Uiljam Biorns Uiljam Biorns William Burns

Dyrektar CRU Uiljam Berns. Fota: Susan Walsh / AP

Vajna va Ukrainie

Jak adznačaje ŭ svaim vialikim artykule ŭ vydańni Foreign Affairs dyrektar CRU Uiljam Berns (William Burns), Złučanyja Štaty pieražyvajuć siońnia adzin z tych redkich pierałomnych momantaŭ, hetak ža važnych, jak pačatak chałodnaj vajny ci pieryjad paśla 11 vieraśnia 2001 hoda.

Uzdym Kitaja i revanšyzm Rasii stvarajuć surjoznyja hieapalityčnyja prablemy ŭ śviecie, dzie adbyvajecca intensiŭnaja stratehičnaja kankurencyja, dzie Złučanyja Štaty bolš nie biassprečny hiehiemon i dzie ekzistencyjnyja klimatyčnyja pahrozy rastuć.

Na pohlad Bernsa, epocha paśla chałodnaj vajny kančatkova skončyłasia ŭ toj momant, kali Rasija ŭvarvałasia va Ukrainu ŭ lutym 2022 hoda.

Raźviazanaja Pucinym vajna ŭžo stała pravałam dla Rasii na mnohich uzroŭniach. Rasijskaje vojska paniesła vielizarnyja straty. Bolš za 315 tysiač rasijskich sałdat zahinuli abo byli paranienyja, Rasija straciła dźvie traciny svaich tankaŭ, a chvalonaja dziesiacihadovaja prahrama madernizacyi armii skončyłasia pšykam.

Rasijskaja ekanomika pieražyvaje praciahłuju stahnacyju, kraina pieratvarajecca ŭ ekanamičnaha vasała Kitaja. Niepamiernyja ambicyi Pucina mieli niepryjemnyja dla jaho nastupstvy i ŭ inšym sensie: jany stali impulsam dla ŭzmacnieńnia i pašyreńnia NATA.

2024 hod, na dumku Bernsa, budzie dakładna ciažkim na poli boju va Ukrainie, vyprabavańniem na tryvałaść, nastupstvy jakoha vyjduć daloka za ramki hieraičnaj baraćby krainy za zachavańnie svajoj svabody i niezaležnaści.

Pa miery taho, jak Pucin adnaŭlaje abaronnuju vytvorčaść Rasii, jon praciahvaje rabić staŭku na toje, što čas na jahonym baku, što jon zmoža razdušyć Ukrainu i vymučyć jaje zachodnich sajuźnikaŭ.

Kluč da pośpiechu, na pohlad dyrektara CRU, zaklučajecca ŭ zachavańni zachodniaj dapamohi Ukrainie. Zachavańnie pastavak zbroi ŭmacuje pazicyi Ukrainy, kali zjavicca mahčymaść dla surjoznych pieramoŭ. Heta daje šanc zabiaśpiečyć doŭhaterminovuju pieramohu Ukrainie i stratehičny projhryš Rasii.

Miž tym niezadavolenaść vajnoj praciahvaje razjadać rasijskaje kiraŭnictva i rasijski narod pad toŭstaj pavierchniaj dziaržaŭnaj prapahandy i represij. Heta prychavanaja niezadavolenaść stvaraje dla CRU ŭnikalnuju mahčymaść dla viarboŭki ahientury, pryznaje Berns.

Berns padkreślivaje, što ŭvarvańnie Rasii va Ukrainu, hetak ža, jak kaliści 11 vieraśnia 2001 hoda, adkryła novuju eru dla CRU. Jon nahadvaje, što CRU razam z partniorami zmahło zabiaśpiečyć rańniaje i dakładnaje papiaredžańnie ab budučym uvarvańni va Ukrainu.

Dobraja raźviedka z taho času dapamahła prezidentu ZŠA mabilizavać i padtrymlivać mocnuju kaalicyju krain u padtrymku Ukrainy. Heta taksama dapamahło Ukrainie abaranić siabie, prademanstravaŭšy dzivosnuju advahu i nastojlivaść.

Adnosiny z Kitajem

Na pohlad Bernsa, choć Rasija moža ŭjaŭlać saboj samuju niepasrednuju pahrozu, Kitaj ujaŭlaje saboj bolš surjoznuju doŭhaterminovuju pahrozu, i za apošnija dva hady CRU rearhanizavała siabie, kab adlustravać hety pryjarytet.

CRU vydzieliła značna bolš resursaŭ na zbor, apieracyi i analiz raźviedvalnaj infarmacyi, źviazanaj z Kitajem, pa ŭsim śviecie, što bolš čym udvaja pavialičyła dolu ahulnaha biudžetu, aryjentavanaha na Kitaj, usiaho za apošnija dva hady. U 2021 hodzie byŭ adkryty novy centr (mission center), aryjentavany vyklučna na Kitaj.

Dyrektar CRU ličyć, što Kitaj zastajecca adzinym supiernikam ZŠA, jaki maje jak namier źmianić mižnarodny paradak, tak i ekanamičnuju, dypłamatyčnuju, vajennuju dy technałahičnuju moc dla hetaha.

Lidar Kitaja Si Czińpin pačaŭ svoj treci prezidencki termin z bolšaj uładaj, čym luby ź jahonych papiarednikaŭ z časoŭ Mao Czeduna. Zamiest taho, kab vykarystoŭvać hetuju siłu dla ŭmacavańnia i ažyŭleńnia mižnarodnaj sistemy, jakaja sadziejničała transfarmacyi Kitaja, Si sprabuje jaje pierapisać.

Dla Si, jak čałavieka, schilnaha razhladać Złučanyja Štaty jak dziaržavu, jakaja zhasaje, amierykanskaje lidarstva va Ukrainie, biezumoŭna, stała niečakanaściu.

Tamu, na pohlad Bernsa, samy nadziejny sposab padkinuć Kitaju dumku, što Amieryka biezdapamožnaja, samy prosty sposab padahreć ahresiŭnaść Kitaja — heta admovicca ad padtrymki Ukrainy.

Inšyja vykliki

Kankurencyja z Kitajem zastaniecca najvyšejšym pryjarytetam Vašynhtona, ale heta nie značyć, što jon zmoža ŭchilicca ad inšych vyklikaŭ. Siońnia ZŠA, na pohlad Bernsa, pieražyvajuć adzin z takich redkich momantaŭ, nie mienš značnych za pačatak «chałodnaj vajny» ci pieryjad paśla padziej 11 vieraśnia.

«Ja nie bačyŭ Blizkaha Uschodu takim składanym i vybuchovaniebiaśpiečnym za apošnija 40 hadoŭ», — zaŭvažaje dyrektar CRU i adznačaje, što kluč da biaśpieki Izraila i ŭsiaho rehijona — adnosiny ź Iranam.

Pry hetym, jak piša Berns, Złučanyja Štaty nie adnyja niasuć adkaznaść za vyrašeńnie roznych niepryjemnych prablem Blizkaha Uschodu. Ale ni adna ź ich nie moža być vyrašana biez aktyŭnaha ŭdziełu ZŠA.

Dyrektar CRU taksama adznačaje krytyčnuju ŭraźlivaść i surjoznyja ryzyki dla amierykanskaj biaśpieki i roskvitu. Ich korań — u mocnaj ekanamičnaj uzajemazaležnaści i ekanamičnych suviaziach Kitaja i Złučanych Štataŭ. Vyjście z hetaha jon bačyć u dyviersifikacyi amierykanskaha impartu.

Dyrektar CRU taksama ličyć, što Vašynhtonu varta być uvažlivym da supiernictva pamiž usio bolšaj kolkaściu dziaržaŭ siaredniaha pamieru, jakoje histaryčna spryjała ŭźniknieńniu ŭ budučyni sutyknieńniaŭ i pamiž najbolšymi dziaržavami.

Čytajcie jašče:

Try vykliki, myśleńnie Pucina i jak buduć dziejničać raźviedčyki zaŭtrašniaha dnia. Što kazaŭ Uiljam Berns u svajoj lekcyi ŭ Dytčli

Dyrektar CRU: Kitaj vyvučaje mahčymaść pastaŭki zbroi ŭ Rasiju

WP: Dyrektar CRU tajemna naviedaŭ Kijeŭ i raspavioŭ Zialenskamu ab płanach Rasii

Клас
49
Панылы сорам
2
Ха-ха
5
Ого
3
Сумна
4
Абуральна
7

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?