Fota: vecteezy

Fota: vecteezy

Što siadzieńnie robić ź ciełam

Navat kali namahajeciesia zaŭždy kantralavać toje, jak vy siadzicie — z kaleniami pad vuhłom 90 hradusaŭ i roŭnaj śpinaju — nieruchomaje siadzieńnie bolš za adnu hadzinu moža sapsavać vaša cieła. Pakolki vy nie ruchajeciesia, cyrkulacyja kryvi zapavolvajecca; a kali vy jašče i zhorbiciesia, to ŭ dyjafrahmy i lohkich zastajecca nie tak šmat miesca dla pašyreńnia pry ŭdychu, z-za čaho arhanizm atrymlivaje mienš kisłarodu, jaki krytyčna važny dla psichičnaha zdaroŭja, fizičnaha funkcyjanavańnia i źnižeńnia stresu.

Zanadta doŭhaja adsutnaść muskulnaj aktyŭnaści pryvodzić taksama da parušeńniaŭ rehulacyi ŭzroŭniaŭ hlukozy i tłušču ŭ kryvi. Tak, nieaktyŭnyja muskuły pierastajuć vykarystoŭvać cukar u kryvi abo pazbaŭlacca ad tłušču, jaki ŭ takim vypadku pačynaje zachoŭvacca pa ŭsim ciele. Kroŭ taksama nazapašvajecca ŭ stupniach z-za zanadta doŭhaha siadzieńnia, što vyklikaje cisk u nahach i niezvarotnaje paškodžańnie sasudaŭ.

Praciahłaje siadzieńnie ściskaje i śpinnamazhavyja dyski, što moža pryvieści da chraničnych bolaŭ u śpinie. A bieśpierapynnaje siadzieńnie bolš za šeść hadzin źviazanaje z vyšejšaj ryzykaj šerahu spadarožnych zachvorvańniaŭ kštałtu dyjabietu 2 typu, chvaroby serca, insultu i zaŭčasnaj śmierci.

Inverse pryvodzić parady fizijaterapieŭta z Univiersiteta Kałhary Nikol Kułas-Ryd, jakaja pierš za ŭsio raić rabić rehularnyja pierapynki praz kožnyja 30—45 chvilin: to bok ustavać adzin-dva razy na hadzinu i nadavać uvahu «aktyŭnamu siadzieńniu».

Što takoje aktyŭnaje siadzieńnie

Aktyŭnaje siadzieńnie — heta zadziejničańnie bolšaj kolkaści myšc, naprykład myšc žyvata, kab trymać cieła ŭ tonusie, niachaj i niaznačna. Darečy tym, chto pracuje stojačy (naprykład, za pryłaŭkam), taksama nieabchodna ruchacca na praciahu dnia, bo kroŭ źbirajecca ŭ nahach. Kułas-Ryd prapanuje niekalki praktykavańniaŭ, jakija dapamohuć našamu ciełu lepš siadzieć.

  • Ustańcie pobač sa svaim kresłam, padymicie palcy noh uvierch i naciśnicie zhinalniki ściahna napierad. (Zhinalniki ściahna — heta hrupa ź piaci myšc, raźmieščanych u vobłaści taza. Jany atačajuć šarnirna-sustaŭnaje złučeńnie, jakoje «prymacoŭvaje» vašy nohi da vierchniaj častki cieła.) Hetaje praktykavańnie raściahvaje zhinalniki ściahna i kvadrycepsy.
  • Siedziačy, vyciahnicie adnu nahu napierad i sahnicie palcy ŭvierch, trymajučy piatku na padłoziei, kab raściahnuć padkalennaje suchažylle.
  • Rabicie pierakaty plačyma napierad i nazad, kab nie sutulicca.
  • Rabicie kruhi nahami, kab spryjać krovazvarotu.
  • Padciahnicie padbarodak da hrudziej, kab raściahnuć zadniuju častku šyi.

Vam nie abaviazkova rabić heta daskanała, kab adčuć karyść. Navat kali vy ŭstajacie i robicie chacia b niekalki pierapynkaŭ ciaham dnia, fizičnaj aktyŭnaściu vy parušajecie bieśpierapynnaje siadzieńnie i źmianšajecie škodu dla zdaroŭja. Da taho ž daśledavańni pakazvajuć, što mikrapierapynki prynosiać karyść mozhu, navat kali vy prosta hladzicie ŭ akno, dapamahajučy skancentravacca pierad vykanańniem ciažkich zadač i pavyšajučy ŭvahu.

Taksama častkaj aktyŭnaha siadzieńnia źjaŭlajucca raznastajnyja ruchi. Źmiena stanovišča ad adnaho da čatyroch razoŭ na hadzinu moža dapamahčy: prosta nie zastavajciesia ŭ niazručnym i nienaturalnym stanoviščy zanadta doŭha i pierakanajciesia, što vy atrymlivajecie dastatkovuju kolkaść kisłarodu.

Navat nievialiki kantrol nad asabistaj štodzionnaj dziejnaściu moža vielmi dapamahčy. Razumieńnie taho, što vy dajšli da kanca dnia, dobra padbaŭšy pra svajo cieła, zrabiŭšy niekalki pierapynkaŭ stojačy, a potym adpraviŭšysia na špacyr dla adnaŭleńnia psichičnaha zdaroŭja — mahčyma pryniasie vam zadavalnieńnie i adčuvańnie niezmarnavanaha dnia.

Клас
34
Панылы сорам
2
Ха-ха
0
Ого
1
Сумна
1
Абуральна
4