Litoŭski EPAM Sistemos apaviaściŭ kiraŭnictva EHU, što spyniaje partniorstva pa prajekcie EPAM School of Digital Engineering (ESDE). Prajekt byŭ zapuščany ŭ 2022 hodzie i praisnavaŭ mienš za dva hady. Studentam prapanavali praciahnuć navučańnie ŭ EHU na śpiecyjalnaści «Infarmatyka», uziać akademičny adpačynak abo pierajści ŭ inšyja VNU.

ESDE — ekśpierymientalnaje padraździaleńnie EPAM dla padrychtoŭki bakałaŭraŭ i mahistraŭ u partniorstvie z univiersitetami. Naprykład, u Kijevie taki prajekt realizujecca ŭ AUK (Amierykanski ŭniviersitet), u Taškiencie — u IT-Park University (ličbavy ŭniviersitet, stvorany IT-parkam Uźbiekistana sumiesna z EPAM). Na dadzieny momant niama infarmacyi, što inšyja prajekty (ci niejkija ź ich) pad pahrozaj.

prahramie EHU — try śpiecyjalizacyi na vybar, jakija pahłyblena vyvučajucca na praciahu čatyroch siemiestraŭ: Java EE;.Net; JavaScript/TypeScript. Akramia śpiecyjalizacyi ŭ prahramu ŭklučanyja pradmiety, jakija dapamohuć raźvivać soft skills i atrymlivać praktyčnyja kampietencyi.

Karjernyja mahčymaści paśla zakančeńnia navučańnia:

 • Full-stack, Front-end i back-end raspracoŭščyk (śpiecyjalizacyi — Java EE,.Net, JS & TypeScript);
 • teściroŭščyk i śpiecyjalist pa zabieśpiačeńni jakaści;
 • prajekciroŭščyk prahramnaha zabieśpiačeńnia, UX-dyzajnier, raspracoŭščyk mabilnych prahram;
 • mieniedžar IT-prajektaŭ.

Pryčyny ŭ sakrecie

EHU i EPAM nie stali kamientavać, čamu pryniataja takaja pastanova. Studenty, ź jakimi ŭdałosia pahutaryć dev.by, taksama ničoha nie viedajuć pra pryčyny. «Sprabavaŭ daviedacca, ale ni toj, ni druhi bok ničoha nie kaža. Skazali tolki, što ŭ EPAM «kompleksnaja pryčyna».

Kolki studentaŭ vučyłasia na ESDE

Usiaho na prajekcie, pavodle acenak surazmoŭcaŭ, vučycca bolš za 300 čałaviek: na pieršym kursie kala 120 čałaviek (vočnaje + zavočnaje), na druhim kursie kala 200 čałaviek.

Kolki studentaŭ ESDE u vyniku zastaniecca ŭ EHU — nieviadoma.

Reakcyja studentaŭ

Rašeńnie EPAM stała niečakanym dla studentaŭ. Adzin z surazmoŭcaŭ ličyć, što kampanija «pastupiła niepryhoža».

— Niekatoryja ŭspryniali situacyju takim čynam, što EPAM prosta pahulaŭsia sa studentami i kinuŭ. Da hetaha zdaryłasia zatrymka z hrantami na navučańnie, — vykazaŭ mierkavańnie adzin sa studentaŭ. 

Pavodle słoŭ surazmoŭcaŭ, bolšaja častka studentaŭ pakul vyrašyła praciahnuć navučańnie. Ale častka źbirajecca ŭ inšyja VNU. Niekatoryja razhladajuć opcyju pierajezdu ŭ Polšču. 

— Napeŭna, budu pieravodzicca ŭ inšy ŭniviersitet, mahčyma navat nie ŭ Litvie. Mnie zdajecca, kali źmienicca vykładčycki skład i źmienicca prahrama, budzie nie taja jakaść adukacyi, — padzialiłasia płanami adna sa studentak.

Košt ESDE jak plus

Adna z alternatyŭ EPAM School of Digital Engineering (ESDE) u Litvie — Vilnius Tech (Vilenski techničny ŭniviersitet). Ale studenty aścierahajucca składanaściaŭ praz roźnicu ŭ sistemie acenki viedaŭ, da taho ž košt navučańnia ŭ Vilnius Tech «minimum u dva razy bolšy».

Asablivaść vučoby ŭ EHU pa prahramie EPAM School of Digital Engineering u tym, što płata dla studentaŭ — fiksavanaja na ŭvieś termin navučańnia, nie pierahladajecca štohod dla tych, chto ŭžo pastupiŭ, kažuć studenty.

Naprykład, dla studentaŭ, jakija pačali navučańnie na prajekcie ŭ 2022 hodzie, płata na praciahu ŭsiaho terminu navučańnia (3,5-4,5 hady) składaje 1600 jeŭra (vočnaje navučańnie) i 1100 jeŭra (zavočnaje) na siemiestr. Tyja, chto pastupiŭ u 2023 hodzie, płaciać 1760 jeŭra (vočnaje navučańnie) i 1210 jeŭra (zavočnaje). Dla tych, chto pastupaje sioleta košt vočnaha navučańnia składzie 1800 jeŭra, zavočnaha — 1250 jeŭra na siemiestr.

Byli jašče i hranty EPAM (ale jość niuansy)

Jašče adna asablivaść prajekta — hranty na navučańnie ad EPAM. Ich raźmiarkoŭvali pa paśpiachovaści, raskazvajuć studenty. «Najlepšyja 10% studentaŭ atrymlivali 100% hrant (źnižku na navučańnie na siemiestr), nastupnyja za imi 15% atrymlivali 50% hrant».

Što praŭda, pavodle słoŭ studentaŭ, infarmacyi pra hranty na biahučy siemiestr (pa vynikach papiaredniaha) dahetul niama.

Na dumku adnaho z surazmoŭcaŭ, u sychodzie EPAM navat źjaŭlajucca svaje plusy, kali kazać pra hranty.

— Studenty infarmatyki nie mahli ŭdzielničać u mnohich inicyjatyvach EHU. Naprykład, atrymlivać hranty na prajekty abo stypiendyi za daśledčuju dziejnaść abo vydatnuju vučobu. Z sychodam EPAM mahčymaściaŭ stanie bolš.

Stažyroŭki ciapier — na ahulnych padstavach

Pavodle słoŭ adnaho sa studentaŭ, «pieršapačatkova mierkavałasia, što stažyroŭki mohuć być u EPAM abo ŭ inšych kampanijach pa žadańni. Ciapier harantavanyja stažyroŭki ŭ EPAM skasavali. Ale možna padavacca na stažyroŭku ŭ kampaniju na ahulnych padstavach». 

Subjektyŭnyja plusy i minusy

Paprasili studentaŭ abahulnić uražańni ad prahramy.

Plusy:

 • «Hnutki farmat, zvyčajna nie bolš za 2-3 pary na dzień, možna sumiaščać z pracaj».
 • «Praktykaaryjentavanaść, niama ton vyšejšaj matematyki, usio ŭ mieru».
 • «Pastajannyja iventy ad ofisa infarmatyki (viečary nastolnych hulniaŭ, kinakłuby, speaking clubs)».
 • «Pryjemnyja vykładčyki z pradakšan-dośviedam i «słupy» ajci-industryi ŭ Biełarusi».
 • «Jość anłajn-kłasy, usie zaniatki prachodziać pa zumie ź luboha punkta śvietu. U inšych univiersitetach takoha niama».
 • «Jość dobryja aŭtarskija kursy».

Minusy:

 • «Niedachopy arhanizacyi. Naprykład, pary mohuć pieranieści biez papiaredžańnia».
 • «Nizki prachadny bał niekalki źnižaje siaredniuju paśpiachovaść i matyvavanaść hrup. Na pieršym kursie poŭna maładzionaŭ ź siarednim bałam 7 i z bałami pa CT mienšymi za 60. Mnohija naohuł nie razumiejuć, što jany tut robiać».
 • «Niama padziełu na vučniaŭ ź viedami i biez. Pa vyniku pakutujuć i adnyja, i druhija».
 • «Jość vielmi syryja prahramy, takija jak Digital Technologies. U pieršym siemiestry łabaratornyja raboty treba rabić u Excel i nijak inakš, heta ŭžo stała ŭnutranym miemam».
 • «Niekatoryja pradmiety — heta biaspłatnyja anłajn-kursy z dadatkovymi chatnimi zadańniami».

Što budzie dalej 

Kiraŭnictva ŭniviersiteta prapanavała studentam praciahnuć navučańnie ŭ EHU na śpiecyjalnaści «Infarmatyka» ŭ novym rearhanizavanym filijale — School of Digital Competences. Pry hetym kiraŭnictva EHU śćviardžaje, što rearhanizacyja nie zakranie navučalnaha pracesu: nijakich kardynalnych pieramien nie budzie.

Taksama studentam paviedamili, što bolšaść vykładčykaŭ, jakija byli zadziejničanyja ŭ prajekcie EPAM, zastanucca ŭ EHU.

— Častka vykładčykaŭ užo daŭno nie pracuje ŭ EPAM i tamu sychod kampanii z prajekta nie maje na ich paŭpłyvać. Kali što, skazali, buduć šukać zamienu. Dadaducca supracoŭniki inšych kampanij. Da kanca siemiestra, zdajecca, nijakich źmien u vykładčyckim składzie nie pradbačycca, — raskazaŭ adzin z surazmoŭcaŭ. 

Jašče adzin surazmoŭca źviarnuŭ uvahu na toje, što brend EPAM u naźvie prajekta byŭ dobrym pradavalnym faktaram. Z sychodam kampanii «ŭron byŭ naniesieny pa markietynhavym składniku».

— Ale ja dumaju, što škoła znojdzie niejki novy tuz u rukavie, jaki zacikavić abituryjentaŭ i budučych studentaŭ.

Pavodle słoŭ surazmoŭcy, u sychodzie EPAM z prajekta ŭ EHU jość i svaje plusy.

— U nas źjaviłasia bolš svabody, źniatyja mnohija karparatyŭnyja abmiežavańni. Naprykład, my zmožam pryciahvać bolš inviestycyj u škołu, aktyŭniej vieści markietynh, a taksama zaprašać vykładčykaŭ nie tolki z EPAM. Raniej heta było mahčyma, ale mnohija vykładčyki, jakija pracujuć u kampanijach-kankurentach EPAM, turbavalisia, što ich načalstva moža nie zrazumieć takich suviaziaŭ. Ciapier hetaja prablema źniataja.

Čytajcie taksama:

Zahinuŭ supracoŭnik EHU Vadzim Chlebarodaŭ, jamu było 36 hadoŭ

Rektar EHU prakamientavaŭ infarmacyju pra mahčymaje pryznańnie ŭniviersiteta «ekstremisckim»

Jak EHU žyvie ŭ atmaśfiery pahrozy i niapeŭnaści

Клас
3
Панылы сорам
1
Ха-ха
1
Ого
1
Сумна
2
Абуральна
2