Kamu lhoty vychodziać bokam?

Čatyry hady tamu, viasnoju 2019-ha, źjaviŭsia zahad №140, jaki dazvalaje niekatorym katehoryjam hramadzian uvozić aŭtamabili i inšuju techniku z apłataj 50% pošliny. Razmytnienaja z vykarystańniem ilhoty technika nie maje nijakich abciažarańniaŭ pa adčužeńni, tamu taki transpart čaściakom tolki farmalna naležyć ilhotniku, jaki pa fakcie prosta pradaje svajo prava na lhotu za peŭnuju ŭznaharodu. Uviezienyja pa takoj schiemie aŭto možna pradavać u tym liku i ŭ Rasiju, dzie novamu ŭłaśniku nie treba dapłačvać roźnicu ŭ mycie.

Pieršyja try hady isnavańnia zahadu padobnaja schiema pracavała biez asablivych prablem.

Ale letaś situacyja źmianiłasia, bo sankcyi, uviedzienyja ŭ adkaz na poŭnamaštabnaje ŭvarvańnie Rasii va Ukrainu, pryviali da vialikich prablem u aŭtamabilnaj halinie. Amal usie suśvietnyja aŭtavytvorcy spynili vytvorčaści i pastaŭki novych aŭto ŭ Rasiju.

Praz deficyt aŭto ŭ dyleraŭ biełaruskija i rasijskija aŭtaamatary byli vymušanyja pieraklučycca na kuplu aŭto ź Jeŭropy i ZŠA. Pryčym nie tolki patrymanych, ale i novych. Vielizarnaja kolkaść takich aŭto idzie praź Biełaruś z vykarystańniem ilhotnikaŭ. 

Statystyka kaža, što letaś fizičnyja asoby impartavali ŭ Biełaruś bolš za 80 tysiač aŭto, kali ŭ 2021 hodzie takich było kala 35 tysiač. U 2022 hodzie źmianiłasia nie tolki kolkaść aŭto, ale i struktura rynku.

U Biełaruś pačali masava ŭvozić darahija luksavyja aŭtamabili, kančatkovym ułaśnikam katorych čaściej za ŭsio stanavilisia pakupniki z RF. U dadatak praz našu krainu pačali ŭvozić davoli šmat absalutna novych aŭtamabilaŭ, čaho raniej nie nazirałasia.

Jakraz praz kuplu daražeznych i novych aŭto čaściej za ŭsio źjaŭlajucca prablemy ŭ ilhotnikaŭ.

Reč u tym, što pry razmytnieńni novych aŭto treba płacić myt u pamiery 48% ad koštu. A kali havorka idzie pra afarmleńnie na lhotnikaŭ, to z ulikam 50% źnižki pa 140-m zahadzie atrymlivajecca 24%.

Vynikaje, što kali takim čynam razmytnivajuć aŭto koštam 50 tysiač jeŭra, to pry dapamozie šmatdzietnych abo invalidaŭ šery imparcior ekanomić 12 tysiač jeŭra, a kali razmova idzie pra aŭto koštam 100 tysiač, to ekanomija adpaviedna budzie ŭžo 24 tysiačy jeŭra. Ale ŭ Biełaruś zavoziać i bolš darahija aŭto, tamu ekanomija na mycie moža składać dziasiatki tysiač jeŭra.

Kuplajuć darahi aŭtamabil zamiest tannaha

Biezumoŭna, častka darahich aŭto kali i razmytnienaja pa 140-m zahadzie, to na lhotnikaŭ, jakija majuć dastatkova vialiki aficyjny dachod, kab dazvolić sabie prakrucić takuju ździełku biez prablem z padatkovaj u budučyni. Ale pakolki takich ludziej niašmat, to pradaŭcy darahich aŭto iduć na chitraści.

Pry afarmleńni davieranaści lhotniku kažuć, što na jaho imia budzie razmytnieny patrymany aŭtamabil koštam 10-20 tysiač jeŭra, a pa fakcie ad jaho imia kuplajuć i ŭvoziać u Biełaruś novy aŭtamabil.

«Naturalna, što tak robiać daloka nie ŭsie pierahonščyki, ale chapaje i tych, chto padstaŭlaje davierlivych ilhotnikaŭ. Zvyčajna tak robiać pasiaredniki, jakija pracujuć u pary z rasijskimi zakazčykami», — tłumačyć pierahonščyk.

Skrynšot z sajta vk.com

Skrynšot z sajta vk.com

Lhotnikaŭ padobnyja działki šukajuć nie pa znajomych, a ŭ admysłovych pablikach i čatach va «UKantakcie» i telehramie.

«Adekvatnyja pierahonščyki zvyčajna ščyra kažuć «viešałkam», aŭtamabil za jaki košt jany buduć uvozić, udakładniajuć, jaki ŭ čałavieka zarobak, ci moža jon sabie dazvolić nabyć darahi aŭtamabil, kab potym nie było prablem z padatkovaj.

U asnoŭnym tak pracujuć ludzi, jakija daŭno ŭ biznesie, majuć hałavu na plačach i razumiejuć, jakija mohuć być nastupstvy. Ale ciapier taki čas, što mašynami pačali zajmacca šmat novych vypadkovych ludziej, jakija trapili ŭ biznes tolki tamu, što letaś mocna vyras popyt na takija pasłuhi», — kaža mužčyna.

Surazmoŭca śćviardžaje, što kali havorka idzie pra impart novych mašyn, to ŭznaharoda lhotnikaŭ u zaležnaści ad koštu aŭto vymiarajecca niekalkimi tysiačami dalaraŭ.

«Za aŭto, starejšyja za 3 hady, płacić tysiačy lhotniku sensu niama — tam ekanomija nie takaja vialikaja, bo myt treba płacić ad abjomu ruchavika, a nie ad koštu. Byvaje navat, što darahija patrymanyja mašyny, naprykład, z abjomam dva litry, razmytnivajuć pa poŭnym taryfie, bo klijent nie choča źviazvacca z kuplaj pa takoj schiemie. Ale z novymi aŭto tak nie pracuje, tam roźnica ŭ staŭkach vielizarnaja, tamu tam ilhotnik za dapamohu moža atrymać 2-3 tysiačy dalaraŭ, a časam i bolej.

Ale heta kali havorka idzie pra adekvatnych hulcoŭ biznesu, a nie tych, chto hatovy padstaŭlać ludziej dziela nažyvy. Takija mohuć ahučyć klijentu z RF, što jany nabyli lhotu, naprykład, za 3 tysiačy, a sami paabiacajuć ilhotniku, što pryviazuć tanny aŭtamabil i zapłaciać jamu za heta 300-500 dalaraŭ», — raspaviadaje surazmoŭca.

Skrynšot z sajta vk.com

Skrynšot z sajta vk.com

Lhotniki taksama padmanvajuć

Aŭtabiznesoviec adznačaje, što pierahonščyki časam i sami traplajuć u składanuju situacyju praź ilhotnikaŭ, jakija pradajuć lhoty čaściej, čym raz na hod.

«Takija vypadki byvajuć, bo siarod ilhotnikaŭ, jakija prapanujuć svaje pasłuhi praz tyja ž čaty i pabliki, taksama sustrakajucca ašukancy. Kali takoje zdarajecca, to pierahonščyk papadaje na hrošy, bo jamu treba abo płacić 100% mytu, abo rabić reekspart i vyvozić aŭto nazad u ES».

Adnak, niahledziačy na ŭsie ryzyki i składanaści dla abodvuch bakoŭ, naš surazmoŭca ŭpeŭnieny, što hetaja schiema budzie pracavać, pakul budzie isnavać mahčymaść uvozić aŭto z 50% źnižkaj na myt.

«Razmytnieny pa poŭnym taryfie aŭtamabil budzie prosta niekankurentnazdolnym pa canie ŭ paraŭnańni z uviezienymi pad 140-y zahad», — ličyć surazmoŭca.

Ci ŭsich, chto pradaŭ ilhotu, čakajuć prablemy?

Z takim pytańniem my źviarnulisia da dziejnaha padatkavika, jaki pryznaŭsia, što kali čałaviek padychodzić da spravy razumna, to nijakich prablem z padatkovymi orhanami ŭ jaho być nie pavinna.

«Pieršaje, na što źviartaje ŭvahu padatkovaja, — suadnosiny dachodaŭ i vydatkaŭ. Kali padčas kamieralnaj pravierki my bačym, što dachody čałavieka jaŭna nie supadajuć ź jahonymi vydatkami, to patrabujem dakazać, adkul u jaho hrošy.

Kali dakazać nie atrymlivajecca, to čałaviek musić zapłacić padatak u pamiery 26%. Takaja staŭka prymianiajecca ŭ dačynieńni da dachodaŭ, vyličanych padatkovym orhanam, sychodziačy z sum pieravyšeńnia raschodaŭ nad dachodami.

A kali bačna, što čałaviek maje stabilny aficyjny zarobak, jaki dazvalaje jamu nabyć darahi aŭtamabil, to i pytańnia da jaho nie ŭźniknie. I tut dla nas niama roźnicy, što heta byŭ za aŭtamabil — tolki pryviezieny z-za miažy abo nabyty ŭ Biełarusi», — tłumačyć inśpiektar.

Čytajcie taksama:

Žychary jakoj vobłaści majuć bolš aŭtamabilaŭ va ŭłasnaści

U Biełarusi nazvali ceny na samuju darahuju madel «Džyli»

U Biełarusi raście kolkaść aŭto ŭ prodažy. Čamu tak adbyvajecca? Tłumačać hulcy rynku

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?