Hramadstva2

«Usie łaŭki zaniatyja padletkami». Jak moładź sprabavała sabracca ŭ centry Mahilova na zaklik «PVK Rodan»

Pra toje, jak vyhladaŭ zboku padletkavy schod, raskazali jaho śviedki.

Zatrymańnie moładzi ŭ Homieli. Ilustracyjnaje fota

Masavyja zatrymańni ŭ Homieli, dzie napiaredadni było schoplena 200 čałaviek i navat raspačataja kryminalnaja sprava «za arhanizacyju dziejańniaŭ, jakija hruba parušajuć hramadski paradak», nie napałochali prychilnikaŭ anime-subkultury «PVK Rodan» u Mahilovie.

Padletki pasprabavali sabracca 1 sakavika a 16-j hadzinie kala handlovaha centra «Atryum». Placoŭku pierad im u 2021 hodzie nazvali płoščaj Adzinstva. Raniej ź jaje pačynalisia maršy pratestu.

«Centr horada ź piešachodnaj vulicaj Leninskaj patrulujuć milicyjanty. Pierymietr placoŭki pierad «Atryumam» pilnujuć ludzi ŭ cyvilnym z charakternaj dla siłavikoŭ źniešnaściu. Na joj samoj pieryjadyčna zjaŭlajecca milicejski narad z dubinkami», — kaža adzin sa śviedkaŭ.

Padletki stajać pa vuhłach płoščy kampanijami da dziesiaci čałaviek. Kali ich źbirajecca bolš, to padychodziać milicyjanty i moładź razychodzicca, kab znoŭ sabracca ŭ inšym miescy. Usie tutejšyja łaŭki zaniatyja padletkami.

«Ich uzrost ad 13 da 16 hadoŭ. U kampanijach padletkaŭ jość dziaŭčaty. U samim handlovym centry prahulvajucca hrupki maładzionaŭ. Tam taksama chodzić milicyja ŭ formie i ŭ cyvilnym», — praciahvaje apovied mužčyna.

Płošča Adzinstva, dzie sprabavała sabracca moładź. Fota: mogilew.by

Pavodle jaho, ad 16 da 17 hadzin la «Atryuma» było pad sotniu maładzionaŭ.

«U ich pavodzinach nie adčuvajecca strachu, chiba tolki naściarožanaść», — adznačaje jašče adzin mahiloviec.

Jon kaža, što kali milicyjanty padychodzili da adnoj hrupy, to astatnija vyciahvali šyi i prysłuchoŭvalisia, kab vyznačyć, što treba rabić.

«Uciakać ci zastavacca. Vidać, tak chočuć adčuć adrenalin. Moładź duža ŭzbudžanaja», — zaŭvažaje mužčyna.

Niekatoryja maładziony zajaŭlali, što ich užo nazyvajuć terarystami.

Ci byli zatrymańni, našy surazmoŭcy nie bačyli.

«Mahčyma, chapać moładź pačnuć z nadychodam ciemry abo kali niechta vyjavić ź ich aktyŭnaść. Moža znojdziecca taki tryhier. Niešta musić zapuścicca. Moža, bližej da nadviačorka hrupki pavialičacca», — vykazaŭsia jašče adzin mahiloviec.

«Ale moładź duža zaradžanaja. U ich, u adroźnieńnie ad darosłych, strachu niama», — hetak ža adznačaje jon.

Napiaredadni ŭ škołach pravodzilisia prafiłaktyčnyja hutarki. Vučniaŭ strašyli prablemami, kali paśla vučoby jany nie pojduć pa chatach. Stroha havaryli i z baćkami.

«PVK Rodan» nie maje ničoha ahulnaha z vajskovymi kampanijami. Heta padletkavaja subkultura, dla jakoj charakterny kult hrubaj siły i amatary jakoj užo zaŭvažanyja ŭ niekalkich masavych bojkach. Spačatku sutyčki padletkaŭ z udziełam «PVK Rodan» adbylisia ŭ Rasii, potym pierakinulisia va Ukrainu. Na hety momant ukrainskija pravaachoŭniki vyśviatlajuć, ci jość rasijski śled u hetaj subkultury.

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Za «papularyzacyju subkultury «PVK Rodan» zatrymlivali papularnuju tyktokierku

«PVK Rodan» užo ŭ Minsku. Płanujuć sustreču na Kamiennaj Horcy

U Homieli i Mahilovie adnamomantna źjavilisia pabliki niebiaśpiečnaj moładzievaj subkultury «PVK Rodan»

Kamientary2

  • Chriedan
    01.03.2023
    Kakoj tam kult hruboj siły. Vy užie oršanskich rajonŝikov konca 80-ych nie pomnitie ili bitvy mieždu okołofutbolŝikami Dinamo i MTZ čuť boleje diesiatiletija nazad. Tam diejstvitielno draki byli sieŕjeznyje. Siejčas vsiech tak pod plintus zahnali čto potiešnoj škołotie pripisyvajut kult hruboj siły.
  • qw
    01.03.2023
    Nu i dobra. Toj vypadak, kali milicyja zrabiła spravu, pamatłašyła niejkuju maskoŭskuju subkulturu.

Sa studentki ŭ Sieule ŭ mamu ŭ Minsku. Jak dziaŭčyna adna haduje dačku ad karejca16

Raptoŭna pamior žurnalist i redaktar «Biełarusy i rynak» Andrej Aleksandrovič4

Łukašenka adkazaŭ na pytańnie pra abjadnańnie Biełarusi i Rasii ŭ adnu dziaržavu12

Łukašenka zajaviŭ, što budzie ŭdzielničać u prezidenckich vybarach 2025 hoda76

Hetaja matematyčnaja zadača pra dzień naradžeńnia złamaje vam mozh4

39-hadovaja ŭradženka Irana pieramahła na konkursie «Mis Hiermanija»22

Piatruchin pra siamiejnuju dramu padčas turmy: žonka źmianiła proźvišča sabie i synu6

«Kamiera ŭ Navapołacku mienš kamfortnaja za pryloty rakiet». Jak ciapier žyvuć biełarusy va Ukrainie3

«Kab nadpis na pomniku byŭ na biełaruskaj movie». Biełaruskija dobraachvotniki pra zapaviet na vypadak hibieli 7

«Apišy Biełaruś adnym skrynam». Najlepšyja tvity tydnia3

Dzied Koli Łukašenki byŭ palitviaźniem — atrymaŭ 25 hadoŭ HUŁAHa za dapamohu «banderaŭcam»37

Na rekłamnych ekranach pa ŭsioj Biełarusi pakazali zvarot Śviatłany Cichanoŭskaj28

Julija Navalnaja: Za vajnu va Ukrainie Pucinu treba budzie adkazać43

Zabiŭ kuratara ad KDB, pravioŭ 20 hadoŭ u turmach — historyja žyćcia palitemihranta Siarhieja Panamarova22

«Pravierany ahient «Arefjeŭ»: znojdzienyja dakumienty pra sieksota, jaki sačyŭ za Łarysaj Hienijuš6

Zhaniać za pałovu dnia: što pahladzieć niedaloka ad Minska. Vioska Dubrava3

Rasija za dva hady straciła kala 83 tysiač zabitymi — analiz statystyki8

«Prymušali savakuplacca i spraŭlali na ich małuju patrebu». Jak pasłanyja na śmierć rasijskija sałdaty ździekujucca sa svaich ža tavaryšaŭ pa słužbie14

«Ałkahol paŭpłyvaŭ na jaje rozum»: eks-prezident Manholii vyśmiejaŭ «damu z MZS RF»2

Ukrainski bieśpiłotnik nanios udar pa Navalipieckim mietałurhičnym kambinacie3

Usie naviny →
Usie naviny

Aktyvisty «Jeŭramajdana» vyvalili dźvie tony hnoju pierad viłaj rasijskaha pasła ŭ Varšavie8

Na źbitym u piatnicu rasijskim A-50 byli 10 čałaviek7

Julija Navalnaja: Za vajnu va Ukrainie Pucinu treba budzie adkazać43

«Kab chto raskajaŭsia za heta». Maks Korž u druhija ŭhodki vajny prezientavaŭ pieśniu «Chałodnaja ranica»2

Zabiŭ kuratara ad KDB, pravioŭ 20 hadoŭ u turmach — historyja žyćcia palitemihranta Siarhieja Panamarova22

Zialenski ŭ druhuju hadavinu poŭnamaštabnaha ŭvarvańnia zapisaŭ zvarot z Hastomiela8

«Pravierany ahient «Arefjeŭ»: znojdzienyja dakumienty pra sieksota, jaki sačyŭ za Łarysaj Hienijuš6

Žychar Kiraŭska źbiraŭsia «pastavić schavanuju kamieru na vybarčym učastku»

Pamiatajecie aktyvistaŭ BRSM, jakija nakinulisia na Ordu padčas pikieta za Łukašenku ŭ 2020-m? Voś dzie jany ciapier22

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zatrymali supracoŭnikaŭ kampanii, što absłuhoŭvaje ekrany, na jakich pakazali zvarot Cichanoŭskaj

Hałoŭnaje

Sapraŭdnaja jaŭka na vybarach FOTAFAKT

Dziarždep ZŠA nazvaŭ vybary ŭ Biełarusi fiktyŭnymi2

CVK nazvała kančatkovuju jaŭku na vybarach6

Zialenski pra pravał kontrnastupu: płany Ukrainy byli na stale ŭ Kramli jašče da pačatku3

110 deputataŭ, jakija trapiać u parłamient-2024, — praviercie śpis paśla vybaraŭ16

Karpienka namalavaŭ amal 42% hramadzian, jakija prahałasavali daterminova9

U Breście zaŭvažyli źniknieńnie kiraŭnika adnaho z pradpryjemstvaŭ1

Eks-palitviazień Žamčužny, jaki ahułam adsiedzieŭ 11 hadoŭ, vyjechaŭ ź Biełarusi3

«Apišy Biełaruś adnym skrynam». Najlepšyja tvity tydnia3

Cieła Navalnaha ŭsio ž addali maci14

Dzied Koli Łukašenki byŭ palitviaźniem — atrymaŭ 25 hadoŭ HUŁAHa za dapamohu «banderaŭcam»37

U stałovaj BiełAZa na 23 lutaha razdatčyc abiedaŭ apranuli ŭ vajskovuju formu FOTAFAKT19

«Kali pra heta kazaŭ naš rektar — značyć tak i jość». Žurnalisty pasprabavali znajści biełaruska-rasijski padručnik pa historyi2

«Ja paŭhoda lačyŭ dziaciej pad tatalnym kantrolem KDB. Jany navat chadajničali, kab mianie nie zvalniali» 3

Na rekłamnych ekranach pa ŭsioj Biełarusi pakazali zvarot Śviatłany Cichanoŭskaj28

Žychary Maskvy niasuć kvietki da pomnika Lesi Ukraincy ŭ druhuju hadavinu vajny

Usie naviny →