Biełarusi i Ukrainy. 

Prahramy: «Vizualny dyzajn», «Jeŭrapiejskaja spadčyna», «Miedyja i kamunikacyja», «Suśvietnaja palityka i ekanomika», «Teatralnaje mastactva i akciorskaja ihra», «Mižnarodnaje prava i prava Jeŭrapiejskaha sajuza», «Infarmatyka».

Fota: EHU

Fota: EHU

Navučańnie, naprykład, na prahramie «Miedyja i kamunikacyja» budzie kaštavać 1250 jeŭra ŭ hod, «Teatralnaje mastactva i akciorskaja ihra» — 1500. 

Navučańnie prachodzić na ruskaj, anhielskaj, biełaruskaj movach.

Univiersitet Vitaŭta Vialikaha ŭ Kaŭnasie — ad 2628 da 7608 jeŭra ŭ zaležnaści ad śpiecyjalnaści.

Tut jość fakultet mastactvaŭ, palityčnych navuk i dypłamatyi, sacyjalnych navuk, prava, zamiežnych moŭ, fakultet lesu i ekałohii i inšyja. 

Fota: univero.cc

Fota: univero.cc

Atrymać adukacyju pa prahramie «Biznes i administravańnie» možna za 2628 jeŭra ŭ hod, «Bijałohija i hienietyka» — 3426, «Muzyčnaja vytvorčaść» — 7608.

Navučańnie na litoŭskaj ci anhielskaj movach.

Vučycca biaspłatna ŭ Litvie — realny varyjant, ale vyklučna dla tych, chto vałodaje vydatnymi zdolnaściami. Inšaziemcam pa rašeńni ŭrada Litvy abo vykładčykaŭ i kiraŭnictva VNU moža być prapanavana navučańnie na biaspłatnaj asnovie. 

Dla biełaruskich studentaŭ, jakija byli adličany ŭ Biełarusi pa palityčnych matyvach, dziejničajuć hranty ŭ Jeŭrapiejskim humanitarnym univiersitecie. Jany pakryvajuć košt navučańnia ŭ VNU. 

Hiermanija

U Svabodnym univiersitecie Bierlina bolšaść prahram navučańnia biaspłatnyja, studenty apłačvajuć tolki siemiestravy ŭznos — kala 320 jeŭra.

Fota: dyvys.org

Fota: dyvys.org

Fakultety: bijałohii, chimii, farmaceŭtyki, prava, ekanomiki, fiziki, vieterynarnaj miedycyny, piedahohiki i psichałohii, historyi i kultury, matematyki i infarmatyki i inšyja.

Navučańnie viadziecca na niamieckaj i anhielskaj movach. 

Miunchienski techničny ŭniviersitet — navučańnie biaspłatnaje, studenty apłačvajuć tolki siemiestravy ŭznos — kala 130 jeŭra.

Jość architekturny fakultet, elektratechniki i infarmacyjnych technałohij, piedahohiki, mieniedžmientu, miedycyny, sportu i achovy zdaroŭja i inšyja.

Fota: sacsietki

Fota: sacsietki

Navučańnie viadziecca na niamieckaj i anhielskaj movach. 

Hamburhski ŭniviersitet — navučańnie biaspłatnaje, studenty apłačvajuć tolki siemiestravy ŭznos — kala 335 jeŭra.

Fota: wegstudents.com

Fota: wegstudents.com

Fakultety: prava, biznesu, ekanomiki i sacyjalnych navuk, miedycynski, piedahahičny, humanitarny, matematyki, infarmatyki i pryrodaznaŭčych navuk, psichałohii, biznes-administravańnia. 

Navučańnie viadziecca na niamieckaj i anhielskaj movach.

VNU Hiermanii dajuć stypiendyi na konkursnaj asnovie, a hranty atrymać značna składaniej, čym stypiendyi. Raspaŭsiudžanaj źjaŭlajecca nacyjanalnaja stypiendyja Hiermanii (300 jeŭra). 

Čechija

Karłaŭ univiersitet u Prazie — na češskaj movie biaspłatna, na anhielskaj — ad 2000 jeŭra na hod.

Fota: sacsietki

Fota: sacsietki

Va ŭniviersitecie dziejničajuć fakultet fiłasofii, miedycynski, jurydyčny, piedahahičny, sacyjalnych navuk, teałahičny (husicki, pratestancki, katalicki), humanitarny, pryrodaznaŭčy, fizika-matematyčny i inšyja. 

Masarykaŭ univiersitet u Brno — navučańnie, jakoje viadziecca na češskaj movie, biaspłatnaje. Druhaja mova navučańnia — anhielskaja, ceny — ad 2000 da 12700 jeŭra za hod.

Fota: gostudy.cz

Fota: gostudy.cz

Fakultety: jurydyčny, miedycynski, pryrodaznaŭstva, fiłasofski, piedahahičny, ekanomiki i kiravańnia, infarmatyki, sacyjalnych navuk, sportu.

Češski techničny ŭniviersitet u Prazie — navučańnie na anhielskaj movie kaštuje ad 3200 pa 5200 jeŭra ŭ hod, na češskaj — biaspłatna.

Fota: gostudy.cz 

Fota: gostudy.cz 

Fakultety: architektury, bijamiedycynskaj inžynieryi, elektratechniki, budaŭničy, jadzierny i fizika-inžynierny, mašynabudaŭničy, infarmacyjnych technałohij.

U Čechii va ŭniviersitetach taksama dziejničajuć hranty i stypiendylnyja prahramy. Padrabiazna aznajomicca ź imi možna tut.

***

Navučańnie ŭ minskich univiersitetach (naprykład, BDU, BDUIRy, MDŁU, BNTU) dla płatnikaŭ na pieršym kursie kaštuje ad 3500 da 5560 rubloŭ. U VNU inšych biełaruskich haradoŭ ceny, viadoma, nižejšyja.

Čytajcie taksama: 

Jakija ŭniviersitety padniali ceny na navučańnie i kolki ciapier buduć płacić studenty?

BDU padniaŭ płatu za navučańnie. Na jurfaku i mižnarodnym pravie jana składzie 5 tysiač rubloŭ

Клас
30
Панылы сорам
1
Ха-ха
3
Ого
4
Сумна
3
Абуральна
6