Fota: Pixabay

Fota: Pixabay

Kampanija hadami adkładała hety momant. The Wall Street Journal piša, što Netflix jašče ŭ 2019 hodzie vyznačyŭ sumiesnaje vykarystańnie parolaŭ jak asnoŭnuju prablemu, što źjadaje kolkaść padpisak; ale kampanija chvalavałasia, jak vyrašyć hetuju prablemu, nie adšturchoŭvajučy spažyŭcoŭ. Zatym pačalisia łakdaŭny praz Covid, što pryniesła chvalu novych padpisčykaŭ — i nieabchodnaść uvažliva sačyć za abmienam parolami źnikła. I Netflix nie płanavaŭ spyniać hetuju praktyku — da sioletniaha času, kali pavialičylisia straty padpisčykaŭ.

Zhodna z danymi kampanii, bolš za 100 miljonaŭ hledačoŭ Netflix ciapier hladziać servis, vykarystoŭvajučy pazyčanyja paroli. Tamu Netflix zajaviła, što z 2023 hoda spynić hetuju damoŭlenaść, paprasiŭšy ludziej, jakija majuć ahulnyja ŭlikovyja zapisy, płacić za heta.

Surovyja zachady ryzykujuć zmarnavać usiu nazapašanuju hadami prychilnaść i razzłavać karystalnikaŭ, u jakich jość mnostva inšych strumienievych servisaŭ na vybar. «Nie pamylajciesia, ja nie dumaju, što spažyŭcam heta adrazu spadabajecca, — skazaŭ inviestaram u pačatku śniežnia suhienieralny dyrektar Netflix Ted Sarandas i dadaŭ: — Kampanija musić pierakanacca, što karystalniki bačać kaštoŭnaść u apłacie za servis».

Netflix admoviŭsia ad kamientaroŭ.

Heta rezki pavarot dla kampanii, jakaja adnojčy napisała ŭ tvitary: «Kachańnie — heta padzialicca parolem». Hetyja namahańni źjaŭlajucca častkaj adkazu Netflix na zapavoleńnie rostu, asabliva na rynku ZŠA.

Netflix taksama pieraklučyŭsia na pakaz rekłamy ŭ źmieście paśla mnohich hadoŭ supraciŭleńnia hetamu. Taryf z padtrymkaj rekłamy za 6,99 dalaraŭ u miesiac byŭ zapuščany ŭ listapadzie z metaj pryciahnuć novych karystalnikaŭ, jakija šukajuć źnižku ŭ jakaści alternatyvy bolš darahim płanam biez rekłamy.

Va ŭmovach absłuhoŭvańnia Netflix daŭno skazana, što čałaviek, jaki płacić za ŭlikovy zapis, pavinien kantralavać pryłady, jakija jaho vykarystoŭvajuć, i nie dzialicca parolami, ale kampanija nikoli nie vykonvała hetaje praviła stroha. Pravieści žorstkuju liniju adnosna taho, kamu treba dazvolić dzialicca parolami, akazałasia składana. Ci varta dazvalać dzieciam, jakija pastupajuć u kaledž, dzialicca parolem baćkoŭ? A što rabić, kali karystalniki majuć druhi dom abo šmat padarožničajuć?

Sioleta Netflix paviedamiŭ, što ŭlikovyja zapisy mohuć być ahulnymi tolki dla ludziej, jakija žyvuć razam. Kampanija zajaviła, što budzie vykonvać svaje praviły na asnovie IP-adrasoŭ, identyfikataraŭ pryład i aktyŭnaści ŭlikovych zapisaŭ.

Źjaŭlajučysia lidaram u halinie strumienievaha videa z 223 miljonami padpisčykaŭ i rynkavaj kapitalizacyjaj kala 128 miljardaŭ dalaraŭ, kampanija Netflix — pieršaja ŭ halinie, chto supraćstaić abmienu parolami, ale, vierahodna, nie apošniaja. Inšyja kankurenty taksama sutykajucca sa stratami, i ź ciaham času patrabavańnie zarablać hrošy i praciahvać raści moža padšturchnuć takija servisy, jak Disney+, HBO Max i Paramount+, taksama ŭvažliva pahladać na abmien parolami.

Analityki miarkujuć, što zachady Netflix mohuć prynieści dadatkovy dachod u pamiery 721 miljon dalaraŭ u nastupnym hodzie ŭ ZŠA i Kanadzie. Acenka zasnavanaja na apytańni, u jakim spažyŭcoŭ, što karystajucca ahulnym ulikovym zapisam čałavieka, ź jakim nie žyvuć, zapytali, jak jany adreahavali b, kali b Netflix patrabavaŭ ad ich płacić 3 dalary ŭ miesiac za mažlivaść i dalej karystacca ahulnym parolem. Acenka ŭličvała taksama ludziej, jakija lepiej zapłacili b bolš, kab atrymać asobny novy akaŭnt.

Adnoj z asnoŭnych prablem jość toje, što budzie ciažka vyznačyć, kali ŭładalnik ulikovaha zapisu padarožničaje i atrymlivaje dostup da servisu ź inšaha miesca, naprykład, z druhoha doma ci hatela. Taksama ŭ kampanii vyrašajuć, jak być ź siemjami, u jakich dzieci žyvuć na dva damy: naprykład, pamiž damami dvuch baćkoŭ. Adzin z padychodaŭ, jaki abmiarkoŭvaŭsia kampanijaj, — dazvolić abanientam paviedamlać kampanii, kali jany pierajazdžajuć u inšaje hieahrafičnaje miesca na peŭny pieryjad.

Dla «pazyčalnikaŭ», jakija chočuć aformić ułasnuju padpisku, kampanija robić mahčymym pieranos isnujučych profilaŭ (jakija ŭklučajuć ich historyju prahladu i pieravahi) u novy ŭlikovy zapis. Netflix kaža, što heta dapamoža padčas «źmien u žyćci».

Kampanija ŭžo dała ŭładalnikam asnoŭnych ulikovych zapisaŭ dostup da prybornaj paneli, jakaja paviedamlaje im, na jakich pryładach jany ŭvajšli ŭ sistemu ŭ luby momant času. Niekatoryja karystalniki navat nie viedajuć pra ŭsich, chto maje dostup da ich ulikovaha zapisu. Prybornaja panel dazvalaje im pabačyć niezvyčajnyja ŭvachody i vydalić ź sistemy ŭsich, chto nie pavinien mieć dostupu.

Takim čynam, meta Netflix zaklučajecca ŭ tym, kab padšturchnuć karystalnikaŭ, kab jany sami pierastali razdavać paroli. Niekatoryja analityki ličać zadaču niemahčymaj: źmieny padšturchnuć mnohich klijentaŭ uvohule admovicca ad padpiski.

Клас
5
Панылы сорам
12
Ха-ха
3
Ого
0
Сумна
3
Абуральна
8