Kalektyŭ Tupičynskaj siaredniaj škoły Kaściukovickaha rajona na sustrečy, pryśviečanaj demahrafičnaj situacyi. Fota: golk.by

Kalektyŭ Tupičynskaj siaredniaj škoły Kaściukovickaha rajona na sustrečy, pryśviečanaj demahrafičnaj situacyi. Fota: golk.by

Zaklikać nasielnictva naradžać vypravili infarmacyjna-prapahandysckija hrupy, ačolenyja kiraŭnikami vykanaŭčaj ułady dy supracoŭnikami ministerstvaŭ. U ich skład uvachodzili miedyki, prakurory, milicyja, pažarnyja.

Jany raskazvali nie tolki ab prablemach z naradžalnaściu, ale taksama pra hienacyd, traŭmatyzm na vytvorčaści, hibiel na vadzie, ałkahalizm. 

U Minsku da mietrapalitenaŭcaŭ naviedałasia pieršaja namieśnica staršyni harvykankama Nadzieja Łazarevič.

Mietrapalitenaŭcy słuchajuć Nadzieju Łazarevič. Fota: minsknews.by

Mietrapalitenaŭcy słuchajuć Nadzieju Łazarevič. Fota: minsknews.by

Čynoŭnica pryznała, što «padzieńnie naradžalnaści adbyvajecca, niahledziačy na kałasalnyja namahańni, jakija prykładaje dziaržava dla jaje pavieličeńnia».

«U kožnaha čałavieka na heta mohuć być asabistyja pryčyny. Ale budučynia krainy nie moža być biez novych pakaleńniaŭ. Asabista ad siabie skažu, mieć dzicia — heta ščaście, a mieć niekalki dziaciej — heta božy dar», — davodziła čynoŭnica, spadziejučysia, što jaje słovy natchniać rabotnikaŭ bolš naradžać.

Ahitatary za naradžalnaść nie praminuli naviedać Biełdziaržfiłarmoniju.

Taćciana Parchamovič raskazvaje supracoŭnikam Biełdziaržfiłarmonii pra demahrafičnuju situacyju ŭ krainie. Fota: telehram-kanał Ministerstva kultury Biełarusi

Taćciana Parchamovič raskazvaje supracoŭnikam Biełdziaržfiłarmonii pra demahrafičnuju situacyju ŭ krainie. Fota: telehram-kanał Ministerstva kultury Biełarusi

Na sustrečy ŭ fiłarmonii vystupała supracoŭnica Ministerstva kultury Taćciana Parchamovič. Jana raskazała ab «asnoŭnych napramkach i zadačach u halinie demahrafičnaj biaśpieki, źviarnuŭšy ŭvahu na miery, što prymajucca dziaržavaj u hetaj halinie», ścipła paviedamiŭ pra sustreču telehram-kanał Ministerstva kultury.

U Homieli namieśnica kiraŭnika administracyi Centralnaha rajona Volha Dacenka zaklikała miascovych televizijnikaŭ rabić siemji bolšymi.

Homielskija televizijniki daviedalisia ad Volhi Dacenki, što treba mieć bolšyja siemji. Fota: tielehram-kanał TVR Gomel_NEWS

Homielskija televizijniki daviedalisia ad Volhi Dacenki, što treba mieć bolšyja siemji. Fota: tielehram-kanał TVR Gomel_NEWS

Jana raskazvała kalektyvu teleradyjokampanii «Homiel», što «demahrafičnaja biaśpieka — asnova roskvitu hramadstva, hałoŭnaja ŭmova raźvićcia dziaržavy». Ci dapamahła lekcyja čynoŭnicy, stanie zrazumieła praz 9 miesiacaŭ.

U Rečycy pra nieabchodnaść naradžać čynoŭniki nahadali rabotnikam miascovaha chlebazavoda.

Rabotnicy rečyckaha chlebazavoda na sustrečy z ahitatarami. Fota: dneprovec.by

Rabotnicy rečyckaha chlebazavoda na sustrečy z ahitatarami. Fota: dneprovec.by

Na sustrečy byli pieravažna žančyny siaredniaha vieku. Ahitatary davodzili im, što «surjoznaj prablemaj biaśpieki hramadstva zjaŭlajecca zaŭčasnaja śmiarotnaść».

Rabotnic rečyckaha chlebazavoda ahitatary zaklikajuć bolš naradžać. Fota: dneprovec.by

Rabotnic rečyckaha chlebazavoda ahitatary zaklikajuć bolš naradžać. Fota: dneprovec.by

«Ekanamičnyja straty hramadstva ad śmiarotnaści ad vonkavych pryčyn supastaŭnyja sa štohadovymi datacyjami, što vydzialajucca ź biudžetu krainy na sacyjalna-ekanamičnaje raźvićcio troch rehijonaŭ Biełarusi», — adznačali na sustrečy z rabotnikami chlebazavoda ahitatary.

Na Mahiloŭščynie ŭ rajcentry Kruhłaje sustreča ahitataraŭ z rabotnikami miascovaha darožna-budaŭničaha pradpryjemstva nahadvała pasiedžańnie dyscyplinarnaj kamisii.

Tak vyhladała sustreča ahitataraŭ z rabotnikami kruhlanskaha darožna-budaŭničaha pradpryjemstva. Fota: telehram-kanał «PRO Kruhłaje»

Tak vyhladała sustreča ahitataraŭ z rabotnikami kruhlanskaha darožna-budaŭničaha pradpryjemstva. Fota: telehram-kanał «PRO Kruhłaje»

Pracaŭniki siadzieli ŭ aktavaj zali z panura apuščanymi hałovami, a ideołahi, na čale sa staršyniom rajsavieta Siarhiejem Chramcovym, z vyšyni sceny vučyli ich, jak naradžać dziaciej i być ščaślivymi.

U Navahrudku ahitatary pad kiraŭnictvam staršyni miascovaha rajvykankama Siarhieja Čarkoŭskaha zaklikali naradžać kalektyŭ psichanieŭrałahičnaha doma-internata dla sastarełych i invalidaŭ.

Kalektyŭ psichanieŭrałahičnaha doma-internata dla sastarełych i invalidaŭ słuchaje, jak naradžać. Fota: novgazeta.by

Kalektyŭ psichanieŭrałahičnaha doma-internata dla sastarełych i invalidaŭ słuchaje, jak naradžać. Fota: novgazeta.by

«Istotnuju rolu ŭ situacyi z demahrafičnaj biaśpiekaj adyhryvajuć maralnyja aryjenciry hramadstva, tradycyjnyja i siamiejnyja kaštoŭnaści», — davodziŭ čynoŭnik.

Ahitatary ŭ psichanieŭrałahičnym domie-internacie. Fota: novgazeta.by

Ahitatary ŭ psichanieŭrałahičnym domie-internacie. Fota: novgazeta.by

«Mahčyma, — dapuściŭ jon, — dziakujučy tamu, što hetamu pytańniu ŭ našaj krainie ŭdzialajecca asablivaja ŭvaha, niahledziačy na ahulnuju niehatyŭnuju tendencyju, Biełaruś vyhadna adroźnivajecca ad krain Zachodniaj Jeŭropy ŭ śfiery demahrafii», 

U Čavuskim rajonie ahitacyjaj ab naradžalnaści byli achoplenyja nie tolki pracaŭniki miascovych pradpryjemstvaŭ, ale i piensijaniery.

Čavusy. Na «lekcyju», pryśviečanuju demahrafii sabrali piensijanieraŭ. Fota: chausynews.by

Čavusy. Na «lekcyju», pryśviečanuju demahrafii sabrali piensijanieraŭ. Fota: chausynews.by

Pažyłych ludziej sabrali la viaskovaj kramy i raskazvali pra prablemy z demahrafijaj.

Takoj była hutarka ahitataraŭ pra demahrafiju na adnym z pradpryjemstvaŭ Čavuskaha rajona. Fota: chausynews.by

Takoj była hutarka ahitataraŭ pra demahrafiju na adnym z pradpryjemstvaŭ Čavuskaha rajona. Fota: chausynews.by

«Praciahvaje zastavacca aktualnaj prablema vialikaj kolkaści razvodaŭ, abortaŭ, rostu hiniekałahičnych zachvorvańniaŭ, vysoki ŭzrovień žanočaha i mužčynskaha biaspłodździa», — narakali ahitatary, havoračy z rabotnikami miascovych pradpryjemstvaŭ.

U Bierastavickim rajonie na sustrečach z pracoŭnymi kalektyvami i z nasielnictvam «pa miescy prapiski» ahitatary kazali, što za apošnija 10 hadoŭ u krainie na 14,5 pracenta źmienšyłasia kolkaść žančyn repraduktyŭnaha ŭzrostu.

A heta Bierastavica. Pra demahrafičnuju situacyju słuchaje navat milicyja. Fota: beresta.by

A heta Bierastavica. Pra demahrafičnuju situacyju słuchaje navat milicyja. Fota: beresta.by

U 2022 hodzie kolkaść narodžanych źmienšyłasia na 20 pracentaŭ u paraŭnańni z 2019 hodam. Mieć adno dzicia płanujuć 22,4% siemjaŭ, dvuch dziaciej — 44,6%, troch — 10,7%, čatyroch i bolš — 2,2%.

Ahitatarami na Bierastaviččynie kiravaŭ staršynia rajvykankama Anton Kulisievič, jaki zajaviŭ, što «lubaja papularyzacyja idej biaździetnaj siamiejnaj pary ŭ našaj infarmacyjnaj i kulturnaj prastory pavinna spyniacca».

Kalektyŭ adnaho z pradpryjemstvaŭ Bierastavickaha rajona ŭvažliva słuchaje pra prablemy z naradžalnaściu ŭ krainie. Fota: beresta.by

Kalektyŭ adnaho z pradpryjemstvaŭ Bierastavickaha rajona ŭvažliva słuchaje pra prablemy z naradžalnaściu ŭ krainie. Fota: beresta.by

«Lubyja ŭkidy takich zavualavanych zaklikaŭ, roŭna jak i ŭsie nietradycyjnyja pavievy — nie što inšaje, jak sproba abiaźludzić i asłabić dziaržavu. Takaja ideałohija pavinna być pa-za zakonam», — nastojvaŭ jon.

Žycharka Hrodnienskaj vobłaści, jakaja pabyvała na sustrečy z ahitatarami, kaža, što joj «daviałosia vytrymać ideałahičnuju ekziekucyju».

Pavodle jaje słoŭ, dni infarmavańnia ŭ dziaržaŭnych arhanizacyjach pravodziacca rehularna, ale da taho, jaki pryśviacili demahrafičnaj situacyi, uvahi było šmat.

Pra demahrafiju raskazali i pažarnikam. Fota: golk.by

Pra demahrafiju raskazali i pažarnikam. Fota: golk.by

«Ja starałasia nie zasnuć», — dzielicca žančyna ŭražańniami ad pieražytaha.

«Byli žurnalisty i padazronyja asoby ŭ cyvilnym, — raskazvaje jana. — Nas papiaredzili, kab usio było dyscyplinavana. Hladzieć nakazali tolki na vystupoŭcu. Jany havaryli, biełarusaŭ pavinna być značna bolš, kab mocna stajać na ziamli. Kazali pra dziaržaŭnuju padtrymku siemjaŭ. Kožny ź ich cytavaŭ Łukašenku, niby ad hetaha prysutnym u zali zachočacca naradžać».

Hladzicie taksama:

Chto vinavaty, što biełarusy nie chočuć naradžać dziaciej?

Uvodzicca administracyjnaja adkaznaść za «prapahandu nietradycyjnych seksualnych adnosin» i biaździetnaści

Natalla Kačanava: My pravodzim vialikuju pracu ŭ krainie, kab zrabić žyćcio našych ludziej lepšym

«Čynoŭniki ŭ impatenty b zapisali». Historyi tych, chto vyrašyŭ nie zavodzić dziaciej

«A božačka, kali ŭ škołu pojdzie, kolki nam budzie? 50!» Jak nie razhubicca, staŭšy poźnimi baćkami

Клас
3
Панылы сорам
31
Ха-ха
46
Ого
1
Сумна
2
Абуральна
10

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?