Fota: telehram-kanał «Varšavka Hranica Briest-Tieriespol»

Fota: telehram-kanał «Varšavka Hranica Briest-Tieriespol»

Polšča. Farmalna zastrachavać mašynu anłajn nielha

Biełaruskija strachavyja kampanii prypynili afarmleńnie «Zialonaj karty» z 17 maja, apošnija polisy vypisanyja ŭ Biełarusi mieli termin dziejańnia da 1 červienia. Ad hetaj daty dla ŭjezdu ŭ ES biełaruskim aŭtaamataram treba mieć strachavy polis ad jeŭrapiejskaj strachavoj. Jak vyśvietliłasia, aformić strachoŭku niaprosta, a ceny pajšli ŭvierch.

U adzinym dahetul dziejnym punkcie propusku dla lehkavoha transpartu «Brest — Tarespal», aformić strachavy polis niemahčyma. Jak i patrapić na supraćlehły bok miažy na niezastrachavanym transparcie.

Farmalna nabyć strachavy polis anłajn na aŭto ź biełaruskaj rehistracyjaj nielha. Polskim strachavym zabaranili afarmlać strachoŭki anłajn na aŭtamabili ź biełaruskaj i rasijskaj rehistracyjaj u siaredzinie maja. Ale ludzi, jakija majuć siabroŭskija kantakty sa strachavymi ahientami, kažuć, što pry žadańni vyrašyć hetaje pytańnie možna. 

Aproč taho, ahientaŭ, jakija hatovyja vypisać polskuju strachoŭku anłajn, možna znajści ŭ admysłovych čatach u telehramie. Strachoŭka na 30 dzion u ich kaštuje 42 jeŭra ŭ toj čas, kali samy tanny polis na 30 dzion u Polščy kaštuje 140 złotych (kala 31,5 jeŭra).

Apłacić strachoŭku možna pieravodam na jeŭrapiejski valutny rachunak u jeŭra abo polskich złotych. Taksama pradaŭcy hatovyja pravieści raźlik u kryptavalucie.

Za tyja ž 42 jeŭra, abo 186 złotych, strachoŭku možna nabyć u adnym z abmiennych punktaŭ, jakija znachodziacca adrazu paśla pierasiačeńnia miažy. Ale taki varyjant pasuje tolki ŭ tym vypadku, kali vy ŭžo patrapili ŭ Polšču, bo prajechać miažu biez strachoŭki i adrazu aformić jaje na vyjeździe z punkta propusku niemahčyma. Polskija pamiežniki jašče na moście razvaročvajuć tych, chto jedzie biez polisa.

Kab vypisać strachoŭku, biełarusam davodzicca pieradavać dakumienty na aŭto znajomym, jakija jeduć u Polšču, kab tyja mahli zrabić heta za ich.

Niekatoryja šukajuć takich ludziej usio ŭ tych ža admysłovych telehram-čatach.

Litva. Praściej, ale stała daražej

U adroźnieńnie ad svaich polskich kaleh, litoŭskija strachavyja ahienty całkam zakonna afarmlajuć polisy anłajn. Hałoŭnaje — znajści mahčymaść raźličycca. Praściej za ŭsio heta mohuć zrabić tyja biełarusy, jakija majuć rachunak u litoŭskim banku i mohuć zrabić płaciež praz mabilny dadatak. Kali svajho rachunku niama, to možna paprasić zapłacić za polis luboha znajomaha z rachunkam u Litvie. Chto budzie płacielščykam — niepryncypova. Taksama za strachoŭku možna raźličycca praz Paysend.

Tym nie mienš litoŭskija strachavyja kampanii ŭžo paśpieli adreahavać na novyja ŭmovy na rynku. Dniami jany pavysili ceny na polisy dla aŭto ź biełaruskaj i rasijskaj rehistracyjaj. Ciapier polis na 15 dzion kaštuje 28 jeŭra, a na 30 dzion — 48 jeŭra. Da niadaŭniaha času polis na 15 dzion pradavali za 21 jeŭra, a na 30 dzion — za 36 jeŭra.

Pieršymi ceny na strachoŭku vyraśli ŭ ahientaŭ, jakija pracujuć u punktach propusku. Pry hetym ciaham niekalkich dzion anłajn usio jašče možna było kuplać 30-dzionnyja strachoŭki pa 36 jeŭra. Ciapier mienš čym za 48 jeŭra strachovak terminam na 30 dzion niama.

Cikava, što jašče minułym letam strachoŭki na biełaruskija aŭto ŭ Litvie kaštavali jašče tańniej, čym da niadaŭniaha padaražańnia. Hod tamu 15-dzionny polis pradavali za 20 jeŭra, a 30-dzionny — za 28 jeŭra.

Tym nie mienš nabyćcio strachavych polisaŭ na litoŭskim kirunku zastajecca najbolš zručnym varyjantam, bo, aproč kupli anłajn, zastrachavać mašynu možna ŭ čatyroch z šaści punktaŭ propusku na biełaruska-litoŭskaj miažy. Strachoŭku vypisvajuć paŭsiul, aproč punktaŭ propusku «Łoša» i «Vidzy».

Łatvija. Strachoŭku možna aformić na adnym z dvuch punktaŭ propusku

Pry ŭjeździe ŭ Łatviju strachoŭku možna aformić u PP «Hryhoraŭščyna», va «Urbanach» aformić polis niemahčyma.

***

Aŭtamabilisty, jakija žyvuć u Biełarusi, finansava ničoha nie hublajuć, bo navat z ulikam pavieličeńnia cen zastrachavać mašynu ŭ litoŭcaŭ vychodzić na 2 jeŭra tańniej, čym było ŭ Biełarusi. U nas polis na 15 dzion pradavali za 30 jeŭra, a na tryccać dzion — za 50 jeŭra.

Dla bolšaści aŭtaamataraŭ fundamientalna ničoha nie źmienicca. Ale kali niechta płanuje padarožža na aŭto ŭ takija krainy, jak Čarnahoryja, Sierbija, Ałbanija i šerah inšych krain Bałkanskaj paŭvyspy, to daviadziecca pakłapacicca pra kuplu inšaha polisa, bo biełaruskaja «Zialonaja karta» choć i była daražejšaj, ale pakryvała hetyja krainy.

Čytajcie taksama:

Jak šmatdzietnych i invalidaŭ padstaŭlajuć na dziasiatki tysiač dalaraŭ pry pakupcy aŭto

U Biełaruś prychodzić novy aŭtamabilny brend z Kitaja — Voyah, jaki śpiecyjalizujecca na elektramabilach

Клас
3
Панылы сорам
2
Ха-ха
1
Ого
1
Сумна
7
Абуральна
8