Ilustracyjnaje fota: Naša Niva

Ilustracyjnaje fota: Naša Niva

Jak abychodzić cenzuru? Spačatku prostyja sposaby

Samy prosty sposab abychodu cenzury — heta vykarystańnie ananimajzieraŭ, jakija zroblenyja, kab abychodzić cenzuru, i VPN.

Samy prosty i bolš-mienš nadziejny varyjant — Psiphon. Jon, choć i prapanuje rekłamu biaspłatnym karystalnikam, a taksama nie šyfruje ŭsiaho trafiku, pracuje dastatkova dobra. U vypadku, kali sajt budzie zabłakavany, vy možacie dasłać pusty e-mail na adras [email protected], kab atrymać spasyłki na klijent dla Windows i Android. Viersii dla Mac i iOS dastupnyja pa hetaj spasyłcy. A pa hetaj — braŭziernaja viersija dla iOS.

Taksama isnuje davoli papularny «kankurent» Psiphon — Lantern. Jon taksama dapamahaje abychodzić cenzuru i kantralujecca niaŭradavaj arhanizacyjaj.

U našym hajdzie pa vybary VPN, my pisali, što biaspłatnych i nadziejnych VPN niašmat. Najlepšy siarod ich — Proton VPN, jaki kantralujecca niaŭradavaj kampanijaj, jakoj možna daviarać, i prapanuje nieabmiežavany trafik. Inšyja z tych, što rekamiendavali ekśpierty — TunnelBear i Windscribe, dajuć vielmi abmiežavanuju kolkaść trafiku, 2 i 10 hihabajt adpaviedna. 

U 2020-m u Biełarusi taksama pracavaŭ i dahetul pracuje Tachyon VPN, jaki vykarystoŭvaje składanuju schiemu abychodu cenzury. Jon biaspłatny, ale źmiaščaje rekłamu. Dastupny dla bolšaści papularnych płatformaŭ.

Kab abrać płatny VPN, možna karystacca hajdam ad pravaabarončaj arhanizacyi Human Constanta. Siarod ichnich rekamiendacyjaŭ — Nord VPN (jaki maje funkcyju «dvajnoha VPN» i «zabłytanaha (obfuscated) VPN») i ExpressVPN, jaki paśpiachova abychodzić błakavańni navat u Kitai. Taksama jość rejtynh aŭtarytetnaj rasijskaj pravaabarončaj arhanizacyi «Raskamsvaboda», na jaki možna abapiracca.

VPN možna apłačvać i z zamiežnaj kartki abo ŭ kryptavalucie, kali servis heta dazvalaje.

Hałoŭny minus u tym, što takija servisy taksama mohuć pačać błakavać — pakrysie heta ŭžo adbyvajecca ŭ Rasii, u Biełarusi pakul nie. 

Kali VPN i proksi pačnuć błakavać, zastajucca dva najbolš «pracoŭnyja» varyjanty — TOR, «niečakanyja» VPN i sapraŭdy składanyja sposaby. Apošnija dastupnyja dla realizacyi ŭ asnoŭnym dla ludziej, jakija ŭžo majuć bazavyja techničnyja viedy.

TOR

Kab spampavać braŭzier TOR abo aficyjnyja klijenty prahramy, dastatkova zajści na sajt prajekta. U vypadku, kali sajt budzie zabłakavany, možna dasłać mejł na adras [email protected], a ŭ samim liście napišycie nazvu vašaj apieracyjnaj sistemy (da prykładu, Windows abo iOS). U adkaz vam pryjdzie list sa spasyłkami na klijent TOR dla vašaj płatformy.

Kali padłučycca adrazu nie ŭdałosia, to ŭ braŭziery TOR jość ubudavanaja funkcyja «mastoŭ», jakija dazvalajuć vam dahrukacca da sietki. Kali ŭ vas buduć prablemy z padklučeńniem, to TOR sam prapanuje abrać most, jaki dapamoža złučycca ź sietkaj. Dla hetaha naciśnicie «Configure connection». Spuściciesia ŭ mieniu trochu nižej, da ŭkładki «Add a new bridge».

Vybar «mastoŭ» u braŭziery TOR. Padobnaja funkcyja jość i dla inšych płatformaŭ, ale mieniu moža vizualna adroźnivacca

Vybar «mastoŭ» u braŭziery TOR. Padobnaja funkcyja jość i dla inšych płatformaŭ, ale mieniu moža vizualna adroźnivacca

Paśla hetaha naciśnicie «Select a build-in bridge». Pasprabujcie zamiest obfs4 abrać inšy — da prykładu, Snowflake, i pierapadklučycca.

Vybar typu «mosta» ŭ TOR

Vybar typu «mosta» ŭ TOR

Kali heta nie spracavała, to naciśnicie «Request a bridge», uviadzicie kapču i pasprabujcie atrymać «most» praz ubudavany servis.

Kapča, jakuju treba prajści pierad atrymańniem novaha «mosta» ŭ braŭziery TOR

Kapča, jakuju treba prajści pierad atrymańniem novaha «mosta» ŭ braŭziery TOR

Kali ničoha z hetaha nie spracavała, to dašlicie list na adras [email protected]. U samim liście napišycie frazu «get transport obfs4». Uličvajcie, što jaho možna dasłać tolki z dvuch paštovych servisaŭ: Gmail i Riseup.net (aktyviscki servis z zakrytaj rehistracyjaj pa zaprašeńniach). Adras mosta možna ŭpisać paśla vybaru opcyi «Add a bridge manually» u mieniu «Add a new bridge».

«Niečakanyja» servisy

Kali ničoha z hetaha nie spracavała, to pasprabujcie inšyja VPN-servisy, jakija prapanujuć biaspłatny probny pieryjad. Da prykładu, u hetym śpisie jość paraŭnańnie amal 200 VPN-servisaŭ, šmat jakija ź ich majuć biaspłatny probny pieryjad.

Składanyja sposaby

Akramia VPN i «ananimajzieraŭ», jość inšyja sposaby «prabicca» praz cenzuru. Asnoŭnyja varyjanty — heta ŭłasnaručna stvaryć VPN abo skarystacca niejkaj technałohijaj maskiravańnia trafiku.

Da prykładu, voś tut jość dobraja instrukcyja pa tym, jak stvaryć ułasny ssh-tunel i abychodzić abmiežavańni. Takich instrukcyjaŭ davoli šmat, ale dla hetaha važna mieć siervier u prastory, u jakoj mahčymy «narmalny» dostup u internet.

Z technałohijaŭ maskavańnia trafiku vydzialajecca v2ray, jakaja dazvalaje vielmi mocna ŭskładnić błakavańnie resursaŭ. U hetym artykule apisvajecca, jak joj skarystacca dla abychodu błakirovak. A tut jość techničnaje apisańnie taho, jak pracujuć inšyja technałohii takoha kštałtu i jaki klijent abrać.

Taksama isnuje prajekt Geneva, jaki adsočvaje ŭraźlivaści ŭ miechanizmach błakavańnia pravajdaraŭ i prapanuje scenary, pa jakich ich možna abyści.

Važna zaznačyć, što vykarystańnie hetych sposabaŭ sapraŭdy patrabuje chacia b bazavych viedaŭ u sistemnym administravańni i šarahovamu čytaču jany nie pad siłu.

A jak dastukacca da sajtaŭ, dastupnych tolki ź Biełarusi?

Dla hetaha vam spatrebicca VPN, jaki maje biełaruskija sierviery. Dla hetaha jość admysłovy śpis ad inicyjatyvy «Za BYNet». Usie hetyja servisy, viadoma, lepš apłačvać nie ź biełaruskaj kartki.

Čytajcie taksama:

«Ëść sposaby». Minčuk raskazaŭ, jak jon i jaho siabry minimizujuć ryzyki čytańnia niezaležnych ŚMI

Mnohija VPN źbirajuć danyja i mohuć pieradać ich siłavikam. Raskazvajem, jak ad hetaha abaranicca

Łukašenkaŭcy zabłakavali dostup da najbujniejšaj biełaruskaj elektronnaj biblijateki

Miesiendžary: jakija ź ich sapraŭdy biaśpiečnyja i čym Viber lepšy za Telegram

Клас
25
Панылы сорам
1
Ха-ха
1
Ого
1
Сумна
6
Абуральна
4