Nadzieja Staravojtava. Fota: sacsietki

Nadzieja Staravojtava. Fota: sacsietki

U videa, vykładzienym siłavikami, pakazvajucca kadry z vykładčycaj na mirnych pratestach 2020 hoda. Na zapisie, zroblenym siłavikami, Nadzieja Staravojtava havoryć, što brała ŭdzieł u mitynhach, padčas jakich vychodziła na prajeznuju častku i nibyta rehistravałasia ŭ płanie «Pieramoha». Časta takija pryznańni ci samaabhavory ŭ ludziej vybivajuć katavańniami abo šantažom.

U tym roliku pakazali taksama zatrymanuju byłuju vykładčycu ruskaj movy ŭ Biełaruskim dziaržaŭnym univiersitecie fizkultury Natallu Sivickuju.

U kvatery Nadziei zastavaŭsia začynienym sabaka, pišuć u sacyjalnych sietkach siabry vykładčycy. Ulubiony łabrador vykładčycy chvareje na cukroŭku, jamu patrebny admysłovy dohlad. Ciapier za ŭlubioncam Nadziei budzie hladzieć brat.

Nakolki viadoma, vykładčycu adpravili na sutki.

Nadzieja Staravojtava — vybitny fiłołah, adnaja z najlepšych znaŭcaŭ biełaruskaj movy ŭ krainie.

U BDEU Nadzieja Staravojtava była zaŭsiodnaj papularyzatarkaj rodnaj movy, udzielničała ŭ litaraturnych konkursach dla vykładčykaŭ i studentaŭ. Nadzieja — aŭtarka karotkaha ramana «Arfahrafija biez praviłaŭ» (2008 hoda) i šerahu ese, apaviadańniaŭ i vieršaŭ.

Pracavała jana jak ź biełaruskimi, tak i z zamiežnymi studentami, u pryvatnaści, z kitajskimi, jakim vykładała biełaruskuju movu.

Uvohule biełarusistyčnaja hłotadydaktyka — mietodyka i praktyka vykładańnia biełaruskaj movy jak zamiežnaj — była adnoj z navukovych zacikaŭlenaściaŭ Staravojtavaj. Svaim dośviedam u hetym kirunku jana dzialiłasia ŭ navukovych artykułach (ich bolš za 80). 

Biełarusistyčnaj hłotadydaktykaj Nadzieja Staravojtava zachapiłasia apošnija 7-8 hadoŭ, adznačajuć jaje znajomyja. A pieršym pradmietam daśledavańnia i zachapleńnia dla jaje była biełaruskaja «Tryščanijana» — vyvučeńnie pierakładaŭ na biełaruskuju movu suśvietna viadomaj siaredniaviečnaj lehiendy pra kachańnie Tryščana dy Ižoty (Trystana dy Izoldy ŭ rasiejskaj tradycyi).

Nadzieja Staravojtava žyła razam z maci. Apošnim časam Staravojtava ŭ sacsietkach pisała pieravažna pra krytyčny stan maci. Taja trapiła ŭ reanimacyju niezadoŭha da zatrymańnia dački. 

label.reaction.like
3
label.reaction.facepalm
0
label.reaction.smile
1
label.reaction.omg
0
label.reaction.sad
18
label.reaction.anger
79