Brest. Lecišča z soniečnymi batarejami

Kali nie brać da ŭvahi paŭnavartasnyja katedžy, pabudavanyja na terytoryi sadovych tavarystvaŭ, niepasredna prylehłych da horada, to samaje darahoje lecišča ŭ vakolicach Bresta pradajuć za 120 tysiač dalaraŭ.

Naprykład, stolki prosiać za lecišča sa zruba ŭ sadovym tavarystvie Dubok-2009 niepadalok ad abłasnoha centra.

Fota: tut i dalej realt.by

Fota: tut i dalej realt.by

Ahulnaja płošča adnapaviarchovaha doma z mansardaj składaje 131 m². Płošča ŭčastka 4,98 sotki. Z centralnych kamunikacyj tolki elektryčnaść. Jość paravoje aciapleńnie, jakoje pracuje ad ćviordapaliŭnaha katła. Dom abstalavany dźviuma spadarožnikavymi antenami. Na dachu majucca soniečnyja paneli.

Niahledziačy na niemały košt lecišča, interjery tam zvyčajnyja dačnyja.

Ułasny «centr reabilitacyi»

Roŭna ŭ 100 tysiač dalaraŭ aceniena lecišča za dva kiłamietry ad Bresta ŭ napramku Kamianicy-Žyravieckaj.

Ahulnaja płošča adnapaviarchovaha doma 56,8 m², mieścicca jon na ŭčastku pamieram 5,3 sotki. Aproč asnoŭnaha doma tut znachodzicca haraž i «centr reabilitacyi», unutry jakoha staić stoł i cahlanaja pieč dla pryhatavańnia ježy.

Unutry dom vyhladaje davoli sučasna, jość nievialikaja terasa ź vidam na łužok. 

«Dvor dobraŭparadkavany tratuarnaj plitkaj, pa ŭsim učastku vysadžanyja ihličnyja i dekaratyŭnyja raśliny, šmathadovyja pładovyja drevy i chmyźniaki. Niepadalok ad učastka jość nievialikaje aziarco i les», — havorycca ŭ apisańni da abjekta.

Viciebsk. Ceny kudy nižejšyja

U Viciebskim rajonie ceny na leciščy kudy bolš ścipłyja ŭ paraŭnańni z Brestam. Tut za samy darahi dačny domik prosiać usiaho 65 tysiač dalaraŭ.

Dača znachodzicca ŭ sadovym tavarystvie «Pčołka», što za 7 km ad rynka «Smalenskaha». Ahulnaja płošča budynka 88 m². Z kamunikacyj — tolki elektryčnaść. Kanalizacyja miascovaja, vada z kałodzieža. Aciapleńnie piačnoje.

Aproč asnoŭnaha doma, na ŭčastku pamieram 8 sotak mieściacca ciaplica, dvuchpaviarchovy haraž i łaźnia. 

Pradaviec adznačaje, što da lecišča viadzie asfaltavanaja daroha, a da prypynku hramadskaha transpartu ŭsiaho 250 mietraŭ.

Voziera i raka ŭ rovarnaj dasiažnaści

Usiaho na dźvie tysiačy dalaraŭ tańniej pradajecca lecišča ŭ vioscy Małyja Lotcy Viciebskaha rajona. Za 63 tysiačy možna nabyć daču sa zruba. Učastak akružany lesam.

Ahulnaja płošča doma 84 m². Pamier učastka — 10 sotak. Aproč samoha doma na ŭčastku možna ŭbačyć asobny tualet. 

Aciapleńnie ŭ domie piačnoje. Vada sa śvidraviny, kanalizacyja miascovaja. Jak paznačana ŭ apisańni, raka i aziory znachodziacca ŭ rovarnaj dasiažnaści ad doma.

Cikava, što nastupnyja pa darahoŭli leciščy ŭ Viciebskim rajonie kaštujuć mienš za 30 tysiač dalaraŭ.

Homiel. Vialiki ŭčastak i kasitony na stoli

Samaje darahoje lecišča z vystaŭlenych na prodaž u Homielskim rajonie aceniena ŭ 65 000 dalaraŭ. Sadovaje tavarystva znachodzicca niepadalok ad raki Sož. Ahulnaja płošča budynka kala 80 m².

Dom hazifikavany, jość aciapleńnie. Na ŭčastku taksama jość altanka, vysadžana šmat dreŭ.

Interjery ŭ samaha darahoha lecišča Homielskaha rajona davoli typovyja dla leciščaŭ. U niekatorych pamiaškańniach na stolach možna ŭbačyć niekali papularnyja kasitony.

Pamier učastka 12 sotak. Na im aproč asnoŭnaha doma znachodziacca chleŭ i łaźnia.

«Dom čakaje novych haspadaroŭ dla ščaślivaha žyćcia»

Druhoje pa darahoŭli lecišča ŭ Homielskim rajonie aceniena ŭ 40 tysiač dalaraŭ. Płošča budynku 43 m². Pamier učastka ŭsiaho 4 sotki.

Zvonku dom vyhladaje ścipła, a voś interjery ŭ im davoli sučasnyja. 

«Dom całkam hatovy da pražyvańnia. Kanalizacyja miascovaja, jość tualet i duš u domie, hazavy kacioł. Na ŭčastku jość pładovyja drevy i chmyźniaki. Dom čakaje novych haspadaroŭ dla ščaślivaha žyćcia», — paznačana ŭ apisańni.

Hrodna. Dom dla znaŭcaŭ žyćcia słavian na staražytnaj Rusi

Samaje darahoje lecišča ŭ vakolicach abłasnych centraŭ pradajecca ŭ Hrodzienskim rajonie. Za zrub ahulnaj płoščaj 200 m², jaki znachodzicca ŭ malaŭničym miescy za 9 km ad Hrodna, prosiać 155 tysiač dalaraŭ.

Na ŭčastku zrobleny łandšaftny dyzajn, vykładzienyja dyzajnierskija ściežki. Adrazu za ŭčastkam raście les. 

Aproč samoha doma na ŭčastku jość haraž z hazasilikatnych błokaŭ na niekalki mašyn.

U apisańni paznačana, što dom padydzie znaŭcam tradycyjnaha žyćcia słavian na staražytnaj Rusi, kali ŭ asnoŭnym pieravažała žyllo ź biarvieńnia.

Taksama haspadary adznačajuć, što abjekt možna vykarystoŭvać dla viadzieńnia ahrasiadzibnaha biznesu.

Ciopłyja padłohi i łaźnia

Druhaja pa darahoŭli dača ŭ vakolicach Hrodna pradajecca za 76 tysiač dalaraŭ.

Učastak pamieram 8 sotak, na jakim staić adnapaviarchovy budynak, akružany lesam. Znachodzicca lecišča za 8 kiłamietraŭ ad Hrodna ŭ sadovym tavarystvie «Łasunak-Dubnica». 

Dom 2022 hoda pabudovy i pakul jašče całkam nie hatovy da žyćcia ŭ im. Budučamu haspadaru daviadziecca samomu abstaŭlać jaho meblaj i technikaj. Ahulnaja płošča doma 110 m².

U domie zroblenyja ciopłyja padłohi, sanvuzieł i duš u domie. Taksama jość ułasnaja łaźnia.

Mahiloŭ. Dača niepadalok ad Dniapra

Samaje darahoje lecišča ŭ vakolicach Mahilova aceniena ŭsiaho ŭ 55 tysiač dalaraŭ. Znachodzicca jano ŭ miežach mahiloŭskaj MKAD. Da Dniapra tut kala 400 mietraŭ. Ahulnaja płošča doma 95 m².

Lecišča pabudavana ŭ 1998 hodzie. Miarkujučy pa zdymkach, niejkaha hruntoŭnaha abnaŭleńnia z tych časoŭ nie rabiłasia. 

«Na ŭčastku novaja sučasnaja łaźnia z pakojem dla adpačynku, sanvuzieł i haraž. Vykładzienyja darožki, zalitaja stajanka pierad domam. Dača ŭ cichim miescy z padjezdam z boku lesu», — havorycca ŭ apisańni.

Try pavierchi i biljard

Nastupnaje pa darahoŭli lecišča niepadalok ad Mahilova pradajuć za 25 tysiač dalaraŭ. Stolki prosiać za trochpaviarchovy budynak 1987 hoda, jaki staić na ŭčastku pamieram 8,5 sotki. 

Z kamunikacyjami ŭsio davoli ścipła. Sanvuzieł na vulicy, aciapleńnie piačnoje. Zatoje jość haraž, łaźnia i biljardny stoł.

Na ŭčastku vysadžana šmat pładovych i dekaratyŭnych raślin. 

Čytajcie taksama:

Ci možna vyvieści daču ŭ indyvidualnuju žyllovuju zabudovu i jak nie pamylicca z vybaram lecišča

 U Baraŭlanach pradajuć mini-zamak, i nie zadoraha

«Susiedstva z zamožnymi i kulturnymi ludźmi». Jakija katedžy z basiejnam i łaźniaj pradajucca ŭ vakolicach Minska

Клас
1
Панылы сорам
7
Ха-ха
6
Ого
4
Сумна
5
Абуральна
3