Abjekt pabudavaŭ Michaił Huceryjeŭ. Jon trapiŭ pad sankcyi jak kašalok Łukašenki. Uładalniki pryvatnaj škoły atrymali ŭ dadatak ekskluziŭnyja ŭmovy i pryvilei ad biełaruskich uładaŭ, jakija dazvalajuć im tracić na ŭtrymańnie himnazii nie svaje, a biudžetnyja hrošy.

Jak daviedalisia žurnalisty z dapamohaj «Kibierpartyzanaŭ», Iryna Abielskaja źjaŭlajecca mamaj pazašlubnaha syna Alaksandra Łukašenki Mikałaja.

Jaje Łukašenka abraŭ u 1990-ch hadach na pasadu svajho asabistaha doktara, a taksama daŭ status hałoŭnaha doktara lečkamisii. Adnak u 2007 hodzie, užo paśla naradžeńnia syna, Iryna trapiła ŭ niałasku i straciła pracu. Łukašenka staŭ časta źjaŭlacca na aficyjnych pryjomach z maleńkim synam, ale na pytańni pra maci dziciaci žurnalistam nie adkazvaŭ.

Abielskuju znoŭ zaŭvažyli ŭ atačeńni Łukašenki na inaŭhuracyi ŭ 2015 hodzie. Pa infarmacyi, atrymanaj ad «Kibierpartyzanaŭ», ab sumiesnych palotach Iryny Abielskaj i Alaksandra Łukašenki, u mai 2016-ha Abielskaja viartałasia ź im z Ryma. Łukašenka tady aficyjna naviedvaŭ Rym, kab sustrecca z prezidentam Italii Serdža Matarełam, a taksama naviedać u Vatykanie Papu Franciška.

Praz paru hadoŭ mama Mikałaja Łukašenki stała hałoŭnaj doktarkaj abnoŭlenaha Respublikanskaha kliničnaha miedycynskaha centra Kiraŭnictva spravaŭ Łukašenki, na ŭźviadzieńnie jakoha ź biudžetu vydzielili 100 miljonaŭ jeŭra.

U 2019 hodzie Abielskaja z Łukašenkam pabyvali ŭ Vienie. Tady ŭ aŭstryjskaj stalicy Łukašenka byŭ z aficyjnym vizitam —sustrakaŭsia z členami ŭrada i byłym kancleram Aŭstryi Siebaśćianam Kurcam.

Zrešty, na publicy ŭvieś hety čas Łukašenka źjaŭlaŭsia ŭ kampanii svajoj novaj asabistaj doktarki Śviatłany Kanašenka.

Tym časam u karjery Iryny Abielskaj u 2019 hodzie źjaviłasia novaja staronka. Budučy na dziaržsłužbie — hałoŭnym doktaram lečkamisii — jana zarehistravała kampaniju «Haryzonty viedaŭ» dla raźvićcia ahulnaj siaredniaj adukacyi.

Tady ž u Drazdach razharnułasia budaŭnictva pryvatnaj elitnaj škoły, jakuju Michaił Hucaryjeŭ paabiacaŭ uźvieści Alaksandru Łukašenku. Hucaryjeŭ ža atrymaŭ prava na ekskluziŭnuju raspracoŭku kalijnaha radovišča ŭ Lubanskim rajonie. Za 2 hady ŭ budaŭnictva himnazii i dobraŭparadkavańnie terytoryi płoščaj bolš za 30 tysiač kvadratnych mietraŭ rasijski miljarder płanavaŭ ukłaści 12 miljonaŭ dalaraŭ.

Škoła, jakaja atrymała nazvu Minskaja mižnarodnaja himnazija, składajecca z dvuch čatyrochpaviarchovych karpusoŭ z padvalnym pamiaškańniem. Zvonku raźmiaščajecca stadyjon, placoŭka dla baskietboła, mini-futboła, handboła, a taksama himnastyčny haradok i parkoŭki.

U samoj himnazii znachodzicca radyjovuzieł, fota— i kinałabaratoryja, pakoj z navučalnaj zbrojaj i mnohaje inšaje.

Budavała himnaziju kampanija «SiertusAvija», jakaja naležyć kiprskamu afšoru «Błatbierh Chołdynhs Limited», jaki źviazvajuć z Huceryjevym. Apierataram navučalnaj ustanovy stała Minskaja mižnarodnaja himnazija, zasnavanaja Irynaj Abielskaj kampanija «Haryzonty viedaŭ».

Praź miesiac paśla adkryćcia škoły, u kastryčniku 2020 hoda, Iryna Abielskaja pieradała svaju firmu «Błatbierh Chołdynhs Limited».

Hety ž afšor vałodaje rezidencyjaj u Radaškovičach, jakuju Huceryjeŭ vykupiŭ u Kiraŭnictva spravaŭ Łukašenki.

Pavodle źviestak, jakija Biełaruski daśledčy centr atrymaŭ ad dźviuch niezaležnych adna ad adnoj krynic, mienavita ŭ hetuju himnaziju Abielskaja i pieraviała svajho syna Mikałaja Łukašenku paśla taho, jak jon u niespakojnym žniŭni 2020-ha zabraŭ dakumienty ź Liceja BDU. Jak na ŭmovach ananimnaści raspaviała adna ź piedahohaŭ, Abielskaja kuryravała navučańnie Mikałaja Łukašenki, zajmałasia padboram i dastaŭkaj nastaŭnikaŭ.

U Minskaj mižnarodnaj himnazii vučacca taksama try dački Dźmitryja Łukašenki. Akramia ich, u elitnuju škołu pajšła dačka kiraŭnika adnaho z padraździaleńniaŭ słužby biaśpieki Łukašenki —Alaksieja Vysockaha, a taksama dačka Jaŭhiena Biejzaka — dyrektara Biełaruskaha adździaleńnia kłuba ŭładalnikaŭ matacykłaŭ Harley-Davidson, mierapryjemstvy jakoha časta naviedvaje Viktar Łukašenka.

Vypusknicaj himnazii sioleta stanie dačka siłavika Siarhieja Povara. Jon uvachodzić u chakiejnuju kamandu Alaksandra Łukašenki.

«Dzieci ŭ nas roznyja, jak i biznesoŭcaŭ, tak i čynoŭnikaŭ, ale padychod da ŭsich ich adnolkavy i ničym my asabliva nie adroźnivajemsia», — tak kiraŭnictva himnazii apisała žurnalistam svaich vučniaŭ.

Darečy, 11 žniŭnia ŭ himnazii ŭ Drazdach źmianiŭsia dyrektar. Hetuju pasadu zaniała vykładčyca ź Biełaruskaha dziaržaŭnaha miedycynskaha ŭniviersiteta Alena Hrynkievič. 

Choć asablivaj kankurencyi za pracoŭnyja miescy ŭ himnazii niama. Miarkujučy pa vakansijach na sajcie škoły, pierad samym pačatkam navučalnaha hoda tut usio jašče patrebnyja nastaŭniki.

Jak nam raspaviali pa telefonie, suiskalnik pavinien mieć pieršuju abo vyšejšuju kvalifikacyjnuju katehoryju, dośvied pracy minimum 5 hadoŭ, adroźnivacca tvorčym padychodam da pracy. Naŭzamien prapanoŭvajuć zarobak ŭ 1200 rubloŭ, pašyranaha sacpakieta niama, padvoz nie arhanizavany, charčavańnie płatnaje. Praŭda, navučańnie ŭ himnazii dla dziaciej nastaŭnikaŭ kaštuje pałovu koštu.

Dla klijentaŭ ža himnazii cana pytańnia składaje kala 3000 dalaraŭ na hod za adno dzicia. Jak padličyŭ Biełaruski daśledčy centr, dachod elitnaj škoły za adzin navučalny hod moža składać kala miljona dalaraŭ.

Adnak dziaržava častkova pakryvaje vydatki hetaj pryvatnaj ustanovy adukacyi. Pa viadomych tendarach, z 2020 pa 2022 hady Minskaja mižnarodnaja himnazija zakupiła techniku dla vučoby: noŭtbuki, muzyčnyja centry, kapijavalnyja mašyny bolš čym na 100 tysiač dalaraŭ. Hetyja hrošy byli vydzieleny ź dziaržaŭnaha biudžetu.

Biełaruskaje zakanadaŭstva nie zabaraniaje dziaržavie finansavać pryvatnyja ŭstanovy, jakija zajmajucca ekśpierymientalnaj dziejnaściu ŭ śfiery adukacyi.

Adnak, hetyja normy ŭstupiać u siłu tolki z 1 vieraśnia 2022 hoda. Čamu tady himnazija, zasnavanaja Abielskaj i pabudavanaja Huceryjevym, karystajecca biudžetnymi hrašyma z 2020 hoda? Z hetym pytańniem žurnalisty Biełaruskaha daśledčaha centra źviarnulisia da zasnavalnicy himnazii Iryny Abielskaj. Abielskaja adkazała: hetaje pytańnie «nie pa adrasie». Paśla hetaha žurnalisty Biełaruskaha daśledčaha centra źviarnulisia ŭ samu himnaziju, ale ni ŭ buchhałteryi, ni ŭ administracyi na hetaje pytańnie im adkazvać nie zachacieli. Krynicy daśledčykaŭ rastłumačyli — padstaŭ dla zakupak za dziaržbiudžet u hetaj himnazii nie było. Usio vyrašałasia praz zasnavalnikaŭ. Darečy, z usich pryvatnych himnazij i škoł pakul mienavita Minskaja mižnarodnaja himnazija adzinaja ŭ Biełarusi zmoža z 1 vieraśnia 2022 hoda ŭžo zakonna karystacca respublikanskim finansavańniem.

Ale nie tolki na techniku elitnaja pryvatnaja himnazija biare hrošy padatkapłacielščykaŭ. Kampanija zakuplała charčavańnie dla «załatoj moładzi» za košt respublikanskaha biudžetu z farmuloŭkaj «dla dziaciej z małazabiaśpiečanych i šmatdzietnych siemjaŭ i dla inšych ilhotnikaŭ».

Dziaržava kampiensavała himnazii hatavańnie dziciačych abiedaŭ na paŭtary tysiačy dalaraŭ štomiesiac.

Pry hetym u samoj škole nam skazali, što ŭ ich ilhotnikaŭ niama, a apłata charčavańnia ŭvachodzić u košt navučańnia.

Pa bolšaj častcy hetyja tendary pravodzilisia praz zakup z adnoj krynicy. Heta značyć paŭnavartasnych tarhoŭ nie było.

U 2022 hodzie kiraŭnictva himnazii znoŭ, tak by mović, zapuściła ruku ŭ biudžetnuju kišeniu — zamoviła ŭborku terytoryi i karpusoŭ za 40 tysiač dalaraŭ.

Zrešty, u chutkim časie vydatkaŭ u «Haryzontaŭ viedaŭ» stanie bolš — z 2024 da 2071 hod pryjdziecca płacić 80 tysiač dalaraŭ u hod za arendu ziamli pad škołu. Što pry štohadovym dachodzie ŭ bolš za miljon dalaraŭ asablivaj prablemaj nie budzie.

Клас
14
Панылы сорам
48
Ха-ха
5
Ого
12
Сумна
16
Абуральна
172