Skryn: trejler filma «Dziaŭčaty, dziaŭčaty»

Skryn: trejler filma «Dziaŭčaty, dziaŭčaty»

Ci buduć prachodzić iventy offline?

Tak. U Talinie projdzie śpiecyjalnaja panelnaja dyskusija «Jak doma», stvoranaja ŭ kałabaracyi z Talinskim kinafiestyvalem «Ciomnyja nočy».

Paśla revalucyi 2020 hoda i žorstkich represij u Biełarusi tysiačy ludziej byli vymušanyja pakinuć svaje damy i pačać žyćcio nanova. Ciapier niezaležnyja biełaruskija kiniematahrafisty žyvuć pa ŭsim śviecie, ale nie mohuć viarnucca na radzimu i zdymać kino ŭ svajoj krainie. Jak salidaryzavać supolnaść u vyhnańni i znajści resursy i miechanizmy, kab ruchacca dalej u žyćci i kino? Vyvučajem na prykładzie biełaruskaha, estonskaha i mižnarodnaha dośviedu.

Kali? 24 listapada, 17:00 (talinski čas).

Dzie? U Nordic Hotel Forum, Capella room.

Mova iventa: anhlijskaja.

Uvachod: pa akredytacyi PÖFF abo pa rehistracyi tut.

Jakija mierapryjemstvy možna budzie naviedać online?

22 listapada, 19:00

«Šalony hajd pa sučasnym mastactvie» 

Hutarka pra mastactva i ekśpierymienty nad śviadomaściu z bratami Łaŭrysam i Rajcisam Abiele, jakija zrežysiravali turbulentny paŭimpravizacyjny film-pierformans u duchu Haspara Noe — «Niespakojnyja rozumy». Z bratami Abiele pahavoryć biełaruskaja art-kuratarka Hanna Karpienka.

23 listapada, 19:00

«Karotki kurs pa dekałanizacyi» 

Panelnaja dyskusija źbiare online prahramnych dyrektaraŭ bujnych mižnarodnych kinafiestyvalaŭ, a taksama krytykaŭ dy filmmejkieraŭ ź Litvy, Łatvii, Polščy, Ukrainy, Biełarusi. Jany parazvažajuć pra toje, jak ciapier vyhladaje praces adboru filmaŭ i jak mižnarodnyja kinafiestyvali, składajučy svaje prahramy, dekałanizujuć rehijon Uschodniaj Jeŭropy, kudy ŭvachodzić i Biełaruś. Siarod haściej Alhirdas Ramaška, Ihar Sukmanaŭ, Elina Rejtere, Alaksiej Radynski, Chelejen Hierytsan.

Mova iventa: anhlijskaja.

24 listapada, 15:00

«Nindzia, jaki raźbivaje stereatypy»

Inhvil Sve Flikie źniała kino, jakoje adnačasova pašyraje ŭjaŭleńnie pra žanočaha piersanaža ŭ kino i pry hetym vyklikaje ščyry śmiech. «Dzicionak-nindzia» razburaje tabu, lohka dy iranična razmaŭlajučy na ŭraźlivyja temy niepažadanaj ciažarnaści, čajłd-fry i abortaŭ. Sumlennaja razmova z režysiorkaj pra toje, jak zdymać kamiedyju na tabujavanuju temu. Pra heta režysiorka raskaža ŭ razmovie z narviežskim akcioram i mastackim kiraŭnikom talinskaha teatra Vaba Lava Charaldam Tompsanam Rozenstromam. Da hutarki dałučycca vykanaŭca hałoŭnaj roli, akciorka Kryścin Kujat Torp, jakaja padzielicca, ci blizkija joj prablemy jaje hieraini.

25 listapada, 16:00

«Kali nastanie dzień» 

Razmova pavodle prahramy Ukraine Mon Amour, u jakoj paŭdzielničajuć Symon Lerenh Vilmont, kinarežysior, aŭtar filma «Dom z askiepkaŭ» (Danija), Volha Žurba, kinarežysiorka, aŭtarka filma «Zvonku» (Ukraina), Tania Reut, teležurnalistka i viadoŭca (Biełaruś/Irłandyja).

26 listapada, 19:00

«Hukavy suśviet ślapoha» 

Dyskusija pra huk u kino jak asobny śviet — pavodle filma «Ślapy, jaki nie chacieŭ hladzieć 'Tytanik'», u jakim stvaralnikam treba było pieradać hukavuju karcinu śvietu nieviduščaha čałavieka. Dla hetaha jany kansultavalisia z vykanaŭcam hałoŭnaj roli, jaki straciŭ zrok u vyniku chvaroby. Na ivencie biełaruski hukarežysior i vykładčyk Dźmitryj Natalevič i hukarežysior kino i muzyčny supiervajzier z Danii Piter Albrechtsan pahavorać pra toje, jak z dapamohaj huku pieradać źmienu ŭnutranaha stanu i taktylnyja adčuvańni hieroja, a taksama pryadkryjuć tajamnicy, jak stvarajucca foli i miks filma i čamu heta sapraŭdnaje mastactva.

28 listapada, 19:00

«Pamiž ciemraj i śviatłom» 

Sierbski pohlad na traŭmatyčnaje minułaje režysiorki Natašy Urban, čyj film «Zaćmieńnie» ŭvajšoŭ u mižnarodnuju prahramu «Paŭnočnaha źziańnia». Dźvie vybitnyja sierbskija žančyny, režysiorka Nataša Urban i ekśpiertka ŭ kulturnaj palitycy, prafiesarka Milena Drahičevič-Šešyč, abmiarkujuć film i pahavorać pra važnaść uspaminaŭ, navat kali jany balučyja.

29 listapada, 16:00

Dyskusija «Jak doma. Vykliki emihracyi» 

Niezaležnaje biełaruskaje kino: dzie my, chto my, kudy my idziom? Padčas online-dyskusii aŭtary stužak (Dzima Dziadok, Hanna Saŭčanka, Mikita Łaŭrecki, Uładzimir Kazłoŭ), što ŭvajšli ŭ biełaruskuju prahramu «Paŭnočnaha źziańnia», raskažuć, dzie ciapier jany pačuvajucca jak doma i ci ŭdajecca im znachodzić siły dy mahčymaści, kab zdymać kino, salidaryzavacca z kalehami i nie hublać suviaź z hledačom. Maderavać razmovu buduć dyrektarka «Paŭnočnaha źziańnia» Vola Čajkoŭskaja i kulturołah Maksim Žbankoŭ.

30 listapada, 19:00 

«Dziavočyja sakrety»

Režysiorka Ali Chaapasała źniała film pra sučasnych finskich dziaŭčat, pra ich siabroŭstva, kachańnie, seks, traŭmy, pošuk identyčnaści i svajho miesca ŭ śviecie. Stužka adrazu skaryła publiku, atrymaŭšy pryz hladackich simpatyj na kinafiestyvali Sundance, a ci spadabałasia jana samim padletkam? Pra toje, jak stvaralisia vobrazy troch siabrovak i ci nie zaminała režysiorcy roznaść pakaleńniaŭ ź jaje hierainiami, Ali Chaapasała raskaža ŭ razmovie ź piśmieńnicaj Natałkaj Charytaniuk.

Čas mierapryjemstvaŭ abaznačajecca pa minskim časie. Mova iventaŭ: anhlijskaja z paśladoŭnym pierakładam na biełaruskuju ci ź biełaruskimi subcitrami, akramia panelnaj dyskusii offline «Jak doma» i «Karotkaha kursa pa dekałanizacyi», jakija buduć vyklučna na anhlijskaj movie.

Usia prahrama filmaŭ i iventaŭ u online budzie dastupnaja biaspłatna dla ŭsich, chto zarehistrujecca. Padtrymać «Źziańnie» danatami možna tut.

Клас
2
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
1