U apošniuju niadzielu vieraśnia adznačajecca Mižnarodny dzień hłuchich, jaki byŭ zasnavany ŭ 1958 hodzie. Raskazvajem samyja papularnyja mify, ź jakimi sutykajucca ludzi z hetaj supolnaści.

Mif 1. Va ŭsim śviecie isnuje ŭniviersalnaja žestavaja mova

Jak i inšyja movy, hetaja mova svaja ŭ kožnaj krainie. Bolš za toje, u krainach, dzie vykarystoŭvajecca adna i taja ž mova, časta isnujuć roznyja žestavyja movy! Naprykład, pamiž saboj adroźnivajucca amierykanskaja žestavaja mova (ASL) i brytanskaja žestavaja mova (BSL).

U lipieni 2022 hoda ŭ Biełarusi ŭpieršyniu na zakanadaŭčym uzroŭni zamacavali novaje paniaćcie — biełaruskaja žestavaja mova. Takaja navacyja znajšła adlustravańnie ŭ zakonie «Ab pravach invalidaŭ i ich sacyjalnaj intehracyi».

Mif 2. Usie ludzi ź invalidnaściu pa słychu mohuć čytać pa vusnach

Heta niapraŭda, jak i toje, što ŭsie ludzi z hetaj supolnaści vałodajuć žestavaj movaj. Supolnaści vielmi raznastajnyja, z-za dostupu da adukacyi i kantaktaŭ ź inšymi ludźmi. Jość šerah faktaraŭ, jakija mohuć dapamahčy ludziam z asablivaściami słychu čytać pa vusnach. Da ich adnosiacca: adpaviednaja dystancyja pamiž surazmoŭcami, ich kolkaść, aśviatleńnie tvaru i adsutnaść faktaraŭ, jakija adciahvajuć uvahu. Niapraŭda, adnak, što kali my dobra artykulujem, to naš surazmoŭca zmoža zrazumieć usio, što my jamu havorym.

Adnak dziakujučy vykarystańniu sučasnych technałohij, pieraadoleć kamunikacyjny barjer lohka. Kali vy chočacie parazmaŭlać z takimi asobami, vy možacie skarystacca kłasičnym arkušam papiery, smartfonam i navat słoŭnikam žestavaj movy hetaj krainy, jakija možna znajści ŭ internecie.

Mif 3. Kali asoba ničoha nie čuje, to jana hłuchaniamaja

Prymietnik «hłuchaniamy» budzie śviedčyć pra niazdolnaść ludziej razmaŭlać, adnak hetyja ludzi karystajucca svajoj movaj, jany mohuć kamunikavać.

Mif 4. Hłuchija ludzi nie razumiejuć, što takoje muzyka

Jany razumiejuć, interpretujuć i navat stvarajuć jaje! Bo muzyka — heta nie tolki huki, ale i chvali, vibracyi i, pierš za ŭsio, emocyi. Byli praviedzienyja daśledavańni, na padstavie jakich možna zrabić vysnovu, što asoby z asablivaściami słychu zdolnyja pravilna interpretavać nastroj tvora, a taksama pravilna jaho raspaznavać paśla pračytańnia. Heta śviedčyć pra toje, što adčuvać muzyčnyja tvory moža kožny, niezaležna ad zdolnaści da słychu.

Ludzi sa strataj słychu taksama mohuć interpretavać muzyku ŭ mastackim klučy i pierakładać jaje na žestavyja movy, sprabujučy takim čynam adznačyć svaju prysutnaść u pop-kultury.

Mif 5. Ludzi z parušeńniem słychu — durnyja

Abmiežavańni, ź jakimi štodnia sutykajucca takija ludzi, abumoŭlenyja vyklučna niemahčymaściu razmaŭlać u našym zvykłym razumieńni, a nie źnižeńniem kahnityŭnych zdolnaściej abo stupieńniu intelektu! I asoby sa strataj słychu i tyja, chto słaba čuje, funkcyjanujuć u hramadstvie hetak ža, jak i ich adnahodki, jakija čujuć. Adnak dla hetaha im patrebnyja adpaviednyja ŭmovy.

My, asoby, jakija čujuć, možam pasprabavać avałodać biełaruskaj žestavaj movaj, adnak nie kožnaja asoba z asablivaściami słychu moža avałodać biełaruskaj.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?