Siarhiej Kurylenka i Valancina Charytonava

Siarhiej Kurylenka i Valancina Charytonava

Siarhiej Kurylenka i Valancina Charytonava — siamiejnaja teatralnaja para z Horadni. Jon režyser, jana aktorka. Jamu ciapier 67 hadoŭ, joj — 71. Aboje pracavali ŭ dramteatry bolš za 40 hadoŭ. Kurylenka maje zvańnie zasłužanaha artysta Biełarusi. U 2020 hodzie, faktyčna ŭ kancy prafesijnaj karjery, ichnaje žyćcio kruta źmianiłasia. A razam i žyćcio horadzienskaha dramteatru.

Pajšła za mužam u aŭtazak

15 žniŭnia 2020 hodu, u razhar pratestaŭ u Biełarusi, nad horadzienskim dramteatram załunaŭ bieł-čyrvona-bieły ściah. Jaho adrazu źniali. Praviali pravierku, ale tak i nia vyśvietlili, chto jaho vyviesiŭ. Krychu bolš čym praź miesiac paśla hetaha na maršy pratestu ŭ Horadni zatrymali režysera Siarhieja Kurylenku. Valancina sama pajšła za mužam u aŭtazak. Ich adpuścili ŭ toj ža dzień, a potym spravu za masavaje mierapryjemstva zakryli. Kalehi aktoraŭ u hety čas ad emocyj nia zdoleli skončyć spektakl. Aktora Ihara Ŭłanava, jaki vyjšaŭ da hledačoŭ i abvieściŭ pra heta, zvolnili adnym ź pieršych.

22 vieraśnia ŭ dramteatar pryjaždžaŭ staršynia horadzienskaha abłvykankamu Ŭładzimier Karanik, kab pahavaryć z artystami. Da budynka padjechaŭ i AMAP. U hety i nastupny dzień pakazy ŭ teatry admianili.

Na nastupnyja spektakli haradziency raskupili ŭsie bilety. Heta była nadzvyčajnaja sytuacyja paśla peryjadu karanavirusu, kali artysty hrali pry paŭpustoj zali. Adnak dyrektar dramteatru Ihar Hiedzič admianiŭ usie pakazy na tydzień nibyta praz epidemičnuju sytuacyju. Aktory byli pierakananyja, što tak kiraŭnik adharadziŭ trupu ad salidarnaści hledačoŭ.

Siarhiej Kurylenka i Valancina Charytonava

Siarhiej Kurylenka i Valancina Charytonava

U listapadzie 2020 hodu ŭ horadzienski dramteatar uziali novaha režysera-pastanoŭščyka, Siarhieja Jaskieviča. A praz try miesiacy na mnohich aktoraŭ dramteatru zaviali administracyjnuju spravu za pikiet. Jany sabralisia za dva tydni i vyjechali ŭ Vilniu — na tvorčuju rezydencyju na piać miesiacaŭ. Potym Siarhiej i Valancina pierajechali ŭ Biełastok. Tam Siarhiej ahučyŭ aŭdyjoknihu Vincesia Mudrova «Vosień u Vilni». Valancina pracavała pryvatna niańkaj. Adnak u Polščy para nia zdoleła znajści stałuju pracu.

Zdymajuć kvateru za 1,5 tysiačy dalaraŭ

U kancy 2022 hodu Valancina i Siarhiej pajechali da dački ŭ Filadelfiju jak turysty. Jana vyjechała ź Biełarusi 5 hadoŭ tamu, ciapier maje amerykanskaje hramadzianstva. Baćki padali dakumenty na ŭźjadnańnie siamji, kab lehalizavacca ŭ novaj krainie. Para ŭžo pierajechała ad dački na asobnuju nievialikuju kvateru. Arenda razam z apłataj kamunalnych kaštuje kala 1,5 tysiačy dalaraŭ. Źniać žytło možna i tańniej, ale ŭ bolš niebiaśpiečnym rajonie.

«Pakul u nas navat niama kresłaŭ. Dačka dała nam nadzimany łožak. Reštu mebli my šukajem pa abviestkach», — raskazvaje Valancina.

Siarhiej užo atrymaŭ dazvoł na pracu. Zajmajecca elektronnaj ventylacyjaj aciapleńnia razam sa znajomym. Ciapier zdaje ispyt na pravy kiroŭcy ŭ ZŠA. Pieršy hod u krainie možna jeździć ź biełaruskimi pravami. Kolki jon budzie atrymlivać na pracy, haradzieniec pakul nia viedaje. Ale raźličvaje, što im budzie chapać na žyćcio.

Valancina jašče čakaje lehalnaj mahčymaści pracavać. Pryznajecca, što znajści pracu ŭ takim uzroście ŭ ZŠA nia vielmi prosta, asabliva kali nia maješ dazvołu na heta. Jana mahła b, prykładam, dahladać starejšych chvorych asobaŭ u hośpisie, adnak bieź nieabchodnych dakumentaŭ tudy nie biaruć.

«Pracy tut dastatkova maładym. A ŭ našym uzroście mianie navat na prybirańnie damoŭ nie biaruć. Kažuć, my navat paśla 55 užo nie razhladajem kandydatury», — pryznajecca Valancina.

Dziciačaja teatralnaja studyja

Aktory adkryli dziciačuju teatralnuju studyju Tutti-Frutti ŭ Filadelfii. Siarhiej viadzie hrupu dla starejšych dziaciej, Valancina — dla maleńkich. Usiaho chodziać 10-12 małych ź Biełarusi, Ukrainy, Rasiei. Zaniatki viaduć na rasiejskaj movie, bo tak zachacieli baćki. Jany kažuć, što biełaruskaja mova ŭ ZŠA nie zapatrabavanaja.

«Mnie skazali, a navošta nam biełaruskaja mova? Jana tut nie patrebna. Tut šmat uzbekaŭ, tadžykaŭ, hruzinaŭ, armianaŭ. Adzinaja mova, jakaja nas abjadnoŭvaje, — rasiejskaja», — tłumačyć Siarhiej.

Jany pracujuć u studyi za achviaravańni. U siarednim atrymlivajuć pa 15 dalaraŭ za hadzinu ź dziciaci. Pakul hrupaŭ niašmat. Valancina taksama arhanizavała teatralny hurtok u dziciačym sadku. Kaža, što tudy spačatku było vielmi ciažka dabracca, bo hramadzki transpart kiepska arhanizavany. Jana dajechała ŭ sadok tolki z treciaj sproby.

«Takija dobryja dzietki, vielmi muzykalnyja, toje, što treba. Ja, kali išła z zaniatkaŭ, padumała: niedarma ja da ich dajechała. Momant ščaścia, prosta cud jakija dobryja dzieci!» — kaža Valancina.

Baćki płaciać sadku pa 15 dalaraŭ za zaniatki, Valancina atrymlivaje ź ich pa 8 dalaraŭ. Para chacieła b zaniać hetym uvieś svoj pracoŭny čas. Ciapier byłyja aktory šukajuć achvotnych u roznych sadkach, taksama pry cerkvach.

Režysiory i artysty hrodzienskaha dramteatra, 27 kastryčnika 2020

Režysiory i artysty hrodzienskaha dramteatra, 27 kastryčnika 2020

Para haradziencaŭ naviedvaje biełaruskija supolnaści ŭ Filadelfii. Na niadaŭniaj biełaruskaj imprezie Siarhiej raskazaŭ, što choča, kab Biełaruś u śviecie viedali praz Aleksijevič i Bykava, a nie praz Łukašenku. U ichnym horadzie jość niepalityzavanaje biełaruskaje kamjunici, udzielniki jakoha praciahvajuć jeździć u Biełaruś, i bolš palityčnaje — dzie ludzi «stracili ŭsio, što možna stracić» i dzie na imprezach bieł-čyrvona-biełyja ściahi. Valancina taksama chadziła va ŭkrainskamoŭnuju carkvu. U volny čas byłyja haradziency hulajuć u parkach.

«Vialikaja kolkaść kvietak, usio pryhoža zroblena. Ichnyja parki adroźnivajucca ad našych. U ich u parku skały, kamiani, raka», — raskazvaje Valancina.

Biełarusam padabajecca, nakolki lohka ŭ novym miescy ludzi mohuć zahavaryć na vulicy, paznajomicca, što jany ŭśmichajucca i pytajucca ŭ novych znajomych, jak tyja majucca.

Nie bajacca, što bolš nia ŭbačać Biełaruś

Artysty kažuć, što padtrymlivajuć suviaź tolki ź niekalkimi byłymi kalehami. Zbolšaha heta prosta vinšavańnie na śviaty. Trupa raźjechałasia pa śviecie: chtości zastaŭsia pracavać pry teatry ŭ Litvie, chtości pajechaŭ u Polšču, niekatoryja zastajucca ŭ Biełarusi. Mnohija byłyja horadzienskija artysty ŭładkavalisia nie pa prafesii: zajmajucca azielanieńniem miascovaści, pracujuć u taksi, u kramie, vychoŭvajuć dziaciej u sadku.

Valancina ź Siarhiejem raskazvajuć, što aktoram, jakija zastalisia ŭ Horadni, prapanavali padpisać papieru. Tam nibyta havaryłasia, što jany hatovyja davać kiraŭnictvu svaje telefony na pravierku, kab atrymlivać premiju. Mnohija na heta pahadzilisia. U trupu nabrali novych artystaŭ.

«Prychodziać, ničoha nia ŭmiejučy. Prychodziać prosta z kaledža abo navat z vulicy. Jany hatovyja nia tolki telefon pakazać, ale i ŭsio, što nižej pojasa, kali paprosiać», — iranizuje Siarhiej.

Režyser uspaminaje, što spačatku jany mierkavali viarnucca ŭ Horadniu, chacieli stvaryć svoj teatar.

«My dumali, što jedziem mo na paŭhoda, a potym vierniemsia. My ž pavinnyja byli pieramahčy. Naiŭnyja byli… Dumali, što budziem kankuravać z našym tym teatram. Chto lepšy, chaj hledačy vyrašać, kudy jany buduć chadzić», — uspaminaje jon.

Ciapier para redka ŭspaminaje 20 vieraśnia, kali ich zatrymali. Jany nastrojenyja aptymistyčna. Ciešacca, što mohuć bačycca z unučkami.

«Pacichu naładžvajecca narmalnaje žyćcio», — kaža Valancina.

«Nia viedaju, nakolki jano narmalnaje, ale viedaju, što tam (u Biełarusi. — RS) było b horš. Tam by ja siadzieŭ. Jana b płakała hadzinami», — dumaje muž.

Aktory ŭžo nie bajacca, što bolš nia ŭbačać Biełaruś.

«Ja časam uspaminaju svaju kvateru. Dumaju: u mianie voś toje było, a ciapier niama. Ale ničoha, abydziemsia biaz hetaha. U Biełastoku zastałasia našaja mašyna. Tut kupili patrymanuju, jeździm na joj… Ja nia ŭpeŭnieny, što zdoleju pryjechać u Biełaruś kali-niebudź. Raniej dumaŭ, što zmahu. Ciapier užo nia viedaju. Heta sumna, ale heta praŭda», — kaža Siarhiej.

«Biaz bolu heta ŭsio ŭžo ŭspaminajecca», — dadaje žonka.

Sužency kažuć, što nia zdoleli pryjechać u Biełaruś i praciahnuć z bankam damovu, tamu ciapier nie atrymlivajuć i biełaruskaj pensii.

«My starajemsia žyć siońniašnim dniom. Siońnia jość u nas žytło», — kaža Valancina.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?