Hramadstva6

«Dajcie telefon i pakažycie sacsietki». Litoviec raskazaŭ, jak jaho dapytvali i praviarali na biełaruskaj miažy

Na biełaruskaj miažy ŭsio čaściej dapytvajuć litoŭcaŭ, piša LRT. Litoviec Saŭlus (imia źmienienaje) raskazaŭ vydańniu, jak heta adbyvajecca.

Archiŭny zdymak. Pamiežny pierachod Salečniki/Bieniakoni ź Litvy ŭ Biełaruś. Fota: «Hancavicki čas»

Saŭlus apošnija hady časta jeździć u Biełaruś, bo jaho dziaŭčyna rodam adtul, i jany časta naviedvali jaje siamju ŭ Biełarusi. Dasiul nivodny ź jahonych vizitaŭ nie zajmaŭ šmat času, ale hetym razam jamu daviałosia čakać niekalki hadzin i prajści vielmi niepryjemny dopyt, mety jakoha jon dahetul nie viedaje. Na dumku Saŭlusa, dapytvać jaho mahli nie pamiežniki, a supracoŭniki biełaruskaha KDB.

Paśla pravierki pašparta na miažy dakumient Saŭlusu nie viarnuli, skazali čakać. Praz 20 chvilin uvajšoŭ małady aficer u formie. Jon nie nazvaŭsia, ale skazaŭ Saŭlusu: «Nam treba pahavaryć» i advioŭ litoŭca ŭ asobny pakoj, dzie nie było inšych ludziej. 

Aficer spytaŭ Saŭlusa, ci maje jon telefon, a kali toj adkazaŭ stanoŭča, jamu skazali «davaj telefon» i patłumačyli heta tym, što sa studzienia dziejničajuć stražejšyja pravierki.

Saŭlus razbłakavaŭ telefon i pieradaŭ jaho supracoŭniku ŭ formie. Toj staŭ raspytvać, jakimi sacyjalnymi sietkami karystajecca litoviec.

«Ja kažu, što ŭ asnoŭnym Facebook, ale maju i inšyja. Ja ŭbačyŭ, što Facebook, viadoma, užo adkryli na telefonie. My siadzieli adzin nasuprać adnaho, ja nie bačyŭ, što jon robić u maim telefonie. Jon praviaraŭ moj akaŭnt Facebook i adnačasova zadavaŭ pytańni», — raspaviadaje Saŭlus. 

Mužčyna kaža, što choć razmaŭlać ź biełaruskim aficeram jamu było niepryjemna, ale ton hutarki byŭ vietlivym. Aficer zadaŭ niekalki prostych pytańniaŭ: jak jaho zavuć, čamu jon jedzie ŭ Biełaruś i jak doŭha tut prabudzie. Taksama aficer dadaŭ: «Spadziajusia, u vašym telefonie nie budzie ničoha antybiełaruskaha». 

«Potym stali pytacca, dzie žyvu, dzie pracuju. Ja raskazaŭ pra svaju śpiecyjalnaść, ale, vidać, jamu heta było niecikava, bo ja prosty pracoŭny. Potym jon spytaŭ mianie pra mierkavańni maich kaleh na pracy, pra ludziej… Uvohule pra toje, što adbyvajecca apošnim časam. Jon nie skazaŭ, što mienavita, ale, dumaju, zrazumieła, što jon pytaŭsia pra nastroi nakont Ukrainy», — zhadvaje jon. 

Paźniej aficer spytaŭsia, u jakim horadzie žyvie Saŭlus, što ludzi ŭ Litvie havorać pra palityku. «Ja musiŭ adkazać toje, što jany chacieli pačuć. Ja adkazaŭ, što mnie heta niecikava, ja ničoha nie viedaju, i hetak dalej», — kaža litoviec. 

Pavodle jaho, usia razmova doŭžyłasia da 15 chvilin. Saŭlus kaža, što imknuŭsia nie pakazvać strachu, bo heta pryviało b tolki da novych pytańniaŭ. Jon ličyć, što aficer pracavaŭ na KDB. Paśla hetaha vypadku, jaki adbyŭsia letam, jon bolš nie jeździć u Biełaruś. 

«Jany pytalisia, kudy my jedziem, na jaki adras. Ja skazaŭ, i jon mnie namiaknuŭ, maŭlaŭ, my možam zajechać, pahladzieć, ci sapraŭdy vy tudy jeździli», — kaža Saŭlus. 

LRT znajšoŭ u sacyjalnych sietkach inšyja padobnyja śviedčańni: litoŭcy raskazvali, što sutykalisia z praciahłymi pravierkami na miažy. Adnak šmat jakija litoŭcy adznačajuć, što ni z čym padobnym nie sutykalisia i što ichnyja pajezdki adbyvajucca biez prablem. 

«Isnujuć takija mietady nadhladu, jak pryviadzieńnie ludziej u peŭnyja pamiaškańni, pytańni ad supracoŭnikaŭ biez formy, — jość infarmacyja, što takija rečy adbyvajucca», — skazaŭ LRT Hiedrus Mišucis, pres-sakratar Słužby achovy dziaržaŭnaj miažy Litvy. 

Pavodle jaho, intensiŭnaść pravierak roznaja, jość pieryjady, kali jany stražejšyja, zadajuć niezvyčajnyja pytańni pra palityku, praviarajuć telefony. Pavodle słovaŭ Hiedrusa Mišucisa, žorstkaść pravierak niepradkazalnaja, ale možna mierkavać, što jana zaležyć ad unutranaj palityki Biełarusi. 

Mišucis dadaŭ, što zakryćcio ŭ žniŭni dvuch punktaŭ propusku pryviało da značnaha skaračeńnia kolkaści padarožnikaŭ u Biełaruś. Praz tydzień kolkaść litoŭskich hramadzian, jakija vyjazdžajuć u Biełaruś, skaraciłasia na 37%, a na pačatku vosieni ŭpała ŭžo na 54% u paraŭnańni ź situacyjaj da zakryćcia punktaŭ propusku.

Na dumku Departamienta dziaržaŭnaj biaśpieki Litvy, kožny vypadak pravierki na miažy — heta novaja mahčymaść dla biełaruskaj vyviedki padabrać kandydata dla vierbavańnia z dapamohaj šantažu i psichałahičnaha cisku. Taki padbor niemahčymy biez zboru piersanalnaj infarmacyi, nieabchodnaj dla składańnia ahulnaj karciny sacyjalnaha stanovišča, suviaziaŭ i palityčnych pohladaŭ čałavieka.

Čytajcie taksama:

Na miažy zatrymali pradprymalnika, jaki viartaŭsia z Polščy

«Vielmi chočacca ŭ vypadku čaho mieć mahčymaść chucieńka źjechać». Ci patrebnyja biełarusam polskija turystyčnyja vizy?

Aŭtobus Minsk — Ryha z-za zakryćcia pamiežnaha pierachoda mianiaje maršrut

Kamientary6

 • Prkop
  22.09.2023
  Niejki niedaloki litoviec
 • Pytańnie
  22.09.2023
  Tak spužaŭsia, što bolš u Biełaruś nie pryjedzie? Ci zdahadajecca jon, pad jakim presinham znachodziacca biełarusy, jakija žyvuć u Biełarusi?... Ci litoŭcy dumajuć, što tolki ich tak "žorstka dapytvajuć"? Ci viedajuć jany, što robiać łukašysty ź biełarusami? Što 11 tysiač biełarusaŭ kinutyja ŭ turmy pa tak zvanych "ekstremisckich" artykułach: naprykład za toje, što łajk u sacsietkach pastavili?
 • Kovti
  22.09.2023
  [Red. vydalena]

Sa studentki ŭ Sieule ŭ mamu ŭ Minsku. Jak dziaŭčyna adna haduje dačku ad karejca16

Raptoŭna pamior žurnalist i redaktar «Biełarusy i rynak» Andrej Aleksandrovič4

Łukašenka adkazaŭ na pytańnie pra abjadnańnie Biełarusi i Rasii ŭ adnu dziaržavu12

Łukašenka zajaviŭ, što budzie ŭdzielničać u prezidenckich vybarach 2025 hoda76

Hetaja matematyčnaja zadača pra dzień naradžeńnia złamaje vam mozh4

39-hadovaja ŭradženka Irana pieramahła na konkursie «Mis Hiermanija»22

Piatruchin pra siamiejnuju dramu padčas turmy: žonka źmianiła proźvišča sabie i synu6

«Kamiera ŭ Navapołacku mienš kamfortnaja za pryloty rakiet». Jak ciapier žyvuć biełarusy va Ukrainie3

«Kab nadpis na pomniku byŭ na biełaruskaj movie». Biełaruskija dobraachvotniki pra zapaviet na vypadak hibieli 7

«Apišy Biełaruś adnym skrynam». Najlepšyja tvity tydnia3

Dzied Koli Łukašenki byŭ palitviaźniem — atrymaŭ 25 hadoŭ HUŁAHa za dapamohu «banderaŭcam»37

Na rekłamnych ekranach pa ŭsioj Biełarusi pakazali zvarot Śviatłany Cichanoŭskaj28

Julija Navalnaja: Za vajnu va Ukrainie Pucinu treba budzie adkazać43

Zabiŭ kuratara ad KDB, pravioŭ 20 hadoŭ u turmach — historyja žyćcia palitemihranta Siarhieja Panamarova22

«Pravierany ahient «Arefjeŭ»: znojdzienyja dakumienty pra sieksota, jaki sačyŭ za Łarysaj Hienijuš6

Zhaniać za pałovu dnia: što pahladzieć niedaloka ad Minska. Vioska Dubrava3

Rasija za dva hady straciła kala 83 tysiač zabitymi — analiz statystyki8

«Prymušali savakuplacca i spraŭlali na ich małuju patrebu». Jak pasłanyja na śmierć rasijskija sałdaty ździekujucca sa svaich ža tavaryšaŭ pa słužbie14

«Ałkahol paŭpłyvaŭ na jaje rozum»: eks-prezident Manholii vyśmiejaŭ «damu z MZS RF»2

Ukrainski bieśpiłotnik nanios udar pa Navalipieckim mietałurhičnym kambinacie3

Usie naviny →
Usie naviny

Aktyvisty «Jeŭramajdana» vyvalili dźvie tony hnoju pierad viłaj rasijskaha pasła ŭ Varšavie8

Na źbitym u piatnicu rasijskim A-50 byli 10 čałaviek7

Julija Navalnaja: Za vajnu va Ukrainie Pucinu treba budzie adkazać43

«Kab chto raskajaŭsia za heta». Maks Korž u druhija ŭhodki vajny prezientavaŭ pieśniu «Chałodnaja ranica»2

Zabiŭ kuratara ad KDB, pravioŭ 20 hadoŭ u turmach — historyja žyćcia palitemihranta Siarhieja Panamarova22

Zialenski ŭ druhuju hadavinu poŭnamaštabnaha ŭvarvańnia zapisaŭ zvarot z Hastomiela8

«Pravierany ahient «Arefjeŭ»: znojdzienyja dakumienty pra sieksota, jaki sačyŭ za Łarysaj Hienijuš6

Žychar Kiraŭska źbiraŭsia «pastavić schavanuju kamieru na vybarčym učastku»

Pamiatajecie aktyvistaŭ BRSM, jakija nakinulisia na Ordu padčas pikieta za Łukašenku ŭ 2020-m? Voś dzie jany ciapier22

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zatrymali supracoŭnikaŭ kampanii, što absłuhoŭvaje ekrany, na jakich pakazali zvarot Cichanoŭskaj

Hałoŭnaje

Sapraŭdnaja jaŭka na vybarach FOTAFAKT

Dziarždep ZŠA nazvaŭ vybary ŭ Biełarusi fiktyŭnymi2

CVK nazvała kančatkovuju jaŭku na vybarach6

Zialenski pra pravał kontrnastupu: płany Ukrainy byli na stale ŭ Kramli jašče da pačatku3

110 deputataŭ, jakija trapiać u parłamient-2024, — praviercie śpis paśla vybaraŭ16

Karpienka namalavaŭ amal 42% hramadzian, jakija prahałasavali daterminova9

U Breście zaŭvažyli źniknieńnie kiraŭnika adnaho z pradpryjemstvaŭ1

Eks-palitviazień Žamčužny, jaki ahułam adsiedzieŭ 11 hadoŭ, vyjechaŭ ź Biełarusi3

«Apišy Biełaruś adnym skrynam». Najlepšyja tvity tydnia3

Cieła Navalnaha ŭsio ž addali maci14

Dzied Koli Łukašenki byŭ palitviaźniem — atrymaŭ 25 hadoŭ HUŁAHa za dapamohu «banderaŭcam»37

U stałovaj BiełAZa na 23 lutaha razdatčyc abiedaŭ apranuli ŭ vajskovuju formu FOTAFAKT19

«Kali pra heta kazaŭ naš rektar — značyć tak i jość». Žurnalisty pasprabavali znajści biełaruska-rasijski padručnik pa historyi2

«Ja paŭhoda lačyŭ dziaciej pad tatalnym kantrolem KDB. Jany navat chadajničali, kab mianie nie zvalniali» 3

Na rekłamnych ekranach pa ŭsioj Biełarusi pakazali zvarot Śviatłany Cichanoŭskaj28

Žychary Maskvy niasuć kvietki da pomnika Lesi Ukraincy ŭ druhuju hadavinu vajny

Usie naviny →