The conference

Padčas kanfierencyi. Skrynšot videa EuroNews

Jak paviedamlaje «Novaja hazieta. Jeŭropa», na sustrečy prysutničali rasijskija palityki, pravaabaroncy, ekanamisty, žurnalisty i aktyvisty. Da ich dałučyŭsia i eks-daradca Ofisa prezidenta Ukrainy Alaksiej Arastovič.

Arhanizatarami kruhłaha stała vystupili čatyry deputaty Jeŭraparłamienta: Andrus Kubilus (Litva), Siarhiej Łahadzinski (Hiermanija), Biernar Hieta (Francyja), Uładzimiež Cimaševič (Polšča). Jany pradstaŭlajuć čatyry roznyja frakcyi Jeŭraparłamienta i kožny źjaŭlajecca dakładčykam Jeŭraparłamienta pa Rasii.

Za našu i vašu svabodu

Pa słovach Andrusa Kubilusa, hetaja sustreča była nieabchodnaja dla taho, kab «pakazać rasijskaj apazicyi, jak važna toje, što vy robicie, i ŭzmacnić vašu vieru ŭ toje, što vy nie adny, navat kali ad imia Rasii adbyvajucca źvierstvy va Ukrainie», a taksama «pierakanać žycharoŭ Zachadu ŭ tym, što demakratyja ŭ Rasii mahčymaja i što zaležyć jana mienavita ad demakratyčnaj apazicyi».

Pa jaho słovach, Zachad pavinien «dapamahčy rasijskamu hramadstvu pakinuć ideju ab adradžeńni impieryi i pryniać inšuju maru: žyć u narmalnaj krainie — vydatnaj Rasii budučyni».

Jeŭradeputat adznačyŭ, što važna razumieć prostuju łahičnuju paśladoŭnaść: 

«Mahčymaść demakratyčnaj transfarmacyi ŭ Rasii zaležyć ad pieramohi Ukrainy, pieramoha Ukrainy zaležyć ad zachodnich uzbrajeńniaŭ, pastaŭki ŭzbrajeńniaŭ zaležać ad viery zachodnich krain u toje, što ŭ Rasii mahčymaja transfarmacyja, a nie apuskańnie ŭ chaos, a viera hetaja zaležyć ad zdolnaści rasijskaj apazicyi pierakanać u svajoj stratehii i adzinstvie».

Kubilus zaviaršyŭ svajo vystupleńnie słovami «Za našu i vašu svabodu», jakija jon vymaviŭ pa-rusku.

Try vyniki vajny

Udzielniki sustrečy paznajomilisia ź videazvarotam hałoŭnaha redaktara «Novaj haziety» i nobieleŭskaha łaŭreata Dźmitryja Muratava. Jon adznačyŭ, što niekatoryja vyniki vajny ŭžo zrazumiełyja:

«Pieršy: Rasija i Ukraina nikoli nie buduć razam, nijakich braterskich adnosin nie budzie. Druhoje: Rasija bolš nie Jeŭropa, Pucin zaviaršyŭ maru Piatra Pieršaha, jaki chacieŭ prasiekčy akno ŭ Jeŭropu. Hetaje akno zabita — i, vidać, nazaŭždy, va ŭsiakim razie, na čas žyćcia niekalkich najbližejšych pakaleńniaŭ — dakładna».

Treci vynik, pa słovach Muratava, u tym, što Ruskaja pravasłaŭnaja carkva admoviłasia ad Boha z Novaha zapavietu. «Hałoŭnaja ciapierašniaja ideja, relihijnaja i prapahandysckaja, u tym, što śmierć važniejšaja za žyćcio. Nie žyćcio — dar Božy, a śmierć — u imia dziaržavy, što stała vyhadnaj inviestycyjaj, bo za jaje čałaviek atrymlivaje hrošaj stolki, kolki jon moža atrymać za 25 hadoŭ žyćcia», — adznačyŭ nobieleŭski łaŭreat.

Na pohlad Muratava, jeŭrapiejcy daremna čakajuć, što rasijanie vyjduć na pratesty suprać vajny, i nahadaŭ ab tym, što prafiesija žurnalista praktyčna pad zabaronaju. Jon zaklikaŭ Jeŭropu «zastupicca za svabodu słova» ŭ Rasii, dzie pad pahrozaj błakiroŭki znachodziacca jutub i telehram. Akramia taho, važnaj źjaŭlajecca praca pa abmienie pałonnymi i viartańni ŭkrainskich dziaciej dadomu.

Niama zhody

Sustreča pakazała, što ŭ rasijskich apazicyjnych kołach niama adzinstva pohladaŭ. Na «kruhłym stale» nie prysutničali pradstaŭniki Fondu baraćby z karupcyjaj, stvoranaha Alaksiejem Navalnym. Jahony pradstaŭnik Leanid Vołkaŭ vystupiŭ pa videasuviazi i patłumačyŭ, što nie moža sieści za adzin stoł ź niekatorymi pradstaŭnikami apazicyi, bo

«prablema z tym, što jany havorać. Ja hladzieŭ vystup Kasparava: nijakich vybaraŭ nie budzie, nijakaja demakratyja niemahčymaja, treba dabicca poŭnaj vajennaj parazy, akupacyi [Rasii] i zvonku budavać novy režym… Prabačcie, ale my z hetym nie zhodnyja… Stvorać kamitet, i ad imia hetaha kamiteta Hary Kasparaŭ budzie biehać i kazać, što treba ŭsich ruskich zabić».

Mienavita Hary Kasparaŭ na kanfierencyi bolš aktyŭna za inšych vystupaŭ za akazańnie padtrymki Ukrainie.

«Kali b nie hieraizm ukraincaŭ, jakija spynili pad Kijevam i rychtujucca da tatalnaha razhromu Pucina, hetaj sustrečy nie było b. Pakul pucinskija vojski nie razhromlenyja va Ukrainie, u našych inicyjatyŭ niama nijakaj budučyni»,

— skazaŭ jon.

U toj ža čas nie ŭsie rasijskija apazicyjaniery, zaŭvažaje karespandent «Novaj haziety», asabliva statusnyja, hatovyja adkryta padtrymać Ukrainu. A palityčnaha pradstaŭnika lehijona «Svaboda Rasii» na kanfierencyju zusim nie puścili.

Čaho chočuć rasijskija apazicyjaniery ad Jeŭropy

Jak adznačaje žurnalist «Novaj haziety», na niekalkich panelach hučali vystupleńni roznych aktyvistaŭ. Jany prasili jeŭradeputataŭ ab vypracoŭcy paśladoŭnaj palityki pa stabilizacyi rasijskaj hramadzianskaj supolnaści, jakaja ŭklučaje zrazumiełuju palityku lehalizacyi emihrantaŭ, nadańnie im mahčymaści pracy i mabilnaści.

Hučali prapanovy ab raspracoŭcy miechanizmu evakuacyi rasijskich aktyvistaŭ u Jeŭropu, paskareńni pracedur vydačy viz, vypracoŭcy adzinaj kancepcyi i kryteryjaŭ jeŭrapiejskaj mihracyjnaj palityki.

Adzin ź lidaraŭ ruchu «Viasna» Cimafiej Martynienka raspavioŭ karespandentu, što ŭ Finlandyi i inšych krainach ciapier znachodzicca bolš za tysiaču ŭciekačoŭ ad mabilizacyi. Pa jaho słovach, «finy havorać, što nie viedajuć, što ź imi rabić, što čakajuć, pakul Jeŭrasajuz niešta skaža. A Brusiel nie viedaje, što kazać».

Jak adznačaje žurnalist, vysłuchaŭšy prapanovy, kiroŭny dyrektar Jeŭrapiejskaj słužby źniešnich suviaziaŭ pa Rasii Michael Zibiert adkazaŭ, što Jeŭraparłamient nie maje hrošaj i nie zajmajecca vizavymi pytańniami. U toj ža čas zaklikaje krainy rabić heta, što niaprosta, tamu što

«ŭsie chočuć dapamahać Ukrainie, a padtrymlivać rasijan — navat takich, jak vy, jeŭrapiejskim palitykam niaprosta».

Ale prapanovy nie zastalisia biez uvahi. Ich fiksavała vice-prezidentka Jeŭrapiejskaj kamisii Viera Jurava. Dalej aktyvisty spadziajucca pieradać svaje prapanovy ŭ Jeŭrakamisiju i pačać pa ich pracavać.

Jak nablizić adychod Pucina

Karespandent «Novaj haziety» źviartaje ŭvahu, što na sustrečy abmiarkoŭvali tolki toje, što treba rabić paśla adychodu Pucina, a nie toje, jak damahčysia hetaha ci chacia b nablizić vyrašalny dzień.

Na heta Michaił Chadarkoŭski jamu adkazaŭ, što ideja parazmaŭlać pra «Dzień paśla» zychodziła ad Jeŭraparłamienta, jaki reahuje na zapyt svaich vybarščykaŭ. Ale kali b i była takaja mahčymaść, to abmiarkoŭvać płany pa źniščeńni režymu Pucina publična ŭsio adno jon by nie staŭ.

«My zakranajem nastolki adčuvalnyja rečy, što abmiarkoŭvać ich prosta nie baču mahčymaści. U adroźnieńnie ad mnohich pavažanych ludziej, ja liču, što my majem spravu ź niebiaśpiečnym voraham. I hety niebiaśpiečny vorah, pucinski režym, karystajecca tym, što ludzi šmat bałbočuć, značna bolš efiektyŭna, čym niekatoryja dumajuć pra heta»,

— cytuje vydańnie słovy Chadarkoŭskaha.

U razmovie z karespandentam «Novaj haziety» viadomy błohier Maksim Kac zaŭvažyŭ, što siońnia palityki-apazicyjaniery majuć mała miechanizmaŭ upłyvu na nasielnictva Rasii. Hałoŭnaja zadača — zmahacca za rozumy ludziej. Pa jaho słovach, va ŭsich prysutnych ahulnaja kolkaść hledačoŭ i prychilnikaŭ blizu 20 miljonaŭ čałaviek.

«Heta niamała. Heta vialikaja palityčnaja siła, jakaja moža mieć svajo pradstaŭnictva, kali havorka pojdzie pra heta, i moža ŭmiašacca ŭ pracesy, kali jany buduć adbyvacca ŭ Rasii»,

— zaŭvažyŭ Kac.

U hetym jaho padtrymaŭ i palitołah Kirył Rohaŭ. Jon raskrytykavaŭ spadziavańni častki rasijan na vajennaje prasoŭvańnie da Kramla vajskovych bataljonaŭ, jakija zmahajucca na baku Ukrainy.

«Heta pa-rusku naiŭny radykalizm. Nasamreč, mała chto razumieje, ad čaho ŭsio mianiajecca ŭ historyi. Heta składany miechanizm, u jakim vyniki nie adpaviadajuć intencyjam. Usio mianiajecca ad dumak. Dumki — heta samaje važnaje, što farmuje historyju. Ale heta taki chitry praces»,

— pieradaje karespandent «Novaj haziety» słovy Rohava.

Akno mahčymaściaŭ

«Novaja hazieta» cytuje słovy Michaiła Chadarkoŭskaha ab tym, što niama nijakich mahčymaściaŭ damovicca z režymam Pucina. Jość tolki adzin šlach — jaho razburyć. «Inšaha šlachu da mirnaj budučyni nie tolki dla Rasii, ale i dla ŭsiaho śvietu niama. Zamiena Pucina na inšaha čałavieka bieź pierachodu da parłamienckaj respubliki ničoha nie źmienić».

Jak adznačaje vydańnie, u svaim vystupie Chadarkoŭski pracytavaŭ «Bierlinskuju dekłaracyju», składzienuju padčas sustrečy rasijskaj apazicyi ŭ stalicy Hiermanii ŭ krasaviku hetaha hoda:

«Vajna — ahresiŭnaja i złačynnaja, režym, jaki jaje raźviazaŭ, — nielehitymny i złačynny, Ukraina ŭ miežach 1991 hoda i pavinna atrymać kampiensacyi, vajennyja złačyncy pavinny być pakaranyja, palitviaźni vyzvalenyja, impierskaja palityka niedapuščalnaja».

Vydańnie pieradaje dumku Chadarkoŭskaha ab tym, što paśla adychodu Pucina budzie karotkaje i abmiežavanaje pa časie (dni ci tydni) akno mahčymaściaŭ. Apazicyi nieabchodna ŭžo ciapier mieć svoj płan na hety vypadak.

«U hety momant albo budzie revalucyjnaja partyja balšavikoŭ, jakaja, mahčyma, voźmie ŭładu, ale my zojdziem na novaje koła aŭtarytaryzmu, albo da ŭdziełu va ŭładzie pryjdzie kaalicyja — niejkaja madel narodnaha frontu. U hetym vypadku ŭ nas dobryja šancy na demakratyzacyju krainy»,

— pieradaje słovy palityka karespandent «Novaj haziety».

Adnak narodny front, jak ličyć inšy ŭdzielnik sustrečy, palitołah Fiodar Krašanińnikaŭ, pavinien być stvorany ŭnutry krainy, a nie ŭ emihracyi.

Jak zaŭvažaje karespandent, udzielniki sustrečy nie zmahli pryjści da ahulnaha mierkavańnia nakont taho, što rabić paśla taho, jak Pucina nie stanie, i ci stanie paražeńnie ŭ vajnie z Ukrainaju tryhieram pieramien. Bolš-mienš adzinymi ŭsie byli ŭ mierkavańni pra toje, što Rasija pavinna stać parłamienckaj.

Žurnalist «Novaj haziety» pieradaje słovy byłoha deputata Dziaržaŭnaj Dumy Hienadzia Hudkova ab tym, što

«ŭ «Bierlinskaj dekłaracyi» jość pałažeńnie ab nieadkładnaj depucinizacyi, ale ŭ apazicyi niama nijakaha płana, z kim my budziem heta rabić i jak».

Jak adznačaje «Novaja hazieta», pa vynikach sustrečy była stvorana pracoŭnaja hrupa. Aficyjna jana zojmiecca arhanizacyjaj novych sustreč. Ale apazicyjnyja palityki spadziajucca, što jaje dziejnaść dazvolić Jeŭrasajuzu źviarnuć uvahu na prablemy rasijskich emihrantaŭ i tych, chto žadaje źjechać z Rasii.

Jak zajaviŭ karespandentu vydańnia adzin z arhanizataraŭ sustrečy, jeŭradeputat Kubilus, rabočaja hrupa zmahła b apracoŭvać prapanovy ad roznych rasijskich hrup dla jeŭrapiejskich instytucyj i cisnuć na ich z metaju pošuku rašeńniaŭ.

Čytajcie jašče:

«Usie chłusiać». U čym korań pucinskaj ideałohii?

Kasparaŭ: Vyzvaleńnie Rasii pačniecca z ukrainskaha ściaha ŭ Sievastopali

Chadarkoŭski — Zachadu: Ci vy naniesiacie paražeńnie Pucinu na terytoryi Ukrainy, ci potym, ale ŭžo na terytoryi krain NATA

Клас
8
Панылы сорам
2
Ха-ха
10
Ого
1
Сумна
2
Абуральна
7

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?