U Biełarusi ŭstanoŭleny adziny paradak ažyćciaŭleńnia kantrolnaj i nahladnaj dziejnaści na asnovie pryncypova novych padychodaŭ.

Adpaviedny ŭkaz «Ab udaskanaleńni kantrolnaj (nahladnaj) dziejnaści ŭ Respublicy Biełaruś» Alaksandr Łukašenka padpisaŭ 16 kastryčnika.

Upieršyniu vyznačany zakryty pieralik usich kantralujučych i nahladnych orhanaŭ, a taksama śfier ich kantrolu (nahladu). Orhany, nie ŭklučanyja ŭ pieralik, pravodzić pravierki subjektaŭ haspadarańnia nie majuć prava.

Uviedziena zabarona na praviadzieńnie pravierak novazarehistravanych subjektaŭ haspadarańnia na praciahu dvuch hadoŭ z dnia ich dziaržaŭnaj rehistracyi (dvuchhadovy maratoryj).

Pa vyčarpalnych padstavach, pieralik jakich pryviedzieny va ŭkazie, moža być naznačana tolki pazapłanavaja pravierka takich subjektaŭ.

Isnujučy paradak naznačeńnia płanavych pravierak na padstavie pieryjadyčnaści ich praviadzieńnia (nie čaściej za adzin raz u hod) niezaležna ad dobrasumlennaści praviarajemaha subjekta zamienieny absalutna novym miechanizmam płanavańnia na asnovie adniasieńnia subjektaŭ haspadarańnia da hrup ryzyki.

Usie subjekty haspadarańnia raźmierkavany pa hrupach ryzyki na padstavie kryteryjaŭ, što ŭličvajuć patencyjalnuju niebiaśpieku dla dziaržavy i hramadstva parušeńniaŭ zakanadaŭstva ŭ adpaviednaj śfiery dziejnaści. Kryteryi vyznačany niepasredna va ŭkazie i majuć vyčarpalny charaktar.

Subjekty haspadarańnia, adniesienyja da vysokaj hrupy ryzyki, buduć praviaracca nie čaściej za adzin raz u hod,

da siaredniaj — nie čaściej za adzin raz u 3 hady, da nizkaj — nie čaściej za adzin raz u 5 hadoŭ. Pry hetym kali pa vynikach praviedzienaj płanavaj pravierki parušeńniaŭ zakanadaŭstva ŭstanoŭlena nie budzie, nastupnaja płanavaja pravierka hetaha subjekta, adniesienaha da vysokaj hrupy ryzyki, moža być naznačana nie raniej jak praz 2 hady, a adniesienaha da siaredniaj hrupy, — nie raniej jak praz 5 hadoŭ.

Taki miechanizm daść mahčymaść realizavać pryncyp vybaračnaha, a nie sucelnaha kantrolu, uličvać pry hetym stupień vykanańnia zakanadaŭstva praviarajemym subjektam. Sam ža praces płanavańnia pravierak pierastanie być vyklučna ŭnutranaj, kanfidencyjalnaj praceduraj kantralujučych orhanaŭ, stanie adkrytym dla subjektaŭ haspadarańnia. Heta daść mahčymaść im samastojna aceńvać svaju dziejnaść i prymać miery dla pierachodu ŭ hrupu z bolš nizkaj stupieńniu ryzyki.

Kaardynacyja ŭsich płanavych pravierak uskładziena na Kamitet dziaržaŭnaha kantrolu i jaho orhany.

Jak vynik, na praciahu adnaho hoda da adnaho subjekta ŭ płanavym paradku moža pryjści niekalki kantralujučych (nahladnych) orhanaŭ tolki ŭ formie sumiesnaj pravierki.

Taksama abmiežavany pieryjad praviadzieńnia pravierak — nie bolš jak za 3 hady, što papiaredničajuć pačatku pravierki (za vyklučeńniem asobnych vypadkaŭ, vyčarpalny pieralik jakich vyznačany ŭkazam). Takoje abmiežavańnie daść mahčymaść minimizavać umiašańnie kantralujučych (nahladnych) orhanaŭ u dziejnaść subjektaŭ haspadarańnia.

Sam ža termin pravierki jurydyčnych asob nie moža pierasiahać 30 rabočych dzion, a indyvidualnych pradprymalnikaŭ — 15 rabočych dzion.

Ustanoŭleny vyčarpalny pieralik padstaŭ i słužbovych asob, jakija majuć prava naznačać pazapłanavyja pravierki. Pry hetym pazapłanavaja pravierka moža być naznačana tolki kiraŭnikom respublikanskaha ŭzroŭniu abo adnym ź jaho ŭpaŭnavažanych namieśnikaŭ u metach pravierki isnujučaj u kantralujučaha (nahladnaha) orhana infarmacyi, jakaja śviedčyć ab učyniajemym abo ŭčynienym parušeńni zakanadaŭstva.

Dla ŭsich kantralujučych (nahladnych) orhanaŭ zamacavana pracedura praviadzieńnia pravierki i afarmleńnia jaje rezultataŭ. Asablivaja ŭvaha ŭdzielena harantyjam zachavańnia pravoŭ i zakonnych intaresaŭ praviarajemych.

Ukazam abmiežavana praviadzieńnie rejdavych pravierak, jakija ciapier pravodziacca na luboj terytoryi, adnosna luboha subjekta i pa lubych pytańniach. Zhodna z novym miechanizmam takija pravierki mohuć być naznačany tolki asobnymi orhanami (usiaho 8 orhanaŭ) i tolki adnosna kankretnaha subjekta pa vyznačanych va ŭkazie pytańniach. Praviadzieńnie pravierak biez nazyvańnia kankretnaha subjekta mahčyma tolki na aŭtamabilnych darohach, na handlovych miescach i ŭ pałatkach, raźmieščanych na rynkach, a taksama na abjektach budaŭnictva, ale nie čaściej za adzin raz u miesiac na adnoj i toj ža terytoryi.

Praduhledžana vyzvaleńnie subjektaŭ haspadarańnia ad administracyjnaj adkaznaści ŭ vypadku niaznačnaści ŭčynienych parušeńniaŭ, pryniaćcia mier pa ich ustaranieńniu i kampiensacyi pryčynienaj škody.

Za parušeńnie paradku naznačeńnia pravierki, u tym liku za jaje nieabhruntavanaje naznačeńnie ŭzmocniena adkaznaść słužbovych asob kantralujučych (nahladnych) orhanaŭ. U hetym vypadku słužbovyja asoby buduć nieści administracyjnuju i dyscyplinarnuju adkaznaść (až da vyzvaleńnia ad zajmajemaj pasady), a pry nieabhruntavanym naznačeńni pravierki z karyślivaj abo inšaj asabistaj zacikaŭlenaści, jakaja pryviała da pryčynieńnia značnaj škody pravam i zakonnym intaresam praviarajemych subjektaŭ abo dziaržaŭnym ci hramadskim intaresam, — kryminalnuju adkaznaść. Sama ž pravierka ŭ hetym vypadku pryznajecca niezakonnaj.

Ukaz nakiravany na vyrašeńnie pastaŭlenaj Prezidentam zadačy pa kardynalnamu skaračeńniu kolkaści pravierak, vyklučeńniu dublirujučych paŭnamoctvaŭ kantralujučych orhanaŭ, stvareńniu hibkaj, prazrystaj i nie abciažarvajučaj biźnies sistemy kantrolu, jakaja nie padaŭlaje dziełavuju inicyjatyvu ŭ krainie i daje mahčymaść pravodzić pravieračnyja mierapryjemstvy nie ŭ karnych, a ŭ papieradžalnych metach.

Padpisańnie kiraŭnikom dziaržavy hetaha akta čarhovy raz śviedčyć ab imknieńni dziaržavy stvaryć režym najbolšaha spryjańnia dla dobrasumlennych subjektaŭ pradprymalnickaj dziejnaści, ab daviery dziaržavy da subjektaŭ haspadarańnia i hatoŭnaści dziaržaŭnych orhanaŭ budavać partniorskija ŭzajemaadnosiny ź jurydyčnymi asobami i indyvidualnymi pradprymalnikam

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?