Secret US documents

Častka niadaŭna źlitych sakretnych dakumientaŭ ZŠA. Pa infarmacyi ŚMI, jany pryznačalisia dla niepubličnych bryfinhaŭ kiraŭnictva Pientahona. Źleva źvierchu na dakumientach možna ŭbačyć aficyjnuju emblemu Abjadnanaha kamiteta načalnikaŭ štaboŭ — vyšejšaha orhana vajskovaha płanavańnia ZŠA. Fota: adkryty dostup

Voś užo niekalki dzion suśvietnyja ŚMI abmiarkoŭvajuć i analizujuć uciečki sakretnych dakumientaŭ ZŠA, u jakich raskryvajucca padrabiaznaści ab dziejnaści amierykanskaj vyviedki i zakulisnych padziejach u niekatorych krainach.

Pieršyja zhadki ab hetych źlivach źjavilisia jašče 7 krasavika i datyčyli jany pracesu padrychtoŭki Ukrainy da kontrnastupu na akupavanyja Rasijaj terytoryi. Infarmacyja, jakaja ŭspłyła, nibyta prymusiła ŭkrainskaje kiraŭnictva pierahledzieć niekatoryja vajennyja płany.

U internecie akazałasia kala sotni fatahrafij sakretnaj amierykanskaj dakumientacyi, čyj adpraŭnik pakul nie byŭ znojdzieny. Pry hetym ich sapraŭdnaść užo aficyjna paćvierdzili ŭ Pientahonie, nazvaŭšy ŭciečku «surjoznaj ryzykaj dla nacyjanalnaj biaśpieki ZŠA».

«Raskryćcio sakretnych materyjałaŭ moža mieć vielizarnyja nastupstvy nie tolki dla našaj nacyjanalnaj biaśpieki, ale moža pryvieści i da hibieli ludziej. Ministerstva abarony i ŭrad Złučanych Štataŭ vielmi surjozna staviacca da hetaha vidavočnaha niesankcyjanavanaha raskryćcia infarmacyi, i heta źjaŭlajecca dla nas hałoŭnym pryjarytetam», — zajavili 10 krasavika ŭ Pientahonie.

Jak źjavilisia dakumienty i što mienavita napisana ŭ hetych dakumientach?

Kala sta, a moža i bolš sakretnych dakumientaŭ amierykanskich śpiecsłužbaŭ źjaviłasia ŭ studzieni ŭ niečakanym miescy — u adnoj z maleńkich hrup na płatformie dla paviedamleńniaŭ Discord, jakaja vykarystoŭvajecca dla kamunikacyi pieravažna hulcami ŭ videahulni.

Dakumienty — heta byli PDF-kopii papiarovych aryhinałaŭ — pravisieli tam dva miesiacy, pakul adzin z karystalnikaŭ nie pierapościŭ častku ź ich u inšuju bolšuju hrupu. Paśla častka dakumientaŭ uspłyła taksama ŭ hrupie karystalnikaŭ Minecraft. Što dabaŭlałasia, štości, mahčyma, źnikła. Narešcie, u pačatku krasavika sfalsifikavanaja viersija niekatorych dakumientaŭ źjaviłasia ŭ prarasijskich telehram-kanałach. 

U dakumientach apisvajucca raniej nie viadomyja suśvietnaj hramadskaści palityčnyja i vajennyja pracesy ŭ krainach Jeŭropy, Afrycy, Azii i Karybskaha basiejna.

Sabrali ŭsiu viadomuju na hety momant infarmacyju sa šmatlikich suśvietnych ŚMI: Bi-bi-si, The Wall Street Journal, The New York Times, Washington Post, The Economist i inš.

Pryvodzim asnoŭnaje.

Biełaruś

Za arhanizacyjaj dyviersii ŭ Mačuliščach, pavodle źlitaj infarmacyi ZŠA, staić Słužba biaśpieki Ukrainy. Pra heta 11 krasavika paviedamiła vydańnie The Economist.

«ZŠA pry dapamozie prasłuchoŭvańnia vyśvietlili, što niekatoryja supracoŭniki SBU biez aficyjnaha zahadu i viedama ŭkrainskaha kiraŭnictva ŭdzielničali ŭ arhanizacyi padryvu rasijskaha samalota A-50 na biełaruskim aeradromie ŭ Mačuliščach», — piša The Economist.

Adznačajecca, što źlity dakumient z hetaj infarmacyjaj byŭ paznačany hryfam «nadzvyčajna sakretna».

Ukraina

Źlityja dakumienty pakazali, što Ukraina maje vostruju patrebu ŭ bojeprypasach dla svaich SPA i što jaje zapasy apošnich supraćpavietranych rakiet buduć vyčarpanyja da maja.

Aproč hetaha, u sieciva ŭciakli źviestki ab ukrainskich i rasijskich vajennych stratach (zabitymi) na momant kanca 2022 hoda — da 17 500 ukrainskich vajskoŭcaŭ i da 43 tysiač rasijskich vajskoŭcaŭ. I da 41 tysiačy mirnych žycharoŭ Ukrainy.

Plus da ŭsiaho stała viadoma, što na terytoryi krain NATA prachodzić navučańnie 12 ukrainskich bajavych hrup kolkaściu 4—5 tysiač sałdat kožnaja. Šeść ź ich skončyli navučańnie jašče da 31 sakavika, dadatkovyja try buduć hatovy da pačatku maja.

Taksama vyśvietliłasia vierahodnaja pryčyna admovy ZŠA ad pastavak Ukrainie nastupalnych rakietnych kompleksaŭ vialikaj dalokaści — zaklučajecca jana ŭ ahučanym na adnym z ukrainskich bryfinhaŭ płanie ŭdaryć pa Rastoŭskaj vobłaści Rasii, čaho nie chacieli ŭ ZŠA.

Rasija 

Zychodziačy ź infarmacyi, jakaja źjaviłasia ŭ internecie, amierykanskaja raźviedka vydatna daśviedčana praktyčna ab kožnym kroku vajskovaha i palityčnaha kiraŭnictva Rasii. 

Infarmacyja ŭ raźvieddanych źjaŭlałasia dziakujučy krynicam u HRU, FSB, PVK «Vahnier», rasijskaj vajskovaj vyviedcy i inš.

Mienavita tamu ZŠA zahadzia papiaredžvali Ukrainu ab mnohich rasijskich vajennych płanach, a taksama zabiaśpiečvali ŭkraincaŭ infarmacyjaj ab budučych palityčnych rašeńniach kiraŭnictva Rasii. 

Akramia taho, dakumienty pakazali, što jašče ŭ kancy vieraśnia 2022 hoda Rasija ledź nie źbiła vajskovy samalot Vialikabrytanii niedaloka ad Kryma, što mahło spravakavać hłabalny kanflikt z NATA.

Rasija ŭ svaim kamientaryi ab amierykanskich uciečkach adznačyła, što budzie vyvučać hetyja dakumienty, choć jany i mohuć być śviadomaj dezynfarmacyjaj.

Jehipiet

Jehipiet, adzin z asnoŭnych sajuźnikaŭ ZŠA na Bližnim Uschodzie, źbiraŭsia tajemna pastavić u Rasiju 40 tysiač rakiet, a taksama zabiaśpiečyć jaje artyleryjskimi snaradami i poracham.

«Zhodna sa źlitym amierykanskim dakumientam ad 17 lutaha hetaha hoda, prezident Jehipta Abdel Fatach as-Sisi zahadaŭ zachoŭvać hety praces u sakrecie, kab paźbiehnuć prablem z Zachadam», — piša Washington Post.

U jehipieckim MZS u adkaz na ŭciečku zajavili, što «kraina nie ŭmiešvajecca va ŭkrainskuju vajnu i zaklikaje ŭsie baki kanfliktu spynić vajennyja dziejańni i pačać pieramovy».

Turcyja

Sa źlitych dakumientaŭ stała viadoma, što rasijskaja PVK «Vahnier» sprabavała zakupić zbroju ŭ Turcyi dla svajoj dziejnaści ŭ Mali i Ukrainie. Da hetaha času nieviadoma, ci ŭviančalisia hetyja sproby pośpiecham.

Ale dakumient taksama pakazaŭ, što kiraŭnictva afrykanskaj krainy Mali daje zhodu na zakup dla siabie zbroi ŭ Turcyi pry pasiarednictvie vahnieraŭcaŭ. 

Haici

Pavodle ŭciečak, PVK «Vahnier» u lutym taksama sprabavała trapić na Haici ŭ padbruššy ZŠA, kab zaklučyć z uładami hetaj niestabilnaj krainy ŭ Karybskim basiejnie kantrakt dla sumiesnaha procidziejańnia miascovym złačynnym bandam.

Sam urad Haici admaŭlaje najaŭnaść takich kantaktaŭ z «Vahnieram». 

Kitaj

U amierykanskich dakumientach pa Kitai źmiaščajecca analiz imaviernaści kitajskich pastavak zbroi dla patreb Rasii. I hetaja imaviernaść aceńvajecca vysoka.

Klučavym faktaram, jaki strymlivaje Piekin, amierykancy nazyvajuć adsutnaść adkrytaha napadu Ukrainy na aficyjnuju terytoryju Rasii pry dapamozie zachodniaj zbroi.

U kantekście kitajskich uzbrajeńniaŭ u dakumientach asobna vyłučajecca niadaŭniaje vyprabavańnie ŭ Kitai pieradavoj hipierhukavoj rakiety DF-27, jakaja zdolnaja prabivać sistemy supraćpavietranaj abarony ZŠA. Taksama adznačajecca, što Kitaj imkniecca atrymać dostup da vajskovych baz krain Centralnaj Amieryki niepasredna pad bokam ZŠA. 

Akramia taho, źlityja dakumienty raskryvajuć płany Vialikabrytanii pa raźmiaščeńni adnaho ź jaje dvuch avijanoscaŭ u Inda-Cichaakijanskim rehijonie dla strymlivańnia Kitaja.

Ni kitajski, ni brytanski baki nie paćvierdzili sapraŭdnaść źlitaj sakretnaj infarmacyi.

Iran

ZŠA, pavodle ŭciečki, majuć ukaranionych ahientaŭ u palityčnym kiraŭnictvie Irana i aktyŭna sočać za raźvićciom jaho jadziernaj prahramy. 

Dla hetaha Štaty vykarystoŭvajuć infarmacyju ŭ tym liku i sa spadarožnikaŭ MAHATE, da jakich majuć poŭny dostup i pry dapamozie jakich sočać za iranskimi jadziernymi abjektami.

Plus da ŭsiaho ZŠA majuć mahčymaść prasłuchoŭvać unutranyja razmovy vyšejšych iranskich čynoŭnikaŭ.

Kanada

Pra Kanadu ŭ dakumientach skazana, što hrupa rasijskich chakieraŭ pad nazvaj «Zara» nibyta zmahła atrymać dostup da adnaho z učastkaŭ kanadskaj hazatranspartnaj sistemy. 

Hetym samym, pavodle dakumienta, chakiery, jakija majuć suviazi z FSB, mahli vyklikać tam avaryju i vybuch, pryčyniŭšy surjoznuju škodu Kanadzie.

U samoj krainie hetuju infarmacyju nijak nie paćvierdzili.

Izrail

ZŠA ličać, što vysokapastaŭlenyja aficery izrailskaj śpiecsłužby «Masad» dapamahali pratestujučym hramadzianam krainy vystupać suprać sudovaj reformy. Nahadajem, što hetaja reforma spravakavała adny z samych masavych u historyi Izraila pratesty. 

Ułady krainy, kamientujučy hetuju ŭciečku, adznačyli, što Masad źjaŭlajecca niejtralnym i nie padtrymlivaje nivodnuju z palityčnych sił Izraila.

Čytajcie taksama: 

U lutym 2022 hoda z terytoryi Biełarusi ŭvarvalisia 70 tysiač rasijan — namieśnik ministra abarony Ukrainy

«Bajpoł» raskryŭ detali pra kamandujučaha vajskovaj avijacyjaj i nazvaŭ, chto viadzie telehram-kanały vajskovych baz

Polski dypłamat: My chočam novych sankcyj suprać Biełarusi, ale nie koštam skasavańnia raniej pryniatych

Клас
20
Панылы сорам
5
Ха-ха
12
Ого
42
Сумна
7
Абуральна
20

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?