Siamja Miadźviedzievych padčas naviedvańnia Kurskaj vobłaści, 2013 hod

Siamja Miadźviedzievych padčas naviedvańnia Kurskaj vobłaści, 2013 hod

«Sieriebro» i FSA

Za vystup na bankiecie ŭ bary Royal Bar na bierazie Chimkinskaha vadaschovišča ŭ Maskvie hurt «Sieriebro» paprasiŭ hanarar u paŭtara miljona rubloŭ. Hledačami byli vypuskniki fakulteta mižnarodnaha prava MDIMA 2016 hoda. Jany skinulisia pa 15 tysiač rubloŭ na ježu i napoi — ale płacić pa niekalki sotniaŭ tysiač rubloŭ jašče i za pop-hurt dla ich było zanadta doraha.

Z muzykami raspłaciŭsia 21-hadovy Illa Miadźviedzieŭ, vialiki prychilnik hurta «Sierabro», syn premjer-ministra Rasii Dźmitryja Miadźviedzieva.

Płacić za siabroŭ było całkam u duchu Illi Miadźviedzieva, choć, pa ŭspaminach jaho znajomych, jon vidavočna nie z tych ludziej, jakija śmieciać hrašyma abo hanaracca statusnymi baćkami. Miadźviedzieŭ dobra vučyŭsia, nie prapuskaŭ pary i «nie pantareziŭ», havorać jaho adnakurśniki.

«Typovy pradstaŭnik maskoŭskaj intelihiencyi — vielmi vychavany, vielmi prystojny, taktoŭny. Uzornapakazalny, pryjemny małady čałaviek. Mamie spadabajecca, kali takoha žanicha dadomu pryviadzieš. Zaŭsiody byŭ vielmi vietlivy, vielmi najs. Dziaŭčatam padabaŭsia: vychavany, simpatyčny. Jak jon moh nie spadabacca?!» — apisvaje Illu Miadźviedzieva jaho pryjacielka.

Znajomyja Miadźviedzieva-małodšaha adznačajuć nie tolki jaho pryjemny charaktar ​​i pryvabnuju źniešnaść, ale i dobraje pačućcio humaru (naprykład, pierapisvajučysia ŭ čatach, jon lubić dasyłać miemy). «Ź im možna było pahavaryć, prykoły raskazać, pa palitycy jon nie zahaniaŭsia», — raspaviadaje adnakurśnik Illi pra jaho studenckija hady. «U im nikoli nie było fanaberyi, ułaścivaj dzieciam vysokapastaŭlenych słužboŭcaŭ», — kaža jašče adzin surazmoŭca, jaki viedaŭ Illu z padletkavych hadoŭ.

Znajomyja Miadźviedzieva-małodšaha ŭspaminajuć, što ŭ VNU jon addavaŭ pieravahu kampanii tych, chto pastupiŭ u MDIMA «biez błatu» — sumlenna pieramohšy ŭ alimpijadach abo atrymaŭšy vysokija bały na ADE. «I voś umoŭnaja dziaŭčynka z dalokaha horada, jakaja nabrała 400 bałaŭ na ADE, traplaje ŭ hrupu da Miadźviedzieva, a jon kliča ŭsiu hrupu [u hości] dadomu — dzie prysłuha i pryvatny kinateatr», — raspaviadaje adnakurśnica Illi. Pra toje, što ŭ Miadźviedzieva-małodšaha «na leciščy» byŭ svoj kinateatr, čuŭ i inšy jaho znajomy. Abiedźvie krynicy śćviardžajuć, što sama dača znachodziłasia na Rubloŭcy, ale dakładny adras jany nie viedajuć.

Viadoma, status baćki, jaki ŭ 2008-2012 hadach byŭ prezidentam Rasii, a z 2012-ha — premjer-ministram, nie moh nie adbivacca na paŭsiadzionnym žyćci jaho syna.

Illa chadziŭ na zaniatki ŭ MDIMZ u supravadžeńni dvuch achoŭnikaŭ u cyvilnym. U razmovie sa znajomymi jon nazyvaŭ ich «chłopcami». «Jany, naprykład, supravadžali jaho ŭ instytuckuju stałovuju, ale ŭ hetym naohuł ničoha dziŭnaha nie było — u nas vučyłasia dziaŭčynka, ź jakoj piaciora, a nie dvoje achoŭnikaŭ chadziła», — uspaminaje adnakurśnica Miadźviedzieva-małodšaha.

Pa jaje ŭspaminach, blizkija siabry Illi zaklejvali kamiery na telefonach i kampjutarach, bajučysia, što za imi buduć sačyć. «Dziaŭčyna, da jakoj Illa zalacaŭsia, skardziłasia, što jaje sacsietki łamali — [mabyć] kab pravieryć», — dadaje adnakurśnica Illi.

Ź Miadźviedzievym-małodšym niemahčyma było pajści ŭ pieršuju, što trapiłasia, kaviarniu, uspaminajuć jaho siabry: isnavaŭ admysłovy śpis «pravieranych» ustanoŭ. Pra płany vypić u bary abo paviačerać treba było kožny raz papiaredžvać zahadzia: kab supracoŭniki słužby biaśpieki mahli ahledzieć pamiaškańnie — i adobryć jaho.

«My niejak pajšli ŭ bar u Piciery — vychadny dzień, papularnaje miesca, — uspaminaje adnu z sumiesnych pajezdak adnakurśnik Illi Miadźviedzieva. — Kali my tudy pryjšli, bar byŭ absalutna pusty, a ŭsie kamiery [nazirańnia] — zaklejenyja. Jon [Illa] potym na ŭsich nas zabraniravaŭ całkam łaźniu ŭ centry Piciera — i ŭsie vydatki ŭziaŭ na siabie, nichto z nas naohuł nie skidvaŭsia».

U studenctvie Illa zachaplaŭsia futbołam, u jaki hulaŭ u kamandzie MDIMA, vinami, u jakich dobra raźbiraŭsia, i inviestycyjami ŭ novyja technałohii, jakimi maryŭ zajmacca ŭ budučyni.

Jak i jaho baćka ŭ pieryjad svajho prezidenctva, Illa «šmat kazaŭ pra startapy, inavacyjnyja štuki», uspaminaje znajomy Miadźviedzieva-małodšaha.

Pa ŭspaminach znajomych, Miadźviedzieŭ-małodšy vielmi imknuŭsia być «jak usie». «My ź im byli dva tydni na vajennych zborach, śpiecyjalnaść — pierakładčyki. Illa žyŭ z nami ŭ kazarmie, chadziŭ strojem, maršyravaŭ, pieśni śpiavaŭ, vyvučaŭ asnovy voinskaj padrychtoŭki», — raspaviadaje adnakurśnik syna byłoha premjer-ministra.

«Heta nie typovy syn bahataha baćki z vypiendrožam — a takija ŭ nas [u MDIMA] taksama byli, —uspaminaje jašče adzin adnakurśnik Miadźviedzieva. — Illa — prykład adekvatnaha čuvaka sa zrazumiełym sacyjalnym stanoviščam. Kali ŭ nas byli dyskusii [ab palitycy na lekcyjach], pazicyja Illi, choć i prarasijskaja, bolš była padobnaja da [bolš libieralnaj] pazicyi baćki da jaho adstaŭki [z pasady prezidenta]».

Adnak palityka ŭźnikała tolki jak tema dla dyskusij na lekcyjach. U zvyčajnym žyćci Illu Miadźviedzieva jana tady nie cikaviła. «Jon nie byŭ jak syn Łukašenki, jaki biehaje za baciaj z «kałašom». Ź im možna było paśmiajacca, kudyści schadzić pajeści, piva vypić — lohki ŭ znosinach, pryjemny čeł. Dosyć svabodna abmiarkoŭvaŭ roznyja temy, ź jaho nie pierła praŭradavaja rytoryka, nie było niehatyvu da Zachadu ci čahości takoha», — raspaviadaje «Mieduzie» adnakurśnik Illi Miadźviedzieva.

«Kali b bolš było takich chłopcaŭ, jak Illa — zdolnych, maładych, ambicyjnych, — była b źmianialnaść ułady, było b usio ŭ nas [u krainie] lepiej», — z zachapleńniem uspaminaje Miadźviedzieva-małodšaha adzin ź jaho adnakurśnikaŭ.

Try tavaryšy

Bližej za ŭsio syn budučaha premjera siabravaŭ z dvuma svaimi adnahrupnikami: Ivanam Kapcienkam-małodšym (synam eks-deputata Viarchoŭnaha Savieta SSSR Ivana Kapcienki, jakoha vydańnie «Prajekt» nazyvała «naftavikom-farcoŭščykam») i intelektuałam Illom Trufanavym (synam biznesmiena siaredniaj ruki).

Trufanava adnahrupniki nazyvajuć najbolš prykmietnym. «Samy bliskučy, samy daścipny i erudziravany», — apisvaje siabra Illi Miadźviedzieva ich były adnakurśnik.

Skončyŭšy bakałaŭryjat i mahistraturu MDIMA, Trufanaŭ praciahnuŭ adukacyju ŭ Łondanskim univiersitecie Queen Mary i Paryžskaj Sarbonie; jon adnym ź pieršych padpisaŭ u kancy lutaha 2022 hoda antyvajenny list vypusknikoŭ MDIMA. Na jaho staroncy ŭ LinkedIn — spasyłki na apublikavanuju ŭ «Novoj hazietie. Jevropa» zajavu jurystaŭ u abaronu municypalnaha deputata Alaksieja Horynava, asudžanaha pa «artykule ab fejkach».

Trufanaŭ — vypusknik zvyčajnaj maskoŭskaj škoły. U starejšaj škole staŭ sustrakacca sa svajoj adnakłaśnicaj Janaj Hryharan. Ich adnosiny, raskazvajuć troje znajomych Trufanava, byli vielmi surjoznymi. «Jany byli ŭ adnoj tusoŭcy i źbiralisia pažanicca», — śćviardžaje jaho adnakurśnik. Ale paźniej Hryharan abrała inšaha Illu — Miadźviedzieva.

Pa słovach adnahrupnikaŭ Miadźviedzieva i Trufanava, syn byłoha prezidenta «ŭvioŭ u svajho najlepšaha siabra dziaŭčynu» bližej da čaćviortaha kursa — i siabroŭstva Trufanava i Miadźviedzieva hetaje vyprabavańnie vytrymała ź ciažkaściu. «Ja dumaju, Trufanaŭ heta prahłynuŭ tolki tamu, što razumieŭ: na syna premjera kryŭdzicca nielha», — raspaviadaje ich ahulny znajomy.

Hryharan i Miadźviedzieŭ da hetaha času razam. Ich adnosiny znajomy pary apisvaje jak «sapraŭdnyja»: «Heta nie fejkavaja para, jany praŭda sustrakajucca».

Illa Miadźviedzieŭ i Jana Hryharan na viečaryncy ŭ Sočy

Illa Miadźviedzieŭ i Jana Hryharan na viečaryncy ŭ Sočy

Siabar siamji Ališer Usmanaŭ

«Ja nie chacieŭ by pracavać u bujnoj dziaržkarparacyi. Mnie cikava zajmacca tym, što cikaviej dla maładych, — naprykład, śfieraj technałohij», — kazaŭ Illa Miadźviedzieŭ u 2016 hodzie ŭ intervju tabłoidu «Maskoŭski kamsamolec».

Dla pieršaha pracaŭładkavańnia Miadźviedzieŭ sapraŭdy abraŭ nie dziaržaŭnuju kampaniju nakštałt «Hazprama», a farmalna pryvatnuju strukturu.

Paćviardžeńnie tamu, što Miadźviedzieŭ sapraŭdy pracavaŭ u «Mejł.ru», možna znajści ŭ padatkovych bazach, jakija trapili ŭ sieciva. U 2016 hodzie, adrazu paśla zakančeńnia bakałaŭryjatu, tolki pastupiŭšy ŭ mahistraturu MDIMA, Miadźviedzieŭ pačaŭ pracavać u TAA «VKontakt». Praz hod jon zvolniŭsia, a praz try hady pačaŭ pracavać u TAA «Mejł ru», atrymlivajučy 226 tysiač rubloŭ na miesiac. Abiedźvie hetyja kampanii ŭvachodziać u skład karparacyi VK; da 2021 hoda jaje asnoŭnym akcyjanieram byŭ miljarder Ališer Usmanaŭ.

«Illa tam pracavaŭ dziakujučy imieni baćki, prosta tak jaho dakładna nie ŭziali b», — ličyć krynica, blizkaja da ŭrada Rasii.

Dźvie krynicy, jakija pracavali ŭ VK da 2021 hoda, viedajuć, što syn Dźmitryja Miadźviedzieva «pracavaŭ u kampanii», ale ni adzin ź ich nie zmoh nazvać jaho pasadu. «Na pracy ja jaho ni razu nie bačyŭ», — raspaviadaje były top-mieniedžar kampanii.

Jašče siamiora byłych i dziejučych supracoŭnikaŭ VK skazali, što «ni razu nie sustrakali» Illu Miadźviedzieva ŭ ofisie kampanii. «Takoha proźvišča — Illa Miadźviedzieŭ — nidzie nie było», — raspaviadaje były top-mieniedžar kampanii.

Illa Miadźviedzieŭ nie tolki byŭ supracoŭnikam «VK», ale i moh być źviazany ź inšymi prajektami Usmanava.

Akramia taho, u kampanii, blizkaj da Usmanava, paśla zakančeńnia ŭniviersiteta pracavała dziaŭčyna Illi Miadźviedzieva Jana Hryharan.

Toje, što pieršaj pracaj Illi Miadźviedzieva i jaho dziaŭčyny akazalisia struktury, źviazanyja ź miljarderam Usmanavym, — naŭrad ci vypadkovaść. Biźniesmien blizki da siamji Miadźviedzievych: jašče ŭ 2017 hodzie apazicyjny palityk Alaksiej Navalny ŭ našumiełym rasśledavańni «Jon vam nie Dzimon» raskazvaŭ, jak u 2010-m Usmanaŭ padaryŭ prezidentu Miadźviedzievu raskošny asabniak u padmaskoŭnym pasiołku Znamienskaje na Rubloŭcy koštam 50 młn dalaraŭ.

Ustupiŭ u «Adzinuju Rasiju» u razhar vajny

Ciapier Syn Dźmitryja Miadźviedzieva dapamahaje baćku «raźvivać vinarobny biźnies u Krasnadarskim krai», śćviardžaje znajomy Illi. Žyvie na Rubloŭcy ŭ asabniaku, jaki naŭrad ci moža sabie dazvolić.

A jašče ŭ kancy červienia 2022 hoda, u razhar vajny, Illa Miadźviedzieŭ, jaki raniej nie byŭ publičny i nie prajaŭlaŭ palityčnych ambicyj, raptam paŭstaŭ u niečakanaj jakaści: jon staŭ členam partyi «Adzinaja Rasija».

Uračystaje ŭručeńnie partbileta adbyłosia praz dva tydni paśla taho, jak u telehram-kanałach i ŭkrainskich ŚMI raźlaciełasia čutka ab tym, što synu Miadźviedzieva anulavali vizu, pa jakoj jon nibyta žyŭ u ZŠA.

Niezaležnaha paćviardžeńnia hetym źviestkam z taho času nie znajšłosia, ale praz dva dni Dźmitryj Miadźviedzieŭ abrynuŭsia z hnieŭnym pastom na Zachad, jaki niezakonna karaje svajakoŭ rasijskich čynoŭnikaŭ — i paraŭnaŭ hety padychod z pryncypami pracy italjanskaj mafii.

Niahledziačy na ​​toje, što ŭ samu historyju pra amierykanskuju vizu Miadźviedzieva adnapartyjcy, apytanyja žurnalistami, chutčej, nie vierać, publičnaje ŭručeńnie partbileta ŭ nieaficyjnych hutarkach jany tłumačać mienavita nieabchodnaściu abvierhnuć niebiaśpiečnyja plotki: maŭlaŭ, namieśniku staršyni Savieta biaśpieki «treba było pakazać, što vierna słužyć Radzimie i režymu» nie tolki jon sam, ale i jaho syn.

Jak by tam ni było, dakładnaha płana partyjnaj pracy ŭ maładoha palityka Illi Miadźviedzieva na momant prychodu ŭ «Adzinuju Rasiju» vidavočna nie było. U svajoj padziačnaj pramovie ŭ dzień ustupleńnia ŭ partyju jon adnačasova paabiacaŭ zajmacca i achovaj zdaroŭja, i adukacyjaj, i dziciačym sportam, i «ličbavaj transfarmacyjaj».

Praz dva miesiacy kankretyki ab dziejnaści Miadźviedzieva-małodšaha ŭ «Adzinaj Rasii» nie dadałosia. Dva surazmoŭcy z «partyi ŭłady» skazali, što na ahulnych mierapryjemstvach Illu nie bačyli i čym jon zaniaty ŭ «Adzinaj Rasii», im nieviadoma.

Illu Miadźviedzieva ŭ partyju «ŭstupiŭ» jaho baćka, i heta «vialikaja pamyłka», upeŭnieny surazmoŭca žurnalistaŭ, blizki da ŭrada Rasii. «Miadźviedzieŭ-małodšy ŭ palitycy ničoha nie razumieje, — tłumačyć jon. — A lubomu biznesu, jakim jon choča zajmacca, partyja ciapier tolki paškodzić».

Sam Dźmitryj Miadźviedzieŭ nie časta publična vykazvaŭsia pra svajho syna i jaho žyćcio. U adnym ź intervju «Kamsamolskaj praŭdzie» ŭ 2020 hodzie były prezident tak kazaŭ pra Illu:

«Jon darosły čałaviek užo. <…> Jon sprabuje zajmacca pryvatnymi biźnies-prajektami, u tym liku ŭ śfiery ličbavaj ekanomiki. Nu, takimi rečami, jakija ciapier vielmi papularnyja ŭ moładzi — startapami. Pryčym zajmajecca hetym sam i zajmajecca z zadavalnieńniem. Asablivych pośpiechaŭ pakul ja ŭ jaho nie bačyŭ, ale spadziavajusia, što ŭsio jašče napieradzie».

Клас
10
Панылы сорам
8
Ха-ха
12
Ого
6
Сумна
8
Абуральна
31