Fota: pixabay.com

Fota: pixabay.com

Pierad sustrečaj

Vučonyja pryvodziać roznyja danyja taho, kolki času treba inšym ludziam, kab pra nas skłałasia pieršaje ŭražańnie: ci to 7 siekundaŭ, ci to ŭvohule 100 milisiekundaŭ. Jak by tam ni było, hetaha času naŭrad ci chopić, kab niešta pra siabie raspavieści, ale dakładna jość sposaby palepšyć pieršaje ŭražańnie ad kamunikacyi z saboj. U šmatlikich situacyjach — naprykład, kali vy znajomiciesia z kimści na viečarynie ci prachodzicie sumoŭje — pieršaje ŭražańnie surjozna ŭpłyvaje na dalejšyja znosiny z vami, papiaredžvaje healthshots.com.

Pierš za ŭsio vam treba padrychtavacca da sustrečy. Pašukajcie infarmacyju pra budučych surazmoŭcaŭ, vyvučycie abstaviny, jakija ich akružajuć. Naprykład, kali vas čakaje sumoŭje, pačytajcie infarmacyju pra kampaniju, na miesca ŭ jakoj vy pretendujecie, bo heta pakaža, što vy sapraŭdy chočacie tam pracavać i cikaviciesia hetaj arhanizacyjaj.

Taksama vielmi važna vybrać adpaviednaje situacyi adzieńnie, bo viadoma, što vybar adzieńnia zaležyć ad taho, što vas čakaje, i razmova nie zaŭsiody pra aficyjny styl. Hałoŭnaje, kab usie elemienty vašaha ŭboru byli akuratnyja, pasavali vam i dobra spałučalisia pamiž saboj — tak vy budziecie vyhladać achajna.

Nastupny krok — pryjści ŭ naznačany čas. Kali vy sustrakajeciesia z čałaviekam upieršyniu, naŭrad ci jaho zacikavić, što ŭ vas była surjoznaja pryčyna dla spaźnieńnia. Pastarajciesia pryjechać na niekalki chvilin raniej, čym treba, i ŭličycie, što možna trapić u zator ci zabłukać. Kali razmova pra sustreču anłajn, praviercie zahadzia techniku i suviaź, a taksama padbiarycie miesca z dobrym fonam i abstanoŭkaj. I jašče: vy nie pavierycie, kolki ludziej robić videazvanki ŭ chatnich štanach ci ŭvohule biez štanoŭ! Chacia praz kamieru i nie maje značeńnia, jakoje adzieńnie na nižniaj častcy vašaha cieła, ale ofisnyja štany dapamohuć vam pryjści ŭ pravilny nastroj i abaroniać ad patencyjalnych niečakanych situacyj.

Usie my časam niervujemsia pierad važnymi sustrečami. Heta, na žal, moža pryvieści da niepažadanych pabočnych efiektaŭ, naprykład, potnych dałoniaŭ. Kab supakoicca, možacie skarystacca technikami rełaksacyi nakštałt hłybokaha dychańnia ci miedytacyi.

Sakrety kamunikacyi

Kali vy sustrakajeciesia z novym čałaviekam ci vas ź im znajomiać, prytrymlivajciesia padčas kamunikacyi zrokavaha kantaktu, a taksama paciskajcie ruku ćviorda, vybirajcie adkrytuju pozu, jakaja b śviedčyła pra vašu ŭpeŭnienaść u sabie (naprykład, trymajcie śpinu prama, nie składvajcie ruki na hrudziach i ŭvohule nie trymajcie ich razam i h. d.). Kali ŭśmichniaciesia, to heta paspryjaje stvareńniu pazityŭnaj atmaśfiery, i surazmoŭca moža adkazać na vašu ŭśmiešku svajoj.

Całkam zrazumieła, kali padčas sustrečy z kimści važnym i viadomym vy adčuvajecie strach, ale varta nie dazvalać svajoj tryvozie prajaŭlacca. Adzin sa sposabaŭ zdavacca bolš upeŭnienym — prostaja madulacyja hołasu. Kali vy budziecie havaryć spakojna i pavolna, to ŭražańnie budzie lepšym.

Budźcie dobrym słuchačom! Kali čałaviek uvažliva słuchaje inšaha i pakazvaje svaju nieabyjakavaść da skazanaha, heta śviedčyć pra pavahu da surazmoŭcy, jaki bačyć, što vam sapraŭdy cikava toje, što jon kaža. Nie pierabivajcie subiasiednika, nie zakančvajcie za jaho skazy i nie mianiajcie temu zanadta časta — usio heta razdražniaje. Taksama pamiatajcie, što razmova — heta ŭzajemny praces, i ŭ luboj situacyi pakidajcie surazmoŭcu mahčymaść vam adkazać.

Jašče adzin łajfchak dla pabudovy dobrych adnosinaŭ — znajści suviaź abo niešta ahulnaje z novym znajomym. Nie abaviazkova heta pavinna być niešta surjoznaje: mahčyma, vy vučylisia ŭ adnym univiersitecie, majecie dziaciej adnaho ŭzrostu abo niadaŭna čytali adnu i tuju ž knihu. Meta — stvaryć suviaź z čałaviekam na emacyjnym uzroŭni.

Kab znajści takuju rysu, vam moža spatrebicca krychu pabyć detektyvam. Pačytajcie, što čałaviek piša ŭ sacsietkach, pašukajcie padkazki pra toje, jakuju spartyŭnuju kamandu jon lubić, jakaja ŭ jaho lubimaja kraina ci histaryčnaja asoba. I nie skidvajcie z rachunku prostuju śvieckuju razmovu pra nadvorje i apošnija naviny, bo jana taksama ŭpłyvaje na ŭražańnie pra vas.

Kali kamunikacyja ŭ razhary, sprabujcie aktyŭna ŭ joj udzielničać. Zadavajcie pytańni i padtrymlivajcie dyjałoh, a nie prosta kažycie surazmoŭcu ŭsio adrazu, što płanavali jamu skazać. Nie havarycie ni vielmi pavolna, ni vielmi chutka, pierakanajciesia, što vaša maŭleńnie dastatkova vyraznaje. Budźcie vietlivyja, nie dazvalajcie sabie nieprystojnych vyrazaŭ, žarhonu ci inšych słoŭ, jakija ŭpłyvajuć na ŭspryniaćcie razmovy. Kivok u znak zhody ci paŭtareńnie klučavoha momantu hutarki — elemienty, jakija pakažuć surazmoŭcu, što vy ščyra zacikaŭlenyja ŭ kamunikacyi ź im.

Viadomy psichołah Dejł Karnehi raiŭ padčas razmovy źviartacca da čałavieka pa imieni. Reč u tym, što kali čałaviek čuje ŭłasnaje imia, to aktyvujucca asobyja ŭčastki jaho mozha. Było b niabłaha vykarystać heta: naprykład, kali vas znajomiać z novym čałaviekam, nie prosta skažycie, što vam pryjemna, a pramoŭcie niešta nakštałt «Rady z vami paznajomicca, Kaciaryna!».

Sustreča skončyłasia? Heta nie pryčyna rassłablacca! Kali razmova pra biznes-kamunikacyju, varta napisać čałavieku nievialiki list. Vy možacie vyrazić udziačnaść za sustreču i vydatkavany na vas čas, a možacie napisać, čym sustreča była dla vas karysnaj. Kali čałaviek jość u sacsietkach, znajdzicie jaho i padpišyciesia na jaho akaŭnt.

P.S. Viadoma, što sacyjalnyja suviazi — heta vielmi važna, ale ŭsiamu svoj čas. Vy možacie ličyć, što kamunikacyja ź inšymi ŭzdymie vaš nastroj, ale ŭ realnaści tak byvaje nie zaŭsiody. Kali vam sumna ci vy adčuvajecie tryvohu, inšyja ŭbačać heta pa vašaj mimicy, słovach i movie cieła. Mahčyma, vaš nastroj navat pahoršycca.

Amal niama sposabu pakinuć dobraje ŭražańnie, kali ŭ vas drenny nastroj. Tamu ŭ takim vypadku lepš zastańciesia doma. Kali ž sustreču admianić nielha, to znajdzicie sposab palepšyć svoj stan: patrenirujciesia, patelefanujcie siabru, pahladzicie jakoje-niebudź natchnialnaje ci śmiešnaje videa.

«Ja adpraviŭ vam svoj numar, hetaha niedastatkova?» Jak machlary prykidvalisia Lavonam Volskim

Pocisk ruki moža šmat skazać pra čałavieka

Trendy TikTok: čamu ciapier na płatformie papularna ŭsio bežavaje i «estetyčnaje»?

Клас
23
Панылы сорам
6
Ха-ха
1
Ого
2
Сумна
2
Абуральна
5