Na čym hruntujecca rejtynh?

Rejtynh papularnaści biełaruskich telehram-kanałaŭ u katehoryi «Naviny i ŚMI» pabudavany z dapamohaj servisu tgstat.com. Pad uvahu biarucca takija pakazčyki, jak ahulnaja kolkaść padpisantaŭ, achop dopisu (uzrovień uciahnutaści aŭdytoryi), indeks cytavańnia i abjom kantentu, pryśviečany padziejam u Biełarusi.

Adznačym, što nie ŭsie kanały, jakija tam pryvodziacca, my ŭklučali ŭ rejtynh. Tak, naprykład, camy papularny biełaruski telehram-kanał Nexta live, na jaki padpisana amal 1,2 miljona čałaviek i jaki lidziruje pa indeksie cytavańnia, nie źjaŭlajecca ŚMI. Pracent dopisaŭ, pryśviečanych padziejam u našaj krainie, tam taksama nievialiki.

«Biełaruski hajun» z 527 tysiačami padpisčykaŭ taksama nie źjaŭlajecca ŚMI ŭ zvykłym razumieńni. Asnoŭnaja meta kanała — pieradavać infarmacyju pra vajennuju aktyŭnaść u Biełarusi. 

Pa padobnych pryčynach u top my nie ŭklučali takija vyklučna papularnyja kanały, jak Nexta, «Biełaruś hałaŭnoha mozha» ci «Matolka Dapamažy».

Skrynšot z sajta by.tgstat.com

Skrynšot z sajta by.tgstat.com

U rejtynh my taksama nie ŭklučali šerah kanałaŭ ź nibyta vialikaj aŭdytoryjaj, jakija adrazu pa niekalkich prykmietach majuć «śmiećcievaje» pachodžańnie. Padrabiaźniej pra takija kanały ź dziasiatkami tysiač padpisantaŭ my napišam u našym nastupnym materyjale pa temie. 

«Zierkała»

Kali kazać mienavita pra kanały biełaruskich ŚMI, to pieršaje miesca pa papularnaści niaźmienna zajmaje telehram-kanał «Zierkała». Na biahučy momant u jaho bolš za 274 tysiačy padpisčykaŭ. Siarod ich 51% prahladaje dopisy, 49% robić heta ciaham sutak paśla publikacyi. Siaredni achop publikacyi składaje amal 138 tysiač čałaviek, a ahulny miesiačny achop kanała (kolkaść usich prahladaŭ usich publikacyj) — 273 miljony.

Jak i inšyja kanały biełaruskich niezaležnych ŚMI, hety kanał hublaje aŭdytoryju pad upłyvam represij. Za apošni miesiac jaho aŭdytoryja skaraciłasia na 12 069 čałaviek.

Asnoŭnyja pakazčyki telehram-kanała «Zierkała». Skrynšot z sajta tgstat.com

Asnoŭnyja pakazčyki telehram-kanała «Zierkała». Skrynšot z sajta tgstat.com

«Anłajnier»

Druhoje miesca pa papularnaści ŭ «Anłajniera». U telehram-kanale naličvajecca amal 114 tysiač padpisčykaŭ, a siaredni achop publikacyi składaje pad 40 tysiač čałaviek. Ahulny achop kanała — 25 miljonaŭ prahladaŭ u miesiac.

35% padpisčykaŭ čytajuć kanał, 31% prahladaje dopisy ciaham 24 hadzin z momantu publikacyi. Kolkaść padpisčykaŭ «Anłajniera» ŭ telehramie taksama krychu skaračajecca, choć nie tak chutka, jak u «Zierkała». Ciaham miesiaca jana pamienšała na 445 čałaviek. Za hod kanał zhubiŭ kala 10 tysiač padpisantaŭ.

«Chartyja 97»

Treci radok zajmaje telehram-kanał «Chartyja 97». U kanała 46 251 padpisantaŭ. Siaredni achop publikacyi — amal 27 tysiač čałaviek. Miesiačny achop kanała — 61 miljon.

Telehram-kanał «Chartyja 97» maje najlepšyja pakazčyki pa ŭzroŭniu ŭciahnutaści aŭdytoryi. Ažno 60% padpisantaŭ prahladajuć dopisy ciaham 24 hadzin ad momantu publikacyi. Pry hetym kanał hublaje aŭdytoryju. Za apošnija 30 dzion na kanale minus 910 padpisčykaŭ.

«Naša Niva»

Na čaćviortym miescy pa papularnaści — i na pieršym miescy siarod biełaruskamoŭnych ŚMI — idzie telehram-kanał «Našaj Nivy». Na biahučy momant jon naličvaje amal 39 tysiač padpisantaŭ. 51% aŭdytoryi čytaje dopisy, 49% robić heta ciaham 24 hadzin paśla publikacyi. Siaredni achop dopisu — amal 20 tysiač čałaviek. Ahulny achop u miesiac — amal 29 miljonaŭ prahladaŭ.

Jak i ŭ vypadku z kanałami «Zierkała» i «Chartyi 97», naš kanał, niahledziačy na vysokija jakasnyja pakazčyki, praciahvaje stračvać padpisantaŭ z-za represij. Miesiačny adtok skłaŭ 1500 čałaviek.

Asnoŭnyja pakazčyki telehram-kanała «Naša Niva». Skrynšot z sajta tgstat.com

Asnoŭnyja pakazčyki telehram-kanała «Naša Niva». Skrynšot z sajta tgstat.com

«Sputnik Biełaruś»

Siarod praŭładnych miedyja najlepšyja pazicyi ŭ kanała «Sputnik Biełaruś», jaki zajmaje piaty radok u rejtynhu. Ahulnaja kolkaść padpisantaŭ — bolš za 44 tysiačy čałaviek. Ale z uciahnutaściu aŭdytoryi nie ŭsio tak sałodka. Tolki 21% padpisčykaŭ prahladajuć tam dopisy, 19% robić heta ciaham 24 hadzin ad momantu publikacyi. Praz heta siaredni achop dopisu ŭsiaho 9040 čałaviek. Ahulny achop kanała — amal 19 miljonaŭ.

Pry hetym ličba padpisantaŭ kanała raście, ale rost chvalepadobny, što, prynamsi, uskosna śviedčyć pra toje, što robicca heta štučnym čynam.

Ale varta adznačyć, što «Sputnik Biełaruś» zajmaje pieršaje miesca ŭ rejtynhu telehram-kanałaŭ ŚMI pa takim pakazčyku, jak indeks cytavańnia.

BiełTA

Šostaje miesca — u kanała BiełTA. Na kanale amal 55 tysiač padpisčykaŭ. Pry hetym uzrovień uciahnutaści aŭdytoryi vielmi nizki — usiaho 14% aŭdytoryi čytaje dopisy. Siaredni achop publikacyi — 7 281 padpisčyk. Achop kanała na miesiac — 14,6 miljonaŭ prahladaŭ.

Statystyka padpisak śviedčyć pra toje, što kanał rehularna nakručvaje aŭdytoryju štučnym čynam. Heta paćviardžaje toj fakt, što, niahledziačy na vialikuju aŭdytoryju, prahlady ŭ kanała nievysokija. Tolki ciaham apošnich 30 dzion jon pryros bolš čym na 1500 padpisčykaŭ.

Rost kolkaści padpisčykaŭ telehram-kanała BiełTA. Skrynšot z sajta tgstat.com

Rost kolkaści padpisčykaŭ telehram-kanała BiełTA. Skrynšot z sajta tgstat.com

Ad pačatku hoda aŭdytoryja kanała BiełTA vyrasła z 40,5 tysiačy padpisčykaŭ da 54 tysiač, ale ličba prahladaŭ dopisaŭ za hety čas asabliva nie źmianiłasia.

Achop dopisu ŭ telehram-kanale BiełTA z 1 studzienia 2023 hoda pa 28 maja 2023 hoda. Skrynšot z sajta tgstat.com

Achop dopisu ŭ telehram-kanale BiełTA z 1 studzienia 2023 hoda pa 28 maja 2023 hoda. Skrynšot z sajta tgstat.com

Pry hetym telehram-kanał BiełTA maje dobryja pakazčyki ŭ rejtynhu cytavańnia. Jon pa hetym paramietry sastupaje tolki «Sputnik Biełaruś». Praz vyšejapisanyja akaličnaści, niahledziačy na bolšuju ahulnuju kolkaść padpisčykaŭ, kanał BiełTA ŭ rejtynhu idzie za kanałam «Sputnik Biełaruś».

Rehijanały i nie tolki

Nastupnaje miesca ŭ rejtynhu — za rehijanałami. Telehram-kanał «Silnyje Novosti — gomel.today» zajmaje siomaje miesca ŭ śpisie. Ahulnaja kolkaść padpisantaŭ — 24,5 tysiačy čałaviek. 36% aŭdytoryi čytaje dopisy, 29% robić heta ciaham sutak paśla publikacyi. Siaredni achop publikacyi — 8 580 čałaviek. U miesiac kanał źbiraje 10,6 miljona prahladaŭ.

«Biełsat»

Vośmaje miesca ŭ telehram-kanała «Biełsat».

Ahulnaja ličba padpisčykaŭ — bolš za 30 tysiač čałaviek. Uzrovień uciahnutaści aŭdytoryi — 20%. Siaredni achop dopisu — 6 037 čałaviek. Miesiačny achop kanała — 10,3 miljona prahladaŭ.

Ale pry hetym «Biełsat» maje vysokija pakazčyki ŭ hrafie «indeks cytavańnia». Za apošnija 30 dzion aŭdytoryja kanała skaraciłasia na 1 351 čałaviek.

Dalej u našym śpisie iduć:

9 miesca — telehram-kanał «Kułuary KYKY»;

10 miesca — telehram-kanał «Smartpress.by / Novosti».

Jak pakazvaje statystyka, niezaležnyja miedyja, bolšaść ź jakich zabłakavanaja i pryznanaja ekstremisckimi, praciahvajuć utrymlivać pazicyi lidaraŭ, choć i hublajuć padpisčykaŭ. Adbyvajecca heta na fonie piermanientnych represij za padpiski na padobnyja kanały. Kožnaja novaja chvala represij robić hety praces bolš prykmietnym. Tym nie mienš, u dziaržaŭnych miedyja dahetul nie atrymlivajecca nablizić pa papularnaści svaje telehram-kanały da kanałaŭ niezaležnych ŚMI.

Čytajcie taksama: 

Jak padrychtavacca da pierachodu miažy? Raspytali ŭ tych, chto jaje niadaŭna prachodziŭ

Jutub-kanał Valeryja Sachaščyka i jaho staronka ŭ instahramie, a taksama zbornik polskich piesień papoŭnili śpis ekstremisckich materyjałaŭ

Клас
33
Панылы сорам
5
Ха-ха
1
Ого
3
Сумна
3
Абуральна
7

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?