Sierpapadobna-kletkavaja aniemija. Erytracyty ŭ kryvi Sierpovidno-kletočnaja aniemija Eritrocity v krovotokie Sickle Cell Anemia Red cells in Blood Stream

Sierpapadobna aniemija. Erytracyty ŭ kryvi. Fota: Getty Images

Jak paviedamlaje The Wall Street Journal, Upraŭleńnie pa sanitarnym nahladzie za jakaściu praduktaŭ i miedykamientaŭ (FDA) ZŠA ŭchvaliła dva preparaty, jakija zasnavany na technałohii hiennaha redavahavańnia CRISPR. Technałohija była apisanaja ŭ 2012 hodzie, a ŭ 2020 jaje vynachodniki Emaniuel Šarpanćje i Dženifier Dudne atrymali Nobieleŭskuju premiju pa chimii.

Šlach ad adkryćcia da aficyjnaha ŭkaranieńnia zaniaŭ trochi bolš za 10 hadoŭ, što źjaŭlajecca vielmi karotkim pieryjadam dla pieratvareńnia fundamientalnaha daśledavańnia ŭ kamiercyjny pradukt.

Novy preparat — Casgevy — buduć vykarystoŭvać dla lačeńnia sierpapadobnaj aniemii. Heta spadčynnaja patałohija, źviazanaja z mutacyjaj hiena, jaki dapamahaje vypracoŭvać nieabchodny dla zabieśpiačeńnia tkanak kisłarodam hiemahłabin. U vyniku mutacyi erytracyty, jakija niasuć madyfikavany hiemahłabin, majuć charakternuju sierpapadobnuju formu.

Takija kletki stanoviacca žorstkimi i lipučymi, što pryvodzić da zakuporvańnia sasudaŭ, vyklikajučy mocny bol. Nastupstvam zjaŭlajecca vysokaja ŭsprymalnaść da siepsisu kryvi ŭ dziaciej da 5 hadoŭ, surjoznyja reśpiratornyja zachvorvańni, nyrkavaja niedastatkovaść, ślepata, insulty ŭ darosłych.

Sierpapadobnaja aniemija raspaŭsiudžanaja pieravažna siarod ludziej afrykanskaha ci afraamierykanskaha pachodžańnia. Va ŭsim śviecie hetaje zachvorvańnie majuć kala 20 miljonaŭ čałaviek. U ZŠA na jaho pakutuje kala 100 tysiač čałaviek. Ź ich 20 tysiač majuć ciažkuju formu.

Dla lačeńnia stvałavyja kletki pacyjentaŭ, atrymanyja ź ich kaściavoha mozhu, u łabaratornych umovach padviarhajucca hiennamu redahavańniu. Sami pacyjenty prachodziać niekalki dzion chimijaterapii, dla taho, kab u ich arhaniźmie vyzvaliłasia miesca dla madyfikavanych kletak. Zatym hetyja kletki pierasadžvajucca nazad. Paśla pierasadki čałavieku treba znachodzicca ŭ balnicy na praciahu niekalkich tydniaŭ dla adnaŭleńnia. Pracedura pravodzicca tolki adzin raz.

Jak adznačaje vydańnie, vykarystańnie novych preparataŭ na pačatkovym etapie chutčej za ŭsio budzie abmiežavanym z-za vysokaha koštu (ad 2,2 młn dołaraŭ), jaki nie pakryvajuć asobnyja płany miedyčnaha strachavańnia. Akramia taho, pacyjentaŭ moža strymlivać nieabchodnaść dastatkova praciahłaha (niekalki tydniaŭ) i pakutlivaha (chimijaterapija) lačeńnia, jakoje da taho ž moža pryvieści da biaspłodździa.

Jak paviedamlajecca, ciapier niekalki kampanij u śviecie viaduć raspracoŭki pa vykarystańni CRISPR-terapii pry lačeńni roznych zachvorvańniaŭ. U tym liku chvarobaŭ serca, raka i redkich hienietyčnych zachvorvańniaŭ.

Čytajcie jašče:

Vučonyja źmianili hieny drevaŭ. Navošta?

Amierykanskija navukoŭcy raspracavali novy mietad baraćby z rakam

U Jeŭropie chutka mohuć dazvolić šyrokaje vykarystańnie hienna-madyfikavanych raślin

Клас
12
Панылы сорам
2
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?