Rusłan i Olha Razhonovy. Foto: Facebook Rusłana Razhonova

Rusłan i Volha Razhonavy. Fota: Facebook Rusłana Razhonava

Dom u Drazdach, sałony pryhažości i miesca ŭ BiełVEB

U 2018 hodzie ŭ Biełarusi aryštavali dziasiatki ludziej pa tak zvanaj «spravie daktaroŭ» — adnym z samych hučnych antykarupcyjnych pracesaŭ u historyi krainy. Sprava datyčyłasia chabaru padčas pakupki i pastavak miedycynskaha abstalavańnia i preparataŭ. Tady Alaksandr Łukašenka zajaviŭ, što pad śledstvam znachodzicca bolš za 100 čałaviek. Siarod ich — čynoŭniki, hałoŭnyja daktary balnic, dyrektary dziaržpradpryjemstvaŭ.

Samym statusnym zatrymanym akazaŭsia namieśnik ministra achovy zdaroŭja Ihar Łasicki. Jaho pryznali vinavatym u atrymańni chabaru ŭ asabliva bujnym pamiery i asudzili na šeść hadoŭ uzmocnienaha režymu. Na volu były namieśnik ministra vyjšaŭ u 2021 hodzie. Miarkujučy pa ŭsim, jaho pamiłavali.

U pieryjad rasśledavańnia «spravy daktaroŭ» pasadu vice-premjera, jaki kuryruje śfieru achovy zdaroŭja, zajmaŭ Vasil Žarko. Da hetaha jon dziesiać hadoŭ (z 2006-ha da 2016-ha) byŭ ministram achovy zdaroŭja Biełarusi. Siłaviki dapytvali Žarko pa spravie pra chabar, i navat chadzili čutki, što jon aryštavany, ale jany akazalisia pamyłkovymi. Nieŭzabavie jaho adpravili ŭ adstaŭku. U 2020 hodzie TUT.BY pisaŭ, što Žarko staŭ daradcam staršyni praŭleńnia «Banka BiełVEB». Čym jon zajmajecca ciapier, nieviadoma.

U lipieni 2018 hoda infarmacyju pra aryšt Žarko abviarhała jaho dačka — Volha Razhonava. Tady ž «Naša Niva» karotka raskazała pra jaje i jaje muža. Šeść hadoŭ tamu žančyna kiravała sietkaj sałonaŭ pryhažości Pastelle Salons u Minsku. Darečy, cikava, što ŭ 2018 hodzie, pavodle infarmacyi «Našaj Nivy», dačka byłoha top-čynoŭnika atrymała ŭ padarunak ad baćkoŭ apartamienty ŭ Drazdach — kvateru płoščaj bolš čym 120 kvadratnych mietraŭ. Tady ž za Nacyjanalnaj biblijatekaj skončyłasia budaŭnictva siamiejnaha katedža płoščaj kala 500 kvadratnych mietraŭ.

Pastelle ŭ Biełarusi isnujuć dahetul, voś užo amal dzieviać hadoŭ. U Minsku jany pracujuć u handlovych centrach «Zamak» i «Tytan». U Biełarusi sałony naležać pryvatnamu ŭnitarnamu pradpryjemstvu «Mielivana», zasnavalnica i adzinaja ŭłaśnica jakoha — akurat dačka eks-čynoŭnika.

U sacsietkach Pastelle Salons pazicyjanuje siabie jak «prybałtyjskaja sietka». Praŭda, my adšukali tolki adzin sałon u Ryzie. U inšych haradach krain Bałtyi ich my nie znajšli. Adnak padobna, što Pastelle pieršapačatkova pačała pracavać mienavita ŭ Łatvii, a ŭžo praź dziesiać hadoŭ źjaviłasia ŭ Biełarusi.

«Sietku sałonaŭ stvaryli dva na toj čas maładyja prafiesijanały — Rusłan Razhonaŭ i Edhar Zabłocki, — cytavała «Naša Niva» infarmacyju z sajta kampanii, jaki ciapier nie pracuje. — Dla taho kab realizavać nazapašany dośvied, šmatlikija zadumy i vielizarny patencyjał, majstram nie chapała tolki adnaho — sustreć adzin adnaho. Kali heta adbyłosia, ahulnaje bačańnie raźvićcia industryi mody i žadańnie padaravać ludziam maksimalnuju svabodu realizacyi ich idej dazvoliła siabram nieŭzabavie stać jašče i partniorami — u 2005 hodzie Rusłan i Edhar adkryli pieršy sałon Pastelle».

Rusłan Razhonaŭ (u rejestrach łatvijskich i kiprskich jurydyčnych asob jon časta fihuruje jak Ruslans Razgonovs) paśla staŭ mužam Volhi i, adpaviedna, ziaciem Vasila Žarko.

Byvšij ministr zdravoochranienija i vicie-priemjer Biełarusi Vasilij Žarko. Foto: TUT.BY

Były ministr achovy zdaroŭja i vice-premjer Biełarusi Vasil Žarko. Fota: TUT.BY

@nashanivanews Ziać byłoha vice-premjera Žarko vałodaje kryptabiržaj u Biełarusi #biełaruskajamova #pabiełarusku #biełaruśnovosti #biełorusy #biełaruskityktok ♬ Paris - Else

Kiprski biznes i kryptabirža ŭ Biełarusi

Śfiera pryhažości — nie adzinaja halina, u jakoj viadzie biznes ziać byłoha vice-premjera Biełarusi. U jeŭrapiejskich biznes-katałohach čałaviek ź imiem Ruslans Razgonovs paznačany jak kiraŭnik łatvijskaj kampanii RR Concept. Mahčyma, jana nazvanaja pa pieršych litarach jaho imieni i proźvišča (naprykład, na svajoj staroncy ŭ Facebook Rusłan Razhonaŭ źmiaściŭ na avatarcy emblemu ź litarami RR). Čym zajmajecca łatvijskaja kampanija — nieviadoma. U katałohach siarod śfier jaje dziejnaści zhadvajecca kansałtynh u techničnaj i navukovaj śfierach. Jašče adzin ofis RR Concept zarehistravany ŭ Prazie. Sajta ŭ kampanii niama.

Bolš viadoma pra inšy biznes Rusłana Razhonava. Jak vyśvietliła «Lusterka», ziać byłoha ministra i vice-premjera — adzin z uładalnikaŭ kryptabiržy Free2ex.

Jana była stvoranaja ŭ 2019 hodzie. Z 2020-ha jana jość u składzie PVT — pad jurydyčnym imiem TAA «Piksiel Internet». Free2ex prapanuje standartnyja dla kryptabiržaŭ pasłuhi: kuplu i prodaž papularnych kryptavalut (Bitcoin, Ethereum i inšyja), a taksama handal takienizavanymi aktyvami (naprykład, akcyjami kampanij ci syravinaj).

U «Piksiel Internet» bahataja historyja. Jak vynikaje ź infarmacyi Adzinaha dziaržaŭnaha rejestra jurydyčnych asob i źviestak sajta kartoteka.by, da 2016 hoda kampanija zajmałasia optavym i razdrobnym handlem elektratavarami. Zastałasia infarmacyja pra pastaŭki techniki budučaj kryptabiržy dziaržustanovam: ladoŭnia — u Dziaržkamitet sudovych ekśpiertyz, pras — u Pałac Respubliki, prezientatar — u Akademiju navuk.

Śpisok postavok OOO «Piksiel Intierniet» hosorhanizacijam v 2016 hodu. Skrinšot s sajta kartoteka.by

Śpis pastavak TAA «Piksiel Internet» dziaržarhanizacyjam u 2016 hodzie. Skrynšot z sajta kartoteka.by

Ciapier adziny ŭładalnik Free2ex — kiprskaja kampanija «Refirał ŁTD» (vałodaje 100% doli ŭ pamiery 2,37 miljona rubloŭ). Sama birža ŭklučanaja ŭ pieralik jurydyčnych asob z «niedružalubnych krain», jakim Alaksandr Łukašenka svaim ukazam zabaraniŭ pradavać biznes.

Sobstvieńnik OOO «Piksiel Intierniet». Skrinšot vypiski iz JEHR

Ułaśnik TAA «Piksiel Internet». Skrynšot vypiski z ADR

U svaju čarhu, u «Refirał ŁTD» (Refiral LTD) dva ŭładalniki: hramadzianin Litvy Uładzimir Biarezin (naležyć 75% doli kampanii) i hramadzianin Łatvii Rusłan Razhonaŭ (25%).

Pryčym da pačatku 2023 hoda ŭ vypiscy kiprskaj jurydyčnaj asoby Rusłan Razhonaŭ fihuruje jak hramadzianin Biełarusi.

Miarkujučy z vypiscy z ADR, ź siaredziny 2016-ha da pačatku 2020 hoda ŭłaśnikam budučaj kryptabiržy, kampanii «Piksiel Internet», była «Piksiel Inviestmients», dyrektaram jakoj byŭ Uładzimir Biarezin. Z kanca 2017-ha da pačatku 2019-ha mužčyna taksama byŭ kiraŭnikom «Piksiel Internet». Miarkujučy z profila Biarezina ŭ LinkedIn, biźniesoviec kala vaśmi hadoŭ pracavaŭ u aŭtamabilnym chołdynhu «Atłant-M». Apošniaja jaho pasada — dyrektar pa inviestycyjach.

Z 2016 hoda «Piksiel Internet» mianiaje svoj vid dziejnaści na finansavyja pasłuhi, a sa studzienia 2020 hoda źmianiaje i ŭładalnika — na «Refirał ŁTD», jakaja była stvoranaja na Kipry ŭsiaho za dva miesiacy da hetaha (užo ź ziaciem byłoha vice-premjera siarod ułaśnikaŭ).

Nakolki paśpiachovaja Free2ex, jakija abaroty i kolki karystalnikaŭ u biržy, skazać składana. Zaŭvažna, što płatforma aryjentujecca na karystalnikaŭ ź Biełarusi, Rasii i, mahčyma, inšych krain postsavieckaj prastory. U sajta biržy jość dźvie viersii: na anhlijskaj i ruskaj movach. Adnak navat u anhlijskaj viersii ŭ raździele Mass Media (vidać, majucca na ŭvazie ŚMI, jakija pisali pra biržu) pieraličanyja ŭ asnoŭnym biełaruskija i rasijskija vydańni: Onliner, RBK, Myfin. U srodkach apłaty pobač z kartkami Visa i MasterCard jość ajčynnyja apłatnyja sistemy Belcard i bePaid.

— Mnie zdavałasia, Razhonaŭ nie vielmi ŭ temie taho, što adbyvajecca ŭ kampanii, — kaža krynica «Lusterka». — Asabliva ciažka jamu davalisia pytańni, źviazanyja mienavita z kryptavalutami. Było adčuvańnie, što jon nie hraje vyrašalnaj roli, a apošniaje słova zaŭsiody zastajecca za mieniedžmientam biržy i Biarezinym. Hrošy ŭ kampanii jość, ale, z maich nazirańniaŭ, vydatkoŭvali jany ich nie vielmi achvotna. Klijenty «z vulicy» pryciahvalisia ź ciažkaściu. Ale ŭ biržy jość niejki puł pastajannych klijentaŭ, jakija i davali asnoŭny prybytak.

Ź leta 2020 hoda ŭ Facebook Rusłana Razhonava źjaŭlajucca reposty navin sa staronki Free2ex u sacsietki. Apošni datujecca 22 lutaha 2022 hoda. Paśla jaho inšych publikacyj na staroncy hramadzianina Łatvii i Biełarusi ŭ sacsietkach niama.

«Lusterka» paprasiła Rusłana Razhonava adkazać na pytańni pra kryptabiržu (u pryvatnaści, ci ŭdzielničaje ŭ hetym i inšych siamiejnych biźnies-prajektach były vice-premjer Biełarusi Vasil Žarko). Na momant publikacyi hetaha tekstu adkazu nie było.

Клас
5
Панылы сорам
1
Ха-ха
5
Ого
6
Сумна
1
Абуральна
17