Apošnim časam kolkaść skarhaŭ na sindrom čyrvonaha tvaru pavialičyłasia, pryčym jak z boku žančyn, tak i z boku mužčyn, kaža doktar-kaśmietołah ź dziesiacihadovym stažam pracy Iryna (poŭnaje imia nie nazyvajem u metach biaśpieki). Daznalisia, što rabić z hetaj napaściu.

Fota: BiełTA

Fota: BiełTA

Čamu čyrvanieje tvar?

«Sindrom čyrvonaha tvaru — heta patałohija, jakaja nie źjaŭlajecca adnamomantava. U bolšaści vypadkaŭ jana raźvivacca hadami i maje pad saboj kankretnyja pryčyny. Ale pacyjenty časta hrebujuć vyrašeńniem hetaj prablemy, bo, jak praviła, pačyrvanieńni biazbolnyja i fizična nijak nie turbujuć čałavieka», — pačynaje Iryna.

Spravakavać źjaŭleńnie sindromu mohuć prablemy ŭnutranych orhanaŭ, aŭtaimunnyja zachvorvańni, infiekcyjnyja dermatozy, alerhii, mienapaŭza i inšyja ciažkaści, tamu važna nie zajmacca samalačeńniem, a daśledavać pryčynu źjaŭleńnia čyrvani razam z doktaram. Adnak najčaściej źmiena koleru tvaru źviazana z tryma asnoŭnymi faktarami.

Błašynh-sindrom

«U mnohich z nas jość znajomyja, čyj tvar čyrvanieje z-za luboha, navat minimalnaha stresavaha ŭździejańnia: drobnaj niaŭdačy, žartu, pavyšanaj uvahi. Takoje raptoŭnaje pačyrvanieńnie ŭ kaśmietałohii nazyvajuć błašynh-sindromam, — tłumačyć doktar. — U hetym vypadku čyrvań źjaŭlajecca praź nienarmalnuju reakcyju arhanizma na stres: sasudy tvaru mocna pašyrajucca i da ich prylivaje kroŭ».

Pa słovach doktara, błašynh-sindrom vyklikajuć parušeńni dziejnaści niervovaj sistemy. Kab vyrašyć hetuju prablemu, zvyčajna patrabujecca kansultacyja nieŭrapatołaha. 

«Najbolšaja składanaść błašynh-sindromu zaklučajecca ŭ tym, što ludzi, jakija pakutujuć na jaho, viedajuć pra takuju ​​svaju asablivaść. Hetaje razumieńnie tolki dadaje stresu, što zakanamierna tolki ŭzmacniaje čyrvań», — dadaje jana.

Karotkaterminovyja razdražnialniki

Navat u zdarovaha čałavieka skura tvaru moža pačyrvanieć — z-za praciahłaha ŭździejańnia soniečnych pramianioŭ, pierapadaŭ tempieratur, vietru ci navat ad žorstkaha rušnika.

Śpiecyjalist adznačaje, što razdražnialnik, na jaki reahuje tvar, treba prybrać svoječasova. Inakš pačyrvanieńni mohuć pahoršycca, i čałavieku spatrebicca praciahły dohlad z vykarystańniem adnaŭlalnych i pažyŭnych srodkaŭ.

Zachvorvańni i ałkahol

Čyrvań, jakaja pierachodzić na šyju i miesca rostu vałasoŭ, časta śviedčyć pra chraničnyja chvaroby ci złoŭžyvańnie ałkaholem. Iryna tłumačyć: «Padčas pryjomu śpirtnych napojaŭ adbyvajecca pašyreńnie drobnych sasudaŭ tvaru, u vyniku čaho ŭźnikaje pačyrvanieńnie. Pry praciahłym užyvańni adbyvajecca paškodžańnie piečani: źjaŭlajecca fiermientnaja niedastatkovaść. Jak śledstva, orhan hublaje zdolnaść transfarmavać pradukty akiśleńnia etanołu, što adbivajecca na tvary čyrvańniu i aciokami».

Častyja pačyrvanieńni, jakija doŭha nie spadajuć, mohuć śviedčyć pra zachvorvańni sardečna-sasudzistaj, harmanalnaj, pałavoj, straŭnikava-kišačnaj i niervovaj sistem. U takim razie da jarkaha koleru skury dadajucca i inšyja simptomy. Naprykład: hałaŭny bol, młosnaść, słabaść.

Što rabić z čyrvonym tvaram?

Kab zrazumieć, što vyklikała sindrom čyrvonaha tvaru, treba źviarnucca da doktara — jon pryznačyć abśledavańnie i prydatnuju terapiju. Ale pierš čym zapisvacca na pryjom, nie pieraškodzić pravieryć, ci nie źjaŭlajecca pačyrvanieńnie vynikam stresu.

Usim, chto sutyknuŭsia z hetaj prablemaj, Iryna rekamienduje adpačyć i, pa mahčymaści, źmianić abstanoŭku. Taksama varta hłyboka padychać abo zaniacca johaj. Kali pačyrvanieńnie karotkaterminovaje — možna pamycca prachałodnaj vadoj ci pracierci skuru miakkim vilhotnym kampresam.

«Za apošnija hady kaśmietałohija pajšła daloka napierad. Tamu kali «chatnija» mietady nie pasujuć, možna źviarnucca da chirurhičnaha ŭmiašańnia — simpatektamii», — raić Iryna.

Patałahičnaja čyrvań źnižaje jakaść žyćcia, abciažarvaje adnosiny z asiarodździem i časta viadzie da źjaŭleńnia kompleksaŭ. Kab zaścierahčy siabie ad źjaŭleńnia sindromu, treba nie zabyvacca vykarystoŭvać soncaachoŭnyja srodki, užyvać ałkahol va ŭmieranych kolkaściach i pamienš niervavacca. Zdajecca, apošni punkt vykanać składaniej za ŭsio.

Čytajcie taksama:

Razvod baćkoŭ akazvaje praciahły niehatyŭny efiekt na ŭzrovień žyćcia dziaciej — navukoŭcy

Dziŭnyja plamy na dałoni Trampa sparadzili mnostva čutak, u liku samych nievierahodnych

Biełarusy stali pić mienš harełki i piva

Клас
10
Панылы сорам
3
Ха-ха
24
Ого
2
Сумна
2
Абуральна
6

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?