Fota:Mike MacKenzie / flickr.com

Jakich VPN dakładna varta paźbiahać

My źviarnulisia z hetym pytańniem da inicyjatyvy CyberBeaver, i jany najpierš rajać nabyvać płatny VPN. Čas ad času servisy robiać źnižki, i VPN možna kupić za nievialikuju sumu na ceły hod ci navat niekalki hadoŭ.

Ahułam praviła takoje: biaspłatny syr čaściej za ŭsio ŭ pastcy. Nie pampujcie prahramy dla abychodu cenzury ci VPN-servisy, pra jakija ničoha nie viadoma i jakija nie rekamiendavali resursy, jakim vy daviarajecie.

Choć apošniaja ŭciečka datyčyłasia VPN-prahramy z nazvaj Airplane Accelerates, ale, pradkazalna, jana takaja nie adna. U śpis kateharyčna zabaronienych da vykarystańnia patrapili: UFO VPN, FAST VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN, Rabbit VPN (usie ich robić adna i taja ž kampanija Dreamfii), Hoxx, GeckoVPN, ChatVPN, BeanVPN i iNinja.

Jany zachoŭvajuć karystalnickija danyja, a ŭ niekatorych vypadkach navat dzielacca imi ź inšymi arhanizacyjami, što stavić pad pahrozu kanfidencyjnaść i, takim čynam, robić supraćlehłaje tamu, što pavinien rabić dobry VPN.

Hoxx, da prykładu, źbiraje źviestki karystalnikaŭ i pakidaje za saboj prava pieradavać ich uradam pa svaim mierkavańni. iNinja viadzie ŭlik časovych paznak svaich karystalnikaŭ, asabistaj infarmacyi i anłajn-aktyŭnaści.

Žurnał źviestak, zachavanych Airplane Accelerates. Fota: cybernews.com

Žurnał źviestak, zachavanych Airplane Accelerates. Fota: cybernews.com

Dreamfii, jaki byŭ uzłamany raniej u hetym hodzie, zachoŭvaje žurnały padłučeńniaŭ i inšyja źviestki dla adsočvańnia i identyfikacyi svaich karystalnikaŭ. Heta była najbolšaja ŭciečka ŭ hetym hodzie i zakranuła bolš za 20 miljonaŭ čałaviek.

Daśledčaja hrupa Cybernews taksama niadaŭna vyjaviła, što BeanVPN pakinuŭ ahulnadastupnymi 25 miljonaŭ zapisaŭ karystalnickich źviestach, uklučajučy IP-adrasy i vykarystanyja pryłady.

Jość i mienš niebiaśpiečnaja forma zboru źviestak karystalnikaŭ — kali vy «płacicie» rekłamaj za toje, kab VPN byŭ biaspłatny. Pa-pieršaje, takija VPN źbirajuć hetyja danyja, a pa-druhoje, mohuć davoli ahresiŭna padsoŭvać vam roznuju dadatkovuju rekłamu, navat unutry braŭziera (VPN moža padmianiać niezašyfravany rekłamny trafik).

Voś śpis najbolš papularnych servisaŭ, jakija pakidajuć za saboj prava źbirać i vykarystoŭvać vašy źviestki:

 • Hola,
 • Betternet,
 • Opera VPN,
 • HotSpot Shield,
 • Psiphon,
 • Onavo Protect,
 • ZPN,
 • FinchVPN,
 • TouchVPN.

Bolšaść ź ich vykarystoŭvaje abo tolki źviestki dla rekłamy, jak Psiphon (jaki ličycca davoli nadziejnym), abo, jak Hola, vykarystoŭvaje vašu pryładu jak adzin z vuzłoŭ svajoj sietki. Taksama siarod nienadziejnych nazyvajecca IPVanish, jaki bazujecca ŭ ZŠA i zaŭvažany ŭ «źlivie» źviestak siłavym strukturam ZŠA.

Małaimavierna, što jany pieradaduć niejkuju infarmacyju siłavikam u Biełarusi, ale lepš być ź imi aściarožnymi.

Dyk jak vybrać VPN?

Pytańnie vybaru ŭ tym, daviarajecie vy niejkaj kampanii ci servisu, abo nie. Pry vybary i ŭstalavańni VPN inicyjatyva CyberBeaver rekamienduje:

 • praviarać raspracoŭščykaŭ: chto robić, čym jašče zajmajecca, jakaja matyvacyja, jakaja jurysdykcyja, ci jość užo nieadnaznačnyja historyi ab pracy servisu;
 • spampavać VPN z aficyjnaj krynicy ad aficyjnych raspracoŭščykaŭ;
 • vybirać tyja, jakija majuć adkryty kod prahramaŭ na github: adkrytaść koda śviedčyć pra prazrystaść pracy servisu i hatoŭnaść dzialicca pracoŭnymi pracesami;
 • banalna hladzieć na papularnaść servisu i čytać vodhuki.

Dla vybaru płatnaha VPN možna abapiracca abo na padborku ad biełaruskich pravaabaroncaŭ z Human Constanta, abo na servis ad pravaabarončaj arhanizacyi «Roskamsvaboda». Cikavuju padborku zrabiła taksama inicyjatyva Bynet — ahlad VPN, jakija majuć sierviery ŭ Biełarusi.

Taksama jość voś hety resurs, na jakim roznyja VPN adkazvali na pytańni pra toje, jakim čynam jany źbirajuć i analizujuć źviestki karystalnikaŭ. Voś hety sajt paraŭnoŭvaje toje, kolki i jakich źviestak źbirajuć pra vas roznyja VPN-siervisy. A jašče jość bot u telehramie, jaki dazvalaje pravieryć VPN pa naźvie (i spraŭdzić, ci nie zabłakavany jon u Rasii i Biełarusi). A voś tut jość śpis z cełych 190 roznych servisaŭ, jakija paraŭnali pa roznych paramietrach (jość i biaspłatnyja ci z probnyja pieryjadam), praŭda, adnoŭleny jon u 2019 hodzie.

Ale jość ža nadziejnyja biaspłatnyja VPN?

Tak, ale ich možna pieraličyć pa palcach. Proton VPN — servis ad šviejcarskaj kampanii, jakaja robić biaśpiečnuju poštu ProtonMail. Jany chiba adzinyja, kaho rekamiendujuć usie, bo trafik tam nie abmiežavany, choć pracuje jon nie vielmi chutka, a kampanija kłapocicca pra reputacyju.

Niekatoryja VPN prapanujuć abmiežavanuju kolkaść trafiku. Da prykładu, pravierany siervis Tunnel Bear daje ŭsiaho 500 miehabajt na miesiac, a Windscribe, jaki taksama nie zaŭvažany ŭ «źlivach», — 10 hihabajt.

Pra Psiphon my zapytalisia ŭ inicyjatyvy CyberBeaver i voś, što jany adkazali: «Psiphon — heta kanadskaja NDA. Adnak u Psiphon jość niekalki režymaŭ pracy: jak VPN i jak proksi. I voś u niekatorych z režymaŭ pravajdar moža bačyć zapyty karystalnikaŭ pa pošuku sajtaŭ. Choć u lubym vypadku heta vydatny sposab abychodu cenzury».

Zaŭvažym, što Psiphon, choć i maje biaspłatnuju viersiju, ale pry hetym zarablaje na rekłamie, uvachodziačy ŭ niekalki rekłamnych sietak adnačasova. Pry hetym servis nie zachoŭvaje IP-adrasy (tolki prykładnuju łakalizacyju) i taksama kłapocicca pra reputacyju, tamu jaho možna rekamiendavać dla abychodu cenzury, a nie dla sapraŭdy biaśpiečnaha dostupu ŭ internet.

Taksama vy možacie pavybirać sa zhadanaha vyšej śpisu (u hrafie Pricing jość infarmacyja pra biaspłatnaść ci najaŭnaść probnaha pieryjadu), ale my b nie raili karystacca servisam, pra jaki vy ničoha nie viedajecie i jaki nie nadta «huhlicca».

Najlepš usio ž zapłacić za dobry płatny VPN, u jakim vy budziecie ŭpeŭnienyja.

Čytajcie jašče:

U Rasii masava błakujuć VPN-siervisy. Što rabić, kali pačnuć i ŭ nas?

Raskazvajem, jak daviedacca, dzie i kamu vy stavili łajki ŭ sacsietkach, i pierastrachavacca

Клас
58
Панылы сорам
3
Ха-ха
5
Ого
10
Сумна
6
Абуральна
12