Abjadnany pierachodny kabiniet Biełarusi padčas svajho pasiadžeńnia. Fota: Ofis Śviatłany Cichanoŭskaj

Abjadnany pierachodny kabiniet Biełarusi padčas svajho pasiadžeńnia. Fota: Ofis Śviatłany Cichanoŭskaj

U śfiery abarony niezaležnaści i adnaŭleńnia zakonnaści Kabiniet ličyć svaimi dasiahnieńniami: 

 • Vybudoŭvajucca adnosiny ŭ halinie vajenna-palityčnaha supracoŭnictva z klučavymi mižnarodnymi partniorami.

 • Utvorana i funkcyjanuje sistema padrychtoŭki ŭdzielnikaŭ mierapryjemstvaŭ pa adnaŭleńni zakonnaści ŭ Biełarusi i abaronie jaje niezaležnaści, adładžana pracedura vieryfikacyi ŭdzielnikaŭ. Kansalidacyja i navučańnie ŭdzielnikaŭ viadziecca ŭ t.zv. Charuhvach — dobraachvotnych abjadnańniach biełarusaŭ, jakija prachodziać fizičnaje i intelektualnaje navučańnie, miedycynskuju padrychtoŭku z metaj udziełu ŭ mierapryjemstvach pa abaronie niezaležnaści Biełarusi i adnaŭleńni zakonnaści na jaje terytoryi.

 • Ździejśnienyja novyja pierśpiektyŭnyja zachady pa naładžvańni sistemy materyjalna-techničnaha zabiaśpiačeńnia dziejnaści biełaruskich dobraachvotnikaŭ va Ukrainie i rehularnych trenirovačnych zboraŭ Charuhvaŭ.

Infarmacyja pra inšyja mierapryjemstvy, jak realizavanyja, tak i zapłanavanyja ŭ ramkach dziejnaści siłavoha błoka, nie padlahaje raspaŭsiudu ź mierkavańniaŭ biaśpieki ŭdzielnikaŭ hetych mierapryjemstvaŭ i asablivaściaŭ ich zadač.

Asnoŭnaja častka spravazdačy pryśviečanaja dziejnaści pa mižnarodnamu cisku na režym i stvareńni novych mahčymaściaŭ dla demakratyčnych sił. Tut adznačajucca mižnarodnyja vizity i pieramovy jak Śviatłany Cichanoŭskaj, tak i jaje paplečnikaŭ dy supracoŭnikaŭ, adkryćcio pradstaŭnictvaŭ Kabinieta ŭ Brusieli i Prazie. Asabliva adznačajecca, što 

«adnym z pryjarytetnych napramkaŭ raźvićcia mižnarodnych adnosinaŭ stała naładžvańnie aficyjnych suviaziaŭ z uładami Ukrainy, čyju terytaryjalnuju cełasnaść Kabiniet vyznaje biezumoŭna i jakoj Kabiniet vykazaŭ padtrymku ŭ jaje supraćstajańni rasijskaj ahresii».

Pryncypova važnym dla Kabinieta, jak śćviardžajecca, źjaŭlajecca dać hramadstvu vyrazny adkaz na pytańnie — a što budzie paśla demantažu režymu? Jak demakratyčnyja siły płanujuć nie dapuścić pahružeńnia krainy ŭ chaos, biezzakońnie, ekanamičny kryzis, — jakija, jak viadoma z histaryčnaha vopytu, časta spadarožničajuć demakratyčnym pieramienam? Adkazam na hetaje pytańnie, pavodle spravazdačy, stała

«sistemnaja praca Kabinieta i stratehičnaj hrupy ekśpiertaŭ, stvoranaj dla dapamohi Kabinietu ŭ spravie raspracoŭki płana tranzitu. Hrupa ekśpiertaŭ vyjaviła šmat vyklikaŭ datyčna pracedur źmieny palityčnaha ładu, kanstytucyjnaj reformy i inšych pytańniaŭ, adkazy na jakija treba budzie šukać razam z hramadzianskaj supolnaściu Biełarusi».

U raździele «Nacyjanalnaje adradžeńnie Biełarusi» adznačajecca, što ŭdałosia «naładzić pracoŭnyja adnosiny z najbolš bujnymi biełaruskimi niezaležnymi kulturnickimi inicyjatvami i ekśpiertnaj supolnaściu ŭ halinie kultury i adukacyi, jak za miežami, tak i ŭnutry Biełarusi. Istotnym dla vykanańnia pastaŭlenych zadač źjaŭlajecca naładžvańnie kantaktaŭ na ŭzroŭni dziaržaŭnych ministerstvaŭ z važnymi partniorami Biełarusi — Čechijaj, Polščaj, Ukrainaj, Litvoj». Taksama Abjadnany pierachodny kabiniet znachodzicca ŭ ciesnym uzajemadziejańni z Radaj BNR. 

U jakaści płanaŭ Kabinieta na nastupnyja 6 miesiacaŭ zajaŭlenyja nastupnyja dziejańni:

 • Praciah pracy pa lehitymizacyi Kabinieta na mižnarodnaj palityčnaj arenie.

 • Dalejšaja kansalidacyja demakratyčnych siłaŭ Biełarusi, naładžvańnie supracoŭnictva sa zhurtavańniami biełaruskich dobraachvotnikaŭ va Ukrainie, pryciahnieńnie da pracy ŭ Kabiniecie novych śpiecyjalistaŭ.

 • Naroščvańnie patencyjału siłavoha błoka da ŭzroŭniu, nieabchodnaha dla vykanańnia klučavych zadač.

 • Praciah sankcyjnaha cisku na režym i jaho pradstaŭnikoŭ.

 • Dapracoŭka płana dziejańniaŭ na tranzitny pieryjad.

 • Dalejšaja akumulacyja mižnarodnaj padtrymki Biełarusi z vykarystańniem novych mahčymaściaŭ: pradstaŭnictva ŭ Radzie Jeŭropy, pradstaŭnictvaŭ demakratyčnych sił u krainach ES i Ukrainie.

 • Naładžvańnie ŭstojlivych pracoŭnych adnosinaŭ ź dziaržaŭnymi orhanami ŭłady Ukrainy z metaj sumiesnaha supraćstajańnia rasijskaj ahresii i deakupacyi Biełarusi.

 • Aktyvizacyja rasśledavańniaŭ kryminalnych spraŭ u ramkach univiersalnaj jurysdykcyi.

 • Pryznačeńnie pradstaŭnika pa finansach i ekanomicy i pradstaŭnika pa sacyjalnych pytańniach. 

 • Pošuk krynic ustojlivaha finansavańnia dziejnaści Kabinieta.
Клас
47
Панылы сорам
17
Ха-ха
7
Ого
1
Сумна
0
Абуральна
2