Plus basiejn

Adzin z troch najbolš značnych niezavieršanych abjektaŭ — dziciačy sad, raźmieščany ŭ dvary 10-paviarchovaha doma № 1 na vulicy V. Liviencava. Na aharodžanaj terytoryi ŭ roznych miescach adnačasova funkcyjanujuć traktar, kołavy kran i ekskavatar, jaki zahružaje hrunt u samazvał. Bryhada tynkoŭščykaŭ družna padsypaje vapnavy rastvor u bunkier. Pobač mulary vykładvajuć ścienki dla paddaška ź nievialikich bietonnych błokaŭ. Pracujuć budaŭniki ŭnutry i na dachu budynka. Tempieratura pavietra zvonku -3°C, adčuvajecca jak -9°C.

— Ciapier na abjekcie zadziejničany 70 čałaviek z našaha pradpryjemstva, — raspaviadaje pradstaŭnik hienpadradčyka, načalnik učastka BU № 94 «Budtresta № 1» Uładzimir Vaŭčok. — U kožnaha z šaści jaho padraździaleńniaŭ svoj front rabot: azdableńnie, elektryka, vientylacyja i santechnika, dach, vonkavyja sietki i dobraŭparadkavańnie. U samym pačatku leta prystupili da raspracoŭki katłavana, praz dva tydni — da zabiŭki svaj, a paźniej, z 20 lipienia, — i da manalitnych rabot na padmurku cokalnaha paviercha. Heta vielmi pracajomki praces. Paśla pierakryćcia padvała zanialisia cahlanym muram pieršaha i nastupnych pavierchaŭ. Režym pracy ŭ nas zvyčajny i vachtavy — pa 12 hadzin. Termin zdačy abjekta pad kluč — krasavik 2023 hoda. Adnak dobraŭparadkavańnie terytoryi i afarboŭka fasada ŭ metach ekanomii srodkaŭ adbuducca paźniej, u bolš spryjalny tempieraturny pieryjad.

U budynku, raźličanym na 210 miescaŭ, praduhledžany raznastajnyja pamiaškańni dla 11 dziciačych hrup, 2 jasielnych i 9 daškolnych. Na pieršym paviersie sprajektavany nievialiki basiejn 4×7,3 m, hłybinia — 60 sm. Častku rabot vykanaje śpiecyjalnaja subpadradnaja arhanizacyja.

Va ŭsich hulniavych pakojach dziciačych hrup buduć zmanciravanyja ciopłyja padłohi. Na terytoryi abjekta taksama ŭstalujuć dziciačy hulniavy kompleks, hrybki i naviesy.

Unutrany stan

— Bryhada mularoŭ moža pracavać u chałodnaje nadvorje pry tempieratury da -15°C, — tłumačyć Uładzimir Vaŭčok. — Dla hetaha rychtujucca śpiecyjalnyja, z marozaŭstojlivymi dadatkami, sumiesi. Kab było mienš dyskamfortu, zadali vysoki temp na hetych pracach, pryciahnuli adrazu 45 mularoŭ, paŭtara tydnia navat pracavali ŭ try źmieny z načnoj padśvietkaj. Z asnoŭnymi abjomami mura ścien dvuch— i trochsiekcyjnaha budynka i ŭnutranych pieraharodak spravilisia da chaładoŭ. Na 90 % užo prakładzienyja ŭnutranyja inžyniernyja kamunikacyi. Nieŭzabavie zavieršym prakładku ciepłatrasy.

Zmanciravanyja ŭsie akonnyja i dźviarnyja vonkavyja błoki, što dało prymalny tempieraturny režym ŭnutry budynka. Užo pracujuć dźvie bryhady tynkoŭščykaŭ, kala 20 % ad ahulnaha abjomu rabot (8 000 kv. m) jany vykanali. Dla abahravańnia pamiaškańniaŭ ustaloŭvajem kanviektary: tempieratura pry tynkoŭcy pavinna być nie mienš za +10 °C. Adsotkaŭ na 80 pa pavierchach raźviedzienyja vadapravod i kanalizacyja. Užo prystupili da ściahvańnia i ŭciapleńnia padłoh.

U śniežni zojmiemsia uciapleńniem fasada, uładkavańniem ciopłych padłoh na pieršym paviersie, a heta kala 600 kvadrataŭ. Płanavali da kanca minułaha miesiaca ŭ asnoŭnym zaviaršyć kładku šmatsłojnaha «piraha» dachu, zastaniecca tolki paklejka vierchniaha braniavoha płasta, što zrobim u viasnovy pieryjad. Zapusk ciapła ŭ budynku płanujem u pačatku novaha hoda.

Praz darohu vysiacca ŭžo hatovyja bietonnyja skrynki dvuch 17-paviarchovych žyłych damoŭ, zapoŭnienyja akonnymi i dźviarnymi błokami. Pobač z adnym ź ich jašče staić viežavy kran. Fasad druhoha budynka ŭžo zdabyŭ simpatyčnuju kalarovuju hamu. Na prylehłaj terytoryi viaducca ŭładkavańnie inžyniernych sietak i kładka tratuarnaj plitki. Unutry budynkaŭ amal usio hatova da azdableńnia kvater, čym, jak akazałasia paśla, buduć zajmacca sami navasielcy. Termin zdačy vysotak pad kluč — krasavik 2023 hoda. Mahčyma, i raniej!

Stupień hatoŭnaści

Hałoŭny inžynier hienpadradčyka hetych abjektaŭ — «MAPIDa» — Alaksiej Masłaŭ byŭ vielmi łakaničny:

— Budaŭničaja hatoŭnaść žyłych damoŭ № 12 i 13 — 87 i 83 % adpaviedna (na momant padrychtoŭki materyjału). Zaraz u budynkach vykonvajuć čarnavyja elektramantažnyja pracy, ažyćciaŭlajuć ustanoŭku santechničnaha abstalavańnia, uładkavańnie dachu i mantaž na im vientylataraŭ. Rychtujecca da razborki viežavy kran. Pakul idziom z apiaredžańniem hrafikaŭ budaŭničych. Dobraŭparadkavańniem terytoryi, inžyniernymi sietkami, parkinhami i padjaznymi šlachami zajmajucca inšyja arhanizacyi.

— Uźviadzieńnie žyłoha kompleksu «Małaja radzima» pačałosia ŭ 2018 hodzie z padrychtoŭki i rasčystki terytoryi ŭčastka vajskovaj čaści, — padvodzić rysu hałoŭny inžynier zakazčyka — UKB administracyi Zavodskaha rajona — Vadzim Patapaŭ. — Zatym, jak vodzicca, zanialisia pierakładkaj i ŭładkavańniem inžyniernych sietak, a taksama rekanstrukcyjaj isnaj i stvareńniem novaj vulična-darožnaj sietki. U składzie kompleksu dzieviać šmatkvaternych damoŭ, pryčym šeść ź ich — u kanstrukcyjach «MAPIDa», 1 624 kvatery, dziciačy sad, try šmatuzroŭnievyja i adna płoskasnaja aŭtastajanki. Bolšaja častka žylla ŭ im pryznačana dla šmatdzietnych siemjaŭ i vajskoŭcaŭ. 6 kastryčnika ŭručyli klučy ad kvater 120 navasiołam u trochsiekcyjnym 10-paviarchovym domie № 8 na vulicy Liviencava.

Usie ŭvachodnyja hrupy hetaha i šaści raniej zbudavanych žyłych damoŭ zroblenyja z ulikam patrabavańniaŭ pa dostupie i absłuhoŭvańni ludziej z abmiežavanymi mahčymaściami. Heta haryzantalnyja placoŭki ŭvachodaŭ u padjezdy žyłych budynkaŭ, ad atmaśfiernych apadkaŭ jany abaronieny kazyrkami. Pamiery ŭvachodnych dźviarej i tamburaŭ taksama vykanany ŭ adpaviednaści z narmatyvami, a ŭvachody abstalavany padjomnymi płatformami. Pry kožnym žyłym domie abo dvuch adnačasova zbudavanyja i dziciačyja hulniavyja placoŭki.

Zabiaśpiečanaść parkovačnych miescaŭ u «Małoj radzimie» — adzin da adnaho, heta značyć, dla kožnaj kvatery. Užo ŭviedzieny ŭ stroj dva parkinhi pa 250 mašyna-miescaŭ i adzin — na 88. Pobač z žyłym kompleksam «Małaja radzima» 8 červienia adkryŭsia novy bujny handlovy centr.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?