Ekanomika2

Ułady pieradumali ŭvodzić niekatoryja źmieny pa padatkach. Jany tyčacca kvater i zamiežnych rachunkaŭ

Deputaty ŭ druhim čytańni pryniali źmieny ŭ zakony pa padatkach. Pahladzieli, što ŭviaduć dla fizičnych asob i indyvidualnych pradprymalnikaŭ.

Raniej biełaruskija zakonatvorcy chacieli pavysić staŭki padatku na nieruchomaść dla fizičnych asob, jakija majuć va ŭłasnaści darahuju nieruchomaść. U zaležnaści ad jaje płoščy padatak prapanavali pavysić u 2-5 razoŭ — z 0,1 da 0,5% ad koštu adnaho kvadratnaha mietra.

Ale ad idei vyrašyli admovicca. Pry hetym, hetyja źmieny zakranuć kamiercyjnuju nieruchomaść.

Ułady taksama źbiralisia abaviazać fizičnych asob paviedamlać pra adkryćcio i zakryćcio rachunkaŭ u zamiežnych bankach. Ale źmieny nie buduć uvodzić.

Raniej takoje patrabavańnie ŭžo isnavała i było skasavanaje. Taki abaviazak ciapier jość tolki ŭ jurydyčnych asob.

A voś jakija prapanavanyja raniej źmieny pakinuli ŭ sile.

U zakonaprajekcie zastajecca norma pra pavieličeńnie staŭki padatku na prybytak da 25 pracentaŭ pry atrymańni prybytku zvyš 25 młn rubloŭ u hod.

Pavyšany padachodny padatak u pamiery 25 pracentaŭ, buduć płacić i fizičnyja asoby, čyj hadavy dachod pieravyšaje 200 tysiač rubloŭ (kala 64 tysiač dalaraŭ pa biahučym kursie). Pavyšany kaeficyjent budzie prymieniacca ŭ dačynieńni da častki dachodaŭ, jakaja pieravyšaje 200 tysiač rubloŭ za kalandarny hod.

Niekatoryja źmieny taksama čakajuć indyvidualnych pradprymalnikaŭ. U zakonaprajekcie praduhledžvajecca ŭstanaŭleńnie staŭki padachodnaha padatku ŭ pamiery 30 pracentaŭ pry atrymańni vałavoj vyručki zvyš 500 tysiač rubloŭ (kala 160 tysiač dalaraŭ) u hod.

Aproč hetaha, IP, čyja vałavaja vyručka pieravysić hety pakazčyk, z nastupnaha hoda buduć abaviazany spynić svaju dziejnaść u jakaści IP. Dla praciahu kamiercyjnaj dziejnaści im u abaviazkovym paradku daviadziecca zarehistravać jurydyčnuju asobu.

Kamientary2

  • Strana dla žiźni
    29.11.2023
    Koniečno, tak nazyvajemyje duputaty ,imiejuŝije po mnohu kvartir v sobstviennosti nie hotovy povyšať nałohi dla siebia. Jeśli b dla narodca, to było by jedinohłasno
  • Karejka
    29.11.2023
    Dla kaho pieradumali nakont padatka na elitnuju nieruchomaść i rachunki za miažoj? Dla naroda zrabili? Nie, dla siabie zrabili, dla Siamiejki i ŭsiaho prykarytnaha aparata, jaki zaviecca viertykal. 

Jaŭhien Pierlin adreahavaŭ na skandał: Ja nikomu nie zdradžvaŭ1

Maskoŭskaja karespandentka ANT padała ŭ sud na prarasijskaha aktyvista Ahafonava. Jon užo prosić prabačeńnia3

«Zjavicca šmat biezhaspadarnaj spadčyny, jakaja adydzie dziaržavie». Prablemy ź nieruchomaściu pa davieranaści mohuć jašče ŭskładnicca2

Ukraina ŭdaryła z «chajmarsa» pa śledčaj hrupie, jakaja raźbirałasia z achviarami papiaredniaha ŭdaru8

«Budziem źbivać» — Chrenin ab parušeńni pavietranaj prastory Biełarusi18

Palitviaźnia druhi raz buduć sudzić za danaty, niahledziačy na kaśmičnyja adkupnyja. Zaraz jamu pahražaje da 15 hadoŭ4

«Nie raz namiakali «aktyvistcy» spynić biełarusafobiju». Azaronak abrynuŭsia na Mirsalimavu9

Bajden nazvaŭ Pucina «zvarjaciełym sukinym synam»5

Ad Kraŭčanki da Makieja — chto kiravaŭ ministerstvam zamiežnych spraŭ Biełarusi1

Kaciaryna Cholcapfel-Varažun: U Aŭstryi pieravučyła syna na biełaruskuju za paŭhoda22

Pucin paprasiŭ Łukašenku skazać dva słovy, a jon skazaŭ čatyry. I ŭsie čamuści pa-biełarusku22

U Žłobinie na padvorkach staviać rasijskija ściahi. Miascovyja siłaviki heta tolki vitajuć27

Mastak Kuźmič raskazaŭ, navošta znoŭ viartaŭsia ŭ Biełaruś. Stryžak: Bolš vyvozić jaho nie budziem9

Zianon Paźniak — pra Juliju Navalnuju: Kucharka-2, u manierach madam piščyć FSB261

Błohier paraŭnaŭ francuzskuju parfumu ad Dior za 550 rubloŭ ź biełaruskim anałaham za 30. Ci znajšoŭ roźnicu?17

Siłaviki zładzili čarhovuju fejkavuju rassyłku pa biełaruskich čatach. Što adbyłosia i jak abaranicca3

Pamiežnyja punkty Katłoŭka i Pryvałka na miažy ź Litvoj zakryvajucca z sakavika19

Mastak Alaksiej Kuźmič znoŭ viarnuŭsia ŭ Biełaruś i znoŭ vyśliznuŭ ad siłavikoŭ7

«Svaje 50-60% nacenki ŭsio adno atrymlivajem». Jak pastaŭščyki navučylisia nie hublać prybytak va ŭmovach žorstkaha rehulavańnia cen5

Siłaviki zatrymali supracoŭnikaŭ pradstaŭnictva LG u Biełarusi5

Usie naviny →
Usie naviny

«Nie raz namiakali «aktyvistcy» spynić biełarusafobiju». Azaronak abrynuŭsia na Mirsalimavu9

Biełaruska zaniała treciaje miesca na ispanskaj «Fabrycy zorak»1

Asudžanaha na 15 sutak lidskaha barda voziać da fiermiera pierabirać cybulu5

Bajden nazvaŭ Pucina «zvarjaciełym sukinym synam»5

Čechija ŭviała biesterminovuju zabaronu na vydaču vizaŭ biełarusam i rasijanam10

Sud Chabaraŭska abviaściŭ ekstremisckim ruch u padtrymku papularnaha eks-hubiernatara kraju, asudžanaha da 22 hadoŭ kałonii

CVK: Jaŭka na daterminovym bje rekordy6

Špitalizavali arcybiskupa Tadevuša Kandrusieviča

Ad Kraŭčanki da Makieja — chto kiravaŭ ministerstvam zamiežnych spraŭ Biełarusi1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Aryštavany biełaruski naftavy mahnat i saŭładalnik «Hipa» Vasil Varfałamiejeŭ

Hałoŭnaje

Biełarus parvaŭ tyktok chitrym sposabam fasavańnia bulby VIDEA

U biełaruskaha fiermiera za daŭhi pa alimientach aryštavali statak aviečak

Maci Navalnaha pakazali cieła syna, ale vydavać admaŭlajucca

«Dzied pavieryŭ prapahandzie i paličyŭ, što ja zdradnik». Saša Filipienka raskazaŭ, što na jaho napisaŭ danos jahony ž dzied

Paśla 30 dzion aryštu nie vyjšli na volu Alaksiej Ramanaŭ i Vasil Palakoŭ

Chrenin: Zachad rychtujecca da vajny, viadzie raźviedku suprać Biełarusi12

Ukraina ŭdaryła z «chajmarsa» pa śledčaj hrupie, jakaja raźbirałasia z achviarami papiaredniaha ŭdaru8

«Budziem źbivać» — Chrenin ab parušeńni pavietranaj prastory Biełarusi18

Viadučaja ANT Natalla Niemahaj: Mnie da dźviarej prynosili pachavalnyja vianki9

Palitviaźnia druhi raz buduć sudzić za danaty, niahledziačy na kaśmičnyja adkupnyja. Zaraz jamu pahražaje da 15 hadoŭ4

Jak biełarusy dapamahali asnaščać rasijskuju vajskovuju mašynu zachodnim abstalavańniem5

«Nie budźcie bolš žorstkimi, čym Piłat». Pravasłaŭnyja śviatary źviarnulisia da ŭładaŭ Rasii z prośbaj addać cieła Navalnaha siamji1

«Jon vielmi čakaŭ, što jaho pieraviaduć u špital i pačnuć lačyć». Ihar Lednik spadziavaŭsia na dapamohu da apošniaha1

Kamanda Cichanoŭskaj kreatyŭna raić, jak pravieści dzień vybaraŭ8

USU ŭdaryli z HIMARS pa pastrajeńni rasiejskich vojskaŭ na palihonie ŭ Chiersonskaj vobłaści3

U Biełarusi mohuć mocna źnizić limity biaspošlinnaha ŭvozu tavaraŭ praz naziemnyja miežy i ŭ pasyłkach

Usie naviny →