Ilustracyja: Sonia Uładzimirava / «Miedyjazona»

Ilustracyja: Sonia Uładzimirava / «Miedyjazona»

Pa słovach «Kibierpartyzanaŭ», hetyja tajemnyja spravazdačy z analizam palityčnaj situacyi ŭ rehijonie i ŭ śviecie robiacca dla kiraŭnictva Rasii.

Siarod hetych danych taksama akazalisia analityčnyja źviestki ab Majdanie 2014 hoda va Ukrainie i ab pratestach u Kazachstanie ŭ pačatku 2022 hoda.

My vyvučyli hetyja dakumienty i pryvodzim dla vas samaje cikavaje.

Kazachstan: palityčnaja baraćba Takajeva z Nazarbajevym, a nie «kalarovaja revalucyja»

Analityki Raskamnahlada ŭ svajoj spravazdačy ab padziejach u Kazachstanie ŭ pačatku minułaha hoda pišuć, što kazachstanski kryzis «vielmi składana» nazvać «kalarovaj revalucyjaj», bo jon nie adpaviadaje jaje klučavym prykmietam. Pratestam u Kazachstanie było ŭłaściva, naprykład:

 • adsutnaść masavaj infarmacyjnaj padtrymki zachodnich ŚMI;
 • adsutnaść publičnych i zrazumiełych publicy lidaraŭ pratestu;
 • adsutnaść abjadnalnych simvałaŭ i zapaminalnych łozunhaŭ (nakštałt «Žyvie Biełaruś!» ci «Słava Ukrainie!»).

«Razhledžany łancuh padziej radykalna kantrastuje z kłasičnymi «kalarovymi revalucyjami», arhanizavanymi z-za miažy, jakija naziralisia raniej. Tak, u adroźnieńnie ad Ukrainy, Armienii, Hruzii, Małdovy, a taksama sprob u Vieniesuele i Biełarusi, u hetaj situacyi adsutničali vyraznyja lidary, łozunhi, kaštoŭnasnyja aryjenciry, a taksama masiravanaja infarmacyjnaja i palityčnaja padtrymka krain kalektyŭnaha Zachadu na čale z ZŠA», — skazana ŭ spravazdačy Raskamnahlada. 

Aproč hetaha, rasijskija analityki ŭkazvajuć na adsutnaść u toj momant značnych i masava-papularnych apazicyjnych internet-resursaŭ u miedyjaprastory Kazachstana i pryvodziać u jakaści paśpiachovaha prykładu Biełaruś.

«Ułady Kazachstana adklučyli internet u mnohich rajonach krainy i tym samym nie dazvolili aformicca ​​«fłahmanskim» apazicyjnym resursam nakštałt biełaruskaha Telegram-kanała Nexta, što pryviało da zboju ŭ pracy bujnych krynic navin, jakija majuć sierviery ŭ Kazachstanie», — pišuć analityki Raskamnahlada.

Pa ich słovach, adklučeńnie internetu zrabiła aśviatleńnie pratestaŭ unutry i pa-za krainaj maksimalna adnabokim u zvyčajnym prapahandysckim kliše: «pravaachoŭniki suprać terarystaŭ i maradzioraŭ». 

Pryčym Raskamnahlad padkreślivaje toj fakt, što tolki vielmi małaja i peŭnaja častka «pratestoŭcaŭ» (jakija, na ich dumku, naŭrad ci byli zvyčajnymi pratestoŭcami) udzielničała ŭ zachopie administracyjnych budynkaŭ, składoŭ sa zbrojaj i inšych miescaŭ. 

«Zaklik rezka pryhłušajecca, u krainie adklučany internet i infarmacyja padajecca dosyć adnaboka ŭ kantekście baraćby pravaachoŭnikaŭ z maradziorami i terarystami. Pry hetym adnosna mirnyja mitynhi vidavočna kantrastujuć z hetym naratyvam i hublajucca na fonie astatnich padziej. Amal adsutničajuć videazapisy maštabnych mirnych pratestaŭ, jak u Biełarusi, Hruzii, Ukrainie i h. d.», — adznačaje Raskamnahlad.

Hałoŭnaja ž vysnova ŭ spravazdačy ŭ tym, što kryzis u Kazachstanie — heta ŭnutranaja palityčnaja baraćba elit i kłanaŭ za ŭładu ŭ krainie, a taksama pramoje supraćstajańnie ciapierašniaha prezidenta Kazachstana Takajeva i byłoha kiraŭnika krainy Nazarbajeva. 

Da hetaj vysnovy rasijskich analitykaŭ padšturchnuła niekalki faktaŭ.

 • Damoŭlenaść častki zacikaŭlenych elit z pratestoŭcami. Kazachstanskija siłaviki pry vysokaj mahčymaści spraŭlacca z pratestoŭcami časta zdavalisia biez boju ci arhanizavana pakidali klučavyja infrastrukturnyja abjekty, naprykład, aeraport Ałmaty.
 • Śviadomaje pakidańnie ščylin pry adklučeńni suviazi i internetu. Tyja samyja «pratestoŭcy», jakija sa zbrojaj (jakuju ŭ tym liku im padvozili nieviadomyja asoby) napadali i zachoplivali roznyja abjekty, rabili heta až zanadta zładžana i sinchronna na vialikaj adlehłaści adzin ad adnaho, niahledziačy na ​​nibyta poŭnaje adklučeńnie internetu i suviazi ŭ krainie.
 • Pazbaŭleńnie ad ludziej Nazarbajeva padčas i paśla pratestaŭ. 4 studzienia 2022 hoda ŭ suviazi z pratestami ŭ jakaści sastupki prezidentam Takajevym byŭ raspuščany ŭrad Kazachstana, adnak tym samym adtul było prybrana mnostva davieranych asob Nursułtana Nazarbajeva. Na nastupny dzień Takajeŭ pryznačyŭ siabie kiraŭnikom Rady biaśpieki krainy ŭ abychod dziejnaha na toj momant zakanadaŭstva, pavodle jakoha hety post pažyćciova pavinien byŭ zajmać Nazarbajeŭ. Dalej adbyłosia mnostva aryštaŭ źviazanych z Nazarbajevym čynoŭnikaŭ i pradstaŭnikoŭ elit, siarod jakich byŭ užo były kiraŭnik KNB Karym Masimaŭ.

Raskamnahlad adkryta paraŭnoŭvaje hetyja padziei z padpałam Rejchstaha ŭ Viejmarskaj Respublicy, jaki ŭ 1933 hodzie spravakavaŭ Hitler dla taho, kab prybrać svaich palityčnych apanientaŭ i kančatkova atrymać uładu ŭ Hiermanii.

Akramia taho, hetaja tema kryzisu, pa nazirańniach Raskamnahlada, nabyła mižnarodnuju cikavaść tolki paśla taho, jak Takajeŭ zaklikaŭ na dapamohu siły ADKB, čaho nikoli nie adbyvałasia padčas kryzisaŭ na postsavieckaj prastory. 

Ukraina: poŭnaja niepadrychtavanaść Rasii i niazdolnaść urada Janukoviča supraćstajać Majdanu

U svajoj inšaj spravazdačy pra padziei va Ukrainie 2014 hoda Raskamnahlad nazyvaje Majdan «hałoŭnaj strašyłkaj» uład krain SND, a pierśpiektyvu ŭstupleńnia Ukrainy ŭ NATA — «nievymiernaj hieapalityčnaj i ekanamičnaj strataj», jakaja pryviadzie da vajny pamiž dźviuma dziaržavami.

Analityki Raskamnahlada ličać padziei na Majdanie «kłasičnaj kalarovaj revalucyjaj», jakuju ździejśnili ZŠA z metaj zachapić ukrainskija resursy i pieraškodzić Jeŭropie budavać sumiesnuju budučyniu z Rasijaj (havorka ŭ pieršuju čarhu idzie pra sumiesnyja enierhietyčnyja prajekty nakštałt «Paŭnočnych patokaŭ»).

Taksama ŭ vinu źjaŭleńnia kryzisu stavicca toje, što značnaja častka ŭkrainskich elit «pramianiała ekanamičnuju vyhadu na palityčnyja intaresy» i ŭsimi siłami dapamahała pratestoŭcam.

«U jakaści ideałahičnaha drajviera, jaki spryjaje palaryzacyi ŭkrainskaha hramadstva, stała paŭsiudnaje raspaŭsiudžvańnie idei ab nieabchodnaści jeŭrapiejskaj intehracyi Ukrainy i supraćstajańni sfarmiravanaj na pačatku XXI stahodździa ŭ Rasii palityki jeŭrazijskaj intehracyi. Janukovič i jaho asiarodździe pamyłkova paspadziavalisia na pieravahu ekanamičnych intaresaŭ aliharchaŭ nad ich palityčnymi intaresami», — skazana ŭ spravazdačy Raskamnahlada.

Inšymi pamyłkami ŭrada Janukoviča (i rasijskaha kiraŭnictva, u pryvatnaści), na dumku Raskamnahlada, źjaŭlalisia, naprykład:

 • praktyčna poŭnaja adsutnaść kantrolu nad ukrainskaj unutranaj inicyjatyvaj i miedyjaprastoraj;
 • nieadklučeńnie internetu, z-za čaho pratestoŭcy svabodna kaardynavali svaje dziejańni ŭ sacsietkach (bolš za ŭsio ŭ Facebook);
 • adsutnaść reahavańnia na šmatlikija zachodnija NKA, jakija masava finansavali Majdan;
 • toje, što byŭ prapuščany punkt nieviartańnia, kali možna było siłaj zadušyć pratest;
 • pasiŭnaść prychilnikaŭ Janukoviča.

«Faktyčna ŭkrainskija ŭłady amal nie kantralavali situacyi ŭ krainie z pačatkam pratestaŭ. Jany stracili ŭpeŭnienaść i sprabavali niepierakanaŭčymi praŭładnymi mitynhami z vykarystańniem «citušak» stvaryć bačnaść masavaści padtrymki kiraŭnictva krainy, adnak tyja nie mieli nijakaj matyvacyi, akramia materyjalnaj. A hramadzianie prarasijskich rehijonaŭ Ukrainy akazalisia palityčna pasiŭnymi, u adroźnieńnie ad svaich suajčyńnikaŭ, jakija padtrymlivali Majdan», — piša Raskamnahlad.

Taksama rasijskija analityki ŭkazvajuć na takuju ​​ž niepadrychtavanaść Rasii da ŭkrainskich pratestaŭ, jakaja da taho momantu nie raspačała rašučych dziejańniaŭ pa pracy z ukrainskim nasielnictvam.

«U toj ža čas varta kanstatavać, što ŭpłyŭ Rasii na hramadskuju dumku ŭnutry Ukrainy byŭ vielmi niaznačnym i nieefiektyŭnym, a bolš pryciahalnym dla palityčna aktyŭnaha nasielnictva krainy akazaŭsia sfarmiravany vobraz kvitniejučaj Jeŭropy», — adznačajuć jany.

Na dumku Raskamnahlada, ad padobnaha zychodu padziej bolš za ŭsio vyjhrali Złučanyja Štaty, bo Rasija akazałasia pad sankcyjami za ŭmiašańnie ŭ spravy Ukrainy, Jeŭropa značna prytarmaziła raźvićcio sumiesnych z Rasijaj ekanamičnych prajektaŭ, a Kitaj byŭ zmušany pierahledzieć svaje łahistyčnyja handlovyja maršruty ŭ Jeŭropu z-za kanfliktu va Ukrainie.

Čytajcie jašče:

Pasoł ZŠA pry ABSIE: Režym Łukašenki pavinien być pryciahnuty da adkaznaści za ŭnutranyja represii i źniešniuju ahresiju 

Zialenski ŭ Jeŭraparłamiencie: Pieramoha Ukrainy — pieramoha ŭsioj Jeŭropy 

U Kazachstanie padpisali novyja zakony: admianiajecca śmiarotnaje pakarańnie, svajakam prezidenta zabaranili zajmać dziaržaŭnyja pasady 

Клас
26
Панылы сорам
4
Ха-ха
7
Ого
4
Сумна
9
Абуральна
14